Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я в Україні

09 Квітня 2019

Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціально-економічного розвитку країни. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, під поняттям «здоров'я» слід розуміти «стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів».

Збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей є одними з найважливіших цілей світової спільноти. Уряд схвалив Концепцію розвитку системи громадського здоров'я. Це допоможе створити єдину систему профілактичної медицини.

Пріоритетом розвитку такої системи є принцип, при якому інтереси здоров'я мають враховуватися в усіх сферах державної політики. Це, зокрема, буде можливо через налагодження ефективного механізму співпраці з усіма центральними органами виконавчої влади, щоб обмінюватися інформацією про фактори, що впливають на стан здоров'я населення.

Концепція визначає засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров'я з метою формування та реалізації ефективної державної політики для збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства. Реалізувати цю Концепцію передбачається протягом 2017-2020 років.      Нагадаємо, що система громадського здоров'я - основа профілактичної медицини, що втілює основні системні заходи у сфері охорони здоров'я та спрямована на збереження як популяційного, так й індивідуального здоров'я населення.   

За словами лікарів, понад 80% проблем зі здоров’ям людини можна розв’язувати   на первинному рівні охорони здоров’я. Реальна профілактика захворювань і пропагування здорового способу життя за невеликі витрати дозволяють економити значні кошти на лікуванні.

Саме тому особливу роль у розбудові громадського здоров'я відіграють лікарі загальної практики — сімейної медицини (сімейні лікарі) центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), найважливішим принципом яких є не стільки лікування хворих, скільки профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань, підтримка здоров'я своїх пацієнтів. Сімейні лікарі мають стати головною фігурою в проведенні оздоровчих і профілактичних заходів, уміти виховувати у своїх пацієнтів переконання в їх необхідності.