ПАСПОРТ
ВИСОКОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Карта

Символіка району

Адреса Високопільської районної державної адміністрації:

Пош.інд. 74000  смт Високопілля  вул. Чрвоноармійська, 112

Код 05535  Телефон:2-11-35   факс: 2-18-77

Електронна пошта: rda-vysok@khoda.gov.ua

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН

Дата утворення  31 березня 1926 року

Площа: 0,7 тис. км2 2,5 % від території області

Відстані:від смт Високопілля  до м. Херсона залізницею  160  км автошляхом                170 км

Географічні дані: Район розташований   на  півночі області

По території району протікає  річка Інгулець

Кордони: Межує  з Великоолександрівським та Нововоронцовським районами Херсонської області та Апостолівським, Широківським районами Дніпропетровської області, Березнігуватським районом Миколаївської області

Адміністративно-територіальні одиниці:

Селищ міського типу – 2

Сільських населених пунктів - 34

Кількість місцевих рад-  10  (селищні -1, сільські - 4,  об'єднані територіальні громади - 2, районна - 1)

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2018 -  14,82 тис. осіб

 

у тому числі:

Сільське — 8,8 тис.   осіб, або 59,5 %

 

 

міське — 6,0 тис.   осіб, або 40,5 %

Коротка історична довідка

Високопілля (до 1915 року - Кронау) – селище міського типу і адміністративний центр району. Кронау засноване в 1869 році німцями – переселенцями із німецьких колоній Таврійської губернії. У 1886 році Кронау, у виданнях, згадується як центр волості. У 1889 році в ній проживало вже 497 чоловік, 349 з яких займалися сільським господарством. Інтенсивно розвивались товарно-грошові відносини і капіталістичне підприємництво. В середині 80-х років ХІХ століття в Кронау почав діяти невеликий пивоварний завод, два оптові склади вина, два лісопильних склади. Пізніше  купець Ю.А.Торлін побудував в колонії паровий млин (його обслуговували 30 робітників), який виробляв за добу 14,5 тонн борошна дев’яти сортів. В 1900 році товарообіг 17 торгівельних підприємств Кронау складав 145 тис.крб., тричі на рік тут влаштовувались ярмарки, на які збиралися селяни, ремісники, торгівельний люд із навколишніх сіл. На зламі віків в колонії вже працювали 5 магазинів, корчма, винний погріб, пивна та дріб’язкова лавки.

Вже в перші роки існування колонії на сезонні роботи сюди приїздили малоземельні та безземельні селяни-українці з Полтавської та Чернігівської губернії. Частина заробітчан, відпрацювавши сезон, залишалися зимувати в Кронау, пізніше одружувалися, заводили господарство і жили разом з німцями, водночас добре вивчаючи їх культуру, мову і звичаї. Поступово в селищі склалися чотири общини: українська, німецька, російська та єврейська. Вони були різними за чисельним складом, проте відігравали помітну роль в житті волосного центру. Представники національних общин часто одружувалися між собою і з’являлись російсько-німецькі, українсько-російські сім’ї.

Колонія росла, обіг її головних промислових підприємств збільшувався з кожним роком. Саме процес економічного зростання Кронау сприяв тому, що Ю.А.Торлін використав свої зв’язки і фінанси для внесення змін до затвердженого царським указом проекту будівництва залізниці Херсон-Мерефа.

У 1914 році, коли почалася війна царської Росії з кайзерівською Німеччиною, “височайшим указом” було перейменовано всі населені пункти з німецькими назвами. В 1915 році Кронау дістало офіційну назву - Високопілля за його місцем на високому вододіллі Дніпра й Інгульця та південних відрогах Наддніпрянської височини.

З 1920 по 1923 рік Високопілля входило в Криворізький повіт Катеринославської губернії, в 1923-1926 роки в Апостоловський район Криворізького округу.

31 березня 1926 року ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову “Про утворення  на території Херсонської округи Високопільського району  з переважною німецькою людністю”.

Постановою передбачено:

“Утворити на території Херсонської округи новий Високопільський район з переважною німецькою людністю з центром у селищі Високопілля у складі вищенаведених залюднених пунктів”.

Всього в районі налічувалось 36 населених пунктів, з них 29 німецьких. За період з 1935 по 1944 рік район пережив декілька реорганізацій, в тому числі і ліквідації. В сучасних межах район існує з грудня 1966 року і розташований він на півночі Херсонської області в басейні ріки Інгулець, правої притоки Дніпра, і межує з адміністративними областями України - Миколаївською і Дніпропетровською. На півночі район має спільні кордони з Широківським районом Дніпропетровської області, на півдні з Великоолександрівським районом Херсонської області, на сході - з Нововоронцовським районом Херсонської області, на Заході з Березнігуватським районом Миколаївської області.

3 01 січня 2016 року в районі створено Кочубеївську сільську раду територіальної об'єднаної громади, до складу якої ввійшли села: Кочубеївка, Микільське, Світлівка, Заградівка, Орлове, Новобратське, Петрівське, Рівнопілля, Наталине, Пригір'я, Кам'янка, Краснівка, Розівка, Свободне.

Природні ресурси /корисні копалини/- пісок, щебінь, глина, вапняне каміння, фосфати

Заповідники- немає

Структура земельного фонду:

Територія, усього

70,12

тис.га

у тому числі: сільськогосподарські угіддя

62,85 ( або 89,67%)

від площ с/г угідь по району

 

із них: рілля

56,62 (або 80,7%)

тис.га

Ліси й інші лісовкриті площі

2,63 (або 3,75 %)

тис.га

Забудовані землі

1,58 (або 2,25%)

тис.га

Землі водного фонду

0,48 (або 0,68%)

тис.га

Інші землі

2,58 (або 3,69 %)

тис.га

 

Питома вага району (міста) в економіці області:

 

Продукція промисловості

 91,876 млн. грн

Товари народного споживання

5,16 млн. грн

Валова продукція сільського господарства

229,1 млн. грн.

у тому числі: рослинництво

 158,3 млн. грн;

                        тваринництво

70,8 млн. грн.

Товарообіг

78,9 млн. грн

 

Промисловість

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, - 3 одиниць

 

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

100

Добувна промисловість

33,3

у тому числі:

 

видобування енергетичних матеріалів

 

видобування неенергетичних матеріалів

 

Обробна промисловість

33,3

з неї харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

 

Легка промисловість

 

у тому числі

 

текстильна промисловість та пошиття одягу

 

виробництво шкіри та шкіряного взуття

 

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

 

Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

 

Хімічна і нафтохімічна промисловість

 

у тому числі

 

хімічне виробництво

 

виробництво гумових та пластмасових виробів

 

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів /будматеріалів та скловиробів/

 

Металургія та оброблення металу

 

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

 

у тому числі:

 

виробництво машин і устаткування

 

виробництво електричного та електронного устаткування

 

виробництво транспортного устаткування

 

Виробництво та розподілення електроенергії газу

33,3

Інші галузі

 

 

Промислове виробництво

Темп росту за останні три роки у % - 2015 р. – 344,4 %, 2016 р. – 149,9 %, 2017 р. – 81,4 %.

Валова продукція на одну особу, грн. – 6099,0 грн.

Бартер у промисловості – 0,0 %, та сільському господарстві – 0,0 %.

Фінансовий стан підприємств: частка збиткових підприємств  у 2017 році – 0,0 %

 

Фінансові та кредитні установи

з/п

Назва

1.

Херсонське обласне управління ТВБВ Високопілля  №10021/136

2.

Високопільське відділення Херсонської філії Приватбанк

 

Виконання бюджетів

Доходи місцевих бюджетів на одну особу, грн. - 2699

Податкові надходження на одну особу, грн.- 2474

 

Іноземні інвестиції

Обсяг на одну особу, дол. США -  8,5

Зовнішньоекономічна діяльність

Темп приросту експорту, % -  *

Обсяг експорту на одну особу, дол.США –  *

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами, млн.дол.США -  *

* Інформація щодо експорту, імпорту товарів підприємствами Високопільського району у 2015р. конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

Митниці

Митні переходи:

Кількість

Чисельність працюючих

-

-

-

Митні пости:

Кількість

Чисельність працюючих

-

-

-

Автомобільні/залізничні

Кількість

Чисельність працюючих

-

-

-

 

Транспортний комплекс і зв’язок

Залізничний транспорт

 

 

Наявність підприємств

-

 

                  залізниних станцій

2

один.

Авіаційний транспорт

 

 

Наявність: авіакомпаній

-

один.

                   аеропортів

-

один.

Автомобільний транспорт

 

 

Підприємств (АТП)

-

один.

Виконують перевезення

 

 

пасажирські

-

пасажироперевізник

вантажні

 

 

Наявність автомобільних доріг

565,06

км

Загальнодержавного

-

км

Республіканського

34,26

км

Місцевого значення

156,8

км

Комунальні дороги

374,0

км

Морський й річковий транспорт

 

 

підприємств

-

один.

Вантажних

-

один.

пасажирських

-

один.

порти: морських

-

один.

річкових

-

один.

Зв'язок загального користування:
Наявність телефонного зв'язку у

 

 

 

апаратів

Селищах

1350

 

Селах

750

апаратів

Міських телефонних станцій

2

один.

Сільських телефонних станцій

10

один.

Наявність вишок мобільного зв'язку

11

один.

Кількість абонентів мобільного зв'язку

-

один.

Кількість основних телефонів

на 100 жителів

7

один.

Поштові заклади

 

Кількість працюючих

Наявність відділів у містах

 

 

Районних

1

-

Сільських

8

-

 

Підприємств поліграфії

один.

Кількість працюючих

Дані про засновників (власників)

Типографії

-

-

-

Друкарні

-

-

-

 

Сільське господарство

Кількість агропромислових формувань, всього

87

один.

у тому числі:

 

 

Колективних сільгосппідприємств

-

один.

Приватні підприємства

9

один.

Господарські товариства

4

один.

Фермерські господарства

70

один.

Інші суб'єкти господарювання

4

один.

Структура валового виробництва сільського господарства

 

 

рослинництво

69,3

%

тваринництво

30,7

%

Виробництво сільгосппродукції на одну особу (усі категорії господарств)

15273

грн.

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств), тис.тонн

Середня урожайність на 1 га, ц

Зерно та зернобобові культури

66,3

 

25,6

Цукровий буряк

-

 

Соняшник

26,0

13,6

Інші культури

8,3

-

 

 

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств)

Одиниця виміру

 

М'ясо

2,7

 

тис.тонн

Молоко

12,5

тис.тонн

Яйце

13,0

млн. штук

Риба

-

тис.тонн

 

Споживчий ринок

Кількість

 

 

Підприємств торгівлі

135

один.

з них: магазинів

113

один.

підприємств ресторанного господарства

22

один.

Зареєстрованих ринків

1

один.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік)

5217,9

грн.

 

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту області

0,7

%

 

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу (в середньому за рік)

1711,4

грн.

 

 

Мале підприємництво

Кількість малих підприємств

94

один.

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах

 

чол.

Обсяг виробленої продукції

((робіт і послуг)

малими підприємствами

6574

грн.

від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) області

0,011

%

Питома вага надходжень від підприємств малого бізнесу до обласного бюджету

0,1

%

Кількість зареєстрованих підприємців, фізичних осіб

319

один

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист

Чисельність пенсіонерів

3884

чол.

у тому числі:

 

 

за віком

3165

чол.

По інвалідності, регресники

337

чол.

за вислугою років

94

чол.

Які отримують соціальні пенсії

40

чол.

Міністерства оборони України

-

чол.

Міністерства внутрішніх справ України

-

чол.

Служби безпеки України

-

чол.

 

Виплата пенсій, соціальних допомог

Місячний фонд

5 833 360

тис. грн.

Заборгованість з виплати пенсій

-

грн.

Заборгованість з виплати соціальних допомог

-

грн.

 

Заробітна плата

Середньомісячна зарплата

5293.0

грн.

Місячний фонд оплати праці

-

грн.


Рівень життя

Обсяг реальних доходів населення

7410.2

тис.грн.

Темп росту реальних доходів населення

-

%

Номінальний дохід на одну особу

-

грн.


Заборгованість із заробітної плати

Всього

0.0

грн.

В економіці

0.0

грн.

У сільському господарстві

0.0

грн.

В бюджетній сфері

0.0

грн.

Заборгованість державного бюджету

0.0

грн.

Заборгованість місцевого бюджету

0.0

грн.

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Соціальний захист

Чисельність пенсіонерів

3840

чол.

У тому числі:

 

 

за віком

3145

чол.

По інвалідності, регресники

356

чол.

За вислугою років

98

чол.

Які отримують соціальні пенсії

89

чол.

Міністерства оборони України

*

чол.

Міністерства внутрішніх справ України

*

чол.

Служби безпеки України

*

чол

* - перебувають на обліку в головному управлінні ПФУ в Херсонській області

Виплата пенсій, соціальний допомог

Місячний фонд

12 822 898

грн.

Заборгованість з виплати пенсій

-

грн.

Заборгованість з виплати соціальних допомог

-

грн.

Заробітна плата

Середньомісячна зарплата

5293.0

грн.

Місячний фонд оплати праці

-

грн.

Рівень життя

Обсяг реальних доходів населення

7410.2

тис.грн.

Темп росту реальних доходів населення

-

%

Номінальний дохід на одну особу

-

грн.

Заборгованість із заробітної плати

Всього

-

грн.

В економіці

-

грн.

У сільському господарстві

-

грн.

В бюджетній сфері

-

грн.

Заборгованість державного бюджету

-

грн.

Заборгованість місцевого бюджету

-

грн.

 

Трудові ресурси

Всього

-

тис.чол.

у тому числі:

-

 

працездатне населення у працездатному віці

-

тис.чол.

особи старшого віку, зайняті в економіці

-

тис.чол.

підлітки, зайняті в економіці

-

тис.чол.

Зайнято в усіх сферах економічної діяльності, усього

-

тис.чол.

у тому числі:

-

 

у промисловості

-

тис.чол.

у сільському господарстві

-

тис.чол.

в інших галузях

-

чол.

в державному управлінні

-

чол.

Демографічні дані, тенденції

-

 

Народилося

135

чол.

Померло

228

чол.

Щільність населення на 1 кв. км

21,2

чол.

Міграційні процеси

Прибуло

Вибуло

 

101

134

 

чол.

чол

 

 

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Наука

 

Один.

Кількість працюючих, чол.

Науково-дослідні установи

-

 

Конструкторські бюро

-

 

Проектні установи

-

 

Філіали НАНУ

-

 

Інші установи

-

 

 

Освіта

Навчальні заклади

 

 

Кількість вищих навчальних закладів IV- рівня акредитації , ІІІ - рівня акредитації

-

один.

Чисельність студентів

-

чол.

Чисельність викладачів

-

чол.

Кількість вищих навчальних закладів ІІ - рівня акредитації, І - рівня акредитації,

-

один.

Чисельність студентів

-

чол.

Чисельність викладачів

-

чол.

Кількість професійно-технічних навчальних закладів

1

один.

Чисельність учнів

215

чол.

Чисельність викладачів

14,5

чол.

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів

9

один.

Чисельність учнів

956

чол.

Чисельність вчителів

127

чол.

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів)

4

один.

Чисельність учнів

189

чол.

Чисельність вчителів

34

чол.

Кількість постійних дошкільних закладів

3

один.

Чисельність дітей

304

чол.

Кількість персоналу

51

чол.

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки творчості дітей та юнацтва, школярів, клуби юних техніків, екологів, авіа-, автолюбителів, інші)

2

один.

Чисельність дітей

515

чол.

Кількість шкільних бібліотек

8

один.

Бібліотечний фонд

66313

один.

Кількість книжкових магазинів

-

один.

Книжковий фонд

-

один.

 

Охорона здоров’я

Медичні заклади

 

 

Кількість лікувальних закладів, поліклінік,

амбулаторій, профілакторіїв

18

один.

Кількість ліжок (дений стаціонар)

92

місць

Кількість лікарів

23

чол.

Кількість середнього медичного персоналу

67

чол.

Кількість санаторіїв-профілакторіїв

-

один.

Кількість ліжок

-

місць

Курортно-оздоровчі будинки відпочинку

-

один.

Кількість ліжок

-

місць

Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення

64,6

ліжок

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних

закладів

334

відвід. за зміну

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення

112,29

 

Кількість ФАПів

12

 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення

16,3

 

Кількість аптек

6

 

Забезпеченість водою

Централізоване водопостачання

 

 

 

Культура

Кількість:

один.

Кількість працюючих, чол.

філармоній

-

-

консерваторій

-

-

театрів

-

-

кінозалів

-

-

бібліотек

13

17

закладів культури клубного типу

-

-

музеїв (включаючи філіали)

1

3

будинків культури

9

33

центрів дозвілля

1

14

сільських клубів

7

5

клубів за інтересами

-

-

дитячих музичних шкіл

1

9

дитячих шкіл мистецтв

-

-

дитячих художніх шкіл

-

-

 

Перелік найвизначніших пам’яток

Кількість пам'яток

один.

Кількість обслуговуючого персоналу, чол.

історії

37

-

архітектури

-

-

культури

1

--

природи

-

-

археології

137

-

інше

-

-

 

Видатні історичні постаті району

У галузі:

Прізвище, ініціали

Посада, професія, фах

економіки

-

-

історії

-

-

культури

-

-

науки і освіти

-

-

інше

-

-

Сільське господарство

Лавриненко Анатолій Анатолійович-герой України

Лупєєва Катерина Афанасіївна –орден «Княгиня Ольга»

Безверхній Євген Андрійович - заохочувальна трудова
відзнака «Знак пошани»

Лупєєв Іван Захарович- орден «За заслуги»

 

Римський Аскольд Володимирович-присвоєно звання “Заслужений працівник сільського господарства України

 

Денисенко Галина Миколаївна  –орден «Княгиня Ольга»

 

Пенсіонер

 

-керівник ПСП «Високопільське»

 

-голова АФГ « Ольвія

 

 

-головний агроном ПСП «Високопільське»

 

 

-пенсіонер

 

 

 

-пенсіонер

 

Управлінська діяльність

-

-

 

Релігія

з/п

Назви конфесій

 

Кількість віруючих

 

Дані про керівництво конфесії, тел.

1

Парафія Свято-Успенського храму УПЦ

230

Благочинний УПЦ, протиієрей (отець Іоанн)

Романович Іван Михайлович

смт.Високопілля,

 вул. Визволителів,41

телефон 2-11-23

2

Свято-Михайлівська парафія  Новокаховської Єпархії  УПЦ

180

 

 

Настоятель церкви, протиієрей (отець Петро)

Симчук Петро Семенович

смт.Архангельське

вул.Мельнична, 52

тел. 38-1-85

3

Парафія Покровського храму Пресвятої Богородиці УПЦ

80

Настоятель церкви, протиієрей

(отець Василь)

Гінцяк Василь Васильович

с.Іванівка

вул. Перемоги, 47

4

Українська Православна Церква Петра і Павла

25

Настоятель церкви, протиієрей

(отець Василь)

Гінцяк Василь Васильович

с. Новопетрівка

вул. Української звитяги

5

Парафія храму Святителя Іоанна Златоустого УПЦ

15

Благочинний УПЦ, протиієрей (отець Іоанн)

Романович Іван Михайлович

смт Високопілля,

 вул. Визволителів,41

телефон 2-11-23

6.

Парафія на честь Святого Миколая релігійна громада УПЦ

50

Настоятель церкви, ієромонах

(отець Віталій)

Галич Віталій Вікторович

с. Новомиколаївка

вул.Центральна,33

7

Парафія на честь Святого великомученика Афанасія Берестовського Київського Патріархату УПЦ

20

Настоятель церкви, ієромонах

(отець Закхей)

Довганич Іван Левкович

с.Потьомкине

вул. Центральна

8

Сільський храм великомучениці Євдокії УПЦ

120

Настоятель церкви, протиієрей (отець Петро)

Симчук Петро Семенович

с. Зарічне

вул. Макаренка,36

9

Союз об’єднаних церков Євангельських

Дом молитви християн-баптистів

(Дніпропетровської області)

30

пастор

Синій Кирило Онисимович,

смт. Високопілля,

вул Першотравнева

д.т. 2-13-69.

 

10

Союз об’єднаних церков Євангельських

Дом молитви помісної церкви християн віри Євангельської

 

15

пастор

Пирогов Дмитро Олександрович

смт.Високопілля

вул. Гоголя

11

Союз об’єднаних церков Євангельських Дом молитви християн віри Євангельської  (від Херсонської області)

20

Пресвітер

Костін Григорій Якович

смт. Високопілля

вул. Лермонтова, 39

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні доми, синагоги, інше) – 11

 

Спортивні об’єкти

стадіони

-

один.

спортивні зали

8

один.

спортивні площадки

22

один.

фізкультурно-оздоровчі центри

-

один.

Кількість лижних баз

-

один.

Кількість стрільбищ, тирів

-

один.

Плавальних басейнів

-

один.

Тренажерних залів

-

один.

Інші спортивні споруди

-

один.

 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ
Органи влади

Органи місцевого самоврядування

Кількість, один.

Депутатів

 

Штатних працівників

 

Районна рада

1

24

чол.

12

чол.

Селищні ради

1

14

чол.

12

чол.

Сільські ради

4

52

чол.

33

чол.

 Об'єднані територіальні громади

2

26*

чол.

43

чол.

* -  враховано дані без Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади

 

Виконавчі органи влади

 

Кількість, один.

Штатних

працівників, чол.

Районні державні адміністрації,

міськвиконкоми (всього):

1

76

Апарат

1

26

Управління

2

24

Відділи

5

19

Сектори

2

4

Служба

1

3

Виконкоми сільських та селищних рад, об'єднаних, територіальних громад (всього):

 

 

Голови виконкомів

6

6

Заступники голів виконкомів

1

1

Секретарі

6

6

Бухгалтера

11

9

Землевпорядники

8

7

Архітектора

-

-

Інші

-

-

 

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади
(управління, представництва)

Чисельність працюючих, чол.

з/п

Назва

 

1

Управління Державної казначейської служби України у Високопільському  районі

8

 

2

Високопільське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області

9

3

Високопільський районний центр зайнятості

10

4

Високопільське відділення Новокаховської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Херсонській області

6

 

Дані про судові, правоохоронні та контролюючі органи

з/п

Назва

Адреса

Керівник

(П.І.Б., роб. тел, стаж перебування на посаді)

Чисельність працюючих,

чол.

1

Високопільське відділення поліції  Бериславського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області

смт Високопілля

вул. Банкова, 4

Козлов Юрій Сергійович

2-22-40

 

 

21

2

Районний суд

смт Високопілля

вул. Визволителів, 94

Дригваль

Валерій Миколайович — в.о. голови суду

2-13-05

 

15


Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні ради, дорадчі
служби, комітети, спілки, інше

з/п

Назва

Кількість

членів, чол.

Дані про керівника

1

Громадська рада  при районній державній адміністрації

8

Білоусько Олександр Петрович

 

з/п

Народні депутати України обрані в регіонів мажоритарних округах
(прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ,
№, центр виборчого округу

Партійність,
фракція

 

Вінник Іван Юлійович

186

Блок Петра Порошенка

 

з/п

Депутати

обласної ради

(прізвище, ім’я, по батькові)

Виборчий округ, №, центр виборчого округу

Партійність,

фракція

 

-

-

-


Політичні партій (блоки)

№ з/п

Назва структурного утворення політичної партії

Дата реєстрації (легалізації шляхом повідомлення про утворення), № свідоцтва (№ запису)

Юридична адреса

1

Високопільська районна партійна організація «Комуністична партія України»

18.01.1994

№5

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 114

2

Високопільська районна організація Селянської партії України

 

31.12.1998

№20

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 32

3

Високопільська районна організація партії Всеукраїнського об’єднання «Громада»

09.02.1998

 №37

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Південна, 5

4

Високопільська районна організація Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

30.09.1999

№41

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 2

5

Високопільська районна організація Народно - демократичної партії

08.10.1999

 №44

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 145

6

Високопільська районна організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

01.12.2000

 № 1/2

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 34

7

Високопільська районна організація Всеукраїнського політичного об’єднання «Жінки за майбутнє»

30.08.2000

 № 1/4

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 112

8

Високопільська районна організація «Соціалістичної Партії України»

26.09.2001

№2/4

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 1

9

Високопільська районна партійна організація «Народна партія»

02.03.2001

№3

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Радянська, 39

10

Високопільська районна організація Партії регіонів

30.11.2001

 №5/8

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Суворова, 35

11

Високопільська районна організація Української партії «Єдність»

28.01.2002

№7/10

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Шкільна, 1/8

12

Високопільська районна організація «Партія зелених України

21.02.2002

 № 8/11

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Суворова, 52

13

Високопільська районна організація політичної Партії Малого і Середнього Бізнесу України

13.11.2002

№ 9/12

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Гоголя, 2

14

Високопільська районна партійна організація Української Народної партії

14.01.2002

№347

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Степова, 3

15

Високопільська районна організація партії «Справедливість»

17.03.2003

№ 10/13

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 1

16

Високопільська районна організація політичної партії «Держава»

17.03.2003

№ 11/14

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 35 кв. 4

17

Високопільська районна організація «Християнська-ліберальна партія України»

02.04.2003

№ 12/15

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Садова, 42

18

Високопільська районна організація Політичної партії «Громадський контроль»

21.04.2003

№13/16

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 34/13

19

Високопільська районна організація політичної партії Соціал- демократичної партії України

22.05.2003

№ 14/17

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Садова, 34

20

Високопільська районна організація партії «Наша Україна»

06.06.2003

№ 16/19

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Кісільова, 8 кв. 2

21

Високопільська районна організація «Прогресивної соціалістичної партії України»

05.12.2003

№ 17/20

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 60

22

Високопільська районна організація Партії національно -економічного розвитку України

05.01.2004

 № 19/22

Херсонська область, Високопільський р-н. с. Нововознесенське, вул. Леніна, 28

23

Високопільська районна організація Всеукраїнська політична партії  «Екологія та соціальний захист»

25.03.2004 р.

№ 20/23

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля, вул. Садова, 83

24

Високопільська районна організація Комуністичної партії робітників і селян

07.06.2004

 № 22/25

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Заводська, 2/10

25

Високопільська районна організація партії «Християнсько-демократичний союз»

29.07.2004

 №21/24

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 145

26

Високопільська районна організація партії «Відродження»

05.07.2004

№24/27

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Архангельське, вул. Чапаєва, 44

27

Високопільська районна організація партії «Солідарність»

29.07.2004

№25/28

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Пушкіна, 3

28

Високопільська районна  організація політичної Партії «Трудова Україна»

10.08.2004

№26/29

Херсонська область,

Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 15

29

Високопільська районна партійна організація партії «Союз»

25.02.2005

№28/31

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Кісільова, 6/10

30

Високопільська районна організація партії «Національно-демократичне об’єднання «Україна»

11.03.2005

№29/32

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Пушкіна, 17

31

Високопільська районна організація партії захисників Вітчизни

03.06.2005

№30/33

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Андрєєва, 19

32

Високопільська районна організація Конгресу Українських Націоналістів

08.07.2005

№31/34

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 56/1

33

Високопільська районна організація Республіканської партії України

22.07.2005

№32/35

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Садова, 73

34

Високопільська районна організація Політичної Партії Народний Союз «Наша Україна»

29.07.2005

№33/36

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 34

35

Високопільська районна організація Української партії «Зелена планета»

08.08.2005

№34/37

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Архангельське, вул. Мельнична, 7

36

Високопільська районна організація політичної парті «Третя Сила»

25.08.2005

№35/38

Херсонська область, Високопільський р-н, с. Іванівка, вул. Суворова, 27

37

Високопільська районна організація політичної партії «Совість України»

14.10.2005

 №36/39

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, пров. Шкільний, 1/8

38

Високопільська районна організація партії Народного руху України

14.10.2008

№37/40

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Пушкіна, 65

39

Високопільська районна організація соціал-демократичної партії

25.10.2005

 №38/41

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Суворова, 89

40

Високопільська районна організація Всеукраїнської партії трудящих

10.11.2005

№40/43

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул.. Південна, 16

41

Високопільська районна організація громадянської партії «Пора»

16.12.2005

№41/42

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Молодіжна, 38

42

Високопільська районна партійна організація «Народний Рух України за єдність»

16.12.2005

 №42/43

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Гагаріна, 39

43

Високопільська районна організація Української консервативної партії

22.12.2005

 №43/44

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Кісільова 4/8

44

Високопільська районна організація політичної партії «Вперед Україно!»

01.02.2006

№44/45

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Лєрмонтова, 41

45

Високопільська районна організація Аграрної партії України

15.02.2007

№45/46

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 25

46

Високопільська районна організація політичної партії «Українські соціал- демократи»

18.12.2007

 № 46/47

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 10

47

Високопільська районна організація Партії Єдиний Центр

26.11.2008

№ 49\50

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Садова, 10

48

Високопільська районна організація Партії Відродження села

07.02.2008

 № 47\48

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Гагаріна, 126

49

Високопільська районна організація  Українська селянська демократична партія

27.01.2009

№ 52/53

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Суворова, 89

50

Високопільська районна організація Політичної партії «Фронт Змін»

14.01.2010 

№54/55

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Леніна, 26

51

Високопільська районна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

22.03.2010

№ 57/58

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Суворова, 89

52

Високопільська районна організація Політичної партії «Союз Лівих Сил»

24.06.2010

№ 59/60

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 34 кв. 16

53

Високопільська районна організація Політичної партії «Народна Екологічна партія»

20.08.2010

 № 60/61

Херсонська область, Високопільський р-н, с. Новопетрівка, вул. Попова, 130

54

Високопільська районна організація Політичної партії «Нова політика»

16.09.2010

 №61/62

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 25

55

Високопільська районна організація Політичної партії «Рідна Вітчизна»

02.12.2010

№ 63/64

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля, вул. Щорса, 50

56

Високопільська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «СВОБОДА»

23.03.2015

№65/66

Херсонська область, Високопільський р-н

Вул.. Суворова, 89

57

Високопільська районна організація «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

02.06.2015

№69/70

Херсонська область, Високопільський р-н

Вул. Червоноармійська, 115

58

Високопільська районна в херсонській області організація ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

02.06.2015

№67/68

Херсонська область, Високопільський р-н

Вул. Горького , 2-а

59

Високопільська районна організація політичної партії «СОЦІАЛІСТИ»

№71/72

Херсонська область, Високопільський р-н

      с. Новопетрівка Вул.. Попова, 286

60

Територіальна організація Політичної партії «Опозиційний блок» у Високопільському районі Херсонської області

 

14.07.2015

№73/74

Херсонська область, Високопільський р-н

вул. Леніна, 26

61

Високопільська районна організація політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП»

07.08.2015

№75/76

Херсонська область, Високопільський р-н

вул. Леніна, 52

62

Високопільська районна організація Радикальної Партії Олега Ляшка в Херсонській області

14.08.2015

№77/78

Херсонська область, Високопільський р-н

смт. Високопілля

вул. Південна, 5

63

Високопільська районна організація Ліберальної партії України

28.05.2015

№79/80

Херсонська область, Високопільський р-н

смт. Високопілля

вул. Кісільова,  3, кв.14

64

Високопільська районна організація політичної партії «Громадська позиція» у Херсонській області

28.08.2016

№81/82

Херсонська область, Високопільський р-н

смт. Високопілля

вул. Вокзальна, 24 кв. 1

65

Високопільська районна партія організація політичної партії «НАШ КРАЙ»

08.09.2015

№83/84

Херсонська область, Високопільський р-н

смт. Високопілля

вул. Першотравнева, 14

66

Високопільська районна організація Політичної партії «Партія місцевого самоврядування»

10.09.2015

 №85/86

Херсонська область, Високопільський р-н

смт. Високопілля

вул. Перша Заводська, 6

 

Громадські організації, об’єднання, спілки

1

Високопільський районний центр німецької культури

03.01.2001

 №2

Херсонська область, Високопільський р-н

смт. Високопілля

вул.Червоноармійська 51

2

Високопільська районна молодіжна громадська організація «Нове покоління»

12.12.2001

№6/9

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Кісільова, 4 кв. 10

3

Високопільська районна громадська організація Асоціація фермерів

02.01.2002

 №4

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Червоноармійська, 47

4

Високопільська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок

13.07.2007

 №5

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леніна 3

5

Високопільське районне відділення громадської організації «Херсонська обласна асоціація, працівників санепідемслужби »

15.01.2007

 №3

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Червоноармійська 108

6

Високопільська районна організація Товариства Червоного Хреста

26.02.2007

 №4

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Червоноармійська 108

7

Високопільська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)

28.03.2008

 №7

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леціна 3 а

8

Високопільська районна організація «Фронт змін»

01.10.2009

№ 1

Херсонська область, Високопільській р-н смт. Високопілля, вул. Леніна, 26

9

Високопільська районна громадська організація «Вільні козаки»

01.06.2010

Херсонська область, Високопільській р-н смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 7

10

Високопільська районна молодіжна організації «Молодий рух»

10.07.2002

 №6

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Гагаріна 4, кв. 9

11

Високопільська районна філія Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил

21.02.2005

 №1

Херсонська область, Високопільський район смт. Високопілля вул. Леніна, 3

12

Високопільська районна громадська Всеукраїнського союзу жінок трудівниць «За майбутнє дітей України»

08.12.2006

 №7

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Садова 48

13

Високопільська районна організація Всеукраїнського об’єднання демократичних сил «Злагода»

07.07.1999

 №1

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля

14

Високопільська районна організація Всеукраїнської «Організації ветеранів України»

08.12.2009

 №8

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Червоноармійська, 112

15

Високопільська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Держава»

26.05.2003

 №5

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леніна, 35 кв. 4

16

Високопільська районна організація Всеукраїнська спілка радянських офіцерів

23.12.2007

 №06

Херсонська область, Високопільський р-н вул. Садова, 19

17

Високопільська районна громадська організація Всеукраїнської громадської організації «Молоді Регіони»

15.12.2011

№ 11

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля, вул. Лєрмонтова, 1 а

18

Територіальна громада Новопетрівської сільської ради

27.02.2006

 №5

Херсонська область, Високопільський р-н, с. Новопетрівка

19

Територіальна громада сіл Новогригорівське, Федорівка

15.03.2005

 №3

Херсонська область, Високопільський р-н, с. Мала Шестірня

20

Територіальна громада села Заградівка

18.10.2004

 №2

Херсонська область, Високопільський р-н, с. Заградівка

21

Територіальна громада селища Високопілля

13.08.2004

№ 1

Херсонська область, Високопільський р-н, смт. Високопілля

22

Високопільська профспілка працівників держустанов

23.03.2000

 №3

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леніна 1а

23

Високопільська районна організація «Первина профспілка працівників Пенсійного фонду України у Високопільському районні»

15.10.2004 р. №37

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леніна, 19

24

Первинна профспілкова організація філії «Блакитнянський Хлібоприймальний пункт» ТОВ «Нікопольська зернова компанія»

16.04.2009

 №8

Херсонська область, Високопільський р-н с. Блакитне

25

Високопільська рада профспілок працівників освіти і науки України

09.07.2009

 №9

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля, вул. Червоноармійська, 112

26

Високопільська районна професійна організація працівників культури

06.06.2006

 №38

Херсонська область, Високопільський район смт. Високопілля вул. Червоноармійська, 55

27

Високопільська районна первинна профспілкова організація Високопільського територіального медичного об’єднання

30.03.2000

 №30

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Червоноармійська, 145

28

Високопільська районна профспілкова організація споживчої кооперації України

16.02.2011

№ 11

Херсонська область,

Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леніна, 34

29

Високопільська первинна профспілкова організація органів юстиції

20.07.2010

 № 10

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леніна, 10

30

Громадська організація власників великої рогатої худоби «Берізка»

27.05.2014

Херсонська область, Високопільський р-н с. Миколаївка вул. Зарічна, 24

31

Громадська організація власників великої рогатої худоби «Зоряна»

30.07.2014

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Високопілля вул. Леніна, 1

32

Громадська організація «Обєктив»

23.12.2015

Херсонська область, Високопільський р-н смт. Архангельське вул. Кутузова, 12

33

Громадська організація «Громадські ініціативи 2015»

03.02.2016

Херсонська область, Високопільський р-н с. Кочубеївка вул.. Ювілейна 50

 

Національно-культурні товариства, міжнародні фонди, організації

-

-

-

-

 

Засоби масової інформації
Газети

з/п

Назва

Тираж у місяць, прим.

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

 

“Високе поле”

800

Колектив районної газети «Високе поле»

3 чол

 

Електронні ЗМІ

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

 

-

-

-


Телебачення

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

 

-

-

-


Радіо

з/п

Назва

Дані про засновників

(власників)

Кількість працюючих, чол.

 

-

-

-