Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації повідомляє, що за результатами проведеного конкурсу на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» на підставі рішення конкурсної комісії від 27 листопада 2017 року переможцем обрано Пасічник Оксану Анатоліївну. Протокол №1 та №2 від 27.11.2017 додаються.

Протокол № 1
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору
на посаду директора
комунального закладу
«Високопільський районний Будинок культури»

 

від 27 листопада 2017 року

Присутні:

Секретар: Назаренко С.Т..

Члени комісії: Коваленко А.С., Сподар О.І., Коперко В.В., Немченко Д.О., Тарабака Н.І., Гриньок О.О.

Вітсутні: Ратушний І.А.

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України шодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 року № 955-УІІІ передбачає відео та аудіо фіксацію засідань конкурсної комісії. Ведеться відео фіксація засідання конкурсної комісії.

Секретар Назаренко С.Т.: Шановні члени конкурсної комісії. Ми з вами зібралися згідно ПОРЯДКУ про проведення конкурсного добору на посаду керівників закладів культури, що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району (Рішення ХХV сесії VІІ скликання від 29 вересня 2017 року №315). Дозвольте мені, як секретареві, оголосити персональний склад комісії, згідно Наказу відділу культури, молоді та спорту № 87 від 15.11.2017 (Читається з наказу).

Сьогодні на засіданні присутні 6 членів комісії, таким чином комісія легітимна і може розпочати свою роботу.

Інформую вас, що оголошення конкурсного добору на посади керівників закладів культури були розміщені на офіційному сайті Високопільської районної державної адміністрації району 17 жовтня 2017 року.

На розгляд комісії надійшов 1 пакет документів.

Ми маємо ухвалити порядок денний нашого засідання.

 

Порядок денний

 1. Про обрання голови конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури»
 2.  Про розгляд документів, поданих кандидатом на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури, відповідність кваліфікаційним вимогам та допуск їх до участі в конкурсі.
 3. Ухвалення способу голосування на 2-му засіданні.
 4. Ухвалення дати 2-го засідання.

Чи є інші пропозиції щодо порядку денного?

Немає.

Ставимо на голосування. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати.

Хто «за»- 6 «Проти»- 0 «Утримався»- 0

Порядок ухвалено одноголосно.

Переходимо до розгляду першого питання порядку денного «Про обрання голови конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури»

Прошу вносити пропозиції.

         Виступила: член комісії Гриньок О.О. директор комунального закладу «Високопільська дитяча музична школа», внесла пропозицію обрати головою комісії Коперко В.В., начальника відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Чи є інші пропозиції?

Інших пропозицій немає

         Ставимо на голосування. Хто за те, щоб головою комісії було обрано Коперко Вікторію Василівну? Прошу голосувати.

Хто «за»- 6 «Проти»- 0 «Утримався» -0 «Одноголосно»

Вирішили: Обрати головою конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» Коперко Вікторію Василівну, начальника відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації.

 Передаю слово голові комісії.

Голова комісії Коперко В.В.: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного «Про розгляд документів, поданих кандидатом на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури, відповідність кваліфікаційним вимогам та допуск їх до участі в конкурсі».

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 р. № 955-УІІІ конкурсна комісія розглядає подані документи кандидатами на зайняття посади директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури».

Згідно статті 211 Закону України «Про культуру» керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління закладом, а саме місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Ст. 214 ЗУ «Про культуру» визначає перелік документів для участі в конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу(у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості,
 • копія документа, що посвідчує особу,
 • копії документів про вищу освіту,
 • рекомендаційний лист довільної форми,
 • мотиваційний лист довільної форми,
 • проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, який буде публічно презентуватися на засіданні конкурсної комісії.

         Цей перелік є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

         Згідно Ст. 214 ЗУ «Про культуру» претенденти на посаду керівників закладів культури надають на адресу відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації документи, які будуть оприлюднені на офіційному сайті органів влади району.

         Згідно п.7 ст. 215 Закону України «Про культуру» за рішенням конкурсної комісії особа не допускається до участі у доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу у разі невідповідності вимогам зазначеним у статті 211 .

Розглядаємо подані документи кандидата на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури». Подано 1 пакет документів, які надійшли від Пасічник Оксани Анатоліївни, 1972 року народження, освіта базова вища, у 2013 році закінчила Херсонський державний університет. Стаж роботи в закладі культури становить 5 років.

Документи подані відповідно до зазначеного переліку:

 • Заява; автобіографія; копія паспорта; диплому про вищу освіту; 1 рекомендаційний лист: Капелюшника В.В., в.о. директора Херсонського обласного Центру народної творчості; мотиваційний лист.

Надані документи та кваліфікація Пасічник О.О. відповідають вимогам чинного законодавства.

Які є пропозиції щодо допуску кандидатури Пасічник О.О. до участі в конкурсі?

Пропозицій немає.

Ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити Пасічник О.А. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» прошу голосувати.

Хто «за» - 6 «Проти»- 0 «Утримався» -0

Прийнято.

Вирішили: Допустити Пасічник О.О. до участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури».

Голова комісії: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного «Про визначення способу голосування на 2-му засіданні». Голосування може бути відкритим та таємним. Які будуть пропозиції.

Виступили: член комісії Коваленко А.С., який запропонував відкрите голосування.

Хто за те, щоб голосування проводити відкритим способом, прошу голосувати.

Хто «За» - 6 «Проти» - 0 «Утрималось» - 0

Вирішили: голосування за кандидатів на 2-му засіданні буде проводитись відкритим способом.

Голова комісії: Переходимо до розгляду останнього четвертого питання порядку денного «Про ухвалення дати 2-го засідання». Які будуть пропозиції?

Виступили: член комісії Сподар О.І., який запропонував провести 2 засідання 27 листопада 2017 року на 16.30 год.

Ставимо на голосування. Хто за те, щоб друге засідання конкурсної комісії з добору кандидата на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» провести 27 листопада 2017 року о 16.30 год. прошу голосувати.

Хто «За» - 6 «Проти» - 0 «Утрималось» - 0. Прийнято.

Вирішили: друге засідання конкурсної комісії з добору кандидата на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» провести 27 листопада 2017 року о 16.30 год.

Голова комісії: на цьому порядок денний засідання конкурсної комісії вичерпано.

Секретарю комісії Назаренко С.Т. оприлюднити матеріали засідання конкурсної комісії на офіційному сайті Високопільської районної державної адміністрації та невідкладно повідомити кандидата про результати першого засідання та дату, час і місце проведення конкурсного добору.

Голова комісії:    _________________ Коперко Вікторія Василівна

Члени комісії:      _________________ Коваленко Анатолій Сергійович

 _________________ Сподар Олександр Іванович

_________________ Немченко Дарія Олександрівна

_________________ Тарабака Наталя Іванівна

__________________ Гриньок Оксана Олексіївна

         Секретар комісії: _________________ Назаренко Світлана Тарасівна.

 

 

Протокол № 2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору
на посаду директора комунального закладу
«Високопільський районний Будинок культури»

 

 від 27 листопада 2017 року

Присутні:

Голова комісії: Коперко В.В.

Секретар: Назаренко С.Т..

Члени комісії: Коваленко А.С., Сподар О.І., Тарабака Н.І., Немченко Д.О., Гриньок О.О.

Відсутні: Ратушний І.А.

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України шодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 року № 955-УІІІ передбачає відео та аудіо фіксацію засідань конкурсної комісії. Ведеться відео фіксація засідання конкурсної комісії.

Порядок денний

 1. Про проведення співбесіди з кандидатом та заслуховування публічної презентації проекту програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
 2. Про прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та оприлюднення його на офіційному сайті Високопільської районної державної адміністрації.

Виступила: Коперко В.В. ознайомила з порядком денним і поставила на голосування про прийняття порядку денного.

Голосували:

«За» – 6 «Проти» – 0 «Утримались» – 0

Вирішили: прийняти порядок денний.

Виступила: Коперко В.В., голова комісії ознайомила присутніх членів комісії зі змістом законодавчого акту на виконання якого і проводиться конкурсний добір на посади керівників закладів культури.
Повідомила, що з 7 членів складу конкурсної комісії присутніми є 6 членів. Оголосила друге засідання конкурсної комісії відкритим.

Слухали: 1. Про проведення співбесіди з кандидатом та заслуховування публічної презентації проекту програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Виступила: Пасічник О., кандидат на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» презентувала програму розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Виступила: Коперко В.В.

Чи є у членів комісії запитання, пропозиції, зауваження до виступу?

Виступила: Коперко В.В. – голова комісії.

Побажала щоб всі задуми, викладені в програмі розвитку закладу культури були втіленні в життя і задала питання про роботу з творчими колективами щодо присвоння їм звання «народного» чи «зразкового».

Виступила: Пасічник О.А. повідомила про своє бачення щодо вирішення цього питання

Виступила: Гриньок О.О. запитала про співпрацю з іншими установами.

Виступила: Пасічник О.А. повідомила про співпрацю з загальноосвітніми навчальними закладами, комунальними закладами культури та районною радою ветеранів, та радою воїнів АТО та поділилася своїми планами на майбутнє.

Виступила: Коперко В.В. запропонувала надану інформацію щодо публічної презентації проекту програми розвитку закладу культури кандидатом на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» на один та п’ять років прийняти до відома.

Голосували:

«За» – 6 «Проти» – 0 «Утримались» – 0

Вирішили: прийняти до відома інформацію щодо публічної презентації проекту програми розвитку закладу культури кандидатом на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури».

Слухали: 2. Про прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та оприлюднення його на офіційному сайті Високопільської районної державної адміністрації.

Виступила: Коперко В.В. поставила на голосування питання про визначення переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» Пасічник Оксану Анатоліївну.

Голосували:

«За» – 6 «Проти» – 0 «Утримались» – 0

Вирішили: визнати Пасічник Оксану Анатоліївну переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури».

Оприлюднення на офіційному сайті органів влади району результати конкурсного добору та надати результати засідання Високопільській районній раді.

Виступила: Коперко В.В. – голова конкурсної комісії. 

Шановні присутні ми з вами прослухали програму претендента, що заявив про участь у конкурсі і визначили його переможцем.

Чи будуть питання, зауваження, пропозиції. Немає.

Всі питання, що входили до порядку денного вирішені.

Друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури», вважати закритим.

Секретарю комісії Назаренко С.Т. оприлюднити матеріали засідання конкурсної комісії на офіційному сайті Високопільської районної державної адміністрації та надати результати засідання Високопільській районній раді.

Голова комісії: _________________ Коперко Вікторія Василівна

Члени комісії: _________________ Коваленко Анатолій Сергійович

 _________________ Сподар Олександр Іванович

 _________________ Тарабака Наталя Іванівна

 _________________ Немченко Дарія Олександрівна.

 __________________ Гриньок Оксана Олексіївна.

Секретар комісії: ________________ Назаренко Світлана Тарасівна.