ГРАФІК підготовки та проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації на 2017-2018 роки

 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

 

1.

Подати на затвердження першому заступнику голови районної державної адміністрації склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів (далі – ініціативна група) для формування нового складу громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) з урахуванням пропозицій інститутів громадянського суспільства

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

До 15 листопада

2016 року

2.

Провести організаційне засідання ініціативної групи та забезпечити її подальшу роботу

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

До 16 листопада

2016 року

3.

Створити на веб-сайті районної державної адміністрації розділ щодо підготовки та проведення установчих зборів громадської ради

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

До 17 листопада

2016 року

 

4.

Оприлюднити на веб-сайті районної державної адміністрації та в районній газеті «Високе поле» підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення зборів, порядок подання заяв для участі у них, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу, номер телефону відповідальної особи

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

 

До 18 листопада

2016 року

 

5.

Відповідно до компетенції та сфери діяльності сприяти залученню представників інститутів громадянського суспільства до формування нового складу громадської ради

Структурні підрозділи районної державної адміністрації 

До 07 грудня

2016 року

6.

Забезпечити прийом документів від інститутів громадянського суспільства для формування нового складу громадської ради

Ініціативна група, відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

 

07 грудня по 14 грудня 2016 року

7.

Оприлюднити на веб-сайті районної державної адміністрації складений ініціативною групою список учасників зборів і кандидатур до нового складу громадської ради

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

 

До 21 грудня

2016 року

 

 

8.

Розробити регламент зборів та підготувати план їх проведення

Ініціативна група

 

До 21 грудня

2016 року

9.

Забезпечити запрошення до участі в установчих зборах представників інститутів громадянського суспільства, які подали відповідні заявки у встановлений законодавством термін

Ініціативна група, відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

До 23 грудня

2016 року

10.

 

 

Забезпечити запрошення представників засобів масової інформації до участі в установчих зборах

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

До 23 грудня

2016 року

11.

Забезпечити організацію та проведення установчих зборів

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

27 грудня

2016 року

12.

Оприлюднити на веб-сайті районної державної адміністрації протокол зборів і відомості про новообраний склад громадської ради

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

До 29 грудня

2016 року

 

13.

На підставі протоколу установчих зборів подати першому заступнику голови районної державної адміністрації на затвердження новообраний склад громадської ради

Відділ з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

До 31 грудня

2016 року

Начальник відділу з питань організаційної роботи

та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації С. І. Рижутіна


ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ВИСОКОПІЛЬСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

на 2017-2018 роки

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ З ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ВИСОКОПІЛЬСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації на 2017-2018 роки відбудуться 27 грудня 2016 року за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів,112 мала сесійна зала районної радиї о 10.00.

Громадська рада при Високопільській районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним. Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Зразок заяви для участі в установчих зборах та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у розділі «Громадська рада» - ”Формування громадської ради” - “2017-2018 роки”

Документи приймаються ініціативною групою з 7 по 14 грудня 2016 року включно (крім вихідних та святкових днів) з 08.00 до 17.00, за адресою смт Високопілля, вул. Визволителів, 112, кабінет відділу з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації.

Контактна особа: Рижутіна Світлана Іванівна, тел. 2-14-64,

e-mail: rda-vysok@khoda.gov.ua (для Рижутіної С.І.)

 

Склад ініціативної групи
Протокол організаційного засідання ініціативної групи

ГРАФІК підготовки та проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації на 2017-2018 роки Зразки документів, які необхідно подати для формування нового складу Громадської ради при Високопільській райдержадміністрації: