ВИСОКОПІЛЬСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 ___________№ _______

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області

 

З метою приведення нормативно-правових актів Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області у відповідність з вимогами чинного законодавства України, відповідно до абзацу другого частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області:

- від 16 березня 2015 року № 69 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації Херсонської області», зареєстроване у Високопільському районному управлінні юстиції Херсонської області 23 березня 2015 року за № 5/252;

- від 16 березня 2015 року № 70 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації Херсонської області», зареєстроване у Високопільському районному управлінні юстиції Херсонської області 23 березня 2015 року за № 6/253.

2. Сектору з питань надання адміністративних послуг Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Херсонській області та забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області.

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Музичко Т.О.

Голова Високопільської районної
державної адміністрації Херсонської
області   
С.В.Старух

 


ВИСОКОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

_______________№______

 

Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Високопільського району Херсонської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету

 

 

 

Відповідно до районної програми соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Високопільської районної ради Херсонської області від 17 липня 2015 року № 858, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої статті 13, пунктами 1, 3 частини першої статті 23, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Високопільського району Херсонської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету (додається).

 

2. Відділу з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечити публікацію цього розпорядження в засобі масової інформації після його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області.

 

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної

 

 

реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Пурик Н.І.

 

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації С.В. Старух

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Високопільської районної

державної адміністрації

Херсонської області

_____________№____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок

надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Високопільського району Херсонської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям населених пунктів Високопільського району Херсонської області, що не знаходяться в межах юрисдикції Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин (далі – одноразова матеріальна допомога), за рахунок коштів районного бюджету.

 

2. Головним розпорядником коштів, що передбачаються на надання одноразової матеріальної допомоги, є управління праці та соціального захисту населення Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (далі – уповноважений орган).

 

3. З метою надання одноразової матеріальної допомоги Високопільською районною державною адміністрацією Херсонської області створюється районна комісія з питань надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям населених пунктів Високопільського району Херсонської області, що не знаходяться в межах юрисдикції Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин (далі – районна комісія).

4. Персональний склад районної комісії затверджується розпорядженням голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

ІІ. Умови надання одноразової матеріальної допомоги

 

  1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 

заявник – мешканець населеного пункту Високопільського району Херсонської області, що не знаходиться в межах юрисдикції Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, який звертається за наданням одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього Порядку;

 

одноразова матеріальна допомога – фінансова допомога мешканцям населених пунктів Високопільського району Херсонської області, що не знаходяться в межах юрисдикції Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, яка виплачується з районного бюджету один раз на календарний рік;

 

мешканець населеного пункту Високопільського району Херсонської області, що не знаходиться в межах юрисдикції Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади – це фізична особа, місце проживання (перебування) якої зареєстровано на території населеного пункту Високопільського району Херсонської області, що не знаходиться в межах юрисдикції Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

  1. До обставин, що підтверджують скрутне становище, належать:

 

небезпечна подія, внаслідок якої завдано шкоду здоров’ю або збитки майну заявника, що призвели до його скрутного становища;

 

хвороба особи, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових витрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування, або виїзду для лікування на територію іншої області України;

 

надзвичайна ситуація, що призвела до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника (аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, аварійність житла, газо-, електро- постачання та користування);

 

смерть годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим, внаслідок чого заявник опинився у скрутному становищі.

 

3. Першочергово одноразова матеріальна допомога надається особам, які страждають на онкологічні захворювання, та дітям, які страждають на захворювання, що прогресують.

 

4. Мінімальний розмір одноразової матеріальної допомоги становить 200 гривень, максимальний – 1000 гривень.

Розмір одноразової матеріальної допомоги визначається районною комісією, виходячи із суми коштів, виділених в районному бюджеті на відповідний рік для реалізації заходів районної програми соціального захисту людей похилого віку та інвалідів, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Високопільської районної ради Херсонської області від 17 липня 2015 року № 858, із врахуванням складності скрутного становища, в якому опинився заявник.

 

III. Порядок звернення за одноразовою матеріальною допомогою

 

1. Питання надання одноразової матеріальної допомоги розглядається районною комісією на підставі заяви особи (законного представника) про надання одноразової матеріальної допомоги, поданої на ім’я голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області, за місцезнаходженням Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (вул. Визволителів 112, смт. Високопілля, Високопільський район, Херсонська область, 74000).

Заява про надання одноразової матеріальної допомоги розглядається протягом одного місяця з дня надходження до Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

2. Для отримання одноразової матеріальної допомоги заявником до заяви додаються:

 

1) копія паспорта громадянина України;

 

2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України – копія відповідної сторінки паспорта громадянина України);

 

3) у разі хвороби особи, яка потребує одноразової матеріальної допомоги – довідка із закладу охорони здоров’я про стан здоров’я та необхідність лікування або копія виписного епікризу;

 

4) у разі настання надзвичайної ситуації чи небезпечної події - копії документів, що підтверджують надзвичайну ситуацію, небезпечну подію, які призвели до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника;

 

5) у разі смерті годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим:

 

довідка про склад сім’ї померлого годувальника;

копія документа, що підтверджує родинний зв’язок заявника з померлим годувальником;

 

копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

 

6) довідка із зазначенням поточного рахунка в установі банку (за наявності) або поштові реквізити заявника.

 

3. Зазначені у підпунктах 3 - 5 пункту 2 цього розділу документи приймаються за умови, якщо вони видані в межах календарного року звернення заявника за одноразовою матеріальною допомогою.

 

4. Копії документів засвідчуються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

5. Перевірку поданих заявником документів для отримання одноразової матеріальної допомоги здійснює уповноважений орган.

 

6. Під час розгляду заяви про надання одноразової матеріальної допомоги обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

IV. Порядок призначення одноразової матеріальної допомоги

 

1. Для підтвердження обставин, зазначених у абзацах другому, четвертому пункту 2 розділу ІI цього Порядку, уповноваженим органом проводиться обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника. За результатами обстеження уповноважений орган складає акт обстеження матеріально-побутових умов, який розглядається на засіданні районної комісії.

Документи заявника та акт обстеження матеріально-побутових умов (за наявності) із супровідним листом направляються уповноваженим органом на розгляд районної комісії у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження документів заявника до уповноваженого органу.

 

2. Засідання районної комісії проводиться у разі необхідності та вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів районної комісії.

Засідання районної комісії проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови районної комісії.

 

3. На засіданні районної комісії, під час розгляду документів заявників секретар районної комісії доповідає щодо кожної заяви з викладенням пропозицій членів районної комісії про надання або відмову у наданні одноразової матеріальної допомоги та її розмір.

Рішення районної комісії про надання або відмову у наданні одноразової матеріальної допомоги приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів районної комісії та оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні районної комісії.

 

4. У наданні одноразової матеріальної допомоги може бути відмовлено у разі ненадання заявником документів, що підтверджують скрутне становище, їх недостовірності або у разі повторного звернення заявника для отримання одноразової матеріальної допомоги протягом одного календарного року.

 

5. Уповноважений орган з урахуванням рішення районної комісії готує проект розпорядження голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області про надання одноразової матеріальної допомоги.

 

6. Копія розпорядження голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області про надання одноразової матеріальної допомоги направляється до уповноваженого органу.

 

7. Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється уповноваженим органом після надходження коштів на його рахунок, відкритий у Високопільському управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області, шляхом поштового переказу або перерахування коштів на поточний банківський рахунок отримувача, якому призначена одноразова матеріальна допомога.

Плата за банківські послуги та послуги поштового зв’язку здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.

 

8. Облік заявників здійснює уповноважений орган.

 

V. Фінансова звітність та контроль

 

1. Операції, пов’язані з використанням коштів районного бюджету, здійснюються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

2. Уповноважений орган надає фінансову та бюджетну звітність у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

3. Контроль за дотриманям бюджетного законодавства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації О.В.Клименко