ОГОЛОШЕННЯ

 

Відділ агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації (смт Високопілля, вул. Визволителів, 47) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста економічного аналізу та фінансово-кредитного забезпечення головного-бухгалтера відділу агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області.

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Приймає участь в розробці стратегії відділу, планів і програм розвитку.

2. Веде роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.

3. Організовує облік грошових засобів що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з їх рухом.

4. Веде контроль обліку витрат та результатів господарсько-фінансової діяльності відділу агропромислового розвитку, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

5. контролює законність, своєчасність і правильність оформлення документів.

6. Проводить: нарахування і перечислення платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, заробітної плати працівників відділу агропромислового розвитку, податків та інших виплат і платежів.

7. Складає економічно обґрунтовані звітні розрахунки заробітної плати, контролює тарифікацію працівників відділу агропромислового розвитку.

8. Здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна.

9. Здійснює заходи з попередження нестач, незаконного витрачання грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

10. Контролює оформлення документів з нестач і крадіжок грошових засобів та товарно-матеріальних цінностей, передає ці документи в слідчі і судові органи.

11. Своєчасно складає необхідну бухгалтерську звітність і представляє її у встановлені терміни до відповідних органів.

12.За погодженням з начальником відділу здійснює підготовку документів по відшкодуванню та дотаціях згідно Постанов Кабінету Міністрів України.

13. Виконує інші обов’язки, передбачені

законодавством.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до законодавства, зберігається ця посада державної служби

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

- копія паспорта громадянина України;

- письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

- копія (копії) документа (документів) про освіту;

- заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2017 рік;

- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів: до 17 години 30 жовтня 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

02.11.2018, початок о 10.00 годині за адресою:74000

Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів, 47.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коваль Микола Францович,

тел. (05535) 2-18-05

е-mail: visokopolieapr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища – не нижче ступеня бакалавра.

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок.

3

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Технічні вміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

5

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) комунікабельність.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1) Закон України «Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні»;

2) Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

3) Бюджетний кодекс України;

4) Податковий кодекс України;

5)Акти Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) Накази Міністерства фінансів України;

7) Інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

 


 

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія В).

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснює контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства з питань звернень громадян.

2. Здійснює прийом, реєстрацію та попередній розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян, які надходять до районної державної адміністрації. Організовує прийом громадян із особистих питань головою районної державної адміністрації та його заступниками. Відповідає за організаційну підготовку та проведення виїзних прийомів громадян головою районної державної адміністрації.

3. Проводить консультації та надає роз'яснення громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом, пояснює порядок вирішення їх проблем.

4. Співпрацює з виконавцями щодо реагування на заяви та скарги громадян, що надійшли до районної державної адміністрації.

5. Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, порушених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд структурним підрозділам районної державної адміністрації, підприємствам, організаціям та установам району усіх форм власності.

6. Повідомляє заявників у письмовій або усній формах про результати розгляду пропозицій, заяв і скарг, а у випадках їх відхилення зазначає мотиви, роз'яснює порядок оскарження.

7. Систематично аналізує пропозиції, заяви і скарги громадян виявляє причини, що їх породжують, а також найбільш гострі суспільно значущі проблеми, які вимагають негайного вирішення, та відповідно інформує голову районної державної адміністрації.

8. Оцінює фактичний стан виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації та доручень заступників голови районної державної адміністрації, які прийняті з питань роботи із зверненнями громадян, про що їм доповідає.

9. Перевіряє стан додержання законодавства по зверненнях громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах сільських, селищних рад, за результатами готує відповідну інформацію керівництву районної державної адміністрації.

10. Надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських, селищних рад з питань вдосконалення форм і методів роботи із зверненнями громадян.

11. Забезпечує збереження картотеки та документації з питань здійснення прийому громадян, скарг та звернень.

12. Здійснює контроль за розглядом звернень громадян, що надходять до районної державної адміністрації, спільно з відповідальними працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, заступниками голови; готує відповідно до вищестоящих органів інформацію, несе відповідальність за якість її підготовки.

13. Вчасно інформує начальника Відділу про факти порушень порядку розгляду звернень, зволікання, формального, бюрократичного підходу до розгляду звернень громадян.

14. Здійснює, в межах своїх повноважень, постійний моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

15. Готує матеріали про стан роботи зі зверненнями громадян для їх періодичного розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації або на розширених апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації.

16. Забезпечує оприлюднення щокварталу, на одному з офіційних носіїв інформації районної державної адміністрації, узагальненні відомості щодо організації роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, графіки особистих прийомів громадян посадовими особами районної державної адміністрації тощо.

17. Забезпечує підготовку аналітичних довідок щодо роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації для інформування обласної державної адміністрації.

18. Здійснює електронний облік та контроль за розглядом звернень громадян.

19. Здійснює організаційне забезпечення діяльності постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, винесення на її розгляд відповідних питань та забезпечення оформлення рішень та пропозиції комісії, доведення рішення до заявників.

20. Здійснює організаційне забезпечення роботи «гарячої телефонної лінії», проведення спілкування з населенням району шляхом постійно діючої прямої телефонної лінії керівництвом районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до законодавства, зберігається ця посада державної служби

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України.

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Термін прийняття документів – до 17:00 год. 16 жовтня 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

19 жовтня 2018 року, 10 год 00 хв за адресою: 74000 смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Біднина Ігор Олександрович,

тел. (05535) 2 11 35

rda-vysok@khoda.gov.ua

vys-kadry@visokopilska-vlada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища – не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок

3

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5

Особистісні компетенції

1) інноваційність;

2) ініціативність;

3) надійність;

4) порядність;

5) чесність;

6) дисциплінованість;

7) тактовність;

8) емоційна стабільність;

9) контроль емоцій;

10) комунікабельність;

11) повага до інших;

12) відповідальність;

13) рішучість;

14) неупередженість;

15) гнучкість.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6) Закон України «Про звернення громадян»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;

2) методика проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України;

3) інструкція з діловодства зі зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від власності, в засобах масової інформації.

 

 


Усиновлення – це любов на все життя

28 вересня 2018 року з 14-00 до 15-00 год. проходитиме всеукраїнська акція – флеш-моб «Усиновлення – це любов на все життя», спрямованої на привернення уваги до дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання стереотипів та інформування громадян про маленьких українців різного віку, їх братиків та сестричок, які виховуються в інтернатних закладах і очікують усиновлення.

До участі у заході запрошуються керівники відділу освіти, управління праці та соціального захисту населення, відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, Високопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Високопільської районної філії Херсонського обласного центру зайнятості, відділу «Високопільське бюро правової допомоги» Бериславського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Високопільського районного управління юстиції, Високопільського відділення Бериславського відділу поліції УМВС України в Херсонській області, медичних закладів, громадськість.

Всіх бажаючих прийняти участь у акції запрошуємо до адмінбудинку районної ради, за адресою: смт Високопілля вул. Визволителів, буд. 112.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Чередніченко Раїси Володимирівни, начальника служби у справах дітей Високопільської районної державної адміністрації, тел. 2-19-44, vysssd@visokopilska-vlada.gov.ua

 


 

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія В).

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Організовує роботу та здійснює контроль за ходом виконання контрольних документів.

2.Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань виконання контрольних документів.

3.Вносить пропозиції та працює, в межах своєї компетенції, над підвищенням рівня виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

4.Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування про хід виконання контрольних документів.

5.Здійснює перевірки організації контрольної діяльності в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

6.Вносить пропозиції начальнику Відділу про зняття з контролю чи подовження терміну виконання контрольних документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності винних посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

7.Готує завчасно та систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним службам та органам місцевого самоврядування попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання вимог зазначених документів і зміст їх завдань.

8.Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

9.Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату районної державної адміністрації про неможливість їх додержання.

10.Розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції начальнику Відділу з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

11.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах рад.

12.Забезпечує ведення комп’ютерної бази даних розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та інформаційно-програмної системи Redmine, АСКОД.

13.Виконує інші обов'язки, покладені на нього начальником Відділу.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до законодавства, зберігається ця посада державної служби

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України.

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Термін прийняття документів – 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

07 вересня 2018 року, 10 год 00 хв за адресою: 74000 смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Біднина Ігор Олександрович,

тел. (05535) 2 11 35

rda-vysok@khoda.gov.ua

vys-kadry@visokopilska-vlada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища – не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок

3

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5

Особистісні компетенції

1) інноваційність;

2) ініціативність;

3) надійність;

4) порядність;

5) чесність;

6) дисциплінованість;

7) тактовність;

8) емоційна стабільність;

9) контроль емоцій;

10) комунікабельність;

11) повага до інших;

12) відповідальність;

13) рішучість;

14) неупередженість;

15) гнучкість.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;

2) методика проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України.

 


 

За результатами наради, яка відбулася 29 травня 2018 року, Високопільська районна державна адміністрація повідомляє про наміри укласти договори на виготовлення проектно-кошторисної документації з відповідними проектними організаціями:

- ТОВ «Будпроект-НСВ»

для розробки проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ – Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянках -  км 19+000 - км 22+500, км 23+500 - км 27+000, км 28+000 - км 30+500.

- ФОП Дробот Олександр Вікторович

для розробки проектно-кошторисної документації  на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ – Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 28+000 - км 30+500, км 37+000 - км 40+000;

для розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ – Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 41+000 - км 44+000, км 47+000 - км 50+500, км 51+080 - км 53+260.Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», 05 липня 2018 року у Високопільській районній державній адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади завідувача архівного сектора Високопільської районної державної адміністрації (категорія «Б»), переможцем якого стала Шелест Діна Миколаївна. Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», 22 червня 2018 року у Високопільській районній державній адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади завідувача сектора з питань надання адміністративних послуг Високопільської районної державної адміністрації (категорія «Б»), переможцем якого став Веселовський Григорій Григорович.


 

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача архівного сектора Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (категорії «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Організовує роботу згідно із чинним законодавством за усіма напрямками діяльності сектора, що забезпечують комплектування, збереженість, облік і створення довідкового апарату до Національного архівного фонду, користування ним.

2. Здійснює керівництво діяльністю сектора, розподіляє обов’язки, очолює та контролює роботу працівників сектора.

3. Контролює безумовне дотримання вимог чинного законодавства, Законів України, Указів Президента України, розпорядчих документів обласної та районної державних адміністрацій з питань архівної справи і діловодства в районі.

4. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень сектора. У встановленому порядку розробляє проекти місцевих галузевих програм.

5. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

6. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

7. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації.

8. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

9. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.

10. Формує стратегію розвитку архівної справи району та забезпечує її виконання.

11. Вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

12. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектора, готує матеріали на розгляд засідання колегії районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектора та розробляє проекти відповідних рішень.

13. Планує роботу сектора, організовує виконання річних та поточних планів роботи. Аналізує результати діяльності установи, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Укладає звітну документацію.

14. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

15. Бере участь у роботі дорадчих органів. Затверджує положення про експертну комісію, її склад. Забезпечує роботу експертної комісії, очолює її. Затверджує положення та склад постійно діючих і тимчасових рад і комісій, що створюються в архівному секторі.

16. Забезпечує управління архівною справою і діловодством у зоні комплектування сектора. Здійснює у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, створених на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування.

17. Укладає та веде списки установ (№ 1, 2, 3, джерел та можливих джерел формування документів особового походження). Контролює складання та ведення облікової документації, статистичної звітності архівними службами підприємств, організацій та установ. Надає їм методичну і практичну допомогу, в т.ч. з питань підготовки нормативно-правових актів, упорядкування документів.

18. Проводить комплексне, контрольне, тематичне перевіряння роботи діловодних служб і архівних підрозділів підприємств, установ, організацій у зоні комплектування.

19. Здійснює зведений облік архівних документів, що зберігають державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району. Організовує передавання документів на державне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання в архівних підрозділах установ – джерел комплектування Національного архівного фонду.

20. Забезпечує проведення експертизи цінності документів. Організовує роботу, пов’язану з внесенням документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми власності на них. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права на їх придбання.

21. Забезпечує державний облік документів, створення оптимальних умов зберігання архівних документів у секторі.

22. Популяризує документальну спадщину. Забезпечує зв’язок з засобами масової інформації, громадськістю.

23. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектора. Розглядає запити юридичних і фізичних осіб, у т.ч. на платній основі. Вирішує питання доступу та користування архівними документами.

24. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор, виконує запити про надання публічної інформації.

25. Організовує фінансово-господарську діяльність сектора на основі положень нормативно-правових актів, у т.ч. надання платних послуг. Санкціонує укладення договорів з юридичними та фізичними особами щодо науково-технічного опрацювання та інших видів робіт з документами.

26. Забезпечує впровадження методичних розробок, передового досвіду за всіма напрямками діяльності. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників сектора.

27. Забезпечує дотримання працівниками сектора правил внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

28. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

29. Розробляє нормативні та методичні документи з діловодства сектора, у т.ч. інструкцію з діловодства, номенклатуру справ.

30. Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису архівного сектора в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

31. Відповідно до чинного законодавства подає пропозиції щодо призначення та звільнення з посади працівників сектора, присвоєння державним службовцям рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

32. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України.

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документу (документів) про освіту.

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6) заповнена особова картка встановленого зразка.

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Термін прийняття документів – до 16:00 год. 27 червня 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

05 липня 2018 року, 10 год 00 хв за адресою: 74000 смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Біднина Ігор Олександрович,

тел. (05535) 2 11 35

rda-vysok@khoda.gov.ua

vys-kadry@visokopilska-vlada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

2

Прийняття ефективних рішень

1) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

2) вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності;

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) вміння встановлювати цілі і завдання.

3

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість

4

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.

5

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвиток підлеглих;

7) вміння розв’язання конфліктів.

6

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності

2) дисципліна та системність в роботі;

3) неупередженість і об'єктивність;

4) відповідальність;

5) комунікабельність, здатність установлювати контакти;

6) самовдосконалення;

7) здатність до перевантажень;

8) дипломатичність та гнучкість;

9) орієнтація на обслуговування

10) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

2) Закон України «Про адміністративні послуги»;

3) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

4) Закон України «Про захист персональних даних»;

5) Закон України «Про звернення громадян»;

6) Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

7) інші акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Правилами роботи державних архівів України, нормативно-правові акти та методичні документи з діловодства та архівної справи, інші нормативні документи, які регламентують роботу сектора.

 


 

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектора з питань надання адміністративних послуг Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (категорії «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Реалізовує державну політику у сфері надання адміністративних послуг в районі.

2. Здійснює керівництво роботою Центру надання адміністративних послуг, спрямовуючи її на максимально повне врахування інтересів замовника.

3. Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру.

4. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.

5. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

6. Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів, дотримується правил ділового етикету.

7. Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного, забезпечення Центру.

8. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до його компетенції.

9. Координує взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

10. Готує та видає довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні Центру, де здійснюється прийом суб’єктів звернень.

11. У межах компетенції бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації.

12. Може здійснювати функції адміністратора.

13. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань надання адміністративних послуг.

14. Забезпечує завдання та захист інформації, отриманої в результаті надання адміністративної послуги.

15. Визначає пріоритетні напрями та сприяє підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації адміністраторів.

16. Забезпечує дотримання працівниками Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації законодавства України з питань державної служби та запобігання та протидії корупції, правил внутрішнього трудового розпорядку.

17. Виконує інші доручення голови районної державної адміністрації.

18. Завідувач сектора відповідає за якісне, своєчасне виконання розпорядчих документів, а також контролює стан виконання адміністраторами Центру контрольних завдань стосовно виконавчої дисципліни.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України.

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документу (документів) про освіту.

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6) заповнена особова картка встановленого зразка.

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Термін прийняття документів – до 17:00 год.          18 червня 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

22 червня 2018 року, 10 год 00 хв за адресою: 74000 смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Біднина Ігор Олександрович,

тел. (05535) 2 11 35

rda-vysok@khoda.gov.ua

vys-kadry@visokopilska-vlada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

2

Прийняття ефективних рішень

1) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

2) вміння вирішувати комплексні завдання та працювати при багатозадачності;

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) вміння встановлювати цілі і завдання.

3

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість

4

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.

5

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвиток підлеглих;

7) вміння розв’язання конфліктів.

6

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності

2) дисципліна та системність в роботі;

3) неупередженість і об'єктивність;

4) відповідальність;

5) комунікабельність, здатність установлювати контакти;

6) самовдосконалення;

7) здатність до перевантажень;

8) дипломатичність та гнучкість;

9) орієнтація на обслуговування

10) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про адміністративні послуги»;

2) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

3) Закон України «Про захист персональних даних»;

4) Закон України «Про звернення громадян»;

Іншими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника Департаменту економічного, регіонального розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, іншими нормативними документами, які регламентують роботу сектора.

 


Високопільська районна державна адміністрація з метою визначення на конкурсних умовах генеральних проектувальників, оголошує конкурс на розробку робочих проектів на поточні, середні та капітальні ремонти автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-04/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на окремих ділянках в межах території району.

Бажаючим прийняти участь у конкурсі, щодо проектування ремонту автомобільної дороги Т-22-07, необхідно подати на розгляд комісії такі підтвердні документи:

- заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

- копії установчих документів претендента, а саме: статут, довідка з ЄДР, документ, що підтверджує повноваження підписанта, свідоцтво платника ПДВ та інші.

- комерційну пропозицію;

- копії сертифікату ГІП;

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремо запечатаному конверті, має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат пов'язаних з виконанням робіт, а також термінів виконання робіт.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місце та час проведення буде повідомлено додатково.

Документи до комісії приймаються до 18 травня 2018 року (включно) за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Тел.:(05535)2-18-08.


Завдання №1 на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 19 + 000 – км 22 + 500

Завдання №2 на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 23 + 500 – км 27 + 000

Завдання №3 на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 28 + 000 – км 30 + 500

Завдання №4 на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 37 + 000 – км 40 + 000

Завдання №5 на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 41 + 000 – км 44 + 000

Завдання №6 на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 47 + 000 – км 50 + 500

Завдання №7 на розробку проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав на ділянці км 51 + 080 – км 53 + 260

 


 

Про результати конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату Високопільської районної державної адміністрації

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), 20 квітня 2018 року у Високопільській районній державній адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату Високопільської районної державної адміністрації (категорія «В»), переможцем якого стала Ясінська Анастасія Валентинівна.

 


 

06 квітня 2018 року у Високопільській районній державній адміністрації планувалося провести засідання конкурсної комісії щодо складання тесту кандидатом на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія «В»). Проте кандидат, який подав документи на зайняття вищезазначеної вакантної посади, для складання тесту не з’явився – в зв’язку з чим конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації визнано таким, що не відбувся.

 


 

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (категорії «В»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Організовує роботу та здійснює контроль за ходом виконання контрольних документів.

2.Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань виконання контрольних документів.

3.Вносить пропозиції та працює, в межах своєї компетенції, над підвищенням рівня виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

4.Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування про хід виконання контрольних документів.

5.Здійснює перевірки організації контрольної діяльності в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

6.Вносить пропозиції начальнику Відділу про зняття з контролю чи подовження терміну виконання контрольних документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності винних посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

7.Готує завчасно та систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним службам та органам місцевого самоврядування попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання вимог зазначених документів і зміст їх завдань.

8.Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

9.Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату районної державної адміністрації про неможливість їх додержання.

10.Розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції начальнику Відділу з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

11.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах рад.

12.Забезпечує ведення комп’ютерної бази даних розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та інформаційно-програмної системи Redmine, АСКОД.

13.Виконує інші обов'язки, покладені на нього начальником Відділу.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до законодавства, зберігається ця посада державної служби

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1.Копія паспорта громадянина України.

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Термін прийняття документів – 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 квітня 2018 року, 10 год 00 хв за адресою: 74000 смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Біднина Ігор Олександрович,

тел. (05535) 2 11 35

rda-vysok@khoda.gov.ua

vys-kadry@visokopilska-vlada.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища – не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок

3

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях;

7) комунікабельність

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1) правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;

2) методика проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України.

 


 

Увага, конкурс!

У зв'язку з початком нового проекту «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні», що впроваджується за фінансуванням Уряду Німеччини через німецький Банк Розвитку KfW на отримання грантової (безповоротної) допомоги на закупівлю обладнання для розвитку бізнесу (допомога до 2500 Евро) або самозайнятості (до 650 Євро).

Для участі в конкурсі з розвитку бізнесу запрошуються зареєстровані та діючі підприємці з числа внутрішньо переміщених осіб та представників місцевої громади. За іншим напрямком запрошуються самозайняті особи та підприємці початківці, з числа внутрішньо переміщених осіб та представників місцевої громади. Пріоритет віддається внутрішньо переміщеним особам, жінкам, ветеранам військового конфлікту на Сході України.

Учасникам проекту забезпечується тренінгова та консалтингова підтримка.

З необхідними запитаннями Ви можете звертатись за телефонами або на e-mail:

Тел. +38(050)7074684, +38(068)2030192 Ольга Авраменко

+38(066)2084493 Інна Сергеева

e-mail: khersonvektorrozvytku@gmail.com
https://www.facebook.com/vektorrozvutky

 


 

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія В).

Основні посадові обов’язки:

1. Здійснює контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства з питань звернень громадян.

2. Здійснює прийом, реєстрацію та попередній розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян, які надходять до районної державної адміністрації. Організовує прийом громадян із особистих питань головою районної державної адміністрації та його заступниками. Відповідає за організаційну підготовку та проведення виїзних прийомів громадян головою районної державної адміністрації.

3. Проводить консультації та надає роз'яснення громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом, пояснює порядок вирішення їх проблем.

4. Співпрацює з виконавцями щодо реагування на заяви та скарги громадян, що надійшли до районної державної адміністрації.

5. Здійснює контроль за своєчасним вирішенням питань, порушених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд структурним підрозділам районної державної адміністрації, підприємствам, організаціям та установам району усіх форм власності.

6. Повідомляє заявників у письмовій або усній формах про результати розгляду пропозицій, заяв і скарг, а у випадках їх відхилення зазначає мотиви, роз'яснює порядок оскарження.

7. Систематично аналізує пропозиції, заяви і скарги громадян виявляє причини, що їх породжують, а також найбільш гострі суспільно значущі проблеми, які вимагають негайного вирішення, та відповідно інформує голову районної державної адміністрації.

8. Оцінює фактичний стан виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації та доручень заступників голови районної державної адміністрації, які прийняті з питань роботи із зверненнями громадян, про що їм доповідає.

9. Перевіряє стан додержання законодавства по зверненнях громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах сільських, селищних рад, за результатами готує відповідну інформацію керівництву районної державної адміністрації.

10. Надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських, селищних рад з питань вдосконалення форм і методів роботи із зверненнями громадян.

11. Забезпечує збереження картотеки та документації з питань здійснення прийому громадян, скарг та звернень.

12. Здійснює контроль за розглядом звернень громадян, що надходять до районної державної адміністрації, спільно з відповідальними працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, заступниками голови; готує відповідно до вищестоящих органів інформацію, несе відповідальність за якість її підготовки.

13. Вчасно інформує начальника Відділу про факти порушень порядку розгляду звернень, зволікання, формального, бюрократичного підходу до розгляду звернень громадян.

14. Здійснює, в межах своїх повноважень, постійний моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

15. Готує матеріали про стан роботи зі зверненнями громадян для їх періодичного розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації або на розширених апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації.

16. Забезпечує оприлюднення щокварталу, на одному з офіційних носіїв інформації районної державної адміністрації, узагальненні відомості щодо організації роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, графіки особистих прийомів громадян посадовими особами районної державної адміністрації тощо.

17. Забезпечує підготовку аналітичних довідок щодо роботи із зверненнями громадян в районній державній адміністрації для інформування обласної державної адміністрації.

18. Здійснює електронний облік та контроль за розглядом звернень громадян.

19. Здійснює організаційне забезпечення діяльності постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, винесення на її розгляд відповідних питань та забезпечення оформлення рішень та пропозиції комісії, доведення рішення до заявників.

20. Здійснює організаційне забезпечення роботи «гарячої телефонної лінії», проведення спілкування з населенням району шляхом постійно діючої прямої телефонної лінії керівництвом районної державної адміністрації.

21. За дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату районної державної адміністрації організовує перевірки на місцях фактів викладених у зверненнях громадян.

22. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Тимчасове призначення на посаду на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до законодавства, зберігається ця посада державної служби.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища, не нижче ступеня молодший бакалавр або бакалавр.

Досвід роботи – Не потребує.

Знання законодавства: Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Професійні чи технічні знання: Відповідно до посади з урахуванням знання спеціальних законів.

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Документи, що подаються: Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документу (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби (16.03.2018) до 1700 02 квітня 2018 року.

Конкурс буде проведено 06 квітня 2018 року, 10 год 00 хв за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається сектором з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05535) 2-11-35 rda-vysok@khoda.gov.ua, vys-kadry@visokopilska-vlada.gov.ua.

 


 

Про набір координаторів

 


 

Про результати конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2016 року № 246 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», 27 лютого 2018 року у відділі культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації (категорія «В»), переможцем якого стала Тесля Марина Віталіївна.


 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області

 

Загальні умови

 

 

Основні посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням виконання повноважень відділу, а саме:

1) забезпечує виконання програм і заходів, спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей молоді, формування навичок здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту;

2) планує і сприяє фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молоді;

3) сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

4) аналізує та розробляє рейтингові показники у різних напрямах роботи відділу;

5) бере участь в організації спортивних заходів, конкурсів, благодійних акцій, навчальних семінарів із громадськими організаціями району;

6) готує матеріали до виступів і доповідей голови районної державної адміністрації, колегіях, зустрічах тощо, які проводяться за його участю, з питань державної політики стосовно фізичної культури та спорту;

7) організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя;

8) сприяє розвитку олімпійського, параолімпІйського та дефлімпійського руху;

9) забезпечує підготовку і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

10) сприяє міжнародному співробітництву з питань фізичної культури і спорту;

11) готує і подає на розгляд начальнику відділу культури, молоді та спорту пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та районних програм з питань розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

 12) розробляє і подає на розгляд начальнику відділу культури, молоді та спорту пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

 13) сприяє діяльності громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту;

 14) забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

 15) розробляє положення про змагання та проводить районі змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

 16) контролює комплектування складу збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань збірних команд району;

 17) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально- технічної бази;

18) готує і подає на розгляд начальнику відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації пропозиції, в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєнням їм спортивних звань;

19) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій і соціально- побутовій сферах, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

 20) готує і подає на розгляд начальнику відділу культури, молоді та спорту узагальнену інформацію щодо дотримання організаціями фізкультурно- спортивної спрямованості законодавства з питань фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

 21) готує і подає на розгляд начальнику відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації пропозиції та інформації щодо потреб у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, інформує щодо необхідності підвищення кваліфікації;

 22) надає суб'єктам господарювання консультативно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

23) розробляє договори, спільні заходи для співпраці з обласним центром «Інваспорт» та його структурними підрозділами, громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості з питань розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів;

 24) готує і подає на розгляд начальнику відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації пропозиції щодо технічного стану, ефективності і цільового використання спортивних об'єктів, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

25) забезпечує своєчасну підготовку і подання до Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації необхідної інформації у встановленому порядку;

26) здійснює перевірку, готує і подає на розгляд начальнику відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації інформацію про стан роботи дитячо-юнацької спортивної школи, спортивних клубів незалежно від підпорядкування та форми власності;

27) подає начальнику відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації інформацію для контролю щодо організації та проведення заходів з фізичної культури і спорту в районі, використання фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою;

28) вносить пропозиції начальнику відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації до проекту районного бюджету щодо ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

29) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради з питань, що належать до компетенції сектору;

30) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є начальник відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації.

 

 

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка державного службовця.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

 

Документи приймаються до 170020 лютого 2018 року.

 

 

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

27 лютого 2018 року, 10 год 00 хв

74000, Херсонська обл.,

смт Високопілля, вул. Визволителів, 55

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шишка Наталя Юріївна,

тел. (05535) 2-12-53

vysok-kms@visokopilska-vlada.gov.ua

 

 

Вимоги до професійної компетентності

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

Ступінь вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра.

 

2

Досвід роботи

Досвід роботи не потребує.

 

3

Володіння державною мовою

 

Вільне.

 

 

Професійна компетентність

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими.

3

Сприйняття змін

- здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

6

Особистісні компетенції

- відповідальність;

- системність і самостійність у роботі;

- наполегливість;

- креативність та ініціативність:

- орієнтація на саморозвиток;

- вміння працювати у стресових ситуаціях.

 

 

Професійні знання

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»;

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закони України:

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про звернення громадян»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про фізичну культуру і спорт»;

інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у галузі фізичної культури та спорту

 

 

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

Про виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт відрізку автомобільної дороги державного значення Т-22-07 у межах території району

Відповідно до додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 861-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», п. 8 доручення голови обласної державної адміністрації від 26 травня 2017 року № 114-д, п. 7 доручення голови обласної державної адміністрації від 08 вересня 2017 року № 192-д, п. 1 доручення голови обласної державної адміністрації від 11 жовтня 2017 року № 212-д та п. 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 922, Високопільською районною державною адміністрацією за дорученням Служби автомобільних доріг у Херсонській області проводиться робота щодо вибору проектних організацій для забезпечення виготовлення на договірних засадах проектно-кошторисної документації:

- на реконструкцію, капітальний та поточний ремонт відрізку автомобільної дороги Т-22-07 (від Т-04-03/-Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав) на окремих ділянках;

- на поточний середній ремонт автомобільної дороги О220609 на окремих ділянках.

У разі зацікавленості у відповідній співпраці просимо надавати пропозиції до відділу економічного розвитку та державної реєстрації районної державної адміністрації:

74000, Херсонська область, смт. Високопілля, вул. Визволителів, 112,

тел. 8055-35-2-18-08,

uprekvis@visokopilska-vlada.gov.ua


Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації інформує, що 08 грудня 2017 року проведено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста-бухгалтера відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації (категорія В), переможцем якого стала Кузик Аліна Леонідівна.


Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації повідомляє, що за результатами проведеного конкурсу на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури» на підставі рішення конкурсної комісії від 27 листопада 2017 року переможцем обрано Пасічник Оксану Анатоліївну. Протокол №1 та №2 від 27.11.2017 додаються.Читати далі


Відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-бухгалтера відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації (категорія В).

Основні посадові обов’язки:

1) забезпечення раціональної організації обліку і звітності у відділі освіти  районної державної адміністрації та підпорядкованих закладах освіти;

2) забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;

3) організація обліку грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом;

4) контроль обліку витрат та результатів господарсько-фінансової діяльності підпорядкованих закладів освіти, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

5) контроль законності, своєчасності і правильності оформлення документів;

6) проведення нарахування і перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, заробітної плати працівників відділу освіти районної державної адміністрації, податків та інших виплат і платежів;

7) здійснення контролю  і організації  роботи бухгалтерів навчальних закладів;

8) подання економічно обґрунтованих звітних розрахунків заробітної плати, контроль тарифікації педагогічних працівників підпорядкованих закладів освіти;

9) здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

10) здійснення заходів з попередження нестач, незаконного витрачання грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства;

11) здійснення розподілу освітньої субвенції між підпорядкованими закладами освіти;

12) складання кошторисів та планів асигнувань державного та місцевого бюджету по загальному та спеціальному фонду та зміни до них;

 13) підготовка штатного розпису працівників відділу освіти районної державної адміністрації та змін до нього;

14) забезпечення обліку фінансових та юридичних зобов’язань розпорядників коштів місцевого бюджету;                                                        

15) розробка паспортів бюджетної програми районного бюджету;

16) складання бюджетного запиту, планових видатків на утримання відділу освіти районної державної адміністрації;

17) підготовка юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень для подання в органи Держказначейства;

18) здійснення контролю за оформленням документів з нестач і крадіжок грошових засобів та товарно-матеріальних цінностей, передача цих документів у слідчі та судові органи;

 19) подання у встановлені законодавством терміни бухгалтерської звітності;

 20) здійснення контролю за  виконанням підпорядкованими закладами  освіти нормативних вимог з питань тендерних та допорогових закупівель за державні кошти;

 21) надання працівникам підпорядкованих закладів освіти методичної допомоги з питань обліку, контролю, звітності і економічного аналізу;

 22) виконання  інших обов’язків, передбачених законодавством.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища, не нижче ступеня молодший бакалавр або бакалавра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "В", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкову вищу освіту) відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра).

Досвід роботи – не потребує.

Знання законодавства: Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закони України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  «Про Державний бюджет України»  на відповідний період,  Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, акти  Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

Професійні чи технічні знання: відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів.

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості: вміння працювати з інформацією, виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати, працювати в команді,  надавати зворотній зв’язок, здатність приймати зміни та змінюватись,  відповідальність, пунктуальність,    системність, самостійність в роботі, наполегливість,  креативність, ініціціативність, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, 

Документи, що подаються: Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документу (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби (20.11.2017) до 1715 05 грудня  2017 року.

Конкурс буде проведено 08 грудня  2017 року, 10 год 00 хв за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається відділом освіти районної державної адміністрації: тел. (05535) 2-13-42 , vys-osvita2014@ukr.net

                                                                                                                                         20.11.2017

 


 

Про результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2016 року № 246 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», 1листопада 2017 року у відділі культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста  відділу культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації (категорія «В»), переможцем якого стала Назаренко Світлана Тарасівна.

 


 

Відділ культури, молоді та спорту районної державної адміністрації оприлюднює документи кандидата на посаду директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури», що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району Пасічник Оксани Анатоліївни.

Довідка

Документ про освіту

Рекомендаційний лист

Заява

Автобіографія

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури», що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району.

Відділ культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Високопільський районний Будинок культури», що належить до спільної власності територіальних громад Високопільського району.

  Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

           Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають такі документи:

           - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

         - автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

         - копію паспорта громадянина України;

         - копії документів про вищу освіту;

 - програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Документи приймаються протягом 30–ти днів з дня опублікування оголошення за адресою: смт. Високопілля, вул. Визволителів, 55, телефон (05535) 2 12 53.

Конкурсна комісія починає формуватись з дати публікування оголошення, до участі у роботі комісії запрошуються представники громадських організацій у сфері культури за наданням відповідної заяви.

П Е Р Е Л І К

закріплених за комунальним закладом «Високопільський районний Будинок культури» основних засобів, що є в спільній власності територіальних громад сіл та селищ Високопільського району

№ пп

Найменування основних засобів

Кількість

(шт.)

Балансова вартість (тис.грн.)

Загальна площа (кв.м)

1.

Будівлі і споруди всього:

9

1074,6

1952,7

2.

Транспортні засоби всього:

2

85,9

-

3.

Рухоме майно:

в тому числі: булірон в зборі

принтер «Canon»

Ноутбук

інше майно

 

1

1

2

837

 

4,9

2,7

13,2

439,5

 

4.

Річний кошторис закладу: 980,5 тис. грн

 

 

 

 

Всього

853

1620,8

1952,7

Згідно Наказу Міністерства культури України № 745 від 18.10.2005 року зі змінами та доповненнями посадовий оклад директора КЗ «Високопільський РБК» встановлюється згідно 12 тарифного розряду, що на 01 жовтня 2017 року становить 3392грн.

 


 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області

 

Загальні умови

 

Основні посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням виконання повноважень відділу, а саме:

   1) забезпечує раціональну організацію обліку і звітності відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації та закладів  культури Високопільського району;

     2) аналізує та оцінює стан справ у галузі, бере участь в узагальненні ходу реалізації державної політики в галузі культури; виконання Законів України «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини» та інших нормативно-правових актів;

     3)  готує проект рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів вищого рівня, бере участь у підготовці організаційно-методичних документів;

     4) готує інформації про результати роботи культосвітніх установ;

     5) готує інформації про хід виконання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації;

     6) бере участь у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях ради по культурі;

     7) готує проекти відповіді на звернення та заяви, що надійшли до розгляду у відділ;

     8) бере участь в організації фестивалів, конкурсів, концертів, оглядів та інших масових заходів;

     9) коректує та доводить до виконавців завдання, які знаходяться у документах, контролює якість та своєчасне виконання;

    10) аналізує перевірку фактичного виконання довідок про хід виконання документів підвідомчих установ, забезпечує підготовку довідок про хід виконання документів, вносить пропозиції до зняття їх з контролю;

    11) здійснює перевірку стану справ у підвідомчих установах, надає необхідну допомогу на місцях;

   12) готує зведені річні статистичні звіти клубних закладів, музею району;

   13) веде облік, зберігання та заповнення особових справ керівників комунальних закладів культури, трудових книжок, підготовку графіків щорічних відпусток;

  14) веде діловодство відділу, облік військовослужбовців;

  15) оформляє охоронні зобов’язання на пам'ятники історії та культури, археології ;

  16) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини;

  17) здійснює контроль щодо виконання законодавства про охорону культурної спадщини;

  18) веде облік документів з охорони і реставрації пам’ятників історії і культури, археології у районі;

  19) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини;

  20) веде діловодство та роботу с питань архівної справи у відділі, організовує контроль за строками виконання документів вищестоящих органів щодо питань охорони культурної спадщини;

   21) опубліковує звіти, інформації про проведені заходи у закладах культури у засобах масової інформації та на сайті районної державної адміністрації;

   22) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством;

    23) зберігає державну таємницю, інформацію про громадян, яка стала відомо при виконанні обов’язків державної служби.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від                 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка державного службовця.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 170025 жовтня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

1 листопада 2017 року, 10 год 00 хв

74000, Херсонська обл., смт Високопілля,

вул. Визволителів, 55

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шишка Наталя Юріївна,

тел. (05535) 2-12-53

vysok-kms@visokopilska-vlada.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи не потребує.

3

Володіння державною мовою

 

Вільне.

 

 

Професійна компетентність

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими.

 

3

Сприйняття змін

- здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

 

6

Особистісні компетенції

- відповідальність;

- системність і самостійність у роботі;

- наполегливість;

- креативність та ініціативність:

- орієнтація на саморозвиток;

- вміння працювати у стресових ситуаціях.

 

 

Професійні знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закони України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»;

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закони України:

«Про місцеві державні адміністрації»;   «Про звернення громадян»;

«Про доступ до публічної інформації»;

 «Про  культуру»;

 «Про  бібліотеки та бібліотечну справу» ;

 «Про музеї та музейну справу»;

 «Про охорону культурної спадщини»;

 «Про позашкільну освіту» ;

 інші нормативно-правові акти, що регулюють   діяльність  у галузі культури

 

 


 

Про результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Високопільської районної державної адміністрації

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 22-26 вересня 2017 року у Високопільській районній державній адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Високопільської районної державної адміністрації (категорія «В»), переможцем якого став Єфремов Олександр Іванович, другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади – Луценко Сергій Анатолійович.

 


 

До уваги жителів Високопільського району!

22 вересня 2017 року у приміщенні малої сесійної зали Високопільської районної ради (перший поверх) відбудеться особистий прийом громадян заступника голови обласної державної адміністрації (з питань житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури)

АДАМЧИКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

Записатися на прийом можна у відділі з питань організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації до 20 вересня 2017 року з 8.00 до 17.00 кожного робочого дня (перерва – з 12.00 до 13.00) або за телефонами: 2-14-64; 2-11-35.

 


 

Про результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Високопільської районної ради Херсонської області

Відповідно до пункту 11 Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Високопільського району відділ освіти районної державної адміністрації інформує, що 30 серпня 2017 року проведено конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради Херсонської області, переможцем якого стала Чорноморченко Вікторія Дмитрівна.

 


 

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Високопільської районної державної адміністрації (категорія В).

Основні посадові обов’язки:

1. Виконує завдання, обов’язки та повноваження з питань житлово-комунального господарства під керівництвом начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального та цивільного захисту районної державної адміністрації (далі – начальник відділу), а саме:

-забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, енергозбереження, ціно-,тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги).

2. Подає начальнику відділу:

-проекти програм щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

-пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування об’єктів житлово-комунального господарства.

3. До завдань і повноважень у сфері житлово-комунального господарства відносяться:

а) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг.    -забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері;

розроблення і реалізація районних програм, участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

-взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

-забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

-забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

-проведення аналізу рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

-надання методичної допомоги з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу;

-реалізація державної політики з питань формування та утримання житлового фонду соціального призначення;

-розгляд питань спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

 -інформування населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

-забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

-надання звітності за формами:

-№ 1 - похоронна справа, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу України від 12 листопада 2004 року № 200 “Про затвердження звітності по формі № 1 - похоронна справа”;

-№ 1 - ТПВ, затвердженою наказом Мінбуду України від 19 вересня 2006 року № 308 “Про затвердження форми звітності №1-ТПВ та інструкції щодо заповнення форми звітності №1-ТПВ “Звіт про поводження з твердими побутовими відходами”;

-№ 1 (річна), затвердженою наказом Мінжитлокомунгоспу України від 24 грудня 2008 року № 401 “Про затвердження форми звітності №1 (річна) та Інструкції щодо заповнення форми звітності №! (річна) “Звіт про зелене господарство”;

-№ 1 - осв (річна), затвердженою Мінжитлокомунгоспу України від 01 липня 2009 року № 192 “Про затвердження форми звітності та Інструкції щодо заповнення форми звітності №1- осв (річна) “Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів”;

-№ 1 - вул (річна), затвердженою наказом Мінжитлокомунгоспу України від 01 липня 2009 року № 193 “Про затвердження форми звітності №1-вул (річна) та Інструкції щодо заповнення форми звітності №1-вул (річна) “Звіт про дорожньо-мостове господарство”;

- звіт щодо стану виконання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”;

- звіт щодо стану закритої дощової каналізації;

- звіт щодо стану виконання Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342;

- звіт до Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні відповідно до статті 9 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” та Порядку підготовки і оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 576;

б) у сфері енергозбереження:

-розроблення та реалізація районних програм, участь у розробленні і реалізації регіональних і державних цільових програм у цій сфері;

-вжиття заходів щодо поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

-організація контролю за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснення моніторингу підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

в) у сфері питної води та питного водопостачання:

-розроблення та реалізація місцевих програм у сфері питної води та питного водопостачання, участь у розробленні і реалізації районних і місцевих програм у цій сфері;

-забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

-порушення питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону(зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

-забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

-здійснення аналізу стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

-забезпечення дотримання привал користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;

-відповідальність за належне забезпечення жителів населених пунктів району питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

в) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

-участь у розробленні та виконанні районних і місцевих програм благоустрою населених пунктів;

-інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

-здійснення аналізу стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

-забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

-надання пропозицій щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

-надання пропозицій щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах району;

-надання пропозицій щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

-забезпечення реалізації повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил , державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

-здійснення інших повноважень у галузі житлово-комунального господарства відповідно до законів України.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища, не нижче ступеня молодший бакалавр або бакалавра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "В", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкову вищу освіту) відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра).

Досвід роботи – не потребує.

Знання законодавства: Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», знання інших законів та нормативно-правових документів, що регулюють реалізацію державної політики за функціональним напрямом посади.

Професійні чи технічні знання: Відповідно до посади: відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів.

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:  здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність. Системність і самостійність. Наполегливість. Креативність та ініціативність.

Документи, що подаються: Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документу (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби (22.08.2017) до 1700 19 вересня 2017 року.

Конкурс буде проведено 22 вересня 2017 року, 10 год 00 хв за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається сектором з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05535) 2-11-35 rda-vysok@khoda.gov.ua.

22.08.2017


Відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради Херсонської області (адреса навчального закладу: с Новомиколаївка, пров. Шкільний, 1).

Призначення на посаду на контрактній основі.

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;
 • вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;
 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • вільне володіння державною мовою.

 

Перелік документів, які необхідно подати : 

 • письмова заява про участь у конкурсі у довільній формі;
 • копія паспорта громадянина України, засвідчена претендентом;
 • копія (копії) документу (документів) про вищу педагогічну освіту;
 • копія довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копія трудової книжки;
 • автобіографія;
 • резюме;
 • 1 фотокартка розміром 4*6;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • мотиваційний лист;
 • перспективний план розвитку навчального закладу;
 • особова медична книжка з висновками лікарів про допуск до роботи за наслідками медичного обстеження (копія).

Документи подаються запакованими та заклеєними у конверт. Допускається подача перспективного плану розвитку навчального закладу на електронних носіях.

Конкурсний відбір полягає у поданні претендентом резюме, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та проведенні їх презентацій.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Високопільської районної державної адміністрації (10 серпня 2017 року) до 17.00 29 серпня 2017 року. Прийом документів здійснює голова конкурсної комісії Коваленко Анатолій Сергійович за адресою: смт Високопілля, вул. Південна, буд. 5; контактний телефон - 0975372344.

Конкурсний відбір відбудеться 30 серпня 2017 року о 10.30 за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112, мала сесійна зала.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсного відбору, умов оплати праці надає головний спеціаліст відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації Тараненко Тетяна Сергіївна за телефоном 0971007201.

Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Високопільського району розміщений на офіційному веб-сайті Високопільської районної ради.

Методичне забезпечення конкурсного відбору здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.

 


Оголошення

Відділ агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста економічного аналізу та фінансово-кредитного забезпечення-бухгалтера відділу агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації.

Претенденти повинні мати вищу освіту не нижче ступеня молодшого бакалавра. Бути громадянином України, досконало володіти українською мовою, не мати судимості.

Заяви приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення, вул. Визволителів, 47, телефон: 2-18-05. 

17.07.2017


    Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 19 червня 2017 року у відділі агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста  виробництва, переробки та маркетингу продукції   тваринництва відділу агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації (категорія «В»), переможцем якого став Костенко Сергій Анатолійович.

 


 

Оголошення

 

Зустріч з громадськістю «100- річчя створення генерального   секретаріату Української Центральної ради,
першого українського уряду».

15 червня 2017 року о 9.30  відбудеться зустріч з громадськістю на тему «100 - річчя створення генерального   секретаріату Української Центральної ради, першого українського уряду».

Організатором заходу є відділ культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації.

Публічне громадське обговорення обумовлене забезпеченням  ознайомленням громадськості з історично значущими подіями становлення державності в Україні.

До участі у заході запрошуються працівники структурних підрозділів   районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій Високопільського району,  учнівська молодь, громадськість.

Місце проведення: смт Високопілля, вул.Визволителів, 53а,  приміщення комунального закладу «Високопільський краєзнавчий музей».

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Коперко Вікторія Василівна, начальник відділу культури, молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації, тел. 2-12-53,

 vysok-kms@visokopilska-vlada.gov.ua


Рекомендації для суб'єктів господарювання з питань дотримання порядку впровадження підприємницької діяльності та здайснення торгівлі під час проведення культурно-масових заходів


Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 18-19 травня 2017 року у Високопільській районній державній адміністрації проведено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату Високопільської районної державної адміністрації (категорія «В»), переможцем якого став Степанов Олександр Юрійович, другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади – Мелета Анна Володимирівна.


Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 15-16 травня 2017 року проведено конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації (категорія Б), переможцем якого став Романов Микола Дмитрович.

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу», пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 15-16 травня 2017 року проведено конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Високопільської районної державної адміністрації (категорія Б), переможцем якого стала Пенська Тетяна Григорівна.


Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля,     вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника голови Високопільської районної державної адміністрації (категорія Б).

Основні посадові обов’язки:

1. Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сферах соціально-економічного розвитку, фінансів, планування та обліку, промисловості та розвитку інфраструктури, сприяння розвитку підприємництва, торгівлі та побутового обслуговування, містобудування, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури, інвестиційної політики, організовує роботу з розробки і реалізації програм  містобудування, житлового будівництва, вирішення питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення та територій,  мобілізаційної роботи, надання адміністративних послуг.

2. Забезпечує реалізацію в районі державної  політики у сфері державної таємниці, мобілізаційної готовності, цивільного захисту населення і територій та запобігання й оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

3. Забезпечує реалізацію в районі державної та регіональної  політики щодо розвитку  агропромислового комплексу, сприяння розвитку різних форм власності і господарювання, виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

4. Організовує роботу з розроблення та реалізації програм у відповідних сферах діяльності, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також довгострокових прогнозів і проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства, їх фінансово-економічного забезпечення. Готує пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку економічного потенціалу району, забезпечення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

5. Організовує реалізацію заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів з питань державної економічної політики та фінансів.

6. Готує пропозиції щодо ефективної структури управління господарським комплексом району, пріоритетів соціально-економічного розвитку.

7. Організовує підготовку та реалізацію заходів стосовно розвитку ринкової економіки, запровадження ефективних методів регулювання цін на товари, продукцію, послуги в установленому законом порядку.

8. Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.

9. Координує відповідно до законодавства діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань комплексного розвитку села, реалізації державної політики в галузі ціноутворення, розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

10. Забезпечує контроль за складанням і поданням районній раді на затвердження проектів районного бюджету та програми соціального, економічного  та культурного розвитку району, та їх виконання.

11. Спрямовує діяльність районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими й іншими підприємствами.

12. Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію.

13. Забезпечує контроль протиепізоотичної ситуації в районі, вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

14. Координує діяльність місцевих землевпорядних органів.

15. Здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

16. В межах повноважень організовує, координує роботу щодо реалізації програм у сфері соціального-економічного розвитку, фінансів, раціонального використання земель, земельної реформи, збереження рослинного та тваринного світу, продовольчого забезпечення населення.

17. Координує діяльність по забезпеченню організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності, розв'язанню проблем щодо розрахунків за надані послуги.

18. Контролює роботу з питань будівництва газопроводів підприємствами й організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності.

19. Контролює видачу відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

20. Забезпечує виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в районі.

21. Координує питання сталої роботи об’єктів життєзабезпечення, запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

22. Залучає в порядку, встановленому законом, підприємства, установи та організації, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координує цю роботу.

23. Контролює роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері використання державного майна, формування конкурентного середовища, доходів зборів та статистичної звітності.

24. Організовує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, використання в районі коштів резервного фонду.

25. Організовує роботу з розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

26. Вносить пропозиції та організовує виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

27. Контролює передачу житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення з державної в комунальну власність.

28. Забезпечує реалізацію в районі заходів щодо:

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням законодавства під час проектування, будівництва та експлуатації житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення;

підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

економного використання енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій;

розвитку житлового будівництва на селі та молодіжного житлового будівництва;

удосконалення і розвитку мережі автомобільних доріг, утримання їх у належному стані, створення умов для безпеки дорожнього руху.

29. Відповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

30. Розробляє для подання на затвердження районній раді та забезпечує виконання районних екологічних програм, звітує перед районною радою про їх виконання, вносить до відповідних органів пропозиції щодо регіональних екологічних програм.

31. Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері екології та використання природних ресурсів, видобування корисних копалин.

32. Вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і  громадянами.

33. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, зокрема:

відділу агропромислового розвитку;

сектору  економічного розвитку та державної реєстрації;

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  та цивільного захисту;

сектору з питань  надання адміністративних послуг;

відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та юридичної роботи апарату районної державної адміністрації.

34. За дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує координацію діяльності та  сприяє у виконанні покладених завдань:

управління Держпродслужби у Високопільському районі;

відділу статистики у Великоолександрівському районі;

Високопільського відділу Головного управління Держгеокадастру  у Херсонській області;

Високопільського районного сектора Головного управління Державної служби  надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

35. Забезпечує  взаємодію з:

Високопільським відділенням Новокаховської ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби у  Херсонській області;

Високопільською станційно-лінійною дільницею № 5 Каховського районного центру телекомунікаційних послуг № 631 Херсонської філії           ПАТ «Укртелеком»;

Високопільською дільницею Великоолександрівського центру поштового зв’язку;

Високопільською дільницею газового господарства Великоолександрівської філії ПАТ «Херсонгаз»;

філією «Великоолександрівський райавтодор» ДП «Херсоноблавтодор»;

Високопільським районом енергозбуту та електричних мереж               ПАТ  ЕК «Херсонобленерго»;

залізничними станціями Високопілля та Блакитне;

Високопільським підрозділом відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях у Великоолександрівському районі;

спілкою підприємців Високопілля;

районною асоціацією фермерів.

36. Відповідає згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегій районної державної адміністрації.

37. В межах своїх повноважень забезпечує взаємодію районної державної адміністрації із підприємствами, організаціями, установами, діяльність яких пов’язана з агропромисловим комплексом району та охороною природи, діяльністю будівництва, з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу, газопровідних мереж, інших підприємств, організацій, установ, товариств у сфері житлово-комунального господарства, містобудування, експлуатації шляхів району.

38. Забезпечує взаємодію з громадськими організаціями та фондами, які займаються питаннями, віднесеними до його компетенції.

39. Несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за порушення вимог Закону України «Про державну таємницю», інших нормативно-правових актів з питань  охорони державної таємниці.

40. Очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи згідно з окремим переліком.

41. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

42. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, з питань, що належать до його компетенції, у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

43. У разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції і повноваження.

44. Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року     № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища, не нижче ступеня магістра.

Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Знання законодавства: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Земельний кодекс України; Цивільний кодекс України; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про запобігання корупції"; Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"; Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; Закон України "Про адміністративні послуги"; Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"; Закон України "Про доступ до публічної інформації"; Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"; Закон України "Про засади державної регіональної політики"; Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про звернення громадян"; Закон України "Про очищення влади"; інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

Професійні чи технічні знання: Відповідно до посади: Основи державного управління, технології адміністративної роботи, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності. Основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів. Знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик району та потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Орієнтація у поточній суспільно-політичній ситуації в державі, області, районі та наявність бачення щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності і зменшення соціальної напруги в районі. Володіння та оперування знаннями щодо забезпечення законності, охорони прав і свобод громадян, територіальної та національної безпеки, розуміння ролі районної державної адміністрації та специфіки питань у відповідній сфері суспільних відносин, поінформованість та наявність бачення щодо поточного стану, механізмів функціонування, проблематики, перспективних напрямів розвитку системи безпеки та правоохоронної системи в районі. Спроможність здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу району чи локального об'єкта, визначати пріоритетні напрями спрямування інвестицій, наявність бачення щодо покращення інвестиційного клімату, шляхів, способів та механізмів додаткового залучення інвестицій в економіку та об'єкти життєдіяльності району. Знання функціонування системи енергозабезпечення, житлово-комунального господарства району та існуючих проблем у цих сферах, наявність бачення шляхів і механізмів їх вирішення, поінформованість щодо процесів реформування відповідних галузей і пріоритетних напрямів їх розвитку на державному та місцевому рівнях. Володіння інформацією щодо екосистеми регіону, наявності екологічно небезпечних об'єктів, розуміння та наявність бачення шляхів збереження і розвитку природно-заповідного фонду регіону, ефективного і безпечного використання земель та інших природних ресурсів. Знання процедури розроблення та затвердження програм соціально-економічного розвитку району та відповідного бюджету, забезпечення виконання бюджету та програмних документів, що реалізуються в регіоні. Інші знання, необхідні для забезпечення реалізації районною державною адміністрацією визначених законом повноважень. Вміння користуватися комп'ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням.

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:  Готовність до служіння народу України і до впровадження в життя цілей та завдань державної політики. Уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення. Здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність. Лідерство.

Документи, що подаються: Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документу (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби (16.05.2017) до 1700 30 травня 2017 року.

Конкурс буде проведено 02 червня 2017 року, 10 год 00 хв в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: 73000 м. Херсон, пл. Свободи, 1.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається сектором з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05535) 2-11-35 rda-vysok@khoda.gov.ua.


Відділ агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста виробництва, переробки та маркетингу продукції тваринництва відділу агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації.

 Претенденти повинні мати вищу освіту не нижче ступеня молодшого бакалавра. Бути громадянином України, досконало володіти українською мовою, не мати судимості.

Заяви приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення, вул. Визволителів, 47, телефон: 2-18-05.


Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля,               вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату Високопільської районної державної адміністрації (категорія В).

Основні посадові обов’язки:

1.Організовує роботу та здійснює контроль за ходом виконання контрольних документів.

2.Готує інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань виконання контрольних документів.

3.Вносить пропозиції та працює, в межах своєї компетенції, над підвищенням рівня виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

4.Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, органів місцевого самоврядування про хід виконання контрольних документів.

5.Здійснює перевірки організації контрольної діяльності в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування.

6.Вносить пропозиції начальнику Відділу про зняття з контролю чи подовження терміну виконання контрольних документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності винних посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

7.Готує завчасно та систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, районним службам та органам місцевого самоврядування попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання вимог зазначених документів і зміст їх завдань.

8.Готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату районної державної адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

9.Проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, своєчасно інформує голову місцевої держадміністрації, його заступника, відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату районної державної адміністрації про неможливість їх додержання.

10.Розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції начальнику Відділу з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

11.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконкомах рад.

12.Забезпечує ведення комп’ютерної бази даних розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та інформаційно-програмної системи Redmine.

13.Виконує інші обов'язки, покладені на нього начальником Відділу.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Тимчасове призначення на посаду на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до законодавства, зберігається ця посада державної служби.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища, не нижче ступеня молодший бакалавр або бакалавр за спеціальностями менеджмент організацій, адміністративний менеджмент, державне управління, державна служба.

Досвід роботи – Не потребує.

Знання законодавства: Конституція України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Професійні чи технічні знання: Відповідно до посади: Основи державного управління. Порядок оформлення та робота з офіційними документами, контроль за їх виконанням. Форми та методи поточного контролю. 

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:  відповідальність. Системність і самостійність в роботі. Уважність до деталей. Наполегливість. Креативність та ініціативність. Орієнтація на саморозвиток. Орієнтація на обслуговування. Вміння працювати в стресових ситуаціях.

Документи, що подаються: Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документу (документів) про освіту. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби (21.04.2017) до 1700 15 травня 2017 року.

Конкурс буде проведено 18 травня 2017 року, 10 год 00 хв за адресою:         смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається сектором з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05535) 2-11-35 rda-vysok@khoda.gov.ua.


Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області

завантажити


Умови  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області

завантажити


Засідання ” Круглого столу”   на тему «Про державну  підтримку галузі тваринництва  на 2017 рік »

    19 квітня  2017 року о 10.00 відбудеться засідання ” Круглого столу”   на тему «Про державну  підтримку галузі тваринництва  на 2017 рік ». Організатором заходу є  відділ агропромислового розвитку Високопільської районної державної адміністрації
    До участі у заході запрошуються керівники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств
    Місце проведення: смт Високопілля вул. Визволителів, буд. 47, актовий зал відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації
    Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Старченко Олександра Васильовича, начальника відділу агропромислового розвитку  Високопільської районної державної адміністрації, тел. 2-18-05,  електронна адреса:  vysokopolieapr@visokopilska-vlada.gov.ua


Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля,     вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника голови Високопільської районної державної адміністрації (категорія Б).

Основні посадові обов’язки:

1. Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сферах соціально-економічного розвитку, фінансів, планування та обліку, промисловості та розвитку інфраструктури, сприяння розвитку підприємництва, торгівлі та побутового обслуговування, містобудування, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури, інвестиційної політики, організовує роботу з розробки і реалізації програм  містобудування, житлового будівництва, вирішення питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення та територій,  мобілізаційної роботи, надання адміністративних послуг.

2. Забезпечує реалізацію в районі державної  політики у сфері державної таємниці, мобілізаційної готовності, цивільного захисту населення і територій та запобігання й оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

3. Забезпечує реалізацію в районі державної та регіональної  політики щодо розвитку  агропромислового комплексу, сприяння розвитку різних форм власності і господарювання, виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

4. Організовує роботу з розроблення та реалізації програм у відповідних сферах діяльності, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також довгострокових прогнозів і проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства, їх фінансово-економічного забезпечення. Готує пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку економічного потенціалу району, забезпечення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

5. Організовує реалізацію заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів з питань державної економічної політики та фінансів.

6. Готує пропозиції щодо ефективної структури управління господарським комплексом району, пріоритетів соціально-економічного розвитку.

7. Організовує підготовку та реалізацію заходів стосовно розвитку ринкової економіки, запровадження ефективних методів регулювання цін на товари, продукцію, послуги в установленому законом порядку.

8. Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.

9. Координує відповідно до законодавства діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань комплексного розвитку села, реалізації державної політики в галузі ціноутворення, розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

10. Забезпечує контроль за складанням і поданням районній раді на затвердження проектів районного бюджету та програми соціального, економічного  та культурного розвитку району, та їх виконання.

11. Спрямовує діяльність районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими й іншими підприємствами.

12. Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію.

13. Забезпечує контроль протиепізоотичної ситуації в районі, вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

14. Координує діяльність місцевих землевпорядних органів.

15. Здійснює контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

16. В межах повноважень організовує, координує роботу щодо реалізації програм у сфері соціального-економічного розвитку, фінансів, раціонального використання земель, земельної реформи, збереження рослинного та тваринного світу, продовольчого забезпечення населення.

17. Координує діяльність по забезпеченню організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності, розв'язанню проблем щодо розрахунків за надані послуги.

18. Контролює роботу з питань будівництва газопроводів підприємствами й організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності.

19. Контролює видачу відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

20. Забезпечує виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в районі.

21. Координує питання сталої роботи об’єктів життєзабезпечення, запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

22. Залучає в порядку, встановленому законом, підприємства, установи та організації, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координує цю роботу.

23. Контролює роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері використання державного майна, формування конкурентного середовища, доходів зборів та статистичної звітності.

24. Організовує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, використання в районі коштів резервного фонду.

25. Організовує роботу з розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

26. Вносить пропозиції та організовує виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

27. Контролює передачу житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення з державної в комунальну власність.

28. Забезпечує реалізацію в районі заходів щодо:

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням законодавства під час проектування, будівництва та експлуатації житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення;

підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

економного використання енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій;

розвитку житлового будівництва на селі та молодіжного житлового будівництва;

удосконалення і розвитку мережі автомобільних доріг, утримання їх у належному стані, створення умов для безпеки дорожнього руху.

29. Відповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, вирішує питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

30. Розробляє для подання на затвердження районній раді та забезпечує виконання районних екологічних програм, звітує перед районною радою про їх виконання, вносить до відповідних органів пропозиції щодо регіональних екологічних програм.

31. Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері екології та використання природних ресурсів, видобування корисних копалин.

32. Вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і  громадянами.

33. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, зокрема:

відділу агропромислового розвитку;

сектору  економічного розвитку та державної реєстрації;

відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  та цивільного захисту;

сектору з питань  надання адміністративних послуг;

відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та юридичної роботи апарату районної державної адміністрації.

34. За дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує координацію діяльності та  сприяє у виконанні покладених завдань:

управління Держпродслужби у Високопільському районі;

відділу статистики у Великоолександрівському районі;

Високопільського відділу Головного управління Держгеокадастру  у Херсонській області;

Високопільського районного сектора Головного управління Державної служби  надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

35. забезпечує  взаємодію з:

Високопільським відділенням Новокаховської ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби у  Херсонській області;

Високопільською станційно-лінійною дільницею № 5 Каховського районного центру телекомунікаційних послуг № 631 Херсонської філії  ПАТ «Укртелеком»;

Високопільською дільницею Великоолександрівського центру поштового зв’язку;

Високопільською дільницею газового господарства Великоолександрівської філії ПАТ «Херсонгаз»;

філією «Великоолександрівський райавтодор» ДП «Херсоноблавтодор»;

Високопільським районом енергозбуту та електричних мереж               ПАТ  ЕК «Херсонобленерго»;

залізничними станціями Високопілля та Блакитне;

Високопільським підрозділом відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях у Великоолександрівському районі;

спілкою підприємців Високопілля;

районною асоціацією фермерів.

36. Відповідає згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегій районної державної адміністрації.

37. В межах своїх повноважень забезпечує взаємодію районної державної адміністрації із підприємствами, організаціями, установами, діяльність яких пов’язана з агропромисловим комплексом району та охороною природи, діяльністю будівництва, з функціонуванням паливно-енергетичного комплексу, газопровідних мереж, інших підприємств, організацій, установ, товариств у сфері житлово-комунального господарства, містобудування, експлуатації шляхів району.

38. Забезпечує взаємодію з громадськими організаціями та фондами, які займаються питаннями, віднесеними до його компетенції.

39. Несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за порушення вимог Закону України «Про державну таємницю», інших нормативно-правових актів з питань  охорони державної таємниці.

40. Очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи згідно з окремим переліком.

41. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

42. Розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, з питань, що належать до його компетенції, у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

43. У разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його функції і повноваження.

44. Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України “Про державну службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року     № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища, не нижче ступеня магістра.

Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Знання законодавства: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Земельний кодекс України; Цивільний кодекс України; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про запобігання корупції"; Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"; Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; Закон України "Про адміністративні послуги"; Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"; Закон України "Про доступ до публічної інформації"; Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"; Закон України "Про засади державної регіональної політики"; Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про звернення громадян"; Закон України "Про очищення влади"; інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій, а також питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих державних адміністрацій.

Професійні чи технічні знання: Відповідно до посади: Основи державного управління, технології адміністративної роботи, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності. Основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів. Знання основних адміністративно-територіальних та соціально-економічних характеристик району та потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Орієнтація у поточній суспільно-політичній ситуації в державі, області, районі та наявність бачення щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності і зменшення соціальної напруги в районі. Володіння та оперування знаннями щодо забезпечення законності, охорони прав і свобод громадян, територіальної та національної безпеки, розуміння ролі районної державної адміністрації та специфіки питань у відповідній сфері суспільних відносин, поінформованість та наявність бачення щодо поточного стану, механізмів функціонування, проблематики, перспективних напрямів розвитку системи безпеки та правоохоронної системи в районі. Спроможність здійснювати оцінку інвестиційного потенціалу району чи локального об'єкта, визначати пріоритетні напрями спрямування інвестицій, наявність бачення щодо покращення інвестиційного клімату, шляхів, способів та механізмів додаткового залучення інвестицій в економіку та об'єкти життєдіяльності району. Знання функціонування системи енергозабезпечення, житлово-комунального господарства району та існуючих проблем у цих сферах, наявність бачення шляхів і механізмів їх вирішення, поінформованість щодо процесів реформування відповідних галузей і пріоритетних напрямів їх розвитку на державному та місцевому рівнях. Володіння інформацією щодо екосистеми регіону, наявності екологічно небезпечних об'єктів, розуміння та наявність бачення шляхів збереження і розвитку природно-заповідного фонду регіону, ефективного і безпечного використання земель та інших природних ресурсів. Знання процедури розроблення та затвердження програм соціально-економічного розвитку району та відповідного бюджету, забезпечення виконання бюджету та програмних документів, що реалізуються в регіоні. Інші знання, необхідні для забезпечення реалізації районною державною адміністрацією визначених законом повноважень. Вміння користуватися комп'ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням.

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:  Готовність до служіння народу України і до впровадження в життя цілей та завдань державної політики. Уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення. Здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів. Ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань. Відповідальність, неупередженість та об’єктивність. Лідерство.

Документи, що подаються: Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документу (документів) про освіту. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби (10.04.2017) до 1700 25 квітня 2017 року.

Конкурс буде проведено 28 квітня 2017 року, 10 год 00 хв в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації за адресою: 73000 м. Херсон, пл. Свободи, 1.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається сектором з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05535) 2-11-35 rda-vysok@khoda.gov.ua.


Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Херсонський обласний благодійний фонд «Мій Дім», розпочинають проект допомоги сім’ям з дітьми, що проживають у сільській місцевості і перебувають у складних життєвих обставинах. У зв’язку з цим, оголошують конкурс на участь у проекті.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Запрошуємо сім’ї з дітьми, що проживають у сільській місцевості з Херсонської області і перебувають у складних життєвих обставинах до висловлення своєї зацікавленості (надання заявки) щодо участі у проекті, спрямованому на подолання бідності, розвиток сімейних фермерських господарств.

Проект буде втілено за наявності необхідного фінансування.

Кінцевого терміну подання заявок не має. Цей конкурс є безстроковим. Заявники отримуватимуть рішення щодо заявок, які були подані на конкурс, протягом 45 днів з моменту, коли організатори отримають повний пакет документів заявки.

Сім’ї обиратимуться відповідно до процедур відбору за наступними критеріями:

 • наявність в сім’ї однієї і більше дитини;
 • сім’я перебуває у складних життєвих обставинах;
 • сім’я отримує соціальні послуги;
 • має потенційну спроможність для збуту виробленої продукції;
 • має потенційну спроможність для досягнення сталих результатів, після отримання допомоги.

Заявка для участі в проекті надсилається в електронному вигляді на адресу: kherson_ocsssdm@ukr.net або поштою на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Комунарів,11, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та має містити наступні документи:

 1. Лист - заявка від сім’ї, підписана всіма повнолітніми членами родини  (в довільній формі, обсягом не більше 2 сторінок А4 - опис необхідних засобів виробництва, плани щодо розвитку сімейного господарства);
 2. Данні про сім’ю: ПІБ членів, дата та рік народження, освіта, адреса проживання, контактні телефони, досвід роботи.
 3. Копія акту оцінки потреб, зроблена фахівцем з соціальної роботи;
 4. Не більше 5 фото сім’ї та місця проживання.

До заявки додаються будь-які матеріали та документи, що підтверджують відповідність сім’ї, критеріям участі в проекті:

 • характеристика від голови сільради\фахівця з соціальної роботи, акт власності на землю; листи від сільськогосподарських підприємств, тощо.

Після відбору сім’ї для участі у проекті, з нею буде підписана Угода та передані обумовлені засоби виробництва.

Процес відбору сімей-учасників  може включати особисту зустріч з персоналом організаторів проекту.

Організатори  залишають за собою право приймати або відхиляти заявки, а також анулювати процес відбору, та відхиляти всі заявки в будь-який час до підписання Угоди. При цьому організатори не несуть жодних зобов’язань перед учасниками відбору.

 


Семінар-нарада  на тему «Причини, наслідки та порядок вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю та здоров’ю»

22 березня 2017 року о 14-00 год. відбудеться семінар-нарада на тему «Причини, наслідки та порядок вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю та здоров’ю». Організатором заходу є служба у справах дітей Високопільської районної державної адміністрації.

Публічне громадське обговорення обумовлене забезпеченням оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини.

До участі у заході запрошуються керівники відділу освіти, управління праці та соціального захисту населення, відділу культури, молоді та спорту, культури та туризму районної державної адміністрації, Високопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Високопільського районного центру зайнятості, Високопільського відділення Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, медичних закладів, громадськість.

Місце проведення: смт Високопілля вул. Визволителів, буд. 112, мала сесійна зала районної ради.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Чередніченко Раїса Володимирівна, начальник служби у справах дітей Високопільської районної державної адміністрації, тел.


06 березня 2017 року о 13.30 годині відбудеться зустріч з громадськістю  на тему «І знов читаємо Кобзаря». Організатором заходу є комунальний заклад «Високопільська центральна районна бібліотека» Високопільської районної ради.

До участі в заходів запрошуються представники державної служби: керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, депутати всіх рівнів, учнівська молодь,  представники  галузі освіти, культури, громадських організацій.

Місце проведення: смт Високопілля, вул.Визволителів, 55, районна бібліотека.

Дата проведення:06 березня 2017 року.

Для отримання додаткової інформації звертатись до контактної особи: Тарабака Наталя Іванівна, директора КЗ «Високопільська центральна  районна  бібліотека»   тел.0-98-44-90-935


Список фондів трудового архіву Високопільського району станом на 01.02.2017

Список  фондів трудового архіву  Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Високопільського району станом на 01.02.2017


Про результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади завідувача сектора з питань управління персоналом (служба персоналу)  апарату районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 16-17 січня 2017 року проведено конкурс на зайняття вакантної посади завідувача сектора з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату Високопільської районної державної адміністрації (категорія Б), переможцем якого став Смірнов Віталій Сергійович.


Шановні громадяни !

Центр надання адміністративних послуг інформує, що для отримання нижче вказаних адміністративних послуг необхідно звертатись до Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації:
з питань державної реєстрації нерухомого майна;
з питань земельних відносин;
з питань Державної міграційної служби;
з питань реєстрації громадських формувань;
з питань містобудування, житлово-комунального господарства та цивільного захисту;
з питань отримання документів дозвільного характеру.


ПРОБНЕ зовнішнє незалежне оцінювання 2017

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі – пробне ЗНО) – добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих навчальних закладів, проводиться з метою ознайомлення з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється за технологією та процедурами, що розробляються Українським центром оцінювання якості освіти.

Тести пробного ЗНО відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), укладаються Українським центром оцінювання якості освіти і є максимально наближеними до тих, що будуть надані під час основної сесії ЗНО.

Терміни проведення ПРОБНОГО зовнішнього незалежного оцінювання

Кожен зареєстрований учасник може взяти участь в одному із запропонованих в той чи інший день предметів за вибором, згідно з графіком:

      01 квітня Українська мова і література

   08 квітня Історія України, Математика, Біологія, Географія, Фізика, Хімія, Англійська мова, Іспанська мова, Німецька мова, Російська мова, Французька мова

 ПРОБНЕ зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість:

ознайомитися із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

підготуватися психологічно до проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

ознайомитися з форматами зошитів зовнішнього незалежного оцінювання;

орієнтуватися в різних формах завдань;

розрахувати час на виконання завдань;

потренуватися в заповненні бланків відповідей;

отримати результат за виконання завдань пробного ЗНО.

використовувати завдання пробного ЗНО, перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами (крім завдань з української мови і літератури, російської та іноземних мов);

Вартість ПРОБНОГО зовнішнього незалежного оцінювання

Пробне ЗНО є платним для учасників і неприбутковим для організаторів і проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вартість одного тестування для одного учасника складає 129 грн. 00 коп.

Калькуляція вартості одного пробного зовнішнього незалежного оцінювання

УВАГА! Оплату потрібно здійснювати за кожний предмет окремим платежем. 

Реєстрація на ПРОБНЕ зовнішнє незалежне оцінювання

Реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні проводитиметься з 10 по 31 січня 2017 року.

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання               2017 року

 Для реєстрації необхідно:

· зайти на сторінку реєстрації на пробне тестування;

· заповнити реєстраційну форму; створити свою персональну сторінку "особистий кабінет"; вибрати предмети пробного ЗНО;

· з персональної сторінки ("особистий кабінет") роздрукувати квитанцію на сплату вартості послуг для проведення пробного ЗНО;

· на основі цієї квитанції здійснити оплату в банківських установах України або в установах інших учасників фінансових послуг;

· роздрукувати запрошення-перепустку, де вказано час і місце проведення пробного ЗНО.

УВАГА!  Учасником пробного ЗНО зможе стати особа, яка зареєструється для його проходження та здійснить оплату.

Звертаємо увагу на те, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

У день проходження ПРОБНОГО зовнішнього незалежного оцінювання

У зазначений у запрошенні-перепустці день та час потрібно з’явитися на пункт пробного ЗНО.

Перед початком пробного ЗНО учасник повинен пред’явити такі документи:

запрошення-перепустку;

паспорт (свідоцтво про народження).

Результати ПРОБНОГО зовнішнього незалежного оцінювання

Результати пробного тестування визначатимуться за допомогою спеціального сервісу «Визначення результатів пробного ЗНО», який буде розміщено на нашому сайті (з української мови і літератури – з 01.04.20107, з інших предметів – з 08.04.2017). Для визначення результатів учасникам пробного ЗНО буде необхідно ввести відповіді (використовуючи власний бланк відповідей тієї чи іншої сертифікаційної роботи пробного ЗНО) до вище зазначеного сервісу.

Оголошення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання:

· 08.04.2017 з української мови і літератури;

· 14.04.2017 з біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії, російської мови, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Результати пробного ЗНО НЕ використовуються для участі в конкурсі під час вступу до вищих навчальних закладів.


ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби –
головного 
спеціаліста-бухгалтера відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації

Відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації (смт Високопілля, вул. Визволителів, 112, тел. (05535) 2-13-42) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

- головний спеціаліст-бухгалтер відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Загальні умови

Посадові обов’язки

Посадові обов’язки пов’язані із забезпеченням виконання повноважень відділу, а саме:

1)         забезпечує раціональну організацію обліку і звітності у відділі освіти  та закладах освіти Високопільського району;

2)      веде роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;

3)  організовує облік грошових засобів що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з їх рухом;

4)   веде контроль обліку витрат та результатів господарсько-фінансової діяльності закладів освіти району, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

5) контролює законність, своєчасність і правильність оформлення документів;

6) проводить: нарахування і перечислення платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, заробітної плати працівників відділу освіти, податків та інших виплат і платежів;

7)  контролює і організовує роботу бухгалтерів навчальних закладів;

8) складає економічно обґрунтовані звітні розрахунки заробітної плати, контролює тарифікацію педагогічних працівників закладів освіти;

9)         здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

10)       здійснює заходи з попередження нестач, незаконного витрачання грошових засобів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства;

11) здійснює розподіл освітньої субвенції між закладами освіти району;

12)       контролює оформлення документів з нестач і крадіжок грошових засобів та товарно-матеріальних цінностей, передає ці документи в слідчі і судові органи;

13)       своєчасно складає необхідну бухгалтерську звітність і представляє її у встановлені терміни до відповідних органів;

14) контролює виконання закладами та установами освіти нормативних вимог з питань тендерних та допорогових закупівель за державні кошти;

15)       надає працівникам закладів освіти району методичну допомогу з питань обліку, контролю, звітності і економічного аналізу;

16)  виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду –  безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

Строк подання документів: до 17 год 00 хв 30 січня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

08 лютого 2017 року, 10 год 00 хв

74000, Херсонська обл., смт Високопілля,

вул. Визволителів, 112

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тараненко Тетяна Сергіївна,

тел. (05535) 2-13-42

vys-osvita2014@visokopilska-vlada.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Не потребує 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Фінансово-економічного спрямування

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання  корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

6) Закон України «Про Державний бюджет України»  на відповідний період;

7) Бюджетний кодекс України;

8) Податковий кодекс України;

9)Акти Президента України та Кабінету Міністрів України;

10) Накази Міністерства фінансів України;

11) Інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

3

Професійні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів.

4.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння ефективно використовувати ресурси;

6) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

5.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок

6.

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

7.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

8.

Особисті компетенції

1) відповідальність і пунктуальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на самообслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях


Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля,вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектора з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату Високопільської районної державної адміністрації (категорія Б).

Основні посадові обов’язки:

1) Організовує планування роботи сектора з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації (далі – Сектор) та забезпечує виконання покладених на Сектор завдань і функцій;

2) Забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) Забезпечує планування навчання персоналу районної державної адміністрації;

4) Вносить керівнику пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

5) Визначає посадові обов’язки головного спеціаліста Сектора, координує та контролює його діяльність;

6) Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Сектора;

7) Підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

9) Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови районної державної адміністрації з питань управління персоналом;

10) Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує голова районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

11) Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

12) Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

13) Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

14) Надає державним службовцям методично-консультативну допомогу при складанні індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання їх службової діяльності;

15) Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у самостійних структурних підрозділах районної державної адміністрації;

16) Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

17) Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у    2016 році».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста).

Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Знання законодавства: Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації», «Про очищення влади», Кодекс законів про працю України, «Про відпустки», «Про захист персональних даних», інші законодавчі та підзаконні акти Національного агентства з питань державної служби, що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби.

Професійні чи технічні знання: знання нормативно-правових документів, що регулюють реалізацію державної політики з питань управління персоналом; високі аналітичні здібності, відповідальність, організованість, ініціативність, самостійність у виконанні поставлених завдань; вміння визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення; вміння планувати роботу, володіти принципами і сучасними методами управління.

Знання сучасних інформаційних технологій: володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Особистісні якості:  готовність до служіння народу України і до впровадження в життя цілей та завдань державної політики, уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення, здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів, ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань, відповідальність, неупередженість та об’єктивність, лідерство.

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документу (документів) про освіту, заповнена особова картка встановленого зразка, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби до 1700 09 січня 2017 року.

Конкурс буде проведено 16 січня 2017 року, 10 год. 00 хв. за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається сектором з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05535) 2-11-35 rda-vysok@khoda.gov.ua.


           21 листопада 2016 року  о 14.00  відбудуться громадські слухання  на тему «День, який змінив хід історії, революція Гідності». Організатор заходу: КЗ «Високопільський районний краєзнавчий музей» Високопільської районної ради.

      До участі в громадських слуханнях запрошуються представники державної служби: керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, депутати,  учні , громадськість.

     Місце проведення: смт Високопілля, вул. Визволителів, 53-а, приміщення              КЗ «Високопільський районний краєзнавчий музей»

       Дата проведення: 21 листопада 2016 року.

    Для отримання додаткової інформації звертатись до контактної особи: Кірєєва Лариса Павлівна, директор КЗ «Високопільський районний  краєзнавчий музей», тел. 0-67-385-58-67


Про результати конкурсного відбору  на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області

      Відповідно до пункту 11 Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Високопільського району відділ освіти районної державної адміністрації інформує, що 07 листопада 2016 року проведено конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області, переможцем якого стала Вітвіцька Віра Миколаївна.


З  08 листопада  по 11 листопада  2016 року у комунальному закладі “Високопільський районний будинок культури”  смт Високопілля,                          вул. Визволителів , 55  діє обласна пересувна виставка по Голодомору.

Виставку можна відвідувати  щоденно з 08.00 до 17.00. Вхід вільний .


Оголошується набір до «Школи небайдужих громадян «Життя після АТО» у Херсонській області

Світ рухається навколо тих, хто створює нові цінності. Або проявляє цінності яскраво! Для якісних змін у суспільстві достатньо 5% людей. Ви маєте можливість приєднатися до нашої команди провідників змін у громадах.

Бажаючі взяти учать мають заповнити реєстраційну форму тут до 16 години 7 листопада 2016 року. Організатори повідомлять відібраних учасників не пізніше 8 листопада.

Тривалість навчання – 3 модулі по 2 дні у місті Херсоні.

Дати проведення тренінгів: 10-11 листопада, 25-26 листопада та 6-7 грудня 2016 року.

Організатори забезпечують відшкодування транспортних витрат, проживання та харчування для запрошених учасників Школи.

Учасниками можуть бути координатори Центрів допомоги АТО при районних адміністраціях, волонтери, представники спілок ветеранів АТО, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади районного рівня бібліотекарі, голови (або секретарі) сільських та селищних рад Херсонської області. Тобто, тих людей, до яких звертаються по допомогу демобілізовані учасники АТО та їх родини.

Навчання складається з 3-х дводенних тренінгів:

1) Особисте лідерство. Програма включає:10 заповідей особистої ефективності, управління життям та часом, супровід осіб які перенесли постравматичний синдром.

Для учасників тренінгу буде створена закрита група в фб «30 днів до успіху», де кожного дня тренер буде надсилати завдання, які протягом 30 днів змінять учасників.

Також будуть розглянуті питання: ознаки бойового стресу, його наслідки і вплив на життя; шляхи виходу з цього стану; способи налагодження комунікацій в громаді та в Мережі учасників Школи.

2) Право і демократія – інструменти прямої демократії та участі у громадян у прийнятті рішень; знайомство з правами людини, дії на захист суспільних інтересів; основи організаційного менеджменту та управління проектами; внутрішні та зовнішні комунікації; прості поради як отримати грант, де знайти ресурси.

Правові алгоритми вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням прав учасників АТО та членів їх сімей – має на метівисвітлити основні проблеми, які виникають на практиці з питань реалізації гарантованих державою та органами місцевого самоврядування прав учасників АТО (УБД) та членів їх сімей; навчити виокремлювати юридичну суть того чи іншого питання, розуміти та застосовувати алгоритм його вирішення, а також – передавати ці знання іншим.

Набуті знання дадуть спроможність учасниками самостійно надавати певний обсяг якісної первинної правової допомоги із питань, пов’язаних із захистом прав учасників АТО (УБД) та членів їх сімей; знати, куди саме можна перенаправляти людину, якщо вирішення її питання потребує більш ґрунтовного юридичного супроводу. В свою чергу, такі знання та діяльність зміцнять власну мотивацію учасників.

3) Медіаційні компетенції – має на меті навчити учасників використовувати техніки та інструменти медіації (процес посередництва у вирішенні конфліктів) для покращення комунікативних навичок та ефективного вирішення конфліктів.

Участь у всіх трьох навчальних сесіях - обов’язкова!

За результатами тренінгів учасники:

 • знатимуть про найбільш характерні проблеми реалізації прав учасників АТО (УБД) та стан їх вирішення в інших областях України;
 • набудуть практичних вмінь роботи із різними правовими ситуаціями;
 • вмітимуть визначати алгоритм дій для розв’язання питань правового характеру, пов’язаних із захистом прав учасників АТО (УБД) та членів їх сімей;
 • розумітимуть поняття “конфлікт”, труднощі та можливості у роботі з конфліктами;
 • розумітимуть переваги та недоліки основних підходів для вирішення конфліктів, навчаться застосовувати співробітницький підхід;
 • визначать власний стиль поведінки в конфлікті, навчаться використовувати свої сильні сторони у процесі вирішення конфліктів;
 • відпрацюють навички відстоювання власних інтересів та навички розуміння інтересів іншого у процесі вирішення конфліктів;
 • відпрацюють базові навички ведення процедури медіації (посередництва у вирішенні конфліктів).

Впродовж Школи учасники отримають індивідуальні консультації експертів, супровід й практичну допомогу залучених фахівців для вирішення проблем на місцях, можливість відпрацювати навички під час виконання домашніх завдань, методичні матеріали із прикладами за темами навчання.

За результатами навчання учасники отримають сертифікати та можливість індивідуального консультування з тренерами Школи.

Організатори Школи – ГО «Інформаційний Ресурсний Центр «Правовий простір» та Херсонський обласний благодійний фонд “Джерело життя” в рамках проекту “Херсонська Школа небайдужих громадян «Життя після АТО”. за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Контакти: 099-46-83-848, pravolegal@gmail.com


 

Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» - 2016

 

         20 жовтня 2016 року за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України стартував щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел».

         До участі запрошені всі не байдужі, а конкурс має на меті розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, розвитку громадянських екологічних ініціатив.

         Учасниками Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» можуть бути місцеві державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради, колективні та індивідуальні земле- і водокористувачі, установи, підприємства усіх форм власності, загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні та вищі навчальні заклади, засоби масової інформації, громадські організації, окремі громадяни, які надіслали до Конкурсної комісії відповідно оформлені матеріали з підсумками своєї діяльності у сфері охорони та оздоровлення водних об’єктів України.

         Переможці будуть нагороджені цінними призами.

         Більш детальна інформація про Всеукраїнський Конкурс «До чистих джерел» доступна на сайті Мінприроди України за посиланням http://menr.gov.ua/index.php/public/dzherela.


До уваги жителів Високопільського району!

21 жовтня 2016 року у приміщенні малої сесійної зали Високопільської районної ради (перший поверх) відбудеться особистий прийом громадян в.о. заступника голови обласної державної адміністрації (з питань аграрного і промислового комплексу, туризму, екології та природних ресурсів)

РИЩУКОМ ЄВГЕНОМ МИКОЛАЙОВИЧОМ

Записатися на прийом можна у відділі з питань організаційної роботи та внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації з 8.00 до 17.00 кожного робочого дня (перерва – з 12.00 до 13.00) або за телефонами: 2-14-64; 2-11-35.


Відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області (адреса навчального закладу: смт Високопілля, вул. Гагаріна, 3).

Призначення на посаду на контрактній основі.

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;

 • вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;

 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

 • вільне володіння державною мовою.


 

Перелік документів, які необхідно подати :

 • письмова заява про участь у конкурсі у довільній формі;

 •  копія паспорта громадянина України, засвідчена претендентом;

 • копія (копії) документу (документів) про вищу педагогічну освіту;

 • копія довідки податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера;

 • копія трудової книжки;

 • автобіографія;

 • резюме;

 • 1 фотокартка розміром 4*6;

 • згода на збір та обробку персональних даних;

 • мотиваційний лист;

 • перспективний план розвитку навчального закладу;

 • особова медична книжка з висновками лікарів про допуск до роботи за наслідками медичного обстеження.

Документи подаються запакованими та заклеєними у конверт. Допускається подача перспективного плану розвитку навчального закладу на електронних носіях.

Конкурсний відбір полягає у поданні претендентом резюме, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу та проведенні їх презентацій.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Високопільської районної державної адміністрації (07 жовтня 2016 року) до 17.00 05 листопада 2016 року. Прийом документів здійснює голова конкурсної комісії Коваленко Анатолій Сергійович або заступник голови конкурсної комісії Гречка Лариса Олексіївна за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112, 3-поверх (кабінет секретаря селищної ради).

Конкурсний відбір буде розпочато 07 листопада 2016 року о 10.30 за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112, мала сесійна зала.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсного відбору, умов оплати праці надає головний спеціаліст відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації Тараненко Тетяна Сергіївна за телефоном 0971007201.

 

Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Високопільського району розміщений на офіційному веб-сайті Високопільської районної ради.

 

Методичне забезпечення конкурсного відбору здійснює відділ освіти районної державної адміністрації.


Оголошення

Про організацію IV Всеукраїнського конкурсу есе «Я-європеєць»


26 вересня 2016 року о 10 годині відбудуться громадські слухання на тему «Бібліотека і громада:орієнтири на майбутнє». Організатором заходу є КЗ «Високопільська центральна районна бібліотека» Високопільської районної ради.

До участі в громадських слуханнях запрошуються представники державної служби: керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільські,селищні голови, депутати, громадськість.

Місце проведення:с.м.т.Високопілля, вул. Визволителів, 55, КЗ “Високопільська центральна районна бібліотека”

Дата проведення:26 вересня 2016 року.

Для отримання додаткової інформації звертатись до контактної особи:Тарабака Наталя Іванівна, директор КЗ «Високопільська центральна районна бібліотека» тел..2-15-57, електронна адреса:Vysokopiltsb@ukr.net


До уваги жителів Високопільського району!

Високопільська районна державна адміністрація (смт Високопілля,     вул. Визволителів, 112) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника голови Високопільської районної державної адміністрації (категорія Б).

Основні посадові обов’язки:

1) Відповідає за реалізацію повноважень районної державної адміністрації у сферах соціально-економічного розвитку, фінансів, планування та обліку, соціальної політики та зайнятості населення, промисловості та розвитку інфраструктури, сприяння розвитку підприємництва, торгівлі та побутового обслуговування, будівництва, паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, інвестиційної політики, організовує роботу з розробки і реалізації програм зайнятості, містобудування, житлового будівництва, вирішення питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення.

2) Забезпечує реалізацію в районі державної та регіональної політики щодо розвитку агропромислового комплексу, сприяння розвитку різних форм власності і господарювання, виконання програм соціального розвитку села.

3) Готує пропозиції щодо проектів районних програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів і проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

4) Організовує реалізацію заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів з питань державної економічної політики та фінансів.

5) Готує пропозиції щодо ефективної структури управління господарським комплексом району, пріоритетів соціально-економічного розвитку.

6) Організовує підготовку та реалізацію заходів стосовно розвитку ринкової економіки, запровадження ефективних методів регулювання цін на товари, продукцію, послуги в установленому законом порядку.

7) Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань здійснення економічної реформи, комплексного розвитку села, реалізації державної політики в галузі ціноутворення, розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

8) Спрямовує діяльність районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими й іншими підприємствами.

9) Забезпечує контроль за реалізацією заходів щодо вчасної та не нижче законодавчо встановленого рівня виплати заробітної плати.

10) Забезпечує контроль протиепізоотичної ситуації в районі, вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

11) В межах повноважень організовує, координує роботу щодо реалізації програм у сфері соціального-економічного розвитку, фінансів, раціонального використання земель, земельної реформи, збереження рослинного та тваринного світу, продовольчого забезпечення населення.

12) Координує діяльність по забезпеченню населення послугами підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства незалежно від форм власності, розв’язанню проблем щодо розрахунків за надані послуги.

13) Контролює роботу з питань будівництва газопроводів підприємствами й організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності.

14) Контролює видачу відповідно до законодавства забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

15) Забезпечує виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в районі.

16) Координує питання сталої роботи об’єктів життєзабезпечення, запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

17) Залучає в порядку, встановленому законом, підприємства, установи та організації, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координує цю роботу.

18) Організовує роботу з розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

19) Забезпечує реалізацію в районі заходів щодо:

здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням законодавства під час проектування, будівництва та експлуатації житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення;

підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

економного використання енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій;

розвитку житлового будівництва на селі та молодіжного житлового будівництва;

удосконалення і розвитку мережі автомобільних доріг, утримання їх у належному стані, створення умов для безпеки дорожнього руху.

20) Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

21) Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 06 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта – вища, не нижче ступеня магістра.

Досвід роботи – досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Знання законодавства: Конституція України, Земельний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про очищення влади», Закон України «Про співробітництво територіальних громад», Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Професійні чи технічні знання: основи державного управління, технології адміністративної роботи, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності. Основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів.

Знання сучасних інформаційних технологій: володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Особистісні якості:  готовність до служіння народу України і до впровадження в життя цілей та завдань державної політики; уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення; здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів; ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань; відповідальність, неупередженість та об’єктивність; лідерство.

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України; письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі; письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; копія (копії) документу (документів) про освіту; заповнена особова картка встановленого зразка (форма № П-2ДС); декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби (31.08.2016) до 1700 15 вересня 2016 року.

Конкурс буде проведено 21 вересня 2016 року, 10 год 00 хв за адресою: 73000 м. Херсон, пл. Свободи, 1.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається сектором з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05535) 2-11-35 rda-vysok@khoda.gov.ua.


26 серпня 2016 року у приміщенні малої сесійної зали Високопільської районної ради (перший поверх) відбудеться особистий прийом громадян                  в.о. заступника голови обласної державної адміністрації (з питань житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури)

 

АДАМЧИКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

 

Записатися на прийом можна  у відділі  з питань  організаційної роботи та  внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації  до                   23 серпня 2016 року   з 8.00 до 17.00 кожного робочого дня (перерва – з 12.00 до 13.00) або за телефонами: 2-14-64; 2-11-35.


Реєстрація громадських формувань

         З метою  створення доступних умов щодо легалізації громадських формувань, з середини липня 2016 року можна подати документи з реєстрації громадських формувань та отримати результати розгляду не лише в обласних управліннях юстиції, а й у будь-якому центрі надання безоплатної правової допомоги Херсонської області.


Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території

                Проект «Детальний план   території земельної ділянки за межами населеного пункту, розташованої за адресою: комплекс будівель № 3, с. Кочубеївка, Високопільського району Херсонської області»   (далі — проект детального плану території) розроблений з метою:

            - зміни цільового призначення земельної ділянки із земель державної власності сільськогосподарського призначення (угіддя — під господарськими будівлями і дворами) за межами населеного пункту під земельну ділянку у власність для ведення особистого  селянського господарства;

            - уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації;

            - формування принципів планувальної організації забудови;

            - встановлення ліній регулювання забудови;

            - виявлення та уточнення тириторіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

            - визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігіжнічними нормами;

            - визначення параметрів забудови земельної ділянки;

            -визначення містобудівних умов та обмежень;

            - обгрунтування та визначення цільового призначення  ділянки, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

            - забезпечення комплексності забудови території;

            - попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території.

            На даний час земельні ділянка використовується, як ділянка сільськогосподарського призначення під складські приміщення.

            Проект детального плану території складається з текстової частини та графічних матеріалів.

            Текстові матеріали пояснювальної записки включають основні розділи:

            - стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов;

            - оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика будівель;

            - розподіл територій за функціональним використанням;

            - характеристика   видів використання території;

            - пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності;

            - переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження;

            Графічні матеріали містять:

            -схему розташування земельної ділянки у планувальній структурі за межами населеного пункту;

            - план існуючого використання території;

            - проектний план ;

            -схему планувальних обмежень;

            - схему інженерної підготовки території та вертикального планування, план червоних ліній;

            - схему інженерних мереж, споруд.

            Замовник розроблення проекту детального плану території: Лісовол В.Г.

            Розробник проекту — фізична особа-підприємець, архітектор Молчанова І.А.

            Проект детального плану території розроблено на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 січня 2016 року № 8 «Про надання дозволу на розробку проекту детального плану території земельної ділянки за межами с. Кочубеївка». 

            З проектом детального плану території можна ознайомитись у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації за адресою: вул. Визволителів, 112,  смт Високопілля або в Кочубеївській  сільській раді об'єднаної територіальної громади за адресою:                          вул. Менонітська, 80, с. Кочубеївка.

            Пропозиції, зауваження щодо проекту детального плану території надавати до вищезазначених установ до 29 серпня 2016 року.

            Пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обгрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

            Громадські слухання відбудуться 30 серпня 2016 року о 15.00 в приміщенні Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади.


ОГОЛОШЕННЯ

             27 липня 2016 року  о 11.00  відбудеться засідання “круглого столу” на тему: «Діяльність Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації». Организатором заходу є відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації.

       До участі у засіданні запрошуються представники державної служби, керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільські селищні голови,  депутати,  громадськість.

      Місце проведення: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112, мала сесійна зала районної ради.

        Дата проведення: 27 липня 2016 року.

      Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної  особи: Гирич Маргарита Олегівна, начальник відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, тел. 2-17-44,   ел. адреса: vysrdc@ukr.net. 


ОГОЛОШЕННЯ

            29 липня  2016 року о 11-00 год. відбудеться засідання за «круглим столом» на тему: «Розвиток електронного врядування: електронна взаємодія органів влади, електронний доступ до публічної інформації та відкритих даних; електронна участь громадян в урядуванні». Організатором заходу є районна державна адміністрація.

            До участі у засіданні запрошуються представники державної служби, керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації, служб району, громадськість.

            Місце проведення: смт Високопілля, вул. Визволителів, 112, мала сесійна зала районної ради.

            Дата проведення: 29 липня  2016 року.

            Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної  особи: Хижняк Тетяна Василівна, начальник відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації, тел. 2-17-63, ел. адреса: rda-vysok@khoda.gov.ua


Оголошення

Роз'яснення щодо стану реалізації Урядової програми з енергоефективності

Держенергоефективності відзначає активну участь населення України в Урядовій програмі з енергоефективності, особливо у 2016 році.

З метою задоволення попиту на програму у державному бюджеті на цей рік передбачено 893,8 млн. грн на відшкодування за "теплими" кредитами, що втричі більше суми 2015 року.

Держенергоефективності провело активну роботу із органами місцевої влади для залучення коштів місцевих бюджетів на програму утеплення. На поточний час прийнято 172 місцеві програми співфінансування. У результаті, лише за шість місяців цього року українцями вже залучено майже 954 млн грн. на утеплення. При цьому, найбільше коштів, 907 млн.т грн, залучено саме на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання, на яке надається відшкодування у розмірі 30% від суми залучених коштів, а для субсидіантів – 70%.

У 2016 році за січень-травень Агентством вже відшкодовано за програмою 386 млн. грн, з яких 368,98 млн. грн компенсовано тим, хто оформив "теплі" кредити саме на енергоефективні матеріали та обладнання.

За попередніми розрахунками, наявного залишку державних коштів за напрямом "придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з 30%-вим розміром відшкодування" вистачить для виплати компенсацій за кредитами, виданими до 5 липня цього року. У зв’язку з цим, з 06.07.2016 р. банками тимчасово припинено видачу «теплих» кредитів лише за цим напрямом.

Водночас інформуємо, що усі кредити, оформлені до 05.07.2016 року за цим напрямом, підлягають відшкодуванню з державного бюджету!

З метою забезпечення подальшої реалізації програми за напрямом "придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з 30%-вим розміром відшкодування" та задоволення попиту з боку населення, Держенергоефективності вже розробило відповідний проект рішення Уряду про виділення додаткових коштів на 2016 рік на відшкодування за кредитами на енергоефективні матеріали та обладнання та направило його на погодження до Мінфіну та Мінекономрозвитку.

Держенергоефективності надалі оперативно інформуватиме населення щодо стану реалізації програми.

Водночас повідомляємо, що інші напрямки програми утеплення працюють:

 • 20% відшкодування для фізичних осіб на придбання "негазових" котлів (70%  для отримувачів субсидій);
 • 40% відшкодування для ОСББ, ЖБК на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання (70% – для отримувачів субсидій).

Довідково.

За детальною інформацією щодо участі в Урядовій програмі з енергоефективності просимо звертатися до спеціалізованого Call-центру Держенергоефективності за тел.: (044) 296-71-60, 292-32-57 та e-mail: energoefect@saee.gov.ua, energoefect2@saee.gov.ua, energoefect3@saee.gov.ua.


ОГОЛОШЕННЯ

31 травня 2016 року о 15-00 год. відбудеться засідання за «круглим столом» на тему: «Закон України «Про державну службу» - правові та організаційні засади». Організатором заходу є сектор з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

До участі у засіданні запрошуються представники державної служби, керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації, служб району, громадськість.

Місце проведення: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Дата проведення: 31 травня 2016 року.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної  особи: Біднина Ігор Олександрович, головний спеціаліст сектора з питань управління персоналом (служба персоналу) апарату районної державної адміністрації, тел. 2-14-64, ел. адреса: rda-vysok@khoda.gov.ua


Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території

Проект «Детальний план території» земельної ділянки орієнтовною площею 0,0004 га, (щодо відведення ПАТ «Укртелеком») для розміщення антенно-щоглової споруди з метою розвитку фіксованого радіо доступу Wi-Fi за межами с.Зарічне на території Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області (далі – проект детального плану території) розроблений з метою:

- визначення основних принципів планування та забудови території;

- визначення містобудівних умов та обмежень.

Земельна ділянка, що пропонується для розміщення антенно-щоглової споруди вільна від забудови, не підтоплюється.

Проект детального плану території складається з текстової частини та графічних матеріалів.

Текстові матеріали пояснювальної записки включають основні розділи:

- стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов;

- оцінка існуючої ситуації, основні принципи планування та забудови території;

- розподіл територій за функціональним призначенням;

- характеристика інших видів використання територій;

- транспортне обслуговування, інженерне забезпечення, підготовка та захист території;

- благоустрій та озеленення;

- заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Графічні матеріали містять:

- план існуючого використання території;

- проектний план забудови земельної ділянки;

- схему інженерної підготовки території та вертикального планування;

- схему інженерних мереж, споруд і використання підземного простору.

Замовник розроблення проекту детального плану території: ПАТ «Укртелеком».

Розробник проекту – фізична особа-підприємець Мерзлика Л.К.

Проект детального плану території розроблено на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 грудня 2015 року №317 «Про надання дозволу на розробку проекту детального плану території земельної ділянки ПАТ «Укртелеком».

З проектом детального плану території можна ознайомитись у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації за адресою: вул. Червоноармійська, 112, смт Високопілля або в Зарічненській сільській раді за адресою: вул. Леніна, 47, с. Зарічне.

Пропозиції, зауваження щодо проекту детального плану території надати до вищезазначених установ до 20 червня 2016 року.

Пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадські слухання відбудуться 21 червня 2016 року о 14-00 год. в приміщенні Зарічненської сільської ради.

Високопільська районна державна адміністрація


Засідання за «круглим столом» на тему: «Перспективи запровадження Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для представників місцевого бізнесу»

19 травня 2016 року о 15-00 год. відбудеться засідання за «круглим столом» на тему: «Перспективи запровадження Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для представників місцевого бізнесу». Організаторами заходу є сектор економіки, промисловості та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

До участі у заході запрошуються керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації, служб району, районного центру зайнятості, суб’єкти господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території району, депутати всіх рівнів, члени громадської ради при районній державній адміністрації, сільські, селищні голови, громадськість.

Місце проведення: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Дата проведення: 19 травня 2016 року.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної  особи: Мех Олександр Степанович, завідувач сектора економіки, промисловості та розвитку інфраструктури районної держадміністрації, тел. 2-18-08, uprekvis@ukr.net


 

 

Телефонна «гаряча лінія»

захисту законних прав та інтересів туристів

Департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

 

(0552) 22-62-84, графік роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.

 


Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомляє:

У зв'язку з продовженням терміну збору заявок претендентів на посади керівників бюро правової допомоги, аби якомога більше бажаючих могли взяти в ньому участь, Міністерство юстиції України та Координаційний центр з надання правової допомоги запрошує юристів, зокрема, молодих фахівців, взяти участь у конкурсі з відбору претендентів на посади керівників бюро правової допомоги, які з 01 вересня 2016 року розпочнуть працювати по всій Україні в рамках розширення системи безоплатної правової допомоги.

Для участі у конкурсі претендентам необхіднодо31 травня 2016 року заповнитивідповідну заявку на сайтівакансійв системібезоплатноїправовоїдопомоги www.legalaid-jobs.in.ua.

Якщо Ви маєтевищуюридичнуосвіту не нижчепершого (бакалаврського) рівня, вільноволодієтеукраїнськоюмовою та маєтебажанняприєднатися до командисистемибезоплатноїправовоїдопомоги в Україні – спробуйтесвоїсили!

Середнійрівеньмісячноїзаробітної плати – від 3 500-4 500 грн.

У Херсонській області бюро будутьутворені у: смтБілозерка, смтВеликолепетиха,смтВеликоолександрівка, смтВерхній Рогачик, смт Високопілля, м.Генічеськ, смтГорностаївка, смтІванівка, смтКаланчак, м.Нова Каховка, смтНижніСірогози, смтНововоронцовка, смтНовотроїцьк, м.Скадовськ, м.Цюрупинськ, смт Чаплинка.

У структурі Бериславського місцевого центру з наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомогиутворюютьсяВеликоолександрівське, Високопільське та Нововоронцовське  бюро правовоїдопомоги.

Додатковаінформація за телефоном: +3 8 (095) 160-28-60

+3 8 (068) 814-38-61.


Зустріч з громадськістющодообговоренняпитаннядобровільногооб’єднаннятериторіальних громад

22квітня 2016 року о 10-00 год.відбудетьсязустріч з громадськістю на тему: «Добровільнеоб’єднання територіальних громад. Децентралізація – стратегія національного успіху». Організатором заходу є сектор економіки, промисловості та розвиткуінфраструктурирайонної державноїадміністрації.

Публічнегромадськеобговоренняобумовлененеобхідністю забезпеченнявпровадження в районімеханізмудецентралізаціїдержавноївлади.

До участі у заході запрошуються керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації, служб району, Високопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості, комунального закладу «Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги», комунального закладу «Високопільська  районна центральна лікарня», депутати всіх рівнів, члени громадської ради при районній державній адміністрації, сільські, селищні голови, громадськість.

Місцепроведення: смт Високопілля вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районноїради.

Дата проведення: 22 квітня 2016 року.

Для отриманнядодатковоїінформаціїзвертатися до контактної  особи:

Мех Олександр Степанович, завідувач сектора економіки, промисловості та розвиткуінфраструктурирайонноїдержадміністрації, тел. 2-18-08, ел.адресаuprekvis@ukr.net


Координаційний центр з надання правової допомоги оголошує конкурс з відбору кандидатів на посади начальників та/або заступників начальників бюро правової допомоги.

Вимоги до претендентів:

вища юридична освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

вільне володіння українською мовою;

доброчесність, толерантність

спроможність до усної та письмової ефективної комунікації;
аналітичне мислення, спроможність швидко орієнтуватися і шукати необхідну інформацію;
рівень досвідченого користувача персонального комп’ютера;

 1. Підтверджений досвід волонтерської діяльності/участі у діяльності громадських організаціях/ініціативних групах, які надають допомогу вразливим суспільним групам, є перевагою.

Для участі у конкурсі претендентам необхідно:

1) до 18 години 00 хвилин 4 травня 2016 року заповнити заявкуна веб-сайті www.legalaid-jobs.in.ua. Надіслані в інший спосіб та/або з порушенням встановленого строку заявки не розглядаються;

2) до 00 годин 00 хвилин 16 травня 2016 року пройти курс дистанційного навчання «Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги» (далі – курс дистанційного навчання). Зареєструватися на курсі дистанційного навчання зможуть ті претенденти, які отримають запрошення Координаційного центру з надання правової допомоги, надіслане на адресу електронної пошти, вказану в заявці. Проходження претендентами курсу дистанційного навчання завершується о 00 годин 00 хвилин 16 травня 2016 року.

Претенденти, які відповідають встановленим вимогам та пройшли курс дистанційного навчання, будуть запрошені на інтерв’ю шляхом надсилання регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомлення на адреси електронної пошти, вказані претендентами в заявках. Інтерв’ювання розпочнеться після 16 травня 2016 року. Для проходження інтерв’ю необхідно буде прибути до приміщення відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та пред’явити паспорт громадянина України.

Прийняття на роботу здійснюватиметься директорами відповідних регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до законодавства про працю України в межах повноважень та в порядку, що визначені Положенням про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10 березня 2015 р. № 329/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 березня 2015 р. за № 266/26711.

Методологічна підтримка проведення конкурсу здійснюється українсько-канадським проектом «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що реалізується Канадським бюро міжнародної освіти і фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.


Оголошення

Міністерство молоді і спорту України разом з громадською ініціативою «Освітня ансамблея» 17 березня 2016 року о 16.00 проводить просвітницько- інформаційну лекцію-бесіду на тему: «2-ої річниці тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», захід відбудеться у приміщенні Мінмолодьспорту за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна буд. 42, 2 поверх (конференц-зал). Заплановано також онлайн-відеотрансляцію заходу через мережу Інтернет (на сайті Мінмолодьспорту: http://dsmsu.qov.ua/index/ua та за посиланням http://www.youtube.com/channel/UCiTAcpgUuDsO4_1Ajsr5cew/feed). 

 Дитячий громадський рух України

Громадська рада при Міністерстві молоді та спорту України 04 березня 2016 року проводить громадські слухання на тему «Дитячий громадський рух України: кращі практики». Захід проводиться в залі засідань Президії НАПН України за адресою:

м.Київ, вул. Січових стрільців (Артема) 52-а; 

Контактна особа – Негрієнко Алла Олегівна,

тел.050353-01-56,  067 464-46-51.

Всеукраїнська спілка дитячих громадських організацій «Діти України»

29 лютого 2016 року  (11.00 - перша сесія, о 16.00 - друга сесія)  проводить конференцію на тему «Стан та шляхи розвитку дитячого громадського руху» за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 57.  Контактна особа – Стефанович Олександр Васильович,

тел. 095 737-13-92, 067 975-88-25.

Про можливість участі у зазначених заходах лідерів інститутів громадянського суспільства,  діяльність яких спрямована на роботу з дитячим громадським рухом, просимо повідомити сектор молоді та спорту районної державної адміністрації за тел.2-18-66


Розширене засідання колегії районної державної адміністрації

Організатором заходу є районна державна адміністрація

На обговорення винесено питання:

-    Про виконання районного бюджету за 2015 рік;
-    Про підсумки виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Високопільського району за підсумками 2015 року;
-    Про виконання програми комплексного розвитку та підвищення  конкурентоспроможності економіки Високопільського району за підсумками 2015 року.

До участі у заході запрошуються керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації, служб району, Високопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості, комунального закладу «Високопільськи центр первинної медико-санітарної допомоги», комунального закладу «Високопільська  районна центральна лікарня», депутати всіх рівнів, члени громадської ради при районній державній адміністрації, громадськість.

Місце проведення: смт Високопілля вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Дата проведення: 16 лютого 2016 року.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактних  осіб:

Олло Лариса Іванівна, начальник фінансового управління районної державної адміністрації,  тел. 2- 18-68, vskfinupr@ukr.net;

 Мех Олександр Степанович, завідувач сектора економіки, промисловості та розвитку інфраструктури районної держадміністрації, тел. 2-18-08, uprekvis@ukr.net


Допоможему бійцю!

Гапич Віктор Вікторович 1992 року народження, житель с.Ольгине, який перебуваючи в зоні АТО, отримав тяжкі поранення. Сім'я важко пораненого потребує допомоги. Кожна Ваша гривня наближає бійця до одужання! Переказати гроші на лікування Віктора можна на картку Ощадбанку. Номер картки 5167 4900 2637 1527 (одержувач: Гапич Наталя Вікторівна - сестра бійця).

 

 

 


Засідання за «круглим столом» про  виконання заходів районної цільової  соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки

Організатором заходу є комунальний заклад «Високопільська  центральна районна лікарня»

Публічне громадське обговорення проводиться з метою ррозгляду надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

До участі у заході запрошуються керівники відділу освіти районної державної адміністрації, Високопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості, комунального закладу «Високопільськи  центр первинної медико санітарної допомоги».

Місце проведення: смт Високопілля вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Дата проведення: 25 грудня 2015 року.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Литвин Павло Юрійович, головний лікар комунального закладу «Високопільська центальна районна лікарня»  тел. 2-12-07 , visok_crl@ukr.net


Шановні громадяни!

Сектор економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації у листопаді поточного року у рамках проведення консультацій з громадськістю запрошує до обговорення питання щодо переліку інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій, які потребують залучення інвестора. Відповідна інформація розміщена на сайті районної державної адміністрації в рубриці «Інвестиційна діяльність – Пропозиції по залученню інвестицій» http://visokopilsk-vlada.ks.ua/doc/27/.

Свої запитання, пропозиції, побажання просимо надсилати на електронну адресу uprekvis@ukr.net до 30 листопада 2015 року.  


Конференція  про  розвиток молодіжної політики в районі

17 листопада 2015 року о 10-00 год. відбудеться конференція  щодо  розвитоку молодіжної політики в районі. Організатором заходу є сектор молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації.

Публічне громадське обговорення обумовлене підвищенням ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, створення належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян.

До участі у заході запрошуються керівники відділу освіти, управління праці та соціального захисту населення, сектору молоді та спорту, культури районної державної адміністрації, Високопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості, управління  пенсійного фонду України у Високопільському районі, Високопільського районного управління юстиції, Високопільського відділення міліції Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області, медичних закладів, громадськість.

Місце проведення: смт. Архангельське, вул. Кірова, 38, Архангельський професійний аграрний ліцей.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Коперко Вікторія Василівна, завідувач сектора молоді та спорту Високопільської районної державної адміністрації,           тел. 2-18-66, rda-vysok@khoda.gov.ua

 Відкриття веб-порталу «Моя кар’єра»

Міністерством молоді та спорту України у партнерстві із Програмою розвитку ООН в Україні створено платформу із профорієнтації та побудови кар’єри для молоді – портал «Моя кар’єра» (www.mycareer.org.ua).

На зазначеному порталі молодь має змогу пройти ліцензований міжнародний профорієнтаційний тест «Магелано університет» для визначення інтересів, вмінь, навичок та вибору майбутнього напрямку навчання.

Метою тесту є надання допомоги молоді у виборі освітнього спрямування та майбутньої професійної діяльності. Тест розраховано на старшокласників, випускників шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів та абітурієнтів  віком від 14 до 25 років.

Крім того, на сайті міститься інформація про ринок праці в Україні, актуальні професії, поради щодо написання резюме та підготовки до співбесіди.

До уваги виборців Херсонщини!

25 жовтня 2015 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Запрошуємо Вас завчасно перевірити правильність своїх персональних даних у попередніх списках виборців на виборчих дільницях.

Нагадуємо, що згідно із Законом України "Про місцеві вибори" у день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться, це можливо зробити лише за п’ять днів до дня голосування, а саме – до 19 жовтня 2015 року включно. В іншому випадку – за рішенням суду, прийнятим у порядку та у строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, передбачених частиною чотирнадцятою статті 34 Закону України "Про місцеві вибори".


Засідання за «круглим столом» про  виконання районної програми «Діти Високопільщини» на період до 2016 року

21 жовтня 2015 року о 15-00 год. відбудеться засідання за «круглим столом» про  виконання районної програми «Діти Високопільщини» на період до 2016 року. Організатором заходу є служба у справах дітей Високопільської районної державної адміністрації.

Публічне громадське обговорення обумовлене забезпеченням оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини.

До участі у заході запрошуються керівники відділу освіти, управління праці та соціального захисту населення, сектору молоді та спорту, культури та туризму районної державної адміністрації, Високопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості, Високопільського районного управління юстиції, Високопільського відділення міліції Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області, медичних закладів, громадськість.

Місце проведення: смт Високопілля вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Чередніченко Раїса Володимирівна, начальник служби у справах дітей Високопільської районної державної адміністрації, тел. 2-19-44, vusssd@ukr.net


Безкоштовна допомога підприємствам

З метою надання безкоштовної допомоги підприємствам України під час економічної кризи, Рада голів державних адміністрацій, у рамках договору про співпрацю з оператором ринку ІТ-послуг компанією IJI IT GROUP, інформує про можливість для кожного підприємства отримати програмне забезпечення – CRM-систему (система управління взаємовідношеннями з клієнтами).

Підприємства мають змогу отримати CRM-систему на безкоштовних засадах.

Сплата за ліцензію не стягується.

Оплачувати підключення додаткових робочих місць не потрібно.

Дана версія CRM-системи розрахована на підприємства малого та середнього бізнесу, може бути використана підприємцями і підприємствами аграрного сектору та інших галузей економіки.

CRM-система – це всі бізнес-процеси підприємства в одному онлайн сервісі, з доступом 24 години на добу. Це також можливість керування підприємством, бізнес-процесами та відношеннями з клієнтами з будь-якого місця у світі за допомогою мобільних пристроїв.

Підприємство отримує:

  Он-лайн планувальник завдань для свого персоналу, а також контроль над їх виконанням;

  Систему обліку всіх своїх контрагентів, а також облік товарів та послуг, що пропонуються підприємством або потрібні підприємству;

  Облік Замовлень, Проектів, Угод підприємства;

  Облік рахунків, контрактів, актів/накладних по угодам;

  Облік фінансів;

  Хмарне збереження файлів;

  Електронний журнал вхідної та вихідної кореспонденції;

  Внутрісистемний обмін повідомленнями між працівниками;

  Карточки обліку персоналу; Табель обліку робочого часу; Звіти по угодам та роботі кожного працівника;

  Адміністративну систему з обмеженням рівня доступу до інформації у CRM;

  Доступ до необхідної інформації підприємства з будь-якого місця у світі в режимі 24/7/365;

  Доступ до інформації за допомогою персонального комп’ютеру, планшету або мобільного телефону.

Більш детальну інформацію щодо переваг, вигоди, необхідності, функціональних можливостях CRM-системи від IJI IT GROUP, а також отримати доступ до демо-версії Системи можливо за гіперпосиланням:

http://www.ijigroup.com/ru/crm.html .

Мета:  надати  можливість  кожному  підприємцю  і  підприємству  отримати високоефективні інформаційні та інноваційні технології для ведення бізнесу за доступною ціною.

Контакти IJI IT GROUP для зв’язку:

Тел. +38(044)360-62-61, +38(050)380-14-56, +38(093)986-84-02.

E-mail: inbox@ijigroup.com .

http://www.ijigroup.com .


Семінар з енергоефективності

09 жовтня 2015 року о 10-00 год. у великій сесійній залі районної ради відбудеться семінар з енергоефективності.

Порядок денний семінару:

1.Державна підтримка утеплення житлових будівель в Україні: умови та перспективи.

2.Досвід та умови кредитування банками заходів з утеплення будинків.

3.Сучасні енергоефективні технології (обладнання) при проведенні утеплення будинків.

До участі у семінарі запрошуються: депутати районної, сільських та селищних рад, керівники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, будинкових, вуличних, квартальних комітетів, активні громадяни.


На Херсонщині відкривають «Таврійські горизонти»

На Херсонщині у місті Нова Каховка 25 вересня 2015 року відбудеться щорічний Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток». Відкриття Форуму о10.30.

Пленарна частина передбачає ознайомлення  з презентаціями національного природного парку «Нижньодніпровський»,концепцією розвитку Причорноморської зони.

Визначено 4 робочі секції, які стануть платформою  ділового спілкування для зацікавлених у співпраці представників бізнесу:

 1. Панельна дискусія: «Розвиток туристичної індустрії Херсонщини»
  2. Круглий стіл: «Експортний потенціал сільське господарство, промисловість,послуги»
  3. Панельна дискусія: «Використання енергоефективних технологій»
  4. Круглий стіл: «Формування громадської платформи розвитку за міжнародними принципами». Секції розпочнуть роботу о 14.30.

Зокрема,  у секції «Розвиток туристичної індустрії Херсонщини» буде презентовано інвестиційний проект «Цифрове перетворення Херсонської області - технології Googlе. Також буде представлено «Зростання  туристичної конкурентоспроможності регіону», імідж - проект «Херсонщина віртуальна»,  проект «Арабатські Емірати». Учасникам  Форуму розкажуть про   проект webcam-arabatka.in.ua на території Арабатської Стрілки,  поінформують про  унікальні інноваційні туристичні маршрути в області. Фахівціта експерти з Грузії представлять,  в рамках Форуму, Міжнародний інвестиційний проект «Центри компетенції підтримки та розвитку круїзного туризму в Чорноморському регіоні» та розкажуть  про досвід з розвитку туристичної діяльності Аджарії (Грузія) та перспективи співробітництва Аджарії та Херсонщини. Нададуть інформацію  про  природні оздоровчі фактори Херсонщини: стан та перспективи їх використання.

У ході круглого столу: «Формування громадської платформи розвитку за міжнародними принципами»  презентуютьпроекти, спрямовані на розвиток громадянського суспільства. Зокрема, проект «Україна Тавріда», який присвячений основним викликам та конкретним перевагам і перспективам, що  пов’язані з сьогоднішньою геополітичною роллю Херсонщини. Відбудеться презентація роботи проекту «СІРЕ», що займається основними напрямками співпраці з органами місцевої влади, а також об’єднаннями громадян та підприємствами. Буде представлено проект «Лідерство в економічному врядуванні», який реалізовуватимуть протягом  5 років  у Херсонській області як пілотній. Учасники секції ознайомляться з проектом «Активні громадяни»,  присвяченому співпраці з активною молоддю, організаціями, волонтерами.

Учасникам секції «Експортний потенціал сільське господарство, промисловість, послуги» презентують  потенціал агропромислової сфери області та  проекти: «Будівництво оптово-роздрібного ринку, логістичного маркетингового центру сільськогосподарської продукції»,  «Інноваційна модель реалізації плодоовочевих культур»,  «Поширення практики застосування сучасних високопродуктивних технологій виробництва зернових, технічних і овочевих культур. Перспектива створення демонстраційно-випробувального полігона інноваційної зрошуваної техніки та устаткування», «Розробка і виготовлення нових колійних машин та комплексів, рейкозварювального і електрозварювального обладнання». Відбудеться презентація унікальності Херсонського державного заводу «Палада», його передових технологій і експортного потенціалу, проекту «Перспективи розвитку державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» у сучасних умовах».Також  учасники секції дізнаються про можливості приватизації державних підприємств Херсонської області, отримають  інформацію про заходи з підтримки й розвитку аграрної сфери, що пропонуються ПАТ «Укрексімбанк».

Гостей та учасників Форуму запросять на  виставку продукції місцевих товаровиробників з можливістю її дегустації, що дозволить потенційним інвесторами безпосередньо на місці оцінити переваги запропонованих зразків. До участі у секції запрошено представників ділових і бізнесових кіл, інвестиційних компаній та фондів України і зарубіжжя, проектів міжнародної технічної допомоги, керівників міжнародних організацій.

Під час панельних дискусій «Використання енергоефективних технологій»учасники секції матимуть змогу розглянути основні досягнення області у сфері залучення інвестицій в енергетику та підвищення рівня ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Також будуть презентовані ключові виробники енергоефективного обладнання та продукції, розміщені на території Херсонської області, що потребують вкладення інвестиційних коштів у розвиток виробництва, знакові інноваційні досягнення у розвитку новітніх технологій виробництва.

Крім того, на секції планується представити пакет банківських продуктів за підтримки ЄБРР та МБРР, спрямованих на розвиток енергоефективних технологій, оптимізацію споживання енергоресурсів кінцевими споживачами та ін. Робота секції буде спрямована на залучення інвестиційних коштів у розвиток виробництва альтернативних видів палива та енергоефективного обладнання.

На Форумі о 13.50 планується підписання меморандумів:

1. Меморандум про співробітництво між Херсонською обласною державною адміністрацією та Фондом «Східна Європа».

2. Договір про наміри між обласною державною адміністрацією та компанією МТС - Україна про створення інтерактивних туристичних маршрутів та «Мобільної бібліотеки МТС».

3. Меморандум про співпрацю з Департаментом туризму АР Аджарія (Грузія)

4. Договір про співпрацю з Чеською компанією «Атлас Енерджі» (Чехія)

5. Меморандум про співпрацю і партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією та інвестиційною компанією EmpireStateCapitalPartners. (США)

6. Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною адміністрацією та регіональним представництвом українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) в Херсонській області.

7. Меморандум про співпрацю та партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією та Іспано-Української Торгової Палатою.

Також у рамках заходу пройде прес-конференція для ЗМІ, початок о 14.10.

О 15.00 голова обласної державної адміністрації АндрійПутілов зустрінеться  з представниками дипломатичних установ та інвесторами.

«Ми готові повністю супроводжувати інвесторів, максимально допомагати їм долати всі бюрократичні перешкоди», - наголошує  голова Херсонської обласної державної адміністрації  Андрій Путілов.

Участь у Міжнародному  інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток» візьмуть Надзвичайні і Повноважні Посли, Генеральні консули, представники іноземних Посольств та Консульств, представники торгово-промислових палат ряду зарубіжних країн, міжнародних організацій,  громадських організацій, іноземні та вітчизняні фахівці та експерти, науковці та бізнесмени, представники більш ніж 20 регіональних та центральних ЗМІ.


УВАГА!
Стартує відкритий обласний конкурс 

«ТАВРІЙСЬКИЙ СУВЕНІР»

З метою формування позитивного іміджу Херсонської області та Українського примор'я як туристично привабливого регіону, пошуку впізнаваного стилю сувенірної продукції, що відображає колоритність Північної Таврії, як однієї з історичних частин єдиного культурного простору України, популяризації нових виробів майстрів народних художніх промислів, ремесел, а також розробок сучасних дизайнерів, підтримки та заохочення місцевих майстрів,  представлення сувенірної продукції Таврії і Українського примор'я на ринку туристичної індустрії з 15 вересня 2015 року оголошено проведення щорічного відкритого обласного конкурсу на розробку кращої сувенірної продукції «ТАВРІЙСЬКИЙ СУВЕНІР».

Організаторами конкурсу є коаліція громадських організацій Херсонської області за підтримки Департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської Торгово-промислової палати, регіональної ради підприємців Херсонської області.

Завданнями Конкурсу є: визначення кращого сувеніра таврійської тематики, виявлення та заохочення організацій та майстрів, розробників та виробників сувенірної продукції на таврійську тематику, покращення якості та збільшення асортименту іміджевої сувенірної продукції, формування нового уявлення про традиційний сувенір Таврії і Українського примор'я; насичення ринку якісною, доступною за ціною сувенірною продукцією, виявлення нових тенденцій в області створення сувенірної продукції і оригінальної упаковки, виявлення талановитих майстрів, художників, дизайнерів, створення бази даних авторів і організацій, які займаються розробкою та виготовленням сувенірної продукції, стимулювання конкурентоспроможності учасників ринку сувенірної продукції.

Цьогорічний конкурс триватиме упродовж вересня – листопада.  

З умовами та порядком проведення конкурсу, визначенням переможців, які  викладені у положенні про конкурс, можна ознайомитися на сайті Департаменту  зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації за посиланням http://visitkherson.gov.ua/tavriyskiysuvenir та на сайті «Арт-Кавун» за посиланнями http://artkavun.kherson.ua/vidkritiy-oblasniy-konkurs---tavriyskiy-suvenir.htm, http://artkavun.kherson.ua/polozhennya-pro-schorichniy-vidkritiy-oblasniy-konkurs-na-rozrobku-kraschoi-suvenirnoi-produktsii-tavriyskiy-suvenir.htm.

Контакти організаторів для обговорення питань щодо проведення та участі у конкурсі: тел/факс: (0552) 22-64-48, i-c@ukr.net, editortavrik@gmail.com.Відповідно до Закону  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» 25 вересня цього року закінчується строк подачі представниками бізнесу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній - реальних власників цих компаній.

У зв’язку з чим суб’єктам господарювання Високопільського району для внесення відповідних даних необхідно звернутись за своїм місцезнаходженням до державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та подати реєстраційну картку форми  4 (форма даної реєстраційної картки затверджена наказом  Міністерства юстиції України 14.10.2011 № 3178/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2015 № 992/5).


З 15 вересня 2015 року  єдиний внесок сплачується на нові рахунки

Шановні платники, починаючи з 15 вересня цього року для сплати єдиного соціального внеску відкрито нові  розрахункові рахунки. Також змінився код отримувача платежу.  Дізнатися  рахунки  можна у відділенні (кабінети 6 та 9) чи за телефоном (05535)  2-15-59.


Про проведення «круглого столу» «Про стан виконання районної програми запобігання і протидії корупції у Високопільському районі на 2013-2015 роки»

18 вересня 2015 року о 11.00 годині відбудеться засідання за «круглим столом» на тему «Про стан виконання районної програми запобігання і протидії корупції у Високопільському районі на 2013-2015 роки». Організатором заходу виступає відділ взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та юридичної роботи апарату районної державної адміністрації.

Під час заходу планується обговорити стан виконання районної програми запобігання і протидії корупції у Високопільському районі на 2013-2015 роки  та дотримання вимог законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції».

До участі у заході запрошуються начальники структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільські та селищні голови, керівники правоохоронних органів, депутати всіх рівнів, громадськість.

Місце проведення заходу: смт. Високопілля, вул. Червоноармійська,112, I поверх, мала сесійна зала районної ради.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до контактної особи: Дашко Вікторія Віталіївна, начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та юридичної роботи апарату районної державної адміністрації, тел. 2 14 64, електронна адреса: rda-vysok@khoda.gov.ua.


 Про проведення зустрічі з громадськістю «Застосування нових форм і напрямів військово-патріотичного виховання молоді»

23 вересня 2015 року о 15 годині відбудеться зустріч з громадськістю на тему «Застосування нових форм і напрямів військово-патріотичного виховання молоді». Організатором заходу є відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації.

Зустріч з громадськістю проводиться з метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, підвищення престижу військової служби, створення системи військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах району.

До участі у заході запрошуються депутати всіх рівнів, громадськість, директори загальноосвітніх навчальних закладів, батьки.

Місце проведення: смт Високопілля вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Гречка Лариса Олексіївна, начальник відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації, тел. 2-19-08, vys-osvita2014@ukr.net


Увага! Конкурс!

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» спільно з Литовським національним центром крові у вересні-грудні 2015 року проводить Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя» (далі – Конкурс).

Основними цілями і завданнями Конкурсу є: формування у дітей і молоді активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному і культурному житті країни та на міжнародному рівні; популяризація ідеї добровільного безоплатного донорства крові в Україні та Литві; формування здорового способу життя серед дітей і молоді; підвищення значущості ідеї єдності дружніх країн в очах молодих учасників заради миру та майбутнього.

Конкурс проводитиметься серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх, позашкільних, студентів 1-5 курсів професійно-технічних, вищих навчальних закладів України і Литовської Республіки на тему: «Здай кров заради життя».

Конкурс проводиться в два тури. Перший тур проводять регіональні організаційні комітети (відповідно до Положення, що додається). Другий завершальний тур проводить Організаційний комітет, який формується Організаторами Конкурсу.

Підсумки фінального туру Конкурсу буде оголошено не пізніше 18 грудня 2015 року.

Положення про проведення Конкурсу


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», обласна конкурсна комісія з питань надання державної підтримки, яка спрямовується суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами розпочала прийом документів з 14 серпня 2015 року.

Заявки на участь у конкурсі та документи приймаються до 07 грудня  2015 року за адресою: м.Херсон, проспект Ушакова, 47, кімната 204, тел. 42-27-39.


Анонс про проведення публічного громадського обговорення  «Збереження мережі навчальних закладів району»

28 серпня 2015 року о 15 годині  відбудеться засідання  «круглого столу» на тему «Збереження мережі навчальних закладів району». Організатором заходу є  відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації.

Публічне громадське обговорення обумовлене занепокоєнням батьків, вчителів, учнів, громадськості щодо збереження мережі загальноосвітніх навчальних закладів району .

До участі у заході запрошуються депутати всіх рівнів, громадськість, директори загальноосвітніх навчальних закладів, батьки.

Місце проведення: смт Високопілля вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Гречка Лариса Олексіївна, начальник відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації, тел. 2-19-08, vys-osvita2014@ukr.net


План проведення публічних громадських обговорень на вересень 2015 року (завантажити)


В Лазурном пройдет Суперкубок Украины по пляжному волейболу и III этап Чемпионата Украины по вейкбордингу

В рамках всеукраинского фестиваля спорта и музыки CrazzzyDays состоится III этап чемпионата Украины по вейкбордингу среди профессионалов, Суперкубок Украины по пляжному волейболу и Чемпионат по фрисби. Соревнования пройдут в поселке Лазурном с 20 по 25 августа.

Фестиваль CrazzzyDays объединит сотни профессиональных спортсменов и тысячи аматоровсо всей Украины и стран Восточной Европы на морском побережье в Херсонской области.

23 августасостоится предпоследний, III этап Чемпионата Украины по вейкбордингу (канатная версия). Именно здесь,на рейтинговом соревновании Украинской Федерации вейкбординга и воднолыжного спорта, станут известны фамилии тех, кто будет бороться в финале за звание Чемпиона. Лучшие спортсмены страны сразятся за призовой фонд фестиваля на сумму 20 000 гривен.

Специальный гость фестиваля – один из сильнейших вейкеров Европы, прорайдер команды Slingshot – Стефан Воллерт.Мастер-классы для гостей фестиваля проведет семикратный чемпион Украины, мастер спорта по вейкбордингу –Дмитрий Массалов.

Основное событие года в пляжном волейболе –  турнир Суперкубка Украины – также пройдет в один из дней CrazzzyDays – 24 августа.  За звание суперчемпиона, а также  призовой фонд турнира в 30 000 гривен приедут сразиться 24 лучших команды страны – 12 мужских и 12 женских. В Суперкубке примут участие Обладатели кубка Украины 2014 – Валентина Давидова и Ксения Чекмарёва, Сергей Сергиенко и Александр Лысяной; участники 1-х Европейских игр 2015 в Баку – Елизавета Сулима и Алексей Денин, а также самые титулованные игроки Украины – Галина Середа и Николай Бабич.

Организаторы подготовили настоящий праздник и для ветрозависимых – на фестивале состоится ряд соревнований и испытаний по кайтсерфингу: X-cross – гонки на скорость с препятствиями; гонки на скорость TwintipRace, freestyle среди аматоров и множество других фан-соревнований. Победители всех контестов получат призы от кайт-спонсоров на сумму 70 000 грн. Новички  смогут принять участие в специальных курсах от джедаев украинского кайта – Алексея Божко и Дмитрия Шевченко.

В рамках феста состоится турнир по UltimateFrisbee – CrazzzyHat, с участием сильнейших игроков Украины и призовым фондом в 5 000 гривен.

Мистера и мисс пол-дэнсопределят в чемпионате Украины по танцу и акробатике на пилоне.

Победитель шоу «Українамає талант» 4 сезон, многократный призер соревнований по воркауту в Украине Дмитрий Семенов,  вместе с командой StreetworkoutPro, проведут мощные фристайл батлы "один на один" за главный приз Чемпионата по стрит воркаутуCrazzzyCup 2015.

Каждый день фестиваля CrazzzyDays будет наполнен мастер-классами и соревнованиями по вейкскейтингу, скимбордингу, кайтсерфингу, слеклайну,воркауту, прыжкам на батуте, скейтборду и BMX в рампе от лучших спортсменов Украины в этих направлениях. Так же в программе представлены соревнования по прыжкам в воду с уникальной 30-метровой горки Slip'nslide и с подушки Blob, групповые занятия по йоге, фитнесу и TRX.

Участие вбольшинстве соревнований и мастер-классов на CrazzzyDays – бесплатное и  входит в стоимость входного билета.

Кроме того, впервые в истории Украины на морском курорте состоится грандиозное авиа-шоу в исполнении летчиков-асов. Во время авиашоу пройдут авиационные акробатические полеты, шоу-полеты малой, легкой и сверхлегкой авиационной техники, полеты на воздушных шарах. Гости фестиваля смогут сами взять в руки штурвал и совершить обзорный полет над побережьем Черного моря в роли второго пилота и выполняя сложные трюки, в том числе «петлю Нестерова».

На место проведения фестиваля можно добраться на автомобиле, поезде или автобусе до Херсона. Также специально для гостей фестиваля продуманы пакетные туры, включающие проезд на комфортабельных автобусах, поездах, проживание и входные билеты.

Билеты и С-pass (безлимитный персональный вход) на фестиваль уже доступны на сайте www.concert.ua, где в рамках предпродажи, которая продлится до 18 августа, их можно приобрести по специальной цене в 700 грн. Стоимость билетов после 18 августа – 1000 грн. Стоимость билета на 1 день фестиваля – 350 грн.

Дополнительная информация, интервью и комментарии организаторов, аккредитация СМИ в пресс-службе фестиваля – Агентстве PR Batteries!

Анастасия Трамбаенко, +38 063 319 18 73, nastya@prbatteries.com, www.prbatteries.com


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТУ І МУЗИКИ CRAZZZY DAYS НА БЕРЕЗІ ЧОРНОГО МОРЯ В СЕЛИЩІ ЛАЗУРНЕ, ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З 20 по 25 серпня на березі Чорного моря в селищі Лазурне, Херсонської області, вперше пройде Всеукраїнський фестиваль спорту і музики Crazzzy Days. Це наймасштабніша музично-спортивна подія в Україні та Східній Європі, яка об'єднає близько 10 000 гостей, серед яких професійні спортсмени, любителі активного способу життя, зірки шоу-бізнесу та музичні фанати.

Хедлайнерами фестивалю стануть топові українські музиканти і групи - Іван Дорн, Бумбокс, ONUKA і The Maneken з живими виступами. На головній сцені також зіграють молоді команди Dvoe, Tape Flakes, Cepasa, Us, Neural Clan, KATYA і Вагоновожаті. Крім того, готується потужний line up електронної танцювальної музики.

Протягом п'яти фестивальних днів на відвідувачів чекають музичні шоу та виступи улюблених груп, пляжні вечірки, арт - перформанси на відкритому повітрі, ігри, змагання, майстер-класи від професійних спортсменів, а також унікальне авіа-шоу, в якому візьмуть участь понад 40 літаків.

Crazzzy Days прийшов на зміну фестивалям, раніше проведеним в Криму, і покликаний підняти на якісно новий рівень спортивно-музичний фестивальний рух в Україні, розвинути інфраструктуру українських морських курортів і залучити велику кількість молоді до здорового і активного способу життя.

Місце проведення фестивалю - піщана коса в селищі Лазурне (Херсонська область), обрано не випадково. Це один з кращих і перспективних курортів України, що привертає любителів активного відпочинку з різних куточків України. Він має унікальне географічне розташування - з одно боку пляжу - найчистіше Чорне море, з іншого - теплий лиман. Це ідеальне місце для занять і змагань з багатьох водних видів спорту.

На площі в 42000 квадратних метрів будуть розміщені головна сцена, lounge зони, величезний танцпол на воді, фуд-корти з ресторанами, барами і закусочними, а також зони відпочинку - літній кінотеатр, Chillоut зони і бунгало.

Крім відмінної музичної програми Crazzzy Days, не менш насиченою буде і спортивна. В рамках фестивалю відбудуться професійні змагання - III етап чемпіонату України з вейкбордингу (wakeboarding), Суперкубок України з пляжного волейболу, Чемпіонат з фрісбі (ultimate frisbee), скейтбордингу та BMX у професійній рампі, битва кращих B-boys України.

Crazzzy Days - це унікальна можливість для тих, хто ще ніколи не спробував себе в екстремальних видах спорту! Кожен бажаючий зможе зробити це вперше на щоденних майстер-класах з кайтсерфінгу (kitesurfing), вейкскейтінгу (wakeskating), скімбординг (skimboarding), флайсерфінгу (flysurfing), слеклайну (slackline), воркауту (workout), стрибків на батуті від кращих спортсменів України в цих напрямках. Так само в програмі представлені змагання зі стрибків у воду з унікальною 30-метрової гірки Slip'n slide і з подушки Blob, групові заняття з йоги, шеійпінгу, фітнесу та belly-dance.

На місце проведення фестивалю можна зручно дістатися на автомобілі, поїзді, автобусі або на літаку до Херсона. Також спеціально для гостей фестивалю продумані пакетні тури, що включають проїзд на комфортабельних автобусах / поїздах, проживання та вхідні квитки.

Офіційний сайт фестивалю: www.crazzzy.com.ua

http://crazzzy.com.ua/img/fb.pnghttp://crazzzy.com.ua/img/vk.pnghttp://crazzzy.com.ua/img/ig.pnghttp://crazzzy.com.ua/img/yt.png


Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану окремої території

Проект детального плану окремої території за межами с.Заградівка Високопільського району для розміщення ставка орієнтовною площею 3,0 га (далі — проект детального плану території) розроблений з метою:

- зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для ведення особистого селянського господарства під землі водного фонду (ставок, для рибогосподарських потреб);

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

-  визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними  та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення планувальних параметрів окремих земельних ділянок;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- обгрунтування потреб земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території.

Земельні ділянки, на яких проектується розміщення ставка, розташовані на північ від с.Заградівка, за його межами, надані в приватну власність  для ведення особистого селянського господарства  громадянам Гончарову В.Г., Гончарову Є.В., Тютюнник Н.В.

Земельні ділянки вільні від забудови.

Проект детального плану території складається з текстової частини та графічних матеріалів.

Текстові матеріали пояснювальної записки включають основні розділи:

- стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов;

- оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території;

- розподіл територій за функціональним призначенням;

- характеристика видів використання території;

- інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. Інженерна підготовка та інженерний захист території;

- містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища;

- техніко-економічні показники, у т.ч. прогнозні показники відповідно до етапів реалізації генерального плану

Назва показників

Одиниця виміру

Значення показників

Існуючий стан

Етап 3-7 років

Примітка

Територія в межах проекту

га

4,2867

4,2867

 

У тому числі:

 

 

 

 

Гончарова В.Г.

га

1,4289

1,4289

6521880700:02:018:0001

Гончарова Є.В.

га

1,4289

1,4289

6521880700:02:018:0002

Тютюник Н.В.

га

1,4289

1,4289

6521880700:02:018:0003

Ділянка під ставками

га

 

3,0

 

Ділянка під обслуговування

га

 

1,2867

 

Графічні матеріали містять:

- схему розташування земельних ділянок в планувальній структурі району;

- план існуючого використання території;

- проектний план використання території;

- схему інженерних мереж;

- схему інженерної підготовки території та вертикального планування.

Замовники розроблення проекту детального плану території: Гончаров В.Г., Гончаров Є.В., Тютюнник Н.В.

Розробник проекту — приватна науково-проектна фірма “Херсонпроект”.

Проект детального плану території розроблено на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2013 року №132 “Про дозвіл на розроблення проекту детального плану окремої території за межами с.Заградівка” та від 13 травня 2013 року №164 “Про внесення доповнення до розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 квітня 2013 року №132 “Про дозвіл на розроблення проекту детального плану окремої території за межами с.Заградівка”.

З проектом детального плану території можна ознайомитись у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації за адресою: вул. Червоноармійська, 112, смт Високопілля або в Заградівській сільській раді за адресою: вул. Леніна, 36, с.Заградівка.

Пропозиції, зауваження щодо проекту детального плану території надавати до вищезазначених установ до 14 вересня 2015 року.

Пропозиції приймаються:                                                                                                

-від повнолітніх дієздатних фізичних осіб, які проживають на території Заградівської сільської ради;

- юридичних осіб, об”єкти нерухомого майна яких розташовані на земельних ділянках, суміжних із земельними ділянками, на яких проектується розміщення ставка;

- власників та користувачів земельних ділянок, суміжних із земельними ділянками, на яких проектується розміщення ставка;

- представники органів самоорганізації населення с.Заградівка;

- народних депутатів України, депутатів обласної, районної та Заградівської сільської рад.

Пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обгрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Громадські слухання відбудуться 14 вересня 2015 року о 14-00 год. в приміщенні Заградівської сільської ради.


Анонс
про проведення публічного громадського обговорення на тему: «Залучення волонтерів, волонтерських громадських організацій до профілактики травматизму, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

22 червня 2015 року о 10.00 відбудеться засідання круглого столу на тему: «Залучення волонтерів, волонтерських громадських організацій до профілактики травматизму, запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Організатори заходу –районна державна адміністрація, районний сектор управління ДСНС України в Херсонській області.

Планується обговорити взаємодію волонтерських організацій району, служб району та райдержадміністрації з питань інформування, проведення навчальних лекцій з питань профілактики травматизму та дій населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Для участі у зазначеному заході запрошуються представники волонтерських організацій району, районного сектору управління ДСНС України в Херсонській області, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, закладів охорони здоров’я.

Місце проведення заходу зал: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 112, засідань районної ради.

За інформацією звертатись по тел. 05535 2 16 32, контактна особа – Гордін Микола Іванович.


Анонс  про проведення публічного громадського обговорення

21 травня 2015 року о 14 годині відбудеться  зустріч  з громадськістю на тему: «Покращення життєзабезпечення та матеріальна підтримка ветеранів війни у рамках відзначення 70-ої річниці Перемоги у  Другій світовій війні». Організатором заходу виступає управління праці та  соціального захисту населення  районної державної адміністрації.

Під час заходу планується обговорити зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині надання пільг, медичного забезпечення та щодо статусу осіб, які захищали незалежність,  суверенітет та територіальну цілісність України.

До участі у заході запрошуються представники громадських організацій, які опікуються проблемами ветеранів,  працівники медичної галузі, освіти, сільських, селищних рад, волонтери, представники районної газети «Високе поле».

Місце проведення заходу: смт. Високопілля, вул. Червоноармійська 112, мала сесійна зала районної ради, 1-й поверх.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до контактної особи Кос Галини Миколаївни, заступника начальника, начальника відділу по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни і праці та персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян управління праці та соціального захисту населення  Високопільської  районної державної адміністрації, тел.  2 16 97,  e- mail: visupszn@ukr.net


Анонс про проведення публічного громадського обговорення оптимізації мережі навчальних закладів району

14 травня 2015 року о 15 годині відбудеться засідання за круглим столом на тему «Оптимізація мережі навчальних закладів району». Організатором заходу відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації.

Публічне громадське обговорення обумовлене щорічним зменшенням   чисельністі учнів сільської місцевості значно зменшується. У порівнянні з 2005 роком та 2015 контингент зменшився на 1183 дитини. При проектній місткості загальноосвітніх навчальних закладів 2700 місць навчається 599 учнів, що становить 22%. Невідповідність завантаженості загальноосвітнього навчального закладу призводить до завищеної вартості утримання одного учня у порівнянні з існуючими нормативами.

До участі у заході запрошуються депутати всіх рівнів, громадськість, директори загальноосвітніх навчальних закладів, батьки.

Місце проведення: смт Високопілля вул. Червоноармійська, 112, мала сесійна зала районної ради.

Для отримання додаткової інформації звертатися до контактної особи: Гречка Лариса Олексіївна, начальник відділу освіти Високопільської районної державної адміністрації, тел. 2-19-08, vys-osvita2014@ukr.net


ДОРОЖНЯ КАРТА ДЛЯ ОСІБ, ПЕРЕМІЩЕНИХ В ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПОСТАНОВКИ НА ОБЛІК ТА НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ (Завантажити)


Про проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195 (далі - Порядок), постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку”, обласна комісія оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 та 2016 роках.

У відборі беруть участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі - заявники) інвестиційні програми і проекти.

Для участі в конкурсному відборі заявники подають до 06 травня поточного року регіональній комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку перелік інвестиційних програм і проектів за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником та подаються в трьох примірниках (наказ Мінрегіону України від 17 квітня 2015 року № 74).

Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які:

1) відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації;

2) впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;

3) підтримують добровільно об’єднані територіальні громади.

Інвестиційні програми і проекти, які приймають участь у відборі на 2015 рік, повинні відповідати одній з таких умов:

1) відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації, або стратегічним цілям та завданням розвитку регіонів, де такі стратегії станом на 1 березня 2015 р. не затверджені;

2) інвестиційні програми і проекти впроваджуються як проекти співробітництва територіальних громад;

3) підтримка добровільно об'єднаних територіальних громад;

4) забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців - учасників антитерористичної операції;

5) є переможцями Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2013-2014 роках.

За додатковою інформацією звертатись до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації (тел.0502784850)

ПКМУ від 18.03.2015 № 195

ПКМУ від 18.03.2015 № 196

Наказ Мінрегіону України від 17 квітня 2015 року № 74


 


 

 


 

Важлива інформація Міністерства соціальної політики України від 28.02.2015 про розрахунок платежів при наданні житлових субсидій

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=173647&cat_id=160234З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 535 “Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової  грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції” Мінсоцполітики відкрито рахунки для зарахування коштів від  фізичних та юридичних осіб для надання одноразової допомоги постраждалим особам  та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або  району проведення антитерористичної  операції, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для надання  підтримки  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції та внутрішньо переміщеним особам Високопільська районна державна адміністрація просить приєднатится до благодійної акції, в рамках якої перерахувати свою одноденну заробітну плату для  надання грошової допомоги таким особам.

Для зарахування коштів:

 у національній валюті (гривні) Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ 37567866, рах. 31252301178737 в Державній  казначейській служб України м.Київ, МФО 820172;

в євро та доларах США Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ 37567866, рах. 25302020054709 в АТ “Укрексімбанк” м.Київа, МФО 322313.