Зміни додатку до річного плану закупівель місцевого бюджету, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2019 рік


Зміни додатку до річного плану закупівель місцевого бюджету, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2018 рік

Додаток до річного плану закупівель місцевого бюджету, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2018 рік

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель за державний рахунок на 2018 рік

Додаток  до річного плану закупівель на 2017 рік  фінансового управління районної державної адміністрації

Додаток  до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2017 рік 

Додаток до річного плану закупівель місцевого бюджету, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року №1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2016 рік
Високопільська райдержадміністрація, 04060039

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Бензин моторний
Код ДК 016-2010-19.20.2

2210

7700,00 (сім тисяч сімсот гривень)

 

на протязі року

 

Папір,папки,швидкозшивачі,книги обліку
Код ДК 016-2010-17.23.1

2210

5600,00(пять тисяч шістсот)грн.

 

на протязі року

 

Послуги телекомунікаційні,інші Код ДК 016-2010-61.90.1

2240,
2800

16780,00 (Шістнадцять тисяч сімсот вісімдесят)грн.

 

на протязі року

 

Оренда приміщення та гаражу
Код ДК 016-2010-68.20.1

2240

2,00
(Дві грн)

 

на протязі року

 

Послуги страхування від нещасних випадків водія
КОД ДК 016-2010-65.12.1

2240

102,00
(Сто дві грн)

 

листопад - грудень

 

Послуги щодо страхування автотранспорту
Код ДК 016-2010-65.12.2

2240

248,00
(Двісті сорок вісім грн)

 

листопад - грудень

 

Ремонт комп’ютерної техніки
Код ДК 016-2010 95.11.1

2240

2248,00 (Дві тисячі двісті сорок вісім)грн.

 

на протязі року

 

Розрахунково-касові послуги
КодДК 016-2010 64.11.1

2240

1700,00 (Одна тисяча сімсот)грн.

 

щомісячно

 

Оплата електроенергії
КодДК 016-2010 35.11.1

2273

35950,00 (Тридцять пятьтисяч девятьсот пятьдесят)грн.

 

щомісячно

 

Оплата природного газу
Код ДК 016-2010-06.20.1

2274

63250,00 (Шістдесят три тисячі двісті пятьдесят)грн.

 

січень - травень, листопад - грудень

 

Всього

 

133580,00

 

 

 

           

Заступник голови РДА

     

Н.І.Пурик

 
           
           

Головний бухгалтер

     

Т.Г.Пенська

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на _
2016_ рік

_КЗ «Високопільська ЗОШ I-III_ступенів» 24752621
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

177000,00

 (Сто сімдесят сім тисяч грн. 00 коп) без ПДВ

 

 

 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

(22800000-8Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби)

2210

4400,00

(Чотири тисячі чотириста грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(09130000-9 Нафта і дистиляти)

2210

37000,00

(Тридцять сім тисяч грн) 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти

(24455000-8 Дезинфекційні засоби)

2210

1600,00

(Одна тисяча шістсот грн) 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

(39831000-6 Засоби для прання і миття )

2210

1200,00

( Одна тисяча двісті грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

14.12.3 Одяг робочий, інший

(18130000-9 Спеціальний робочий одяг )

2210

2500,00

 (Дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

21.20.1 Ліки (ліки)

33697000-2 «Медичні препарати, крім стоматологічних матеріалів») (медичні препарати)

2210

400,00

(Чотириста грн..00 коп)

 

Квітень-грудень

 

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне (вапно)

( 44921200-4 «Вапно»)

2210

200,00

(Двісті грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

25.92.1 Вмістини металеві легкі (бак для води)

(44613210-5 баки для води)

1500

1500,00

(Одга тисяча п’ятсот грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі (меблі)

код(39000000-2 Меблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення

2210

44700,00

 (Сорок чотири тисячі сімсот грн.00 коп)

 

Квітень-грудень

 

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (підписка періодичних видань) 

(22200000-2 - Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали)

2210

2000,00

(Дві тисячі грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

26.12.2 Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні карти до машин автоматичного обробляння інформації) Материнська плата ,процесор)

30237135-4 (Мережеві адаптери).

30237140-4 материнські плати

2210

6800,00

(Шість тисяч вісімсот грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них(дошка аудиторна)

(30237000-9 Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів)

2210

5600,00

(Пять тисяч шістсот грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої(оперативна пам'ять, жорсткий диск)

(30233132-5- Накопичувачі на твердих магнітних дисках)

2210

3600,00

(Три тисячі шістсот грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин(фото барабан,вал магнітний,тонер, чорнила)

(30125000-1 Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів)

2210

4600,00

(Чотири тисячі шістсот 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин (колонки, мікрофони до акустичної системи)

(30125000-1 Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів)

2210

3000,00 

 (Три тисячі грн..00 коп)

 

Квітень-грудень

 

21.11.1 Шини та камери ґумові нові (автошини)
(34352200- Шини для автобусів)

2210

5000,00

П’ять тисяч грн.00 коп)

 

Квітень-грудень

 

27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них
(3144000-0- акумуляторна батарея) (акумулятор)

2210

3100,00

(Три тисячі сто грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

29.32.3 Частини та приладдя до транспортних засобів
(34300000-0 -Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів)

2210

2100,00

 (Дві тисячі сто грн..00 коп) .

 

Квітень-грудень

 

28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки(вогнегасники)

(35111300-8 Вогнегасники)

2210

700,00

 (Сімсот грн. 00 коп)

 

Квітень-грудень

 

27.40.2 Лампи та світильники
(31531000-7 Лампи) (лампи.світильники)

2210

6000,00

 (Шість тисяч грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

20.30.1Фарби та лаки на основі полімерів 

(44812200-7 Олійні та водні фарби) (фарби та розчинники)

2210

17000,00

 (Сімнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

32.91.1 Мітли та щітки(щітки, валики для фарбування)

(39224000-8 –Мітли, щітки та інше господарське приладдя).

2210

800,00

(Вісімсот грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

23.51.1 Цемент

(44111000-1) - цемент (Цемент) 

2210

2800,00

(Дві тисячі вісімсот грн..00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

 23.65.1 Вироби з волокнистого цементу(Шифер)

(44111000-1 Матеріали будівельні (шифер

2210

3500,00

(Три тисяч п’ятсот грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

08.12.1 Гравій та пісок (пісок)

(14211000-3 «Пісок») (пісок).

2210

2000,00

(Дві тисячі грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, не просочені(брус, рейка)

(03410000-7 Деревина)

2210

1000,00

 (Одна тисяча грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

23.41.1 Вироби господарські та декоративні керамічні

(39221000-7 — Кухонне приладдя.) (тарілки)

2210

12400,00

(Дванадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори (ложки)

(39223000-1 Ложки, виделки )

2210

1500,00

(Одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

 

Продукти харчування

2230

240000,00

Двісті сорок тисяч грн.00 коп.)

 

 

 

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші (Борошно з пшениці твердої ) 

 (156121000-1 борошно пшеничне)

2230

1200,00
(Одна тисяча двісті грн.. 00 коп.)

1200

Квітень-грудень

 

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (крупи)

2230

10000,00
(Десять тисяч грн. 00 коп.)

10000

Квітень-грудень

 

10.61.1 «Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений»

 15614000-5 «Рис оброблений) .

2230

400,00
(Чотириста грн..00 коп)

400

Квітень-грудень

 

10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання

 (15811100-7 — Хліб ) (Хлібобулочні вироби, тістечка)

2230

11000,00
(Одинадцять тисяч грн.00 коп.)

11000

Квітень-грудень

 

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, боро-шняні, нетривалого зберігання (Хліб та хлібобулочні вироби)
15812100-4 (хлібобулочні вироби)

2230

10000,00
(Десять тисяч грн. 00 коп.)

10000

Квітень-грудень

 

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (Соки)

 (15320000-7 - фруктові та овочеві соки) 

2230

9000,00
(Дев’ять тисяч грн.00 коп.)

9000

Квітень-грудень

 

01.24.1 Яблука

(03222000-3 «Фрукти і горіхи»

2230

5000,00
(П’ять тисяч грн. 00 коп.)

5000

Квітень-грудень

 

01.13.1 Овочі листкові (Капуста)

(03221410-3 капуста качанна)

2230

6000,00
(Шість тисяч грн. 00 коп.)

6000

Квітень-грудень

 

01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші
(03221000-6- Овочі (огірки,помідори,кабачки)

2230

5000,00
(П’ять тисяч грн. 00 коп.)

5000

Квітень-грудень

 

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 
(0322100-9 Овочі; морква, цибуля, цибуля-порей, буряк)

2230

10000,00
(Десять тисяч грн. 00 коп.)

10000

Квітень-грудень

 

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (Масло вершкове )

(15530000-2 Вершкове масло)

2230

16000,00
(Шістнадцять тисяч грн..00 коп.)

16000

Квітень-грудень

 

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний

(15544000-3) Твердий сир (сир твердий)

2230

6000,00
(Шість тисяч грн. 00 коп.)

6000

Квітень-грудень

 

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене

(15111000-9 М'ясо великої рогатої худоби родини бикових)

(М'ясо)

2230

90900,00
(Дев’яносто тисяч дев’ятсот грн.. 00 коп.)

90000

Квітень-грудень

 

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові (Ковбаса варена)

  (15131120-2 Ковбасні вироби)

2230

5200 ,00
(П’ять тисяч двісті грн..00 коп.)

5200

Квітень-грудень

 

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (Риба морожена)

2230

10000,00
(Десять тисяч грн. 00 коп.)

10000

Квітень-грудень

 

10.41.5 Олії рафіновані (Олія)
(15421000-5 Рафіновані олії)

2230

4500,00
(Чотири тисячі п’ятсот грн.00 коп.)

4500

Квітень-грудень

 

01.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені (Молоко )

(15511000-3 Молоко; 15512000-0 Вершки).

2230

3500,00
(Три тисячі п’ятсот грн.00 коп.)

3500

Квітень-грудень

 

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (Картопля)

2230

12000,00
(Дванадцять тисяч грн..00 коп)

12000

Квітень-грудень

 

10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса (Цукор)
(15831000-2 Цукор).

2230

5000,00
(П’ять тисяч грн.00 коп)

5000

Квітень-грудень

 

10.83.1 Чай і кава, оброблені (Чай і кава)

15860000 -4 Кава, чай та супутня продукція))

2230

4000,00
(Чотири тисячі грн. 00 коп.)

4000

Квітень-грудень

 

10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (Макаронні вироби)
(15851000-8 Борошняні вироби)

2230

3500,00

 (Три  тисячі п’ятсот  грн.00 коп.)

3500

Квітень-грудень

 

36.00.1 Вода природна (Вода  питна)
( 41110000-3 Питна вода)

2230

2000,00
(Дві тисячі грн. 00 коп.)

2000

Квітень-грудень

 

10.84.3 Сіль харчова
(15872400 -5 Сіль) сіль

2230

300,00
(Триста грн. 00 коп)

300

Квітень-грудень

 

10.89.1Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних (Дріжджі)

2230

500,00
(П’ятсот грн.00 коп).

500

Квітень-грудень

 

10.51.5 Продукти молочні, інші (згущене молоко)
(11511600-9 молоко згущене)

2230

1000,00
Одна тисяча грн.00 коп )

1000

Квітень-грудень

 

01.23.1 Плоди цитрусових культур (цитрусові)
(03222200-5 Цитрусові фрукти)

2230

4000,00
(Чотири тисячі грн.00 коп)

4000

Квітень-грудень

 

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі оди та овочі консервовані )

(15330000-0 оброблені овочі та фрукти)

2230

4000,00
(Чотири тисячі грн.00 коп)

4000

Квітень-грудень

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

37000,00

(Тридцять сім тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

64.11.1Послуги центрального банку

(66110000-4 Банківські послуги)

 

2240

2600,00

(Дві тисячі шістсот грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги стаціонарного телефонного зв’язку )
(64210000-1 Послугт телефонного зв’язку та передачі даних)

2240

1400,00

(Одна тисяча чотириста грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами (Послуги зв'язку Інтернетом )

 (72400000-4 Інтернет - послуги)

2240

900,00

(Дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

 ( 50313000-2 Технічне обслуговування іремонт копіювально-розмножувальної техніки (Заправка та ремонт картриджів)

2240

3000,00

(Три тисячі грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

65.11.1 Послуги щодо страхування життя (Послуги зі страхування водія) 

 (66511000-5 «Послуги зі страхування життя»).

2240

900,00

(Дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту (Послуги зі страхування автомобіля)
(66514110-0 Послуги зі страхування транспортних засобів)

2240

400,00

(Чотириста грн.00 коп.))

 

Квітень-грудень

 

45.20.2 Техогляд та ремонтування транспортних засобів

 (50112000-3, ТО та ремонтування автомобілів (техогляд та ремонт транспортних засобів) (техогляд та ремонт транспортних засобів)

2240

300,00

(Триста грн..00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

43.22.2 Монтаж систем газопостачання ( Технічне обслуговування газового обладнання)
(50521200-8 Послуги з технічного обслуговування газовитх приборів)

2240

1100,00

(Одна тисяча сто грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території (Вивіз сміття, розгортання снігу,покіс трави)

 90512000-9 Послуги з перевезення сміття.

2240

2000,0

(Дві тисячі грн.00коп. )

 

Квітень-грудень

 

37.00.1 Послуги каналізаційні

(90400000-1 Послуги у сфері водовідведення)

2240

1000,00

(Одна тисяча грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

61.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

(72266000-Консультаційні послуги щодо програмного забезпечення)

2240

5000,00

(П’ять тисяч грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

58.29.3 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно компаютерної техніки, інші

(72268000-1 Послуги з постачання програмного забезпечення)

2240

6700,00

(Шість тисяч сімсот грн.00 коп.))

 

Квітень-грудень

 

80.20.1 Послуги систем безпеки ( Обслуговування сигналізації загазованості)
65200000-5 послуги з розподілу природного газу та супутні послуги)

2240

1400,00

(Одна тисяча чотириста грн..00 коп.))

 

Квітень-грудень

 

63.11.1 Консультаційні послуги

79418000-7 Консультаційні послуги з питань закупівель (Послуги по проведенню тендерних процедур)

2240

9000,00

(Дев’ять тисяч грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (повірка приборів)

(50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробовувальних і контрольних приладів)

2240

800,00

(Вісімсот грн.00 коп..)

 

Квітень-грудень

 

33.14.1Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання(ремонт болгарки)
(50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробовувальних і контрольних приладів)

2400

500,00

(П’ятсот грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

3800,00

(Три тисячі вісімсот грн.00 коп.)

 

 

 

36.00.2 Послуги з постачання води

(65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги)

2272

3800,00

(Три тисячі вісімсот грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

Оплата електроенергії

2273

53000,00

(П’ятдесят три тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

35.11.1 Енергія електрична (Оплата електроенергії )

(09310000-5 Електрична енергія)

2273

53000,00

 (П’ятдесят три тисячі грн. 00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

 

Оплата природного газу

2274

215000,00

(Двісті п’ятнадцять тисяч грн.00 коп.)

 

 

 

 

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані» ( газ природний).

(09123000-7 Природний газ)

2274

193000,00

 (Сто дев’яносто три тисячі грн.00 коп. )

 

Квітень-грудень

 

35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами
(65200000-5 Послуги з розподілу газу та супутні послуги)

2274

22000,00

 (Двадцять дві тисячі грн.00 коп.)

 

Квітень-грудень

 

ВСЬОГО

 

725800,00

(Сімсот двадцять п’ять тисяч вісімсот грн.00 коп. )

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів № 3  від 10 червня 2016 року

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів            ________________         Бєлозьорова С.П.

                                                                                                              ( підпис)                                              

Секретар комітету з конкурсних торгів         ________________         Прут Г.О.______

                                                                                 ( підпис)                                               

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 №1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ
на 2016 рік
Відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації 02146535
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код 19.20.21-00.00

бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин

2210

281500,00 (двісті вісімдесят одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп)

Запит цінових пропозицій

 

Грудень 2015 року

 

Код 05.10.10-00.00

вугілля кам’яне

2275

463000,00 (чотириста шістдесят три тисячі грн. 00 коп)

Відкриті торги

Грудень 2015 року

 

Код 06.20.10-00.00

газ природній скраплений, або в газоподібному стані

2274

1845300,00 (один мільйон вісімсот сорок п’ять тисяч триста грн. 00 коп)

Відкриті торги

Грудень 2015 року

 

Код 35.11.10-00.00

Електрична енергія

2273

352800,00 (триста п’ятдесят дві тисячі вісімсот грн.00 коп)

Переговорна процедура

Грудень 2015 року

 

Код 06.20.10-00.00

газ природній скраплений, або в газоподібному стані

2274

1845300,00 (один мільйон вісімсот сорок п’ять тисяч триста грн. 00 коп)

Переговорна процедура

Грудень 2015 року

Згідно ст.39 п.2пп.4 Закону України пр. державні закупівлі

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.02.2016  №  7

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

О.М. Сінькова
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

З.К.Руденко 
(ініціали та прізвище)

 


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік

 КЗ «Високопільський центр дитячої та юнацької творчості»  37411557 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги центрального банку 64.11.1

(Банківські послуги

66110000-4)

2240

700,00

(Сімсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги телекомунікаційні, інші 61.90.1

(Послуги телефонного зв’язку

та передачі даних 64210000-1)

2240

 3000,00

 (Три тисячі грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування майна 77.39.1

(Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості

70220000-9)

2240

 4800, 00

(Чотири тисячі вісімсот грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші,н.в.і.у.

62.09.2

(Послуги у сфері комп’ютерних мереж 72700000-7)

2240

1500,00

(Одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2240

 10000,00

(Десять тисяч грн. 00 коп)

 

 

 

Електрична енергія 35.11.1

(Електрична енергія

09310000-5)

2273

6300,00

(Шість тисяч триста грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2273

6300,00 (Шість тисяч триста грн. 00 коп)

 

 

 

Природний газ 06.20.1

(Природній газ 09123000-7)

2274

59300,00

 (П’ятдесят дев’ять тисяч триста грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2274

 59300,00 (П’ятдесят дев’ять тисяч триста грн. 00 коп)

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.01.2016  №  5

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

О.М. Сінькова
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

З.К.Руденко 
(ініціали та прізвище)


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на  2016 рік 

 КЗ «Високопільський районний методичний кабінет»  37411586 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів  29.32.3

(Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів

34300000-0)

2210

4500,00

(Чотири тисячі п’ятсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

 

Вироби канцелярські, паперові

17.23.1

(Папір для друку

30197640-4)

2210

 200,00

 (Двісті грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Машини конторські /офісні,та частини до них 28.23.2

 

(Катрідж з тонером          30125100-2)

2210

300,00

 (Триста грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Паливо рідинне, оливи мастильні 19.20.2

(Бензин

09132000-3)

 

2210

5000,00

 (П’ять  тисяч грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Всього:

2210

10000,00

 (Десять тисяч грн. 00 коп)

 

 

 

Послуги центрального банку 64.11.1

 

(Банківські послуги

66110000-4)

2240

300,00

 (Триста грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Послуги телекомунікаційні, інші 61.90.1

 

(Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

64210000-1)

2240

3000,00   

(Три тисячі грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

 

 

Послуги щодо страхування автотранспорту 65.12.2

(Послуги зі страхування транспортних засобів

66514110-0)

2240

500,00

(П’ятсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші,н.в.і.у.

62.09.2
(Послуги у сфері комп’ютерних мереж 72700000-7)

2240

500,00

(П’ятсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2240

4300,00

 (Чотири тисячі триста грн. 00 коп)

 

 

 

Електрична енергія 35.11.1

 

(Електрична енергія

09310000-5)

2273

1200,00

 (Одна тисяча двісті грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2273

1200,00

 (Одна тисяча двісті грн. 00 коп)

 

 

 

Природний газ 06.20.1

 

(Природній газ

09123000-7)

2274

9000,00

 (Дев’ять тисяч 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2274

9000,00

 (Дев’ять тисяч 00 коп

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.01.2016  №  4

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

О.М. Сінькова
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

З.К.Руденко 
(ініціали та прізвище)


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік

 КЗ «Централізована бухгалтерія освітніх закладів району»  37411570 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Машини конторські /офісні,та частини до них 28.23.2

 

 (Катрідж з тонером

30125100-2)

 

2210

500,00

 (П’ятсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Вироби канцелярські, паперові

17.23.1

(Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби

22800000-8)

2210

1500,00

(Одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

ВСЬОГО:

2210

2000,00

(Дві тисячі грн. 00 коп)

 

 

 

Послуги центрального банку 64.11.1

(Банківські послуги

66110000-4)

2240

  300,00

 (Триста грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги телекомунікаційні, інші 61.90.1

(Послуги телефонного зв’язку

та передачі даних 64210000-1)

2240

3000,00

 (Три тисячі грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші,н.в.і.у.

62.09.2
(Послуги у сфері комп’ютерних мереж 72700000-7)

2240

2200,00

(Дві тисячі двісті грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

ВСЬОГО:

2240

5500,00 (П’ять тисяч п’ятсот грн.

 

 

 

Електрична енергія 35.11.1

 

(Електрична енергія

09310000-5)

2273

6300,00 (Шість тисяч триста грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

ВСЬОГО:

2273

6300,00 (Шість тисяч триста грн. 00 коп)

 

 

 

Природний газ 06.20.1

(Природний газ 09123000-7)

2274

 9000,00 (Дев’ять тисяч грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

ВСЬОГО:

2274

9000,00 (Дев’ять тисяч грн. 00 коп)

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.01.2016  №  3

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

О.М. Сінькова
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

З.К.Руденко 
(ініціали та прізвище)


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік 

Відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації     02146535 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Вироби канцелярські, паперові

17.23.1

(Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби

22800000-8)

2210

   8000,00

(Вісім тисяч грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

 

Вапно негашене,гашине та гідравлічне  23.52.1

(Вапняк,гіпс і крейда

44920000-0)

2210

 2000,00   

  (Дві тисячі грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів

29.32.3

(Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів

34300000-0)

2210

44500,00

 (Сорок чотири тисячі п’ятсот грн.. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

 

 

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

19.20.2

(Нафта і дистиляти

09130000-9)

2210

  173000,00

 (Сто сімдесят три тисячі грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Мітли та щітки  32.91.1

 

(Мітли.щітки та інше господарське приладдя

39224000-8)

2210

2000,00 (Дві тисячі грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Фарби та лаки на основі поліиерів  20.30.1

 

(Олійні та водні фарби

44812200-7)

2210

18000,00 (Вісімнадцять тисяч грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Крани,вентилі,клапани та подібні вироби до труб,котлів,резервуарів  28.14.1

(Частини кранів і вентилів 42132000-3)

2210

     3500,00

(Три тисячі п’ятсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2210

251000,00

 (Двісті п’ятдесят одна тисяча грн. 00 коп)

 

 

 

Вершкове масло

10.51.3

(Вершкове масло

15530000-2)

2230

39492,00

(Тридцять дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Продукти молочні інші 10.51.5

(Молочні продукти

15500000-3)

2230

32649,00

(Тридцять дві тисячі шістсот сорок дев’ять грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

М’який сир

10.51.4

(М’який сир

15542200-1)

 

2230

1150,00

(Одна тисяча сто п’ятдесят  грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Борошно зернових та овочевих культур 10.61.2

Продукція борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалі та крохмалепродуктиі

15600000-4

2230

3380,00

(Три тисячі триста вісімдесят чотири грн.) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 10.61.3

(Продукція із зерна зернових культур

15613000-8)

2230

12624,00

(Дванадцять тисяч шістсот двадцять чотири  грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений 10.61.1

(Рис оброблений

15614000-5)

2230

7745,00

(Сім тисяч сімсот сорок п’ять  грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання 10.72.1

(Хлібобулочні вироби

15612500-6)

2230

36837,00

(Тридцять шість тисяч вісімсот тридцять сім грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Какао терте; какао-масло, жири й олія, какао-порошок

 10.82.1

(Какао

15841000-5)

2230

1205,00

(Одна тисяча двісті  п’ять грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 10.73.1

(Макаронні виробі

15850000-1)

2230

8603,00

 (Вісім  тисяч шістсот три грн.)

без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Чай і кава, оброблені 10.83.1

(Кава, чай та супутня продукція

15860000-4)

2230

6715,00

(Шість тисяч сімсот п’ятнадцять  грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

М'ясо  свине, овець свіжі чи охолоджені 10.11.1

(Свинина

15113000-3)

2230

23032,00

(Двадцять три тисячі тридцять дві грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

 Страви з м’яса м’ясних суб

10.13.1

(Ковбасні вироби

15131120-2)

2230

44727,00

(Сорок чотири тисячі сімсот двадцять сім грн.) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Тушки курей заморожені

10.12.2

(М’ясо свійської птиці

15112000-6)

2230

43562,00

(Сорок три тисячі п’ятсот шістдесят дві грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена

 10.20.11

(Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені

15220000-6)

2230

26114,00

(Двадцять шість тисяч  сто чотирнадцять грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Соки фруктові та овочеві

10.32.1

(Фруктові та овочеві соки 15320000-7)

2230

19652,00

(Дев’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят дві грн.00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Олії рафіновані

10.41.5

(Рафіновані олії

15421000-5)

2230

13499,00

(Тринадцять тисяч чотириста   дев’яносто  девять грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Сіль кам’яна

10.84.3

(Кам’яна сіль

14410000-8)

 

2230

624,00

 (Шістсот двадцять  чотири грн.) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Цукор

10.81.1

(Цукор

15831000-2)

2230

16524,00

(Шістнадцять тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання 10.71.1

(Хлібобулочні вироби

15812100 – 4)

 

2230

 

9571,00

(Дев’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна  грн. 00 коп) без ПДВ

 

 

Січень-грудень 2016 року

 

Плоди зерняткових та кісточкових культур 01.24.2

(Кісточкові фрукти

03222330-5)

2230 

4863,00

(Чотири тисячі вісімсот шістдесят три грн.00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень

(2015 року

 

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоподібні

01.13.4

(Коренеплодні овочі

03221110-0)

2230

14208,00

(Чотирнадцять тисяч двісті вісім грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Коренеплоди та бульби їстивні з високим умістом крохмалю та інуліну

 01.13.5

(Картопля

03212000-1)

2230

27919,00

(Двадцять сім тисяч

дев’ятсот дев’ятнадцять грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Овочі листкові

01.13.1

(Капуста качанна

03221410-3)

 

2230

 

8793,00

(Вісім тисяч сімсот дев’яносто три  грн. 00 коп) без ПДВ

 

 

Січень-грудень 2016 року

 

Горох сушений

 01.11.7

(Горох сушений

03212213-6)

2230

816,00

(Вісімсот шістнадцять  грн.) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Плоди тропічних і субтропічних культур 01.22.1

(Тропічні фрукти

03222110-7)

 

 

2230

 

 

825,00

Вісімсот двадцять п’ять  грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Плоди цитрусових культур

01.23.1

(Цитрусові фрукти

03222200-5)

2230

943,00

 (Дев’ятсот сорок три  грн.) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

 

Яйця

01.47.2

(Яйця

03142500-3)

2230

164,00

(Сто шістдесят чотири грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Крохмалі і крохмалепродукти 10.62.1

15623000-1

2230

147,00

(Сто сорок сім грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Плоди, приготовлені чи законсервовані, інші (сухофрукти)

10.39.2

15332410-1

 

2230

6654,00

(Шість тисяч шістсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі (квашені) 10.39.1

 

1533480-5

2230

7906,00

(Сім тисяч дев’ятсот шість грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Прянощі оброблені, 10.84.2

(Трава та спеції

15872000-1)

 

2230

30,00

(Тридцять

грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти, екстракти та соки з м’яса, риби та водяних безхребетних

 10.89.1

 

03142500-3

2230

187,00

(Сто вісімдесят сім грн. 00 коп) без ПДВ

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2230 

421160,00

(Чотириста двадцять одна  тисяча сто шістдесят грн.00коп)

 

 

 

Телекомунікаційні послуги 61.10.3

(Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

64210000-1)

2240

9000,00

(Дев’ять тисяч грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги центрального банку 64.11.1

(Банківські послуги

66110000-4)

2240

8000,00

(Вісім тисяч грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20.2

(Послуги з ремонту автомобілів

50113100-1)

2240

25000,00

(Двадцять п’ять тисяч грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності 33.12.1

(Послуги з обслуговування автомобільного транспорту

63712000-3)

2240

6500,00

(Шість тисяч п’ятсот грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші 74.90.2

5041000

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

50410000-2

2240

32500,00

(Тридцять дві тисячі п’ятсот грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Консультаційні послуги 63.11.1

(Консультаційні послуги з питань закупівель

79418000-7)

2240

20000,00

(Двадцять тисяч грн.. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги щодо страхування автотранспорту 65.12.2

(Послуги зі страхування транспортних засобів

66514110-0)

2240

8000,00

(Вісім тисяч грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Послуги каналізаційні 37.00.1

(Комунальні послуги

65000000-3)

2240

3500,00

(Тритисячі п’ятсот грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання 38.11.2

(Послуги зі збирання сміття

90511000-2)

2240

1500,00

(Сто п’ятдесят грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

 

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші,н.в.і.у.

62.09.2
(Послуги у сфері комп’ютерних мереж 72700000-7)

2240

1600,00

(Одна тисяча шістсот грн.. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги загальнодержавного характеру 84.11.1

(Казначейські послуги 66600000-6)

2240

1000,00

(Одна тисяча грн..00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього

2240

116600,00 (Сто шістнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Послуги з надання води 36.00.2

(Послуги з розподілу води та супутні послуги

65100000-4)

2272

7000,00

(Сім тисяч грн.. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Транспортування трубопроводами 49.50.1

 

(Послуги з розподілу газу та супутні послуги

65200000-50)

2272

199500,00

(Сто дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот грн.00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2272

206500,00

(Двісті шість тисяч п’ятсот грн..00 коп)

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.01.2016  №  2

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

О.М. Сінькова
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

З.К.Руденко 
(ініціали та прізвище)

 


 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на І квартал 2016 рік 

 Відділ освіти Високопільської районної державної адміністрації 02146535
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ  (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги центрального банку 64.11.1

(Банківські послуги

66110000-4)

2240

20,00 (Двадцять грн. 00 )

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2240

20,00 (Двадцять грн. 00 )

 

 

 

Електрична енергія 35.11.1

(Електрична енергія

09310000-5)

2273

300,00 (Триста грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2273

300,00 (Триста грн. 00 коп)

 

 

 

Природний газ 06.20.1

(Природній газ 09123000-7)

2274

5934,00 (П’ять тисяч дев’ятсот тридцять чотири грн. 00 коп)

 

Січень-грудень 2016 року

 

Всього:

2274

5934,00 (П’ять тисяч дев’ятсот тридцять чотири грн. 00 коп)

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.01.2016  №  6

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

О.М. Сінькова
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

З.К.Руденко 
(ініціали та прізвище)


План державних закупівель на 2015 рік комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня»

 

Природній газ                                 150 тис м3          на суму 780,0 тис грн.

Електроенергія                              185 тис. кВт        на суму 275,9 тис. грн

Всього                                                                         1055,9 тис. грн.


ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬ

НА 2015 РІК

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 02146535

 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування 

Кількість

Очікувана вартість
предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки 

 

19.20.2 Продукти нафто перероблені, рідкі

2210

Місцевий бюджет

Бензин 6170л,

ДП 18340л

416,6

Відкриті торги

Листопад 2014 р.

 

 

05.10.1 Вугілля кам’яне

2275

Місцевий бюджет

300 тн

720,0

Відкриті торги

Листопад 2014 р.

 

 

06.20.1 Газ природній

2274

Місцевий бюджет

302,0м2

1896,6

Закупівля у одного учасника

Листопад 2014 р.

 

 

35.11. Електрична енергія

2273

Місцевий бюджет

182,6кВт

263,0

Закупівля у одного учасника

Листопад 2014 р.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                    О.М. Сінькова