Особливості формування
бюджету району на 2013 рік

Доходи місцевих бюджетів Високопільського району на 2013 рік

Дохідна частина місцевих бюджетів на 2013 рік сформована з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік відповідно до норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

Прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик),по Високопільському району визначено в сумі 8390,2 тис. грн. Ріст доходів І кошика до надходжень 2012 року (7228,1тис.грн.) складає 116,1 відсотки або  1162,1 тис.грн.

Щодо методики розрахунку доходів І кошика на 2013 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, слід зазначити, що збережено діючий механізм, тобто застосування математичних методів екстраполяції та експоненти, а також коефіцієнтів, що використовувались при розрахунку прогнозу на 2012 рік.

При цьому, враховано пропозиції місцевих фінансових органів, при розрахунку коефіцієнту актуалізації індексу відносної податкоспроможності, коефіцієнту впливу нарахованого фонду оплати праці та показника стимулювання використано фактичні дані за останній звітний період при розрахунку І кошику по бюджетам районів.

Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик), на 2013 рік по Високопільському району розраховано у сумі 8351,1 тис. грн, ріст до надходжень 2012 року ( 4959,0 тис. грн) – 168,4 % або на 3392,1 тис. грн.

Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету Високопільського району на 2013 рік  визначено у розмірі 1610,1 тис. грн, що становить 67,9 відсотка до плану 2012 року (2368,3 тис. грн), в тому числі 485,2 тис. грн або 30,1% складає бюджет розвитку. В розмірі окремих показників спеціального фонду на 2013 рік доведено: податок з доходів транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 2,7 тис. грн, збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом (автозаправними станціями, заправними пунктами) – 11,5 тис. грн, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 202,5 тис. грн, власні надходження бюджетних установ і організацій – 585,9 тис. грн, екологічний збір – 2,5 тис. грн, цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 1,0 тис. грн, єдиний податок – 418,6 тис. грн, надходження від відчуження майна комунальної власності – 18,8 тис. грн, продаж землі – 22,5 тис. грн, податок на нерухоме майно – 25,3 тис. грн.

Як і в 2012 році, у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенцію із державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. По Високопільському району передбачено на 2013 рік  318,8 тис. грн зазначеної субвенції.

Видаткова частина місцевих бюджетів Високопільського району на 2013 рік

Обсяг видатків загального фонду району на 2013 рік в порівнянні з розрахунковими показниками МФУ 2012 року збільшено на 329,9 тис. грн або на 1 відсоток. В розрізі по галузям наступні показники:

Порівняльний аналіз обсягу видатків бюджету по галузям   Високопільського району з розрахунковами показниками МФУ на  2012 - 2013 роки

 

Галузь

Розрахункові показники МФУ по району на 2012 рік

Розрахункові показники МФУ по району на 2013 рік

Відхилення показників МФУ 2013 р до 2012 р

 

 

 

 

Абсолютне + -

Відносне   %

 

управління

1662,2

1741,2

79

4,8

 

освіта в т.ч.

19500,6

19770,9

270,3

1,4

 

дошкільна освіта

3357

4137,1

780,1

23,2

 

школи

15553

15244,2

-308,8

-2,0

 

позашкільна освіта

384,4

375,1

-9,3

 

 

інші

206,2

14,5

-191,7

 

 

охорона здоровя

8155

7893,2

-261,8

-3,2

 

соціальний захист

775,1

876,7

101,6

13,1

 

молодіжні програми

32,5

33,9

1,4

4,3

 

культура

2345,1

2471

125,9

5,4

 

фізична культура

181,5

193,4

11,9

6,6

 

Нерозподілений резерв

163,3

164,9

1,6

1,0

 

всьго Ікошик

32815,3

33145,2

329,9

1,0

Обсяг дотації вирівнювання зменшено на 2013 рік в порівнянні з 2012 роком на 908,9 тис. грн або на 3,5 відсотка.

У 2013 році запроваджуються нові розміри:

 мінімальної заробітної плати:

- з 1 січня – 1 147 гривень;

- з 1 грудня  - 1 218 гривень;

Підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення його

-         з 1 січня  - 852 гривні;

-         з 1 грудня – 928 гривень.

Також передбачено збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:

-         на оплату природного газу – на коефіцієнт 1,061;

-         на оплату водопостачання та водовідведення, електроенергії та інших комунальних послуг  - на коефіцієнт 1,063.

У видатках місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, передбачено нерозподілений резерв для району 164,9 тис. грн, що на 1 відсоток або на 1,6 тис. грн більше в порівнянні з 2012 роком.

Передбачено для району кошти субвенції з обласного бюджету на проведення видатків для надання екстренної (швидкої) медичної допомоги населенню на перше півріччя в сумі 346,9 тис. грн.

Також заплановано кошти для покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення на 2013 рік в сумі 179,5 тис. грн (для утримання 5 одиниць фахівців із соціальної роботи) та додаткова дотація на вирівнювання фінансової незабезпеченості місцевих бюджетів в сумі 410,8 тис. грн.

12 із 13 бюджетів збалансовані з дотацією вирівнювання, по Заградівському бюджету передбачено вилучення коштів до районного бюджету  в сумі 24,2 тис. грн.

 

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації                                                                           Л.І.Олло