Соціально-економічний розвиток

 


 


 

 


 

 


 

Про хід виконання програми економічного, соціального та
культурного розвитку Високопільського району на 2017 рік
за підсумками першого півріччя 2017 року

Аналіз виконання завдань та заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку Високопільського району на 2017 рік за підсумками першого півріччя 2017 року за відповідними напрямками роботи свідчить про наступне.

Станом на 01 липня 2017 року в районі проживає 14953 особи, в тому числі: міського населення – 6103 особи, сільського – 8850 осіб.

Працездатне населення становить 9,2 тис. осіб, зайняте – 7,2 тис. осіб. Співвідношення зайнятого населення до працездатного – 79,3 %. Співвідношення незайнятого працездатного населення до працездатного – 20,7 %. Загальна чисельність працюючих – 1653 особи, кількість фізичних осіб-підприємців – 319 осіб; чисельність працюючих за межами району – 0,3 тис. осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01 липня 2017 року становить 4869,0 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної плати в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 168,6 %. Заборгованість із виплати заробітної плати в районі відсутня.

Станом на 01 липня 2017 року послугами Високопільського районного центру зайнятості скористалося 686 незайнятих трудовою діяльністю громадян, в тому числі 686 осіб мали статус безробітного. Із них допомогу по безробіттю отримували – 568 осіб. В аналогічному періоді 2016 року - 551 особа.

На зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання та впровадження інноваційних технологій у виробництво іноземні інвестиції в економіку району протягом звітного періоду не залучалися.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за звітний період забезпечено на рівні 33857 тис. грн, що становить 2264 грн на одиницю населення. Темп зростання показника в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 95,5 %.

Для забезпечення позитивної динаміки розвитку бізнесу в районі вжито ряд заходів спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності та зменшення адміністративного тиску на підприємців району. Центром надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації забезпечено виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та інших нормативно правових актів, щодо надання адміністративних послуг.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації працює за принципом відкритості та прозорості, тобто суб’єкт звернення – отримує всю повну, достовірну та необхідну інформацію щодо функціонування системи надання адміністративних послуг, а також щодо окремих дій у рамках відповідного провадження з надання адміністративної послуги.

Для реалізації принципу «Єдине вікно», Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації забезпечує наповнення веб-сайту районної державної адміністрації в розділі «Адміністративні послуги». Відкрита та постійно оновлюється офіційна сторінка в мережі «Facebook». У кожній сільській, селищній раді розміщено відповідну інформацію про надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації.

Працівники Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації отримали доступ до Регіонального веб-порталу та пройшли навчання в Херсонській обласній державній адміністрації щодо роботи в зазначеному порталі.

Забезпечено реєстрацію громадських формувань через Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Продовжується інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення району щодо отримання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг.

Станом на 01 липня 2017 року до Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації надійшло 1733 звернення, з яких надано 1639 адміністративних послуг, 94 консультації суб’єктам звернень. За звітний період відмовлено 6 заявникам у наданні адміністративних послуг, у зв’язку з невідповідністю поданих документів вимогам чинного законодавства.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) становить 126,7 тис. дол. США. Основними інвесторами району залишаються такі країни світу, як Кіпр, Нідерланди, Угорщина, Чехія, Італія. Інвестиції вкладені партнерами з 5 країн світу, при цьому на Кіпр та Угорщину припадає 75 % їх загального обсягу. Зменшення обсягу іноземних інвестицій, в першу чергу пояснюється курсовою різницею вкладених активів. Найбільші обсяги іноземного капіталу зосереджено на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Обсяг капітальних інвестицій забезпечено на рівні 13895 тис. грн, що становить 1,5 % до загальнообласного обсягу та 920,2 грн на одну особу. Темп зростання показника в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – 124,2 %.

Будівництво підвідних та розподільчих газопроводів у звітному періоді не проводилось через відсутність відповідного фінансування. Показник газифікації населених пунктів району залишається на рівні 48,6 % (планувалося 54,3 %).

Забезпечено функціонування сайту Високопільської районної державної адміністрації (далі - сайт), який налічує 30 розділів, що містять в собі 52 підрозділи. Постійно ведеться всебічне висвітлення економічного, суспільно-політичного і культурного життя району.

Протягом 2017 року заплановано здійснити видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Високопільського району на суму 1772,4 тис. грн (Архангельською селищною радою - 480,0 тис. грн, Високопільською селищною радою - 800,0 тис. грн, Іванівською сільською радою - 237,8 тис. грн, Новопетрівською сільською радою - 100,0 тис. грн, Нововознесенською сільською радою - 40,0 тис. грн, Зарічненською сільською радою - 114,6 тис. грн). Станом на 01 липня 2017 року на зазначені потреби фактичного використано коштів на загальну суму 766,866 тис. грн Високопільською селищною радою.

Кошти на капітальний та поточний ремонт доріг загального користування та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) по Високопільському району не виділялись. З метою планування злагодженої роботи та ефективного використання коштів на виконання заходів щодо ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг щотижня проводяться відповідні оперативні наради при голові районної державної адміністрації.

З метою акумуляції коштів місцевих бюджетів району, спонсорської допомоги та добровільних внесків юридичних і фізичних осіб для подальшого їх використання для оплати послуг, придбання товарів та виконання робіт щодо проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення проведено системну роботу (з детальною інформацією про проведену роботу можна ознайомитися на офіційному сайті Високопільської районної державної адміністрації: http://visokopilska-vlada.gov.ua/news/1307/ ).

За результатами проведеної роботи:

- досягнуто відповідної домовленості щодо організації подальшої співпраці ПАТ «АрселорМіттал Берислав» та субпідрядних вантажних організацій з Великоолександівською філією ДП «Херсонський облавтодор», місцевими комунальними підприємствами та приватними сільськогосподарськими товаровиробниками, місцевими суб’єктами господарювання в галузі вантажних перевезень щодо відвантаження, транспортування, засипання, ущільнення та профілювання доменним шлаком найбільш аварійних ділянок автомобільних доріг району. Автомобільним транспортом субпідрядних вантажних організацій ПАТ «АрселорМіттал Берислав» забезпечено відвантаження та транспортування доменного шлаку в обсязі 564 тонни на загальну суму 250 тис. грн (власні кошти товариства). Силами Великоолександівської філії ДП «Херсонський облавтодор» та місцевих суб’єктів господарювання забезпечено розгортання, ущільнення та профілювання найбільш аварійних ділянок доріг;

- досягнуто відповідні домовленості з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо реалізації соціального проекту в сфері розвитку інфраструктури району, яким передбачається виділення відповідної фінансової допомоги для району в загальному обсязі 2,5 млн. грн, з яких 2,0 млн. грн будуть направлені саме для виконання заходів щодо ремонту доріг;

- 09 червня 2017 року рішенням Херсонської обласної ради № 498 до обласної програми виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2017 – 2018 роки включено ремонтні роботи на автодорогах Т-22-07 (Т-04-03/— Високопілля – Велика Олександрівна — Берислав) та О220609 (Орлове – Іванівка). Зокрема, рішенням передбачено фінансування в загальному обсязі 828,828 млн. грн, у тому числі: 765,0 млн. грн – з державного бюджету, які мають надійти в 2018 році при умові забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів району та області на рівні не менше 10 % вказаної суми (за орієнтовними підрахунками відділу економічного розвитку та державної реєстрації районної державної адміністрації для того, щоб на районному рівні акумулювати хоча б 1 % вказаної суми маємо наступну потребу залучення коштів: 1) від населення – 67 грн від однієї людини, 2) місцеві бюджети (разом) – 450 тис. грн, 3) орендарі землі – 100 грн з 1 га землі, 4) зерноторгівельні господарства та вантажні автоперевізники – 8,0 тис. грн. від господарства);

- 10 червня 2017 року розпочато ремонтні роботи на відрізку автодороги Т-22-07 в напрямку Високопілля – Архангельське. Ремонтні роботи стартували з в’їзду в селище Високопілля, поблизу районної лікарні. Виконання зазначених робіт проведено бригадою Великоолександрівської філії облавтодору в кількості 6 одиниць спеціалізованої техніки та 11 осіб робочого персоналу. З 10 червня по 11 липня поточного року на територію району завезено та укладено 277 тонн асфальто-бетонної суміші, проведено відповідні підготовчі роботи щодо зачищення зруйнованого дорожнього полотна та відремонтовано 2355 м2 автодороги на загальну суму 824,25 тис. грн. Завершено ремонтні роботи на ділянці дороги, поблизу районної лікарні та на відрізку дороги від залізничного переїзду до виїзду з селища в напрямку с. Потьомкине. Окрім вищезазначених ремонтних робіт на дорозі державного значення Т-22-07, розпочато відповідні роботи на комунальних автодорогах Високопільської селищної ради. Для виконання комплексу ремонтних робіт з місцевого бюджету Високопільської селищної ради використано 766,866 тис. грн.

З метою збереження існуючої мережі залізничних перевезень, недопущення відміни руху наявних поїздів та влаштування зупинки на станції Високопілля для поїзда, сполученням «Миколаїв – Івано-Франківськ» неодноразово надіслано відповідні листи до Херсонської дирекції залізничних перевезень із проханням посприяти у вирішенні цих та деяких інших проблемних питань, з якими зустрічаються жителі району, а саме:

1) невідповідність графіка роботи залізничних кас району графікам руху залізничних поїздів;

2) відсутність у вагонах поїздів відповідної техніки та обладнання для перевірки автентичності квитків, придбаних через мережу Інтернет;

3) відсутність у касах залізничних станцій – Високопілля і Блакитне відповідної комп’ютерної техніки та обладнання для продажу квитків на приміські поїзди, що не дозволяє визначити точну кількість пасажирів пільгової категорії та значною мірою спотворює статистичну інформацію щодо пасажиропотоку;

4) вирішення питання щодо зупинки на станції Високопілля наявних пасажирських поїздів на першій під’їзній залізничній колії, яка облаштована довшою платформою для здійснення зручної посадки та висадки пасажирів.

За результатами вжитих заходів вирішено питання щодо влаштування зупинки на станції Високопілля для поїзда, сполученням «Миколаїв – Івано-Франківськ» та прибуття пасажирських поїздів на першу під’їзну залізничну колію станції Високопілля.

З метою проведення моніторингу цін на основні продукти харчування, що реалізуються на споживчому ринку району та нагляду за додержанням в районі вимог щодо безпеки продукції, здійснено 22 обстеження торгівельних об’єктів. У результаті проведених обстежень порушень не виявлено.

Завдяки тісній співпраці управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації та Високопільського районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів особам з обмеженими фізичними можливостями надавалися послуги з профорієнтації, професійного навчання, вирішення питання працевлаштування, індивідуальні консультації. Протягом звітного періоду на обліку у Високопільському районному центрі зайнятості перебувало 9 осіб з групою інвалідності та отримували соціальні послуги. Впродовж звітного періоду 2017 року працевлаштовано 1 особу, 1 особа з обмеженим фізичним станом проходила курси підвищення кваліфікації.

Станом на 01 липня 2017 року на обліку у Високопільському районному центрі зайнятості перебувало 24 демобілізованих військовослужбовців. Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації проводиться роз’яснювальна робота про можливість отримати нову спеціальність за рахунок коштів державного бюджету. Реалізовуються заходи, спрямовані на спільну ефективну співпрацю з питань збільшення надходжень по єдиному внеску та удосконалення роботи по погашенню заборгованості зі сплати єдиного внеску та платежів до Пенсійного фонду України.

На постійному контролі районної державної адміністрації перебуває питання легалізації оплати праці та зайнятості населення. Проводиться відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота з місцевими суб’єктами господарювання та населенням. Протягом січня – червня 2017 року проведено 8 зустрічей з трудовими колективами району, 18 семінарів з бухгалтерами, проведено 2 засідання круглого столу за участю представників Високопільського відділення Новокаховської об’єднаної державної податкової

інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області, Високопільського районного центру занятості, працівників відділів кадрів, фізичних та юридичних осіб. У зазначених заходах взяли участь 229 осіб. Проведено активну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працюючих на ринках, щодо переваг отримання офіційної заробітної плати, необхідності оформлення трудових відносин з роботодавцем, залежності розміру майбутньої пенсії від страхового стажу та рівня заробітної плати. Всього протягом січня – червня 2017 року розповсюджено 90 листівок та буклетів. Проводиться відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання району, які постійно нараховують найманим працівникам заробітну плату менше мінімально встановленого розміру. Направлено відповідні пропозиції щодо необхідності вирішення даного питання відповідно до вимог чинного законодавства по 10 суб’єктах господарювання.

З метою отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (далі - управління) в 2016 році охоплено близько 10 100 осіб, загальна сума нарахованих коштів складала 55889,9 тис. грн, у звітному періоді 2017 року охоплено близько 7800 осіб, здійснено виплат на загальну суму 17149,0 тис. грн.

В стаціонарному відділенні комунального закладу «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)» станом на 01 липня 2017 року проживає 12 осіб, з них учасників війни – 4, дітей війни – 3, осіб похилого віку – 5, з вищезазначених осіб мають інвалідність 5 осіб ( ІІ групи - 3, ІІІ групи – 2).

На постійній основі на дому обслуговується 114 громадян, з них: учасників Великої Вітчизняної Війни – 33, дітей війни – 57, осіб похилого віку – 24, з них 14 інвалідів, 21 громадянин обслуговується на платній основі, які внесли до бюджету за надані послуги 8,4 тис. грн.

Проводиться робота по виявленню одиноких та одиноко проживаючих непрацездатних громадян, які потребують соціального обслуговування.

За призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ звернулось 1147 сімей, в аналогічному періоді 2016 року - 947, що на 200 сімей більше. Нарахування не проводилось.

Станом на 01 липня 2017 року пільги на житлово-комунальні послуги отримують 363 ветерани війни, сума компенсацій за надані послуги складає 158,0 тис. грн.

Комплексним медичним оглядом охоплено 23 учасника антитерористичної операції.

Постійно проводиться прийом громадян за єдиною заявою щодо призначення субсидій та різних видів державних соціальних допомог. З початку року до управління звернулася 251 малозабезпечена особа, 936 заявників звернулось за отриманням державних допомог згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми», 70 – за призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 7 – за оформленням допомоги по догляду за психічнохворими інвалідами І-ІІ групи, 2 – за призначенням допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. На обліку в управлінні перебуває 12 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Отримують компенсацію 22 особи, які надають соціальні послуги. 

Програмний комплекс Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги постійно оновлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Станом на 01 липня 2017 року налічується 4607 осіб, в тому числі: ветеранів війни – 362 особи, ветеранів праці - 1221 особа, дітей війни – 1292 особи, інвалідів – 691 особа, багатодітних – 767 осіб.

У січні – червні 2017 року видано 7 направлень на отримання ортопедичних виробів.

42 особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції отримують щомісяця допомогу на продукти харчування в розмірі 201 грн на одну особу, 2 особи І категорії – по 403 грн.

У районі стовідсотково забезпечено надання соціальних послуг одиноким громадянам, які відповідно до висновку відповідної комісії потребують надання вищезазначених послуг.

Для виявлення малозабезпечених сімей, які потребують державної підтримки у вигляді житлової субсидії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», виготовлено інформаційні матеріали, ведеться широка роз’яснювальна робота серед населення за місцем проживання. Обстеженням охоплено 198 сімей. Всього протягом звітного періоду надано 6840 соціальних послуг.

З метою розвитку дошкільної освіти в районі функціонує 11 дошкільних навчальних закладів, із них 7 у складі навчально-виховних комплексів, 1 дитячий садок функціонує в сезонному режимі - Миколаївський дитячий садок Іванівської сільської ради.

Потужність дошкільних навчальних закладів становить 406 місць. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць становить 106 осіб.

Станом на 01 липня 2017 року в районі проживає 892 дитини дошкільного віку (від 0 до 6 (7) років), із них віком від 3 до 6 (7) років 501 дитина. Контингент вихованців дошкільних навчальних закладів становить 430 дітей, із них 23 дитини до 3-х років.

Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 2 до 6 (7) років становить 68,4 % (430 дітей), віком від 3 до 6 (7) років – 81 % (501 дитина).

Охоплення всіма формами дошкільної освіти становить 78,2 % (492 дитини).

У дошкільних закладах району ведеться облік дітей, які стоять на черзі. Станом на 01 липня 2017 року черга становить 93 дитини у віці 2-х років і старше та 95 дітей до 2-х років на перспективне влаштування в дошкільні навчальні заклади, з них: 

- комунальний заклад «Високопільський ясла-садок «Барвінок» Високопільської районної ради: до 2-х-67; від 2-х і старші – 38;

- Архангельський ясла-сад: до 2-х років - 24; від 2-х і старші – 44;

- комунальний заклад «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради: до 2-х років -4; від 2-х і старші – 11.

Протягом звітного періоду стовідсотково охоплено дітей повною загальною середньою освітою. У 2017 році отримали базову загальну середню освіту – 118 учнів, з них 6 учнів отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту «З відзнакою»; 40 - повну загальну середню освіту, з них 1 учень атестат «За досягнення у навчанні» та срібну медаль.

Усі 9 загальноосвітніх навчальних закладів мають доступ до мережі Інтернет. Забезпеченість комп’ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів від потреби становить 24 %. 

Протягом звітного періоду роботи щодо будівництва групового осередку на території існуючого дитячого ясла-садка «Теремок» в смт Архангельське не проводилися.

Станом на 01 липня 2017 року при комунальному вищому закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради курси підвищення кваліфікації пройшли 14 педагогічних працівників, або 50 % від плану (28 осіб).

З 29 травня по 11 червня поточного року функціонували 9 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням з дворазовим харчуванням, з графіком роботи з 8.00 до 14.00 години.

Охоплено відпочинковою зміною 486 дітей різних вікових категорій, що складає 57 % від загальної кількості дітей шкільного віку, з них:

- сироти та позбавлені батьківського піклування – 28;

- інваліди – 7;

- постраждалі від ЧАЕС – 8;

- із малозабезпечених, багатодітних сімей – 210;

- перебувають на диспансерному обліку – 48;

- агропромислового розвитку та соціальної сфери села -110;

- талановиті та обдаровані – 50;

- діти учасників та загиблих в зоні АТО -16;

- інші – 9.

На відпочинкову кампанію спрямовано 102,0 тис. грн, з них: бюджетних коштів 72,0 тис. грн, позабюджетних – 30,0 тис. грн.

Середня вартість харчування на одну дитину - 15,0 грн.

У червні 2017 року збірна команда комунального закладу «Високопільська районна дитячо-юнацька спортивна школа» Високопільської районної ради взяла участь у масових комплексних змаганнях для вихованців дитячо-юнацьких спортивних закладів області «Дитяча Олімпіада Херсонщини - 2017» на базі дитячого оздоровчого табору «Прибрежний» (смт Лазурне Скадовського району Херсонської області) у кількості 16 учнів.

Мережа позашкілля налічує 2 позашкільні заклади, у яких навчаються 500 дітей та підлітків віком від 5 до 18 років, що становить 52 % до загальної кількості дітей шкільного віку. Навчально-виховний процес здійснюється у 37 гуртках, групах, секціях з різних напрямків. Середня наповнюваність гуртків двох закладів становить 18 вихованців, що відповідає вимогам Закону України «Про позашкільну освіту».

Рішенням ХХ сесії Високопільської районної ради УІІ скликання від 17 березня 2017 року № 279 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 23 грудня 2016 року № 252 «Про районний бюджет на 2017 рік» передбачено кошти на суму 7,2 тис. грн для оформлення свідоцтв на право власності на земельні ділянки комунальних закладів «Архангельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради та «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради. Станом на 01 липня 2017 року документацію по Архангельській загальноосвітній школі виготовлено на 85 % (необхідно підписати акт виконаних робіт та здійснити проплату). Оформлення свідоцтва на право власності на земельну ділянку комунального закладу «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» затримується через ряд проблемних питань, які потребують відповідних узгоджень.

Рішенням ХХ сесії Високопільської районної ради УІІ скликання від 17 березня 2017 року № 279 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 23 грудня 2016 року № 252 «Про районний бюджет на 2017 рік» виділено кошти на співфінансування видатків стосовно придбання шкільного автобуса для комунального закладу «Високопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області в сумі 501,0 тис. грн. Автобус отримано 10 квітня 2017 року та поставлено на баланс відповідного комунального закладу.

Станом на 01 липня 2017 року проводяться поточні ремонти у навчальних закладах району: вапнування стін, фарбування підлоги, ремонт каналізаційних систем тощо.

На проведення капітального ремонту каналізаційної системи комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» Високопільської районної ради спрямовано кошти у сумі 29 978 грн.

Для придбання та встановлення металопластикових вхідних груп для комунального закладу «Іванівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - дитячий садок» Високопільської районної ради на спрямовано 20,0 тис. грн.

Для придбання та облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку газу для 4 комунальних закладів: «Іванівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - дитячий садок», «Малошестірнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів - дитячий садок», «Нововознесенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів - дитячий садок», «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» спрямовано кошти на загальну суму 80,0 тис. грн.

Архангельською селищною радою виділено субвенцію на поновлення матеріально-технічної бази комунального закладу «Архангельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради, а саме: 50,0 тис. грн – для поточного ремонту атлетичного залу, 85,0 тис. грн – на придбання та встановлення 39 металопластикових вікон початкової ланки, 9,0 тис. грн – на придбання вогнегасників.

Високопільською селищною радою виділено субвенцію на поновлення матеріально-технічної бази:

- комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» Високопільської районної ради на придбання пилососу на суму 3,0 тис. грн, кухонного інвентарю – 5,0 тис. грн, заміна 6 вхідних дверей – 30,0 тис. грн;

- комунального закладу «Князівський дитячий садок «Зернятко» Високопільської районної ради на придбання ноутбука та принтера на суму – 12,0 тис. грн;

- комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Високопільської районної ради на придбання концертних костюмів на суму 15,0 тис. грн.

Новопетрівською сільською радою виділено субвенцію на поновлення матеріально-технічної бази:

- комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» Високопільської районної ради на придбання постільної білизни на суму – 10,0 тис. грн, та 2,0 тис. грн для дольової участі у проведені капітальних робіт каналізаційної системи;

- комунального закладу «Новопетрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Високопільської районної ради для придбання дитячого майданчика і проведення робіт щодо його встановлення на загальну суму 35,0 тис. грн;

Зарічненською селищною радою виділено субвенцію для Зарічнянської ЗОШ І ступеня-дитячий садок на заміну та встановлення металопластикових вікон на суму 157,0 тис. грн, проведення поточного ремонту на суму 19,0 тис. грн.

Медичними бригадами в населені пункти району виконано 23 виїзди та оглянуто 606 осіб, з них дітей 493 особи.

У січні 2017 року у зв’язку з закриттям терапевтичного відділення № 2 (смт Архангельське) комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня», в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини додатково створено 5 ліжок денного перебування (стаціонару). Всього по амбулаторіях загальної практики сімейної медицини рахується 21 ліжко.

На 2017 рік заплановано 57800 осіб лікарських відвідувань, фактично з початку 2017 року зареєстровано 25200 лікарських відвідування.

Станом на 01 липня 2017 року медичні заклади первинної ланки району на 66 % укомплектовані лікарями та на 96 % середніми медичним персоналом.

Стовідсотково збережено мережу медичних закладів первинної ланки, а саме:

- амбулаторій загальної практики сімейної медицини – 5 одиниць;

- фельдшерсько-акушерських пунктів - 12 одиниць.

З метою недопущення зростання показника захворюваності на туберкульоз охоплено обстеженням методом флюорографії 2590 осіб, що становить 50,8 % до річного плану.

Створено реєстр хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет, а також реєстр пільгових категорій населення, яке знаходиться на диспансерному обліку. Забезпечено щомісячне оновлення зазначених реєстрів.

У червні 2017 року на додаткові кошти, виділені Іванівською сільською радою на невідкладну медичну допомогу, придбано медичне обладнання: інгалятор компресорний (небулайзер), ваги електронні медичні, пульсоксиметр напалений, сфігмоманометр (апарат для виміру тиску).

З початку 2017 року для покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів центру, медичного обслуговування населення та покращення умов праці медичних працівників, сільськими селищними радами виділено додаткові кошти в сумі 139411,4 грн, у тому числі:

- на придбання туберкуліну в сумі 33016 грн (Високопільська селищна рада, Іванівська сільська рада та Архангельська селищна рада), кошти освоєно в квітні 2017 року - придбано 1530 доз туберкуліну на суму 33000 грн;

- на придбання обладнання та медикаментів на невідкладну медичну допомогу для Іванівської лікарської амбулаторії та Миколаївського фельдшерсько-акушерського пункту 5000 грн (Іванівська сільська рада), кошти освоєно в сумі 4096 грн;

- на придбання запчастин для проведення технічного обслуговування (поточного ремонту автомобіля Opel Combo) – Архангельська селищна рада 15000 грн – придбано запасних частин для поточного ремонту орендованого автомобіля Opel Combo) та проведений поточний ремонт автомобіля «Сільська медицина»;

- на придбання обладнання для Ольгинського та Новопетрівського фельдшерсько-акушерського пунктів в сумі 17500 грн (Новопетрівська сільська рада);

- на придбання електрокардіографа для Архангельської лікарської амбулаторії – 25000 грн (Архангельська селищна рада);

- на оплату проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту в структурних підрозділах: Іванівська лікарська амбулаторія, Миклаївський фельдшерсько-акушерський пункт, Потьомкінська лікарська амбулаторія, Новомиколвївська лікарська амбулаторія, Зарічненський фельдшерсько-акушерський пункт, Новопетрівський та Ольгинський фельдшерсько-акушерські пункти – в сумі 62364 грн.

Медичні заклади вторинної ланки району на 81 % укомплектовано лікарями, на 80 % - середнім медичним персоналом. З метою повного забезпечення та підвищення кадрового потенціалу медичних закладів до Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації та вищих навчальних закладів надаються клопотання з проханням направити молодих спеціалістів. Згідно з планом, лікарі та середні медичні працівники направляються на передатестаційні цикли та тематичне удосконалення для підвищення кваліфікації.

Комплексним медичним оглядом охоплено 72 учасника війни, 19 інвалідів, 37 учасників бойових дій. Пільгові рецепти для учасників Великої Вітчизняної Війни видавалися 3 особам на суму 1058,90 грн, учасникам антитерористичної операції – 1 особі на суму 625,18 грн. Пройшли стаціонарне лікування: 3 інваліда війни, 12 учасників війни, 5 учасників бойових дій. Пройшли денне стаціонарне лікування: 4 інваліда війни, 7 учасників бойових дій, 16 учасників війни. Зубопротезування демобілізованим військовослужбовцям та учасникам Великої Вітчизняної Війни проводилося 4 особам на загальну суму 3214,51 грн, учасникам антитерористичної операції зубопротезування проводилось 2 особам на суму 2332,52 грн. Видано 10 направлень в обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної Війни для лікування учасників бойових дій.

З метою покращення виявлення онкологічних захворювань, особливо візуальних форм новоутворень, у лікарні створено оглядовий кабінет. На 01 липня 2017 року в жіночому оглядовому кабінеті оглянуто 2230 жінок, що складає 47,9 % від річного плану (4649), у 125 осіб виявлено передпухлинні захворювання. В чоловічому оглядовому кабінеті оглянуто 1353 чоловіків, що складає 48,5 % від річного плану (2792), у 39 осіб виявлено передпухлинні захворювання. При виявленні передпухлинних захворювань, особи направляються до лікаря – онколога. Всього з початку року виявлено 18 осіб з онкологічними захворюваннями.

З метою покращення кадрового потенціалу, на даний час, навчання в інтернатурі проходять 1 лікар – інтерн офтальмолог.

З метою забезпечення якісного соціального обслуговування громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг Високопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом січня - червня 2017 року здійснено 37 інспектувань сімей та складено оцінки потреб, виявлено 4 сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. 1 сім’ю взято під соціальний супровід. Протягом звітного періоду сім’ям надано 185 соціальних послуг. 

Проведено опитування та соціальну роботу з 5 особами з числа демобілізованих осіб – учасників антитерористичної операції. Зазначеним особам протягом звітного періоду надано 21 соціальну послугу.

За січень – червень 2017 проведено 44 перевірки цільового використання коштів при народженні дитини та соціальної допомоги одиноким матерям. Порушень не виявлено.

Протягом звітного періоду проведено 7 групових заходів з питань пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок. Охоплено 119 осіб.

Існуючу мережу закладів культури в районі збережено, всього 32 заклади, а саме: 16 закладів клубного типу, 13 бібліотек, комунальні заклади: «Високопільський районний краєзнавчий музей», «Високопільська центральна районна бібліотека», «Високопільська дитяча музична школа», в тому числі комунальний заклад «Високопільський районний Будинок культури» забезпечують у районі розвиток та збереження аматорського мистецтва. На даний час в районі діє 112 клубних формувань.

Закладами культури району за звітний період проведено 52 заходи.

Стовідсотково збережено існуючу мережу пам’яток культурної спадщини, а саме: 37 братських могил; 2 одинокі могили; 10 скульптурних об’єктів історичного значення; 4 скульптурних об’єктів культурного значення.

Досягнуто відповідних домовленостей з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо реалізації соціального проекту в сфері розвитку інфраструктури району, яким передбачається виділення відповідної фінансової допомоги для району в загальному обсязі 2,5 млн. грн, з яких 500 тис. грн буде направлено для виконання робіт по завершенню реконструкції будинку культури в смт Архангельське із придбанням обладнання та матеріалів, оснащенням внутрішніх мереж водозабезпечення, водовідведення, опалення, вентиляції, електрозабезпечення та виконання внутрішніх оздоблювальних робіт, а також співфінансування по завершенню будівництва міні-футбольного майданчика із штучним покриттям.

З метою забезпечення реалізації молодіжної політики в районі проведено 15 культурологічних заходів з метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів.

Інформаційно-просвітницькою роботою охоплено 3 % населення з числа молоді та залучено до проведення соціальних акцій з питань пропаганди здорового способу життя.

Рівень охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності становить 13,5 %, від загальної кількості жителів району.

Протягом січня – червня 2017 року проведено 51 захід, а саме:

- 10 районних змагань, охоплено 910 осіб; 

- 10 змагань у рамках районної Спартакіади школярів – 384 особи;

- 16 виїздів здійснено на обласні змагання – 198 осіб;

- 3 обласні заходи з футзалу (чемпіонат області) – 50 осіб;

- 5 змагань обласного чемпіонату з футболу (с. Новомиколаївка) – 25 осіб;

- 4 змагання в чемпіонаті Нововоронцовського району – 20 осіб;

- 3 обласні змагання з футболу «Шкіряний м’яч» - 36 осіб.

 Всього охоплено – 1623 особи.

Освітній рівень фахівців сфери фізичної культури та спорту – 81 %, із 16 осіб, зайнятих у даній сфері, 13 осіб мають спеціальну фізкультурну освіту.

Забезпечено функціонування комунального закладу «Високопільська районна дитячо-юнацька спортивна школа», який має спортивні групи в смт Архангельське (футбол, волейбол, баскетбол, пауерліфтинг) та в с. Іванівка (футбол).

Навчально-тренувальний процес забезпечують 4 штатні тренери-викладачі та 2 сумісники. Тренувально-виховним процесом охоплено 207 вихованців, або 16,9 %, відповідно до мережі навчальних закладів.

Протягом січня – червня 2017 року профінансовано 16 культурно-масових заходів з районного бюджету на суму 10343 грн, 15 спортивно-масових заходів – на суму 19096 грн.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом січня - червня 2017 року проведено 15 профілактичних відпрацювань дозвілля молоді у вечірній час, вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних речовин, розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо додержання вимог законодавства при роботі цих закладів. 

Під час проведення відпрацювань складено 6 адміністративних протоколів за неналежне виконання батьками своїх обов’язків.

Звернень до служби у справах дітей районної державної адміністрації про надання соціального житла від дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом звітного періоду не надходило.

Високопільська селищна рада сприяє громадянам в кредитуванні обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», на відновлення вуличного освітлення витрачено 70862 грн, на ремонт доріг 766,866 тис. грн, на проведення шахових турнірів, спортивних змагань витрачено 2400 грн, на ремонт стадіону 87529 грн. Протягом квітня – травня 2017 року проведено ряд заходів з благоустрою селища, використано 12200 грн, виплачено одноразової допомоги на поховання 1000 гривень. Бригадою із благоустрою встановлено дитячий майданчик (витрачено 13200 грн), придбано подарункові набори ветеранам на суму 3800 грн.

Таким чином, аналіз виконання завдань та заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку Високопільського району на 2017 рік за підсумками першого півріччя 2017 року дає можливість зробити висновок, що рівень виконання програми становить 44,3 %, а з урахуванням частково реалізованих проектів 59 %, а саме: із 122 проектів та заходів, які планувалися до реалізації 54 реалізовано, або перебувають у стадії завершення, 18 – частково реалізовані, або перебувають у стадії початкового фінансування. Решта проектів (50) залишаються нереалізованими, серед них: будівництво підвідних газопроводів, будівництво очисних споруд, реконструкція водопровідних мереж, придбання соціального житла дітям сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, ремонт артезіанських свердловин, придбання техніки для вивозу твердих побутових відходів, завершення реконструкції Будинку культури в смт. Архангельське, створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації в районі на базі існуючих бібліотек, капітальні ремонти медичних закладів первинної та вторинної ланки та ряд інших заходів та проектів, для реалізації яких необхідно спрямувати зусилля органів державної влади та місцевого самоврядування у другому півріччі 2017 року.

 


 

Довідка

26 жовтня 2016 року

Про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Високопільського району на 2016 рік за підсумками 9 місяців 2016 року

 

 

Аналіз виконання завдань та заходів програми економічного, соціального та 9 місяців 2016 року за відповідними напрямками роботи свідчить про наступне.

Станом на 01 жовтня 2016 року в районі проживає 15059 осіб, в тому числі: міського населення – 6136 осіб, сільського – 8923 особи. Темп приросту населення до початку року становить –0,35 %.

У Високопільському районі за січень-вересень 2016 року народилося 112 дітей. Середня тривалість життя мешканців Високопільського району складає 65 років.

Середньооблікова чисельність працюючих становить 1960 осіб, темп зростання даного показника в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – 115,2 %. Працездатне населення становить 8935 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01 жовтня 2016 року становить 2978 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної плати становить 119,4 % до аналогічного періоду 2015 року.

На зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання та впровадження інноваційних технологій у виробництво іноземні інвестиції в економіку району протягом звітного періоду не залучалися.

До Державного бюджету за звітній період надійшло 13817,2 тис. грн, чим забезпечено виконання прогнозів на 184 %. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року надходження зросли на 7897,6 тис. грн, або на 133,4 %. Переважно ріст надходжень відбувся по податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФ) на 1037 тис. грн, по податку на додану вартість – на 5663,4 тис. грн (за рахунок сплати ПДВ сільгосппідприємствами) та по платі за надра – на 1026,7 тис. грн.

Військового збору надійшло 1090,5 тис. грн, при плануванні 955 тис. грн, виконання – 114,2 %.

До місцевого бюджету надійшло 21346,9 тис. грн податкових платежів. Виконання прогнозних завдань становить 132 %. Понад план мобілізовано 5178,2 тис. грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року надходження збільшились на 6721 тис. грн, або на 46 %.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились переважно по ПДФО – на 3111 тис. грн, по платі за землю – на 1976,6 тис. грн та по платі за надра на 351,3 тис. грн, та по єдиному податку з сільгосптоваровиробників – на 1171,5 тис. грн.

У надходженнях до місцевого бюджету найбільшу питому вагу займають податок з доходів фізичних осіб – 10092,9 тис. грн, або 42,3 %, плата за землю – 5833,7 тис. грн, або 27,3 % та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 3146,9 тис. грн, або 14,7 %.

Протягом січня – вересня 2016 року надійшло 9760 тис. грн єдиного соціального внеску. Планові завдання виконано на 112,9 %. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року надходження зменшились на 5953,3 тис. грн, в результаті зменшення ставки платежу.

Станом на 01 липня 2016 року в районі зареєстровано – 96 малих підприємств, кількість середніх підприємств – 3 одиниці.

Для забезпечення позитивної динаміки розвитку бізнесу в районі вжито ряд заходів спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності та зменшення адміністративного тиску на підприємців району.

Регуляторна діяльність районної державної адміністрації у 2016 році здійснюється відповідно до затверджених планів (від 19 листопада 2015 року № 106/03-19/15 «План підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік», від 19 листопада 2015 року № 107/03-19/15 «План-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів»).

Повторні відстеження діючих регуляторних актів розпоряджень голови районної державної адміністрації від 16 березня 2015 року № 71 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації», від 16 березня 2015 року № 70 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації Херсонської області», від 16 березня 2015 року № 69 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації Херсонської області» здійснено відповідно до терміну встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та забезпечено їх висвітлення на офіційному веб-сайті Високопільської районної державної адміністрації.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2014 року № 396 при Високопільській районній державній адміністрації створено Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр), який 03 квітня 2015 року офіційно розпочав своє функціонування.

Станом на 01 жовтня 2016 року Центр адміністративних послуг працює на повну потужність забезпечуючи повноцінне та якісне обслуговування громадян, дотримуючись чинного законодавства Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня року № 523-р. Для інформаційного забезпечення населення на спеціально визначених місцях розміщено 2 постери «Механізм надання адміністративних послуг».

Спеціалісти Центру тримають на постійному контролі забезпеченість наповнення інформацією розділу «Адміністративні послуги» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, заміна інформаційних та технологічних карток, порядок отримання адміністративних послуг бланки заяв на кожну адміністративну послугу, розміщений відеоролик відповідної тематики, та інформацію про надання адміністративних послуг через поштове відділення «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». У Високопільському відділенні Укрпошти розміщено відповідний інформаційний стенд з переліком адміністративних послуг, які можуть надаватись через поштові відділення та детальна інформація про порядок їх надання через Центр. Забезпечено наповнення актуальною інформацією створеної офіційної сторінки Центру в соціальній мережі «Facebook». Сільським, селищним радам надано інформаційні матеріали про переваги Центру.

Розпочато роботу щодо забезпечення реєстрації громадських формувань через Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Подано заявку щодо виготовлення іменних ліцензій – ключів доступу до Реєстру.

Протягом січня – вересня 2016 року до Центру звернулося 1641 суб’єкт звернення, з них надано послугу 1608 заявникам, відмовлено у наданні адміністративних послуг 27 заявникам, у зв’язку з невідповідністю документів з вимогами чинного законодавства. Надано 1078 консультацій суб’єктам звернень.

01 березня 2016 року завершено будівництво другої черги та введено в експлуатацію інвестиційний проект щодо будівництва в смт Високопілля сонячної електростанції ТОВ «Атлас Енерджі» загальною потужністю 5 МВатт. На сьогоднішній день даний проект успішно проваджує свою діяльність.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) становить 128,2 тис. дол. США. Основними інвесторами району залишаються такі країни світу, як Кіпр, Нідерланди, Угорщина, Чехія, Італія. Інвестиції вкладені партнерами з 5 країн світу, при цьому на Кіпр та Угорщину припадає 75 % їх загального обсягу. Зменшення обсягу іноземних інвестицій, в першу чергу пояснюється нинішньою ситуацією в країні. Найбільші обсяги іноземного капіталу зосереджено на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Обсяг капітальних інвестицій становить 23,6 млн. грн, що становить 1558,5 грн на одну особу від загальної чисельності населення району.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за звітний період забезпечено на рівні 87,8 млн. грн (120,2 % до річного плану – 73,0 млн. грн, 443,4 % до аналогічного періоду минулого року).

У цілому, за підсумками січня-вересня 2016 року підприємствами району вироблено основних видів продукції харчової та переробної промисловості: борошна – 5266,1 тонн, що становить 40,7 % до річного завдання, хліба та хлібобулочних виробів – 31,7 тонн, що становить 120 % до завдання.

У галузі агропромислового розвитку валове виробництво сільськогосподарської продукції (в порівняних цінах 2010 року) становить - 198,0 млн. грн, з них у галузі тваринництва - 55,9 млн. грн, що складає 96,2 % відповідно до прогнозу та 83,6 % до аналогічного періоду минулого року; у галузі рослинництва - 142,1 млн. грн, що складає 107, 7 % відповідно до прогнозу та 89,0 % до аналогічного періоду минулого року.

Станом на 01 жовтня 2016 року зібрано ранніх зернових 58874 тонни, в тому числі озимої пшениці 30467 тонн, озимого ячменю 14295 тонн, ярого ячменю 4887 тонн, ярої пшениці 108 тонн, гороху 2263 тонни, крім того озимого ріпаку 576 тонн, проса 2295 тонн, сорго 1440 тонн, кукурудзи 3110 тонн, соняшника 24078 тонн.

Станом на 01 жовтня 2016 року поголів’я ВРХ становить 5749 голів, що складає 116,1 % до прогнозу. Вироблено м’яса в обсязі 2114 тонн, що складає 81,3 % до прогнозу. Виробництво молока становить 9635 тонн, що складає 78 % до прогнозу, яєць 10114 тис. шт, що складає 75 % до прогнозу.

Станом на 01 жовтня 2016 року в районі забезпечено функціонування 20 спілок по випасу худоби та 3 пунктів по прийому молока у населення. Закупівельна вартість молока в середньому становить 2,6 грн.

Головними проблемами у сфері малого та середнього підприємництва залишаються: обмеженість фінансових ресурсів, відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки; складність залучення фінансових ресурсів та інвестицій.

Сільгосппідприємствами та населенням району станом на 01 жовтня 2016 року придбано 19 одиниць сільськогосподарської техніки на загальну суму 13,793 тис. грн.

Будівництво підвідних та розподільчих газопроводів у звітному періоді не проводилось через відсутність відповідного фінансування. Показник газифікації населених пунктів району залишається на рівні 48,6 % (планувалося 57,1 %).

Забезпечено функціонування сайту Високопільської районної державної адміністрації (далі - сайт), який налічує 30 розділів, що містять в собі 52 підрозділи. Постійно ведеться всебічне висвітлення економічного, суспільно-політичного і культурного життя району. На функціонування сайту, з районного бюджету передбачено фінансування в розмірі 12,0 тис. грн, з них використано 4,9 тис. грн. Протягом січня – вересня 2016 року на сайті розміщено 430 матеріалів, в тому числі 228 статей в розділі «Новини», а також 13 об’яв оголошень.

Проведено поточну технічну інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт на захисну споруду – підвальне приміщення майнового комплексу комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня». Використано коштів на загальну суму 6,3 тис. грн.

З метою реалізації заходів щодо ремонту комунальних автодоріг в бюджетах сільських, селищних рад передбачено кошти в загальному обсязі 1349,3 тис. грн (Архангельська селищна рада – 250,0 тис. грн, Високопільська селищна рада – 978,7 тис. грн, Іванівська сільська рада – 65,6 тис. грн, Новопетрівська сільська рада – 30,0 тис грн, Нововознесенська сільська рада – 25,0 тис грн). Станом на 07 жовтня 2016 року на зазначені потреби фактично використано 1213,5 тис. грн, що становить 89,9 % від планів (Високопільська селищна рада – 883,9 тис. грн, Іванівська сільська рада – 49,7 тис. грн, Новопетрівська сільська рада – 30,0 тис. грн, Архангельська селищна рада – 249,9 тис. грн).

Також, за рахунок коштів державного бюджету та залучення спонсорської допомоги (ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», АФГ «Ольвія», ФГ «Олена») проведено наступні ремонтні роботи:

дорога Орлове – Іванівка: ямковий ремонт засипанням та профілюванням доменного шлаку (10 км, 550 тонн шлаку);

від межі з Дніпропетровською областю до Т-2207 (автобусна зупинка в с. Іванівка): ямковий ремонт засипанням асфальтобетонного матеріалу (10 км, 511 кв.м асфальту, 152,2 тис. грн державних коштів);

територіальна дорога Т -2207 Іванівка – межа Великоолександрівського району: ямковий ремонт засипанням та профілюванням доменного шлаку (15 км, 450 тонн шлаку);

профілювання білощебеневої дороги Новомиколаївка – Блакитне (5 км);

профілювання білощебеневої дороги від Т-2207 до с. Добрянка (2 км);

дорога від с. Князівка до с. Мала Шестірня: ямковий ремонт засипанням та профілюванням доменного шлаку (10 км, 350 тонн шлаку);

дорога Високопілля – Князівка: ямковий ремонт засипанням асфальтобетонного матеріалу (1 км, 10 тонн асфальту);

частина територіальної дороги Т -22-07 Високопілля – Іванівка: ямковий ремонт асфальтобетонного покриття з використанням гарячого асфальтобетону (3,5 км, 165 тис. грн);

профілювання узбіч територіальної дороги Т -22-07 автогрейдером (18 км, 3,13 тис. грн);

ямковий ремонт територіальної дороги Т -22-07 засипанням асфальтобетонного матеріалу (81,05 м2, 16,236 тис. грн);

ямковий ремонт територіальної дороги Т -22-07 методом просочення (96 м2, 20,98 тис. грн).

З метою реалізації заходів щодо утримання автомобільних доріг загального користування загальнодержавного значення (Т -22-07) проведено наступні роботи:

прибирання сміття (33 км, 4,075 тис. грн);

покіс трави механічним способом (52 км на загальну суму 5,213 тис. грн, а також 7000 м2 на загальну суму 3,376 тис. грн);

ремонт металевого транспортного загородження (32 м, 3,2 тис. грн).

Кошти місцевих бюджетів на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування не виділялися та не використовувалися.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі (без урахування обороту фізичних осіб-підприємців) за січень – вересень 2016 року становить 5512,2 тис. грн.

З метою проведення моніторингу цін на основні продукти харчування, що реалізуються на споживчому ринку району та нагляду за додержанням в районі вимог щодо безпеки продукції, здійснено 40 обстежень торгівельних об’єктів. В результаті проведених обстежень порушень не виявлено.

Завдяки тісній співпраці управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації та Високопільського районного центру зайнятості населення та інших соціальних партнерів, особам з обмеженими фізичними можливостями надавалися послуги з профорієнтації, професійного навчання, вирішення питання працевлаштування, індивідуальні консультації.

Протягом звітного періоду на обліку у Високопільському районному центрі зайнятості перебувало 16 осіб з групою інвалідності, які отримували соціальні послуги. Впродовж січня-вересня поточного року працевлаштовано 6 осіб, 4 особи з обмеженим фізичним станом проходили курси підвищення кваліфікації, 4 – залучено до інших робіт тимчасового характеру.

Станом на 01 жовтня 2016 року допомогу малозабезпеченим сім’ям отримує 252 сім’ї, сума виплат становить 6181,5 тис. грн.

З метою недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин робочою групою протягом січня – вересня 2016 року здійснено 12 рейдів, перевірками охоплено 92 суб’єкта господарювання, які використовують найману працю. При цьому виявлено 180 фактів використання найманої праці без належного юридичного оформлення. Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації здійснює контроль за якісним складанням угод та колективних договорів. Протягом звітного періоду зареєстровано 18 колективних договорів.

З метою отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації протягом січня – вересня 2016 року охоплено близько 7280 осіб, здійснено виплат на загальну суму 50583,5 тис. грн, в аналогічному періоді минулого року охоплено близько 6988 осіб, загальна сума нарахованих коштів склала 21459,8 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2016 року в стаціонарному відділенні комунального закладу «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування населення» проживає 9 одиноких громадян. Проблемами одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку, інвалідів опікується 12 соціальних робітників та один працівник, якими надається допомога по веденню особистих господарств та присадибних ділянок. На постійній основі обслуговуванням охоплено 105 одиноких та одиноко проживаючих громадян району, з них – 17 на платній основі. Впродовж січня – вересня 2015 року надано 17672 соціальні послуги. Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких та одиноко проживаючих громадян району.

За призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ звернулось 5417 сімей, протягом аналогічного періоду 2015 року – 1472 звернення. Загальна сума виплат складає 23278,5 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2016 року субсидію на житлово-комунальні послуги отримує 2069 осіб, сума компенсацій організаціям надавачам послуг складає 2596,0 тис. грн.

Пільги на житлово-комунальні послуги отримують 368 ветеранів війни, сума компенсацій за надані послуги складає 1585,0 тис. грн.

Комплексним медичним оглядом охоплено 241 учасників війни, 16 інвалідів та 48 учасників бойових дій.

Програмний комплекс «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» постійно оновлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Станом на 01 жовтня 2016 року налічується 4660 осіб, з них за статусами: ветеранів війни – 368 осіб; ветеранів праці – 1255 осіб; дітей війни – 1346 осіб; інвалідів – 698 осіб; багатодітних та членів їх сімей, в т.ч. прийомних – 608 осіб.

Протягом січня – вересня 2016 року видано 20 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації та 25 направлень на отримання ортопедичних виробів. Протягом аналогічного періоду 2015 року видано 22 направлення на виготовлення технічних засобів реабілітації, видано 21 направлення для отримання ортопедичних виробів.

З метою соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС компенсацію на продукти харчування отримали 40 осіб. Проведено пільгове зубопротезування п’ятьом особам, що мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС на загальну суму 3,8 тис. грн.

З метою забезпечення санаторно-курортним лікуванням, на обліку перебуває 22 інваліди та 6 учасників бойових дій антитерористичної операції, видано 6 путівок, 2 інвалідам загального захворювання. Впродовж 2015 року забезпечено путівками до санаторно-курортних закладів 5 осіб.

Протягом звітного періоду 2016 року в районі забезпечено 99,0 % фінансування всіх видів державних допомог з Державного бюджету України.

Станом на 01 жовтня 2016 року на обліку у відділі обслуговування громадян Пенсійного фонду перебуває 3908 одержувачів пенсій та допомог, а порівнянні з аналогічним періодом минулого року чисельність пенсіонерів зменшилась на 113 осіб.

Із загального числа пенсіонерів одержують пенсію за віком – 3207 осіб, пенсію по інвалідності – 334 особи, у разі втрати годувальника – 233 особи, за вислугу років – 92 особи, соціальні пенсії – 42 особи. На обліку перебуває 3 інваліди війни, 19 учасників бойових дій, 216 учасників війни, 40 членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 1211 особам встановлено підвищення соціальних пенсій відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни».

Протягом січня – вересня 2016 року призначено 96 нових пенсійних справ. Також, призначено 3 пенсії відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Проведено 119 перерахунків пенсій.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» затверджені нові розміри прожиткових мінімумів для різних демографічних груп на 2016 рік. З 01 травня 2016 року встановлено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність та розмір прожиткового мінімуму на одну особу – 1130,0 грн.

Станом на 01 жовтня 2016 року середній розмір пенсій становить 1410,08 грн, що більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 47,38 грн.

Протягом звітного періоду відділом обслуговування громадян надано консультацій 2701 особі.

Станом на 01 жовтня, у зв’язку з впровадженням реформи децентралізації, в районі функціонує 11 дошкільних навчальних закладів, із них 6 у складі навчально-виховних комплексів, 1 дитячий садок функціонує в сезонному режимі – Миколаївський дитячий садок Іванівської сільської ради.

Потужність дошкільних навчальних закладів (без урахування Кочубеївської ОТГ) становить 449 місць. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць становить 98 осіб.

Станом на 01 жовтня 2016 року в районі проживає 768 дітей дошкільного віку (від 0 до 6 (7) років), із них віком від 3 до 6 (7) років 489 дітей. Контингент вихованців становить 426 дітей, із них 89 дітей до 3-х років.

Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 2 до 6 (7) років становить 61 %, віком від 3 до 6 (7) років – 69 %.

У дошкільних навчальних закладах району ведеться облік дітей, які стоять на черзі. Станом на 01 жовтня 2016 року черга становить 60 дітей від 3-х років і 38 дітей до 3-х років, з них:

комунальний заклад «Високопільський яслі-садок «Барвінок» Високопільської районної ради: до 3-х – 18; від 3-х – 0;

Архангельський ясла-сад: до 3-х – 13; від 3-х – 56;

комунальний заклад «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради: до 3-х – 7; від 3-х – 4.

Охоплення дітей повною загальною середньою освітою становить – 100 %. З початку 2016 року закінчили базову загальну середню освіту 103 учня, 29 учнів – повну загальну середню освіту, з них 2 учня отримали атестат «За досягнення у навчанні» та срібні медалі.

Мережа позашкілля налічує 2 позашкільні заклади, у яких навчаються 500 дітей та підлітків віком від 5 до 18 років, що становить 52 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Навчально-виховний процес здійснюється у 37 гуртках, групах, секціях з різних напрямків. Середня наповнюваність гуртків двох закладів становить 18 вихованців, що відповідає вимогам Закону України «Про позашкільну освіту».

Станом на 01 липня 2016 року при комунальному вищому закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради курси підвищення кваліфікації пройшли 23 педагогічних працівника, або 88 % від плану.

З 01 по 14 червня 2016 року функціонувало 8 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням з дворазовим харчуванням, з графіком роботи з 8.00 до 14.00 години.

Охоплено відпочинковою зміною 426 дітей різних вікових категорій, що складає 53 % від загальної кількості дітей шкільного віку, з них:

сироти та позбавлені батьківського піклування – 16;

інваліди – 2;

постраждалі від ЧАЕС – 5;

із малозабезпечених, багатодітних сімей – 159;

перебувають на диспансерному обліку – 38;

агропромислового розвитку та соціальної сфери села – 95;

талановиті та обдаровані – 98;

діти учасників та загиблих в зоні АТО – 12;

діти внутрішньо переміщених осіб – 1.

Станом на 01 жовтня 2016 року спрямовано бюджетних коштів на відпочинок 64,0 тис. грн, та 20,0 тис. грн благодійних, спонсорських.

З 02 по 15 червня 2016 року збірна команда комунального закладу «Високопільська районна дитячо-юнацька спортивна школа» Високопільської районної ради приймала участь у масових комплексних змаганнях для вихованців дитячо-юнацьких спортивних закладів області «Дитяча Олімпіада Херсонщини – 2016» на базі дитячого оздоровчого табору «Прибрежний» (смт Лазурне, Скадовського району Херсонської області) у кількості 16 учнів. Профінансовано 45,2 тис. грн.

На черговому засіданні сесії районної ради прийнято рішення від 23 вересня 2016 року № 167 щодо створення комунального закладу «Новопетрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради Херсонської області шляхом злиття комунального закладу «Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області та Новопетрівського дитячого садка «Альонка». Затверджено Статут заклад, структуру. На черговій сесії районної ради буде винесено на розгляд питання про затвердження акту приймання-передачі матеріальних цінностей комунального закладу «Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області.

В бюджеті відділу освіти передбачено 19,0 тис. грн на проведення поточних ремонтів приміщень навчальних закладів району, закуплено вапно, фарбу.

Станом на 01 жовтня 2016 року придбано меблі для комунального закладу «Малошестірнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради на загальну суму 28,7 тис. грн, для комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» - 5 ліжок двох’ярусних, 10 матраців, 10 подушок, 6 дитячих лавок для сидіння на суму 15,6 тис. грн, зроблено частковий ремонт опалювальної системи дитячого-садка на суму 10,0 тис. грн. До завершення ремонту опалювальної системи дитячого садка рішенням Високопільської селищної ради виділено додаткові кошти у сумі 20,0 тис. грн.

На поточний ремонт двох дитячих садків було використано 8,9 тис. грн.

По спеціальному фонду на придбання капітального обладнання, Високопільською селищною радою було виділено 65,4 тис. грн для комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» та придбано: проектор на суму 9,6 тис. грн, проекційний екран – 3,3 тис. грн, 2 ноутбука – 17,5 тис. грн, принтер – 4,3 тис. грн, планується придбати кухонну витяжку на суму 12,0 тис. грн.

29 вересня 2016 року відділ освіти районної державної адміністрації зареєстрований в програмі електронних закупівель ProZORRO (закупівля оголошена). До опалювального періоду плануються придбання та встановлення для: комунального закладу «Потьомкинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дитячий садок» Високопільської районної ради газовий котел на суму 26,0 тис. грн, вартість його встановлення 4,0 тис. грн; комунального закладу «Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Високопільської районної ради заміна вікон – 50,0 тис. грн; ремонт покрівлі комунального закладу «Іванівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради – 5,0 тис. грн; комунального закладу «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради заміна 3 вікон на суму – 16,0 тис. грн; 2 насоси для опалювальної системи комунального закладу «Нововознесенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» – 20,0 тис. грн.

Забезпечено повірку приладів обліку енергоносіїв у навчальних закладах на суму 1,2 тис. грн. Повірено 1 манометр, 4 термометри, 4 напороміри, 4 лічильника (2 газових, 2 електро-).

Здійснено роботи, лабораторні виміри контурів заземлення топочних на відповідність діючим вимогам на суму 4,0 тис. грн, технічне обслуговування сигналізації загазованості 17,0 грн ПП «Аргопроменерго» та підписано акти.

Рішенням ХІІ сесії Високопільської районної ради УІІ скликання від 01 липня 2016 року № 146 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 25 грудня 2015 року № 31 «Про районний бюджет на 2016 рік» виділено кошти на виготовлення свідоцтв на право власності на майно в сумі 23,2 тис. грн та на співфінансування видатків щодо придбання шкільного автобусу в сумі 450,0 тис. грн.

Станом на 01 жовтня 2016 року виготовлено свідоцтва на право власності на будівлю комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» Високопільської районної ради, комунального закладу «Потьомкинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дитячий садок» Високопільської районної ради, комунального закладу «Князівський дитячий садок «Зернятко» Високопільської районної ради. Використано 6,2 тис. грн.

У жовтні 2016 року планується виготовлення свідоцтва на право власності на будівлю комунального закладу «Нововознесенський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» Високопільської районної ради, комунального закладу «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» Високопільської районної ради, комунального закладу «Іванівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Високопільської районної ради, комунального закладу «Новопетрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» Високопільської районної ради.

Комунальним закладом «Високопільська центральна районна лікарня» забезпечено виконання плану асигнувань (4518,6 тис. грн) та профінансовано за січень – вересень 2016 року видатків на суму 4422,1 тис. грн, касові видатки становлять 4420,5 тис. грн. Станом на 01 жовтня 2016 року власні надходження становлять – 856,9 тис. грн, за аналогічний період 2015 року – 182,6 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментам складає 7,59 грн; по харчуванню – 8,70 грн.

Медичними бригадами здійснено 37 виїздів в населені пункти району та прийнято 1196 осіб, у тому числі 819 дітей.

Комплексним медичним оглядом охоплено 209 учасників війни, 16 інвалідів, 32 учасників АТО.

З метою покращення матеріально-технічної бази, обладнання медичних установ, виділено з місцевого бюджету на придбання нового апарату УЗД на суму 450,0 тис. грн, центрифугу лабораторну – 30,0 тис. грн, електрокардіограф 27,0 тис. грн. Виконано роботи щодо ремонту даху інфекційного відділення – 189,8 тис. грн.

В амбулаторіях загальної практики сімейної медицини утримується 16 ліжок денного перебування, з початку року проліковано 601 особу.

У зв’язку з реалізацією заходів щодо децентралізації державної влади та створенням Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, передано 7 ліжок до комунального закладу «Кочубеївський центр первинної медичної допомоги», 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 5 фельдшерсько-акушерських пунктів. Таким чином, станом на 01 жовтня 2016 року мережа амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів району становить: 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 12 фельдшерсько-акушерських пунктів.

На 2016 рік заплановано 39300 лікарських відвідувань, фактично за січень – вересень 2016 року здійснено 36524 лікарських відвідувань.

З метою недопущення зростання показника захворюваності на туберкульоз здійснено обстеження населення району методом флюорографії 3562 особи, або 57,9 % від запланованої кількості (6150 осіб).

З метою покращення виявлення онкологічних захворювань, особливо візуальних форм новоутворень, в лікарні діє оглядовий кабінет. Станом на 01 жовтня 2016 року в жіночому оглядовому кабінеті оглянуто 3404 жінки, що складає 67,2 % від річного плану (5062), в чоловічому оглядовому кабінеті оглянуто 1540 чоловік, що складає 54,1 % від річного плану (2845). Для отримання знеболювальних препаратів, звернень від онкохворих протягом звітного періоду не надходило. З місцевого бюджету на придбання ліків для онкохворих, а саме: наркотичних лікарських засобів, виділено коштів на суму 10,0 тис. грн.

Для комунальних закладів: «Іванівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» та «Малошестірнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» придбано глюкометри та ростомір на загальну суму 2,3 тис. грн.

Для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі комунального закладу «Архангельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» використано кошти на загальну суму 5,0 тис. грн.

Для комунального закладу «Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги» придбано: 1 персональний комп’ютер на суму 10,793 тис. грн; туберкуліну – на загальну суму 19,7 тис. грн; вакцину (АКДП-біолік; АДП-біолік; АДП-М-біолік) – на загальну суму 16,0 тис. грн; запчастини для ремонту спеціалізованих медичних автомобілів (УАЗ, ОПЕЛЬ) – на загальну суму 15,6 тис. грн; матеріали для косметичного ремонту та для підготовки до опалювального сезону (утеплення вікон, дверей) – на загальну суму 4,0 тис. грн; медичне обладнання (затискач кровоспинний, пінцети, лотки ниркоподібні) – на загальну суму 1,4 тис. грн.

Для придбання ліцензії для роботи з програмним забезпеченням «М.Е.ДОС» використано кошти в сумі 1,5 тис. грн. Для перепідготовки лікаря-терапевта дільничного комунального закладу «Потьомкинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Новікова А.Ю. на сімейного лікаря (тривалість навчання - 6 місяців), а також для проходження курсів підвищення кваліфікації 2 педіатрів комунального закладу «Високопільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» використано коштів на загальну суму 2,4 тис. грн. Для оплати пільгових рецептів використано майже 3,0 тис. грн бюджетних коштів.

Для комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» придбано: новий апарат ультразвукової діагностики на загальну суму 450,0 тис. грн; нове медичне обладнання – центрифугу лабораторну – 30,0 тис. грн; електрокардіограф - 27,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт даху інфекційного відділення на суму 189, 8 тис. грн. та даху будівлі моргу – 23,5 тис. грн. Продовжується ремонт приміщень приймального відділення – здійснено заміну дерев'яних вікон на металопластикові, косметичний ремонт стін та стелі, заміна підлоги. Станом на теперішній час, на ремонт приймального відділення витрачено коштів на загальну суму 16,5 тис. грн.

З метою забезпечення реалізації молодіжної політики в районі проведено 12 культурологічних заходів з метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів.

Інформаційно-просвітницькою роботою охоплено 1,8 % населення з числа молоді та залучено до проведення соціальних акцій з питань пропаганди здорового способу життя.

Рівень охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності становить 9,5 %, від загальної кількості жителів району.

Протягом січня – вересня 2016 року проведено 14 районних змагань (залучено 420 осіб), 10 змагань в рамках районної Спартакіади школярів (залучено 597 учнів), здійснено 18 виїздів на обласні змагання (залучено 212 учнів), 15 обласних заходів з футболу, чемпіонат області (залучено 210 осіб). Всього охоплено різними видами заходів – 1439 учнів.

Освітній рівень фахівців сфери фізичної культури та спорту – 72 %, із 23 осіб, зайнятих у даній сфері вищу освіту мають 12 осіб, середньо-спеціальну – 4.

Протягом січня – вересня 2016 року з районного бюджету та спонсорських коштів профінансовано 22 спортивно-масових та молодіжних заходи на суму 33,8 тис. грн.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом січня-вересня 2016 року проведено 17 профілактичних відпрацювань дозвілля молоді у вечірній час, вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних речовин, розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо додержання вимог законодавства при роботі цих закладів (за аналогічний період 2015 року – 11 відпрацювань).

Під час проведення відпрацювань складено 18 адміністративних протоколів, з них: за неналежне виконання батьківських обов’язків – 8, за неналежне виконання батьківських обов’язків повторно – 1, втягування неповнолітніх у вживання алкоголю – 3, за тютюнопаління в громадському місці – 4, перебування в громадському місці в нетверезому стані – 2.

Звернень до служби у справах дітей районної державної адміністрації про надання соціального житла від дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом звітного періоду не надходило.

Протягом січня-вересня 2016 року Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд) відпрацьовано питання щодо надання пільгових кредитів 5 сім’ям на загальну суму 400 тис. грн. за напрямками кредитування на придбання, реконструкцію та газифікацію житла. За період реалізації програми, у Високопільський район спрямовано інвестицій на суму більше 10 млн. грн, що дало можливість 780 сільським сім’ям покращити свої житлово-побутові умови.

Підводячи загальний підсумок виконання Програми, слід зазначити, що із 133 проектів, які пропонувалися до реалізації в 2016 році протягом звітного періоду стовітсотково вдалося реалізувати - 56 проектів; частково та в стадії реалізації перебуває 25 проектів. 52 проекти залишаються нереалізованими, насамперед, у зв’язку з відсутністю відповідного фінансування або ж у зв’язку з кінцевим терміном реалізації проекту в ІV кварталі 2016 року.

 

 


Соціально-економічний розвиток Високопільського району за підсумками І півріччя 2016 року

 

Аналіз виконання завдань та заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку Високопільського району на 2016 рік за підсумками І півріччя 2016 року за відповідними напрямками роботи свідчить про наступне.

Станом на 01 липня 2016 року в районі проживає 15087 осіб, в тому числі: міського населення – 6150 особи, сільського – 8937 осіб. Темп приросту населення до початку року становить –0,17 %.

У Високопільському районі за січень-червень 2016 року народилося 69 дітей. Середня тривалість життя мешканців Високопільського району складає 65 років.

Середньооблікова чисельність працюючих становить 1960 осіб, темп зростання даного показника в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – 115,2 %. Працездатне населення становить 8935 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01 липня 2016 року становить 2888 грн. Темп зростання середньомісячної заробітної плати становить 122,7 % до аналогічного періоду 2015 року.

На зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання та впровадження інноваційних технологій у виробництво іноземні інвестиції в економіку району протягом звітного періоду не залучалися.

До Державного бюджету за звітній період надійшло 7523,6 тис. грн, чим забезпечено виконання прогнозів на 192,5 %. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року надходження зросли на 4283,7 тис. грн, або на 132,2 %. Переважно ріст надходжень відбувся по податку на доходи фізичних осіб – на 656,7 тис. грн, по податку на додану вартість – на 2953,2 тис. грн (за рахунок сплати ПДВ сільгосппідприємствами) та по платі за надра – на 578 тис. грн.

Військового збору надійшло 592,6 тис. грн, при плануванні 550 тис. грн, виконання – 107,7 %.

До місцевого бюджету надійшло 11063,6 тис. грн податкових платежів. Виконання прогнозних завдань становить 142,2 %. Понад план мобілізовано 3281,2 тис. грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року надходження збільшились на 3785,9 тис. грн, або на 52 %.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились переважно по ПДФО – на 1970 тис. грн, по платі за землю – на 1109,2 тис. грн та по платі за надра на 201,7 тис. грн, та по єдиному податку з сільгосптоваровиробників – 431,4 тис. грн.

У надходженнях до місцевого бюджету найбільшу питому вагу займають податок з доходів фізичних осіб – 5560,1 тис. грн, або 50,3 %, плата за землю – 2867,9 тис. грн, або 25,9 % та єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 1284 тис. грн, або 11,6 %.

Протягом І півріччя 2016 року надійшло 7074,9 тис. грн єдиного соціального внеску. Планові завдання виконано на 109,7 %. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року надходження зменшились на 3904,3 тис. грн, або на 35,6 % в результаті зменшення ставки платежу.

Станом на 01 липня 2016 року в районі зареєстровано – 96 малих підприємств, кількість середніх підприємств – 3 одиниці.

Для забезпечення позитивної динаміки розвитку бізнесу в районі вжито ряд заходів спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності та зменшення адміністративного тиску на підприємців району.

Регуляторна діяльність районної державної адміністрації у 2016 році здійснюється відповідно до затверджених планів (від 19 листопада 2015 року № 106/03-19/15 «План підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік», від 19 листопада 2015 року № 107/03-19/15 «План-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів»).

Повторні відстеження діючих регуляторних актів розпоряджень голови районної державної адміністрації від 16 березня 2015 року № 71 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації», від 16 березня 2015 року № 70 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації Херсонської області», від 16 березня 2015 року № 69 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації Херсонської області» здійснено відповідно до терміну встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та забезпечено їх висвітлення на офіційному веб-сайті Високопільської районної державної адміністрації.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2014 року № 396 при Високопільській районній державній адміністрації створено Центр надання адміністративних послуг, який 03 квітня 2015 року офіційно розпочав своє функціонування.

Станом на 01 липня 2016 року Центр адміністративних послуг працює на повну потужність забезпечуючи повноцінне та якісне обслуговування громадян, дотримуючись чинного законодавства, «Закон України про адміністративні послуги», розпорядження КМУ № 523-р від 16 травня 2014 року. Для інформаційного забезпечення населення на спеціально визначених місцях розміщено 2 постери «Механізм надання адміністративних послуг».

Спеціалісти Центру тримають на постійному контролі забезпеченість наповнення інформацією розділу «Адміністративні послуги» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, заміна інформаційних та технологічних карток, порядок отримання адміністративних послуг бланки заяв на кожну адмінпослугу, розміщений відеоролик відповідної тематики, та інформацію про надання адмінпослуг через поштове відділення «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». У Високопільському відділенні Укрпошти розміщено відповідний інформаційний стенд з переліком адмінпослуг, які можуть надаватись через поштові відділення та детальна інформація про порядок їх надання через Центр надання адміністративних послуг при Високопільській районній державній адміністрації. Забезпечено наповнення актуальною інформацією створеної офіційної сторінки ЦНАПу в соціальній мережі «Facebook». Сільським, селищним радам надано інформаційні матеріали про переваги Центру.

Завершено роботу щодо підключення Центру до Єдиних та Державних реєстрів.

Протягом січня – червня 2016 року до Центру надання адміністративних послуг звернулося 1067 суб’єктів звернення, з них надано послугу 1049 заявникам.

Станом на 01 липня 2016 року відмовлено в наданні адміністративних послуг 18 заявникам, у зв’язку з невідповідністю документів з вимогами чинного законодавства. Надано 1067 консультацій суб’єктам звернень.

01 березня 2016 року завершено будівництво другої черги та введено в експлуатацію інвестиційний проект щодо будівництва в смт. Високопілля сонячної електростанції ТОВ «Атлас Енерджі» загальною потужністю 5 МВатт. Станом на сьогоднішній день даний проект успішно проваджує свою діяльність.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) становить 128,2 тис. дол. США. Основними інвесторами району залишаються такі країни світу, як Кіпр, Нідерланди, Угорщина, Чехія, Італія. Інвестиції вкладені партнерами з 5 країн світу, при цьому на Кіпр та Угорщину припадає 75 % їх загального обсягу. Зменшення обсягу іноземних інвестицій, в першу чергу пояснюється нинішньою ситуацією в країні. Найбільші обсяги іноземного капіталу зосереджено на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Обсяг капітальних інвестицій забезпечено на рівні 11,1 млн. грн.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за звітний період забезпечено на рівні 35448,6 тис. грн (48,4 % до річного плану – 73,0 млн. грн, 315 % до аналогічного періоду минулого року).

У цілому, за підсумками І півріччя 2016 року підприємствами району вироблено основних видів продукції харчової та переробної промисловості: борошна – 3351,1 тонни, що становить 26 % до річного завдання, хліба та хлібобулочних виробів – 20,2 тонни, що становить 76,5 % до завдання.

У галузі агропромислового розвитку валове виробництво сільськогосподарської продукції (в порівняних цінах 2010 року) становить – 30,84 млн. грн. У галузі тваринництва – 22,75 млн. грн, що складає 33,45 % відповідно до прогнозу; у галузі рослинництва – 8,1 млн. грн, що складає 0,3 % відповідно до прогнозу.

З осені 2015 року посіяно та збереглося 14694 га озимих зернових культур.

Станом на 01 липня 2016 року скошено 2993 га озимого ячменю, намолочено 7885 тонн, урожайність – 26,7 ц/га, гороху скошено 170 га, намолочено 420 тонн, урожайність – 24,7 ц/га, озимого ріпаку скошено 18 га, намолочено 45 тонн, урожайність становить 25 ц/га.

Станом на 01 липня 2016 року поголів’я ВРХ становить 5257 голів, що складає 106,2 % до прогнозу. Вироблено м’яса в обсязі 1446 тонн, що складає 55,6 % до прогнозу. Виробництво молока становить 5780 тонн, що складає 46,8 % до прогнозу, яєць 6792 тис. шт., що складає 50,3 % до прогнозу.

Проведено роботу щодо перегляду договорів оренди землі в частині збільшення розміру орендної плати. В результаті проведеної роботи внесено зміни до 37 договорів оренди та збільшено розмір орендної плати. Додаткові надходження до місцевих бюджетів району склали 164,9 тис. грн.

Станом на 01 липня 2016 року в районі забезпечено функціонування 20 спілок по випасу худоби та 3 пунктів по прийому молока у населення. Закупівельна вартість молока становить 2,6 грн.

Головними проблемами у сфері малого та середнього підприємництва залишаються: обмеженість фінансових ресурсів, відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки; складність залучення фінансових ресурсів та інвестицій.

Будівництво підвідних та розподільчих газопроводів у звітному періоді не проводилось через відсутність відповідного фінансування. Показник газифікації населених пунктів району залишається на рівні 48,6 % (планувалося 57,1 %).

Забезпечено функціонування сайту Високопільської районної державної адміністрації (далі - сайт), який налічує 30 розділів, що містять в собі 52 підрозділи. Постійно ведеться всебічне висвітлення економічного, суспільно-політичного і культурного життя району. На функціонування сайту, з районного бюджету передбачено фінансування в розмірі 12,0 тис. грн, з них використано 4,9 тис. грн. Протягом січня – червня 2016 року на сайті розміщено 320 матеріалів, в тому числі 136 статтей в розділі «Новини», а також 8 об’яв в рубриці «Оголошення».

Проведено поточну технічну інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт на захисну споруду – підвальне приміщення майнового комплексу комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня». Використано коштів на загальну суму 6,3 тис. грн.

З метою реалізації заходів щодо ремонту та утримання автомобільних доріг району філією «Великоолександрівський райавтодор» погоджено відповідний план заходів, яким передбачено проведення ямкового ремонту на відрізках автомобільних доріг району, загальною площею 2180 м2, відновлення та ремонт профілю білощебеневих доріг загальною протяжністю 58 км та планування узбіч на відрізках доріг, загальною протяжністю 232 км. Для проведення зазначених заходів передбачено використання 859,0 тис. грн. Протягом січня – червня 2016 року проведено заходи щодо поточного ремонту відрізку автодороги Новомиколаївка – Блакитне, загальною протяжністю 1 км, а також об’їзної дороги в смт Високопілля.

Також, за рахунок коштів державного бюджету та залучення спонсорської допомоги (ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», АФГ «Ольвія») проведено наступні ремонтні роботи:

- дорога Орлове – Іванівка: ямковий ремонт засипанням та профілюванням доменного шлаку (10 км, 550 тон шлаку);

- від межі з Дніпропетровською областю до Т-2207 (автобусна зупинка в с. Іванівка): ямковий ремонт засипанням асфальтобетонного матеріалу (10 км, 511 кв.м асфальту, 152,2 тис. грн державних коштів);

- територіальна дорога Т-2207 Іванівка – межа Великоолександрівського району: ямковий ремонт засипанням та профілюванням доменного шлаку (11 км, 450 тон шлаку);

- профілювання білощебеневої дороги Новомиколаївка – Блакитне (5 км);

- профілювання білощебеневої дороги від Т-2207 до с. Добрянка (2 км);

- дорога від с. Князівка до с. Мала Шестірня: ямковий ремонт засипанням та профілюванням доменного шлаку (10 км, 350 тон шлаку);

- дорога Високопілля – Князівка: ямковий ремонт засипанням асфальтобетонного матеріалу (1 км, 10 тонн асфальту).

Кошти місцевих бюджетів на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування не виділялися та не використовувалися.

Для ремонту комунальних автодоріг в бюджетах сільських, селищних рад передбачено кошти, в загальному обсязі 751,3 тис. грн. З бюджету Високопільської селищної ради протягом звітного періоду використано близько 130 тис. грн (проведення поточного ремонту об’їзної дороги в смт Високопілля).

Обсяг обороту роздрібної торгівлі забезпечено на рівні 37,1 млн. грн, що становить 106,6 % до аналогічного періоду минулого року (34,8 млн. грн) та 44,9 % до річного плану (82,6 млн. грн). У розрахунку на душу населення цей показник становить 2460 грн.

З метою проведення моніторингу цін на основні продукти харчування, що реалізуються на споживчому ринку району та нагляду за додержанням в районі вимог щодо безпеки продукції, здійснено 27 обстежень торгівельних об’єктів. В результаті проведених обстежень порушень не виявлено.

Протягом січня – червня 2016 року на обліку в Високопільському районному центрі зайнятості перебувало 828 незайнятих громадян. Станом на 01 липня 2016 року на обліку перебуває 413 безробітних.

Протягом звітного періоду працевлаштовано 435 незайнятих громадян (в аналогічному періоді 2015 року – 409 громадян), в тому числі: за рахунок надання одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю – 7 чоловік.

З початку року пройшли професійне навчання 176 чоловік.

Працевлаштування безробітних на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування складає 2 особи.

Протягом січня – червня 2016 року від роботодавців району надійшло 438 вакансій. Рівень укомплектованості вакансій – 95,4 %.

Залучено до громадських робіт 42 безробітного, до інших робіт тимчасового характеру – 183 безробітних.

Завдяки тісній співпраці управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації та Високопільського районного центру зайнятості населення та інших соціальних партнерів, особам з обмеженими фізичними можливостями надавалися послуги з профорієнтації, професійного навчання, вирішення питання працевлаштування, індивідуальні консультації.

Протягом звітного періоду на обліку у Високопільському районному центрі зайнятості перебувало 14 осіб з групою інвалідності, які отримували соціальні послуги. Впродовж січня-червня поточного року працевлаштовано 6 осіб, 4 особи з обмеженим фізичним станом проходили курси підвищення кваліфікації, 4 – залучено до інших робіт тимчасового характеру.

Станом на 01 липня 2016 року допомогу малозабезпеченим сім’ям отримує 256 сімей, сума виплат становить 3761,3 тис. грн.

З метою недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин робочою групою протягом січня – червня 216 року здійснено 7 рейдів, перевірками охоплено 68 суб’єктів господарювання, які використовують найману працю. При цьому виявлено 20 фактів використання найманої праці без належного юридичного оформлення. Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації здійснює контроль за якісним складанням угод та колективних договорів. Протягом звітного періоду зареєстровано 10 колективних договорів.

З метою отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації протягом січня – червня 2016 року охоплено близько 7263 особи, здійснено виплат на загальну суму 32386,2 тис. грн, в аналогічному періоді минулого року охоплено близько 6988 осіб, загальна сума нарахованих коштів склала 13326,0 тис. грн.

Станом на 01 липня 2016 року в стаціонарному відділенні комунального закладу «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування населення» проживає 11 одиноких громадян. Проблемами одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку, інвалідів опікується 12 соціальних робітників та один працівник, якими надається допомога по веденню особистих господарств та присадибних ділянок. На постійній основі обслуговуванням охоплено 149 одиноких та одиноко проживаючих громадян району, з них – 15 на платній основі. Впродовж січня – червня 2015 року надано 5207 соціальних послуг. Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 380 одиноких та одиноко проживаючих громадян району.

За призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ звернулось 1590 осіб, протягом аналогічного періоду 2015 року – 630 звернень. Загальна сума виплат складає 2020,1 тис. грн.

Станом на 01 липня 2016 року субсидію на житлово-комунальні послуги отримує 3273 особи, сума компенсацій організаціям надавачам послуг складає 1465,5 тис. грн.

Пільги на житлово-комунальні послуги отримують 446 ветеранів війни, сума компенсацій за надані послуги складає 654,0 тис. грн.

Програмний комплекс «Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» постійно оновлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Станом на 01 липня 2016 року налічується 4686 осіб, з них за статусами: ветеранів війни – 373 особи; ветеранів праці – 276 осіб; дітей війни – 1373 особи; інвалідів – 703 особи; багатодітних та членів їх сімей, в т.ч. прийомних – 803 особи.

Протягом січня – червня 2016 року видано 17 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації та 23 направлення на отримання ортопедичних виробів. Протягом аналогічного періоду 2015 року видано 29 направлень на виготовлення технічних засобів реабілітації, видано 28 направлень для отримання ортопедичних виробів.

З метою соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС компенсацію на продукти харчування отримали 40 осіб. Проведено пільгове зубопротезування п’ятьом особам, що мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС на загальну суму 3,5 тис. грн.

З метою забезпечення санаторно-курортним лікуванням, на обліку перебуває 23 інваліди та 6 учасників бойових дій антитерористичної операції, видано 4 путівки, 1 інваліду загального захворювання. Впродовж 2015 року забезпечено путівками до санаторно-курортних закладів 5 осіб.

Протягом звітного періоду 2016 року в районі забезпечено 100 % фінансування всіх видів державних допомог з Державного бюджету України.

Станом на 01 липня, у зв’язку з впровадженням реформи децентралізації, в районі функціонує 11 дошкільних навчальних закладів, із них 6 у складі навчально-виховних комплексів, 1 дитячий садок функціонує в сезонному режимі – Миколаївський дитячий садок Іванівської сільської ради.

Потужність дошкільних навчальних закладів (без урахування Кочубеївської ОТГ) становить 449 місць. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць становить 96 осіб.

Станом на 01 липня 2016 року в районі проживає 872 дитини дошкільного віку (від 0 до 6 (7) років), із них віком від 3 до 6 (7) років 489 дітей. Контингент вихованців становить 430 дітей, із них 33 дитини до 3-х років.

Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 2 до 6 (7) років становить 68,5%, віком від 3 до 6 (7) років – 81,2 %.

У дошкільних навчальних закладах району ведеться облік дітей, які стоять на черзі. Станом на 01 липня 2016 року черга становить 97 дітей від 3-х років і 79 дітей до 3-х років, з них:

- комунальний заклад «Високопільський яслі-садок «Барвінок» Високопільської районної ради: до 3-х – 49; від 3-х – 50;

- Архангельський ясла-сад: до 3-х – 23; від 3-х – 43;

- комунальний заклад «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради: до 3-х – 7; від 3-х – 4.

Охоплення дітей повною загальною середньою освітою становить – 100 %. У 2016 році закінчили базову загальну середню освіту 103 учня, 29 учнів – повну загальну середню освіту, з них 2 учня отримали атестат «За досягнення у навчанні» та срібні медалі.

Мережа позашкілля налічує 2 позашкільні заклади, у яких навчаються 541 дитина та підлітків віком від 5 до 18 років, що становить 56% від загальної кількості дітей шкільного віку. Навчально-виховний процес здійснюється у 44 гуртках, групах, секціях з різних напрямків. Середня наповнюваність гуртків двох закладів становить 12 вихованців, що відповідає вимогам Закону України «Про позашкільну освіту».

Станом на 01 липня 2016 року при комунальному вищому закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради курси підвищення кваліфікації пройшли 23 педагогічних працівника, або 88 % від плану.

З 01 по 14 червня 2016 року функціонувало 8 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням з дворазовим харчуванням, з графіком роботи з 8.00 до 14.00 години.

Охоплено відпочинковою зміною 426 дітей різних вікових категорій, що складає 53 % від загальної кількості дітей шкільного віку, з них:

  1. сироти та позбавлені батьківського піклування – 16;

  2. інваліди – 2;

  3. постраждалі від ЧАЕС – 5;

  4. із малозабезпечених, багатодітних сімей – 159;

  5. перебувають на диспансерному обліку – 38;

  6. агропромислового розвитку та соціальної сфери села – 95;

  7. талановиті та обдаровані – 98;

  8. діти учасників та загиблих в зоні АТО – 12;

  9. діти внутрішньо переміщених осіб – 1.

Станом на 01 липня 2016 року спрямовано бюджетних коштів на відпочинок 64,0 тис. грн, та 10,0 тис. грн благодійних, спонсорських.

З 02 по 15 червня 2016 року збірна команда комунального закладу «Високопільська районна дитячо-юнацька спортивна школа» Високопільської районної ради приймала участь у масових комплексних змаганнях для вихованців дитячо-юнацьких спортивних закладів області «Дитяча Олімпіада Херсонщини – 2016» на базі дитячого оздоровчого табору «Прибрежний» (смт Лазурне, Скадовського району Херсонської області) у кількості 16 учнів. Профінансовано 45,2 тис. грн.

Заплановано до розгляду на черговому засіданні сесії районної ради питання щодо створення комунального закладу «Новопетрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради Херсонської області шляхом злиття комунального закладу «Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області та Новопетрівського дитячого садка «Альонка».

В бюджеті відділу освіти передбачено 19,0 тис. грн на проведення поточних ремонтів приміщень навчальних закладів району. Станом на 01 липня 2016 року закуплено вапно, фарбу.

Тривають поточні ремонти:

- системи опалення та системи вентиляції харчоблоку комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» Високопільської районної ради;

- приміщень комунального закладу «Потьомкинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок» Високопільської районної ради;

- приміщень комунального закладу «Князівський дитячий садок «Зернятко» Високопільської районної ради;

- комунального закладу «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради на загальну суму 30,0 тис. грн.

Станом на 01 липня 2016 року придбано двохярусні дитячі ліжка для комунального закладу «Малошестірнянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради в кількості 5 штук на загальну суму 11,0 тис. грн.

Проводиться робота щодо оформлення свідоцтва на право власності на будівлю та земельну ділянку комунального закладу «Архангельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», комунального закладу «Високопільський ясла-садок «Барвінок» Високопільської районної ради, комунального закладу «Потьомкинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок» Високопільської районної ради, комунального закладу «Князівський дитячий садок «Зернятко» Високопільської районної ради. Прийнято відповідне рішення ХІІ сесії Високопільської районної ради УІІ скликання від 01 липня 2016 року № 146 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 25 грудня 2015 року № 31 «Про районний бюджет на 2016 рік» щодо виділення коштів на виготовлення свідоцтв на право власності на майно в сумі 23,2 тис. грн.

З метою забезпечення рівності прав і можливостей населення району у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей в районі збережено мережу закладів культури. 14 закладів клубного типу, 11 бібліотек в сільській місцевості, комунальний заклад «Високопільський районний краєзнавчий музей», комунальний заклад «Високопільська центральна районна бібліотека», комунальний заклад «Високопільська дитяча музична школа», в тому числі комунальний заклад «Високопільський районний Будинок культури» забезпечують в районі розвиток та збереження аматорського мистецтва. Станом на 01 липня 2016 року в районі діє 156 клубних формувань.

Протягом січня – червня 2016 року районним Будинком культури, краєзнавчим музеєм, районною бібліотекою та музичною школою проведено 66 заходів.

Забезпечено проведення поточних та косметичних ремонтних робіт приміщень будинків культури, клубів та бібліотек на загальну суму 623,3 тис. грн.

У комунальному закладі «Високопільський будинок культури» проведено часткові ремонтні роботи, а саме: відремонтовано дах на загальну суму – 99,6 тис. грн, відремонтували фойє, глядацькі сцени на суму 5,7 тис. грн, а також придбано спеціальну музичну апаратуру на суму 68,0 тис. грн, ноутбук – 8,0 тис. грн, принтер – 2,7 тис. грн; покриття на сцену – 5,3 тис. грн.

Комунальним закладом «Високопільська центральна районна лікарня» забезпечено виконання плану асигнувань (2955,5 тис. грн) та профінансовано за січень – червень 2016 року видатків на суму 2812,1 тис. грн, касові видатки становлять 2802,0 тис. грн. Станом на 01 липня 2016 року власні надходження становлять – 141,4 тис. грн, за аналогічний період 2015 року – 94,5 тис. грн, темп росту власних надходжень – 149,6 %. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментам складає 7,59 грн; по харчуванню – 8,70 грн.

Медичними бригадами здійснено 28 виїздів в населені пункти району та прийнято 734 особи, у тому числі 548 дітей.

Комплексним медичним оглядом охоплено 168 учасників війни, 16 інвалідів, 48 учасників АТО.

Медичні заклади району на 84 % укомплектовані лікарями, на 96 % - середнім медичним персоналом. З метою покращення кадрового потенціалу, на даний час, навчання в інтернатурі проходить 1 лікар-інтерн дерматовенеролог Бойчук Тетяна Романівна.

В амбулаторіях загальної практики сімейної медицини утримується 16 ліжок денного перебування, з початку року проліковано 394 особи.

У зв’язку з реалізацією заходів щодо децентралізації державної влади та створенням Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, передано 7 ліжок до комунального закладу «Кочубеївський центр первинної медичної допомоги», 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 5 фельдшерсько-акушерських пунктів. Таким чином, станом на 01 липня 2016 року мережа амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів району становить: 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 12 фельдшерсько-акушерських пунктів.

На 2016 рік заплановано 39300 лікарських відвідувань, фактично за січень – червень 2016 року здійснено 24670 лікарських відвідувань.

З метою недопущення зростання показника захворюваності на туберкульоз здійснено обстеження населення району методом флюорографії 1757 осіб, або 28,5 % від запланованої кількості (6150 осіб).

З метою покращення виявлення онкологічних захворювань, особливо візуальних форм новоутворень, в лікарні діє оглядовий кабінет. Станом на 01 липня 2016 року в жіночому оглядовому кабінеті оглянуто 2357 жінок, що складає 46,6 % від річного плану (5062), в чоловічому оглядовому кабінеті оглянуто 1146 чоловік, що складає 40,3 % від річного плану (2845). Для отримання знеболювальних препаратів, звернень від онкохворих протягом звітного періоду не надходило. З місцевого бюджету на придбання ліків для онкохворих, а саме: наркотичних лікарських засобів, виділено коштів на суму 10,0 тис. грн.

Для комунальних закладів: «Іванівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» та «Малошестірнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» придбано глюкометри та ростомір на загальну суму 2,3 тис. грн.

Для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі комунального закладу «Архангельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» використано кошти на загальну суму 5,0 тис. грн.

Для комунального закладу «Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги» придбано: 1 персональний комп’ютер на суму 10,793 тис. грн; туберкуліну – на загальну суму 19,7 тис. грн; вакцину (АКДП-біолік; АДП-біолік; АДП-М-біолік) – на загальну суму 16,0 тис. грн; запчастини для ремонту спеціалізованих медичних автомобілів (УАЗ, ОПЕЛЬ) – на загальну суму 15,6 тис. грн; матеріали для косметичного ремонту та для підготовки до опалювального сезону (утеплення вікон, дверей) – на загальну суму 4,0 тис. грн; медичне обладнання (затискач кровоспинний, пінцети, лотки ниркоподібні) – на загальну суму 1,4 тис. грн.

Для придбання ліцензії для роботи з програмним забезпеченням «М.Е.ДОС» використано кошти в сумі 1,5 тис. грн. Для перепідготовки лікаря-терапевта дільничного комунального закладу «Потьомкинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Новікова А.Ю. на сімейного лікаря (тривалість навчання - 6 місяців), а також для проходження курсів підвищення кваліфікації 2 педіатрів комунального закладу «Високопільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» використано коштів на загальну суму 2,4 тис. грн. Для оплати пільгових рецептів використано майже 3,0 тис. грн бюджетних коштів.

Для комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» придбано: новий апарат ультразвукової діагностики на загальну суму 450,0 тис. грн; нове медичне обладнання – центрифугу лабораторну – 30,0 тис. грн; електрокардіограф - 27,0 тис. грн. Проведено капітальний ремонт даху інфекційного відділення на суму 189, 8 тис. грн. та даху будівлі моргу – 23,5 тис. грн. Продовжується ремонт приміщень приймального відділення – здійснено заміну дерев'яних вікон на металопластикові, косметичний ремонт стін та стелі, заміна підлоги. Станом на теперішній час, на ремонт приймального відділення витрачено коштів на загальну суму 16,5 тис. грн.

З метою забезпечення реалізації молодіжної політики в районі проведено 8 культурологічних заходів з метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів.

Інформаційно-просвітницькою роботою охоплено 1,7 % населення з числа молоді та залучено до проведення соціальних акцій з питань пропаганди здорового способу життя.

Рівень охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності становить 4,8 %, від загальної кількості жителів району.

Протягом січня – червня 2016 року проведено 10 районних змагань (залучено 340 осіб), 7 змагань в рамках районної Спартакіади школярів (залучено 427 учнів), здійснено 18 виїздів на обласні змагання (залучено 212 учнів), 10 обласних заходів з футболу, чемпіонат області (залучено 150 осіб). Всього охоплено різними видами заходів – 1145 учнів.

Освітній рівень фахівців сфери фізичної культури та спорту – 72 %, із 23 осіб, зайнятих у даній сфері вищу освіту мають 12 осіб, середньо-спеціальну – 4.

Протягом січня – червня 2016 року з районного бюджету та спонсорських коштів профінансовано 16 спортивно-масових та молодіжних заходів на суму 24,0 тис. грн.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації протягом І півріччя 2016 року проведено 13 профілактичних відпрацювань дозвілля молоді у вечірній час, вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних речовин, розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо додержання вимог законодавства при роботі цих закладів (за аналогічний період 2015 року – 9 відпрацювань).

Під час проведення відпрацювань складено 11 адміністративних протоколів, з них: за неналежне виконання батьківських обов’язків – 4, втягування неповнолітніх у вживання алкоголю – 1, за тютюнопаління в громадському місці – 4, перебування в громадському місці в нетверезому стані – 2

Звернень до служби у справах дітей районної державної адміністрації про надання соціального житла від дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом звітного періоду не надходило.

Високопільським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом січня – червня 2016 року здійснено 61 інспектування сімей, надано соціальні послуги 29 сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 75 дітей, яким надано 145 соціальних послуг.

Протягом звітного періоду 2016 року проведено 33 перевірки цільового використання коштів при народженні дитини. Також проведено 24 групових заходи з питань пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок, яким охоплено 616 осіб.

Протягом січня-червня 2016 року Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд) відпрацьовано питання щодо надання пільгових кредитів 6 сім’ям на загальну суму 300 тис. грн. за напрямками кредитування на придбання, реконструкцію та газифікацію житла.

У зв’язку з завершенням робіт по реконструкції системи водозабезпечення смт Високопілля Фондом відпрацьовується питання щодо надання пільгових кредитів на водопостачання осель мешканців селища. Одночасно, з метою поширення дії Програми, Фондом продовжується робота з інформування населення району стосовно можливостей та умов отримання довгострокових пільгових кредитів в рамках програми «Власний дім».

Станом на 01 липня 2016 року за оренду земель сільськогосподарського призначення державної власності сплачено орендної плати на загальну суму 991,72 тис. грн, що становить 12,5 % від загального обсягу (7912,54 тис. грн). За оренду земельних часток паїв орендна плата не виплачувалась. За землі несільськогосподарського призначення сплачено орендної плати на загальну суму 974,84 тис. грн, що становить 49,7 % від загального обсягу нарахувань (1961,77 тис. грн).

Підводячи загальний підсумок виконання Програми, слід зазначити, що із 114 проектів, які пропонувалися до реалізації в 2016 році протягом звітного періоду стовітсотково вдалося реалізувати - 39 проектів; частково та в стадії реалізації перебуває 16 проектів. 55 проектів залишаються нереалізованими, насамперед, у зв’язку з відсутністю відповідного фінансування або ж у зв’язку з кінцевим терміном реалізації проекту в ІІ півріччі 2016 року. Зокрема, серед нереалізованих заходів залишаються: будівництво підвідних газопроводів до сіл Новопетрівка та Новомиколаївка, ліквідація податкового боргу, забезпечення комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» 4 лікарями, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на рівні не менше 50 % від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку для отримання соціального житла, паспортизація полігонів твердих побутових відходів, реконструкція вуличного освітлення та водопровідних мереж в населених пунктах району, будівництво очисних споруд в смт. Високопілля, забезпечення ЦНАП необхідною технікою та обладнанням, капітальний ремонт стадіону в смт Високопілля, забезпечення участі районної делегації в проведенні Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти» та святкуванні Дня підприємця з відзначенням кращих суб’єктів господарювання району, придбання ліцензій для забезпечення доступу до регіонального веб-порталу адміністративних послуг, створення інформаційно-ресурсних центрів на базі існуючих бібліотек, продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а також ряд інших проблемних питань, над якими необхідно працювати в подальшому.


Соціально-економічний розвиток Високопільського району в 2013 році

 

Станом на 01 січня 2014 року в районі проживає 15209 осіб, в тому: числі міське населення – 6169 осіб, сільське – 9040 чол. Громадян працездатного віку – 8,8 тис. осіб, або 57,9 % від загальної чисельності. Темп приросту населення до початку року становить -0,72 %. Коефіцієнт природного приросту населення становить -3,9 проміле. Протягом звітного періоду народилося 222 особи, померло 282 особи. Сальдо міграції становить -3,3 проміле. Протягом звітного періоду прибуло в район 250 осіб, вибули з району 300 осіб.

На зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання та впровадження інноваційних технологій у виробництво залучено 5 млн. грн внутрішніх інвестицій (власні кошти підприємств) та 11,3 млн. грн – іноземних.

Надходження податкових платежів за січень-грудень 2013 року до Зведеного бюджету становить 21077,7 тис. грн. В порівнянні з 2012 роком вони зросли на 778,4 тис. грн, або на 3,8 %.

Збільшення надходжень до Зведеного бюджету в порівнянні з минулим роком відбулося переважно за рахунок росту надходжень податку на доходи фізичних осіб – на 966,9 тис. грн, або на 10 %, та плати за землю на 211,3 тис. грн, або на 7,9 %.

Виконання прогнозних показників зведеного бюджету становить 106,5 %. Перевиконання складає 1290,6 тис. грн.

До Державного бюджету мобілізовано 4750,5 тис. грн, чим забезпечено виконання прогнозів на 100,7 %. Порівняно з 2012 роком надходження збільшились на 547,9 тис. грн, або на 13 %.

До Місцевого бюджету надійшло 16327,2 тис. грн податкових платежів. Виконання прогнозних завдань становить 108,3 %. Понад план мобілізовано 1257,3 тис. грн податків і зборів. Порівняно з 2012 роком надходження зросли на 230,5 тис. грн, або на 1,4 %.

У надходженнях до Місцевого бюджету найбільшу питому вагу займають податок з доходів фізичних осіб – 10657,8 тис. грн, або 65,3 %, плата за землю – 2894,8 тис. грн, або  17,7 %, та плата за надра – 1856,4 тис. грн, або 11,4 %.

Основними платниками податку з доходів фізичних осіб є такі підприємства, як ТОВ «Заготзерно Високопілля» та ПАТ «АрселорМіттал Берислав». За останніми статистичними даними, кількість працюючих на ТОВ «Заготзерно Високопілля» становить 78 осіб; податок з доходів фізичних осіб – 236,6 тис. грн, які в повному обсязі надійшли до районного бюджету. На ПАТ «АрселорМіттал Берислав» працює 127 осіб, проте податок з доходів фізичних осіб сплачується до районного бюджету не в повному обсязі у зв’язку з залученням до виробничої діяльності субпідрядних організацій, які зареєстровані на території інших районів та областей та сплачують зазначений податок за місцем реєстрації. Так, в порівнянні з минулим роком, сплата підприємством зазначеного податку скоротилася на 61,0 тис. грн, і становить 499,1 тис. грн.

Темп зростання податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету до початку року становить 243,6 % (при плані 88,3 %). Проте, в порівнянні з минулим роком даний показник зменшився на 41,4 відсоткових пункти, що має позитивну динаміку та пояснюється результативністю вжитих заходів щодо стягнення боргів. Загальна сума заборгованості станом на 01 січня 2014 року становить 166,6 тис. грн.

Надходження до районного бюджету протягом звітного періоду становлять 15,8 млн. грн. Темп зростання доходів місцевих бюджетів в порівнянні з минулим роком становить 105,5 % (прогнозувалося 86,4 %). Надходження до загального фонду районного бюджету протягом звітного періоду становлять 11410,9 тис. грн, що становить 103,9 % до плану (прогнозувалося 100 %). Темп зростання доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) становить 91,7 % (прогнозувалося 88,5 %). Доходи загального фонду в порівнянні з минулим роком зменшились на 1029,5 тис. грн, або на 8,3 % (насамперед за рахунок зменшення плати за надра). Надходження до спеціального фонду збільшились на 1,8 млн. грн, або на 69 % (насамперед за рахунок благодійної допомоги ПАТ «АрселорМіттал Берислав»). Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення – 1038,9 грн (прогнозувалося 723,9 грн).

На постійному контролі районної державної адміністрації знаходиться питання своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності. З підприємствами, які нараховують своїм працівникам заробітну плату, нижче встановленого законодавством рівня, проводиться відповідна робота щодо перевірки стану дотримання трудового законодавства. Наприкінці року таких підприємств у районі налічувалося 13 одиниць, кількість працюючих в яких становить 90 фізичних осіб, а саме: Князівське сільськогосподарське товариство, фермерське господарство «Новий день», об’єднання фермерських господарств «Тетяна», фермерське господарство «Промінь»,  Госпрозрахунковий ринок, приватне підприємство «Олена», приватне сільськогосподарське підприємство «Дарина»,  фермерське господарство «Форум», фермерське господарство «Обрій», товариство з обмеженою відповідальністю «Антей», комунальне підприємство «Водолій – 2007», фермерське господарство «Ак-Агро», комунальне підприємство «Архангельське». Керівників зазначених підприємств запрошено на засідання комісії з питань наповнення місцевих бюджетів району та бюджету Пенсійного фонду; управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрції спільно з Високопільським районним центром зайнятості перевірено правильність складання трудових договорів та угод; робочою групою з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення проведено відповідні рейди. За результатами проведеної роботи отримано пояснювальні записки  щодо нараховування заробітної плати найманим працівникам   згідно відпрацьованого часу виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Порушень законодавства не встановлено.

Питома вага прибуткових підприємств становить 99,0 %. На території району зареєстроване 1 збиткове підприємство – ПАТ «АрселорМіттал Берислав» (станом на 01 січня 2014 року загальна сума збитків становить 150,0 тис. грн, на 01 січня 2012 року – 534,0 тис. грн). З керівництвом підприємства проводяться періодичні зустрічі, надається методична та організаційна допомога у вирішенні проблемних питань. За результатами проведеної роботи темп зменшення збитків підприємства в порівнянні з минулим роком становить 71,9 %.

Для забезпечення позитивної динаміки розвитку бізнесу в районі проведено наступну роботу. Вжито ряд заходів спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності та зменшення адміністративного тиску на підприємців району: державним адміністратором Дозвільного центру було прийнято 204 звернення про видачу документів дозвільного характеру, видано 39 документів, зареєстровано 8 декларацій, надано 133 консультації, в газеті «Високе поле» опубліковано 3 статті, в Дозвільному центрі встановлено програмне забезпечення для реєстрації відповідних заяв та дозвільних документів; на офіційному веб-сайті Високопільської районної державної адміністрації забезпечено розміщення переліку місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного центру та перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному центрі. Організовано 39 семінарів для суб’єктів малого бізнесу, 15 «круглих столів» та 45 зустрічей з трудовими колективами району, забезпечено оновлення 8 інформаційних стендів, проведено 17 відкритих зустрічей з платниками податків,  17 прес-конференцій та 18 заходів з молоддю (конкурси). На постійному контролі голови районної державної адміністрації перебуває питання виконання заходів, визначених районним «Планом взаємодії районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, районних служб, установ та організацій, до компетенції яких входить виконання правоохоронних та контролюючих функцій, щодо усунення необґрунтованого тиску на суб’єктів підприємницької діяльності», який затверджено головою районної державної адміністрації від 08 жовтня 2012 року 144/02-18/12.

З метою реформування сфери надання адміністративних послуг та створення в районі центру надання адміністративних послуг (далі - Центр) проведено наступну роботу: розроблено план заходів щодо створення центру надання адміністративних послуг у Високопільському районі; сформовано загальний перелік адміністративних послуг, що надаються  структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними службами, установами та організаціями, сільськими, селищними радами; затверджено положення про Центр; укладено меморандум між районною державною адміністрацією та Високопільською селищною радою щодо організації роботи Центру; забезпечено розміщення затверджених структурними підрозділами, установами та організаціями інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Високопільської районної державної адміністрації; забезпечено підписання регламенту взаємодії з поштовим відділенням щодо надання визначеного переліку адміністративних послуг районної державної адміністрації за допомогою поштового зв’язку; проведено попередній розрахунок витрат коштів з державного, районного та місцевого бюджетів, необхідних для створення та забезпечення функціонування Центру; прийнято 3 розпорядження голови районної державної адміністрації, надано 2 доручення, надіслано понад 60 листів до обласної державної адміністрації, районних служб, установ та організацій; проведено 19 робочих нарад щодо організації надання адміністративних послуг в районі та підвищення ефективності роботи за проектом «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту»; оновлено матеріали щодо регламенту взаємодії між Херсонською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та Високопільською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу фізичних, юридичних осіб до адміністративних послуг; з метою забезпечення співфінансування з районного бюджету заходів щодо створення в районі  Центру, прийнято рішення районної ради від 04 жовтня 2013 року № 613 «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку малого і середнього підприємництва у Високопільському районі на 2013-2014 роки; проведено роботу щодо придбання та встановлення інформаційного стенду у Високопільському відділенні Укрпошти; підписано договір між Високопільською районною державною адміністрацією та Херсонською обласною державною адміністрацією з метою делегування функцій замовника по утворенню центрів надання адміністративних послуг від 31 жовтня 2013 року №Д-9/221-2013/20; 03 грудня 2013 року рішенням XL сесії Високопільської селищної ради VI скликання створено центр надання адміністративних послуг у Високопільському районі, в структуру виконавчого апарату селищної ради введено посаду адміністратора Центру надання адміністративних послуг; в Управлінні державної казначейської служби у Високопільському районі від 27 листопада 2013 року № 220 зареєстровано бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на суму 68270 гривень для оплати комп'ютерної техніки та обладнання; оголошено конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора ЦНАП та висвітлено в районній газеті «Високе поле» (№ 1-2 «71908» від 10 січня 2014 року).

Разом з тим, станом на сьогоднішній день, органами державної казначейської служби у Високопільському районі не забезпечено своєчасного фінансування сум зобов’язань за укладеними договорами на придбання комп’ютерної техніки та обладнання, що унеможливлює повноцінну роботу Центру надання адміністративних послуг у Високопільському районі при Високопільській селищній раді. Високопільською районною державною адміністрацією надіслано листа голові обласної державної адміністрації щодо сприяння у вирішенні даного питання.

З метою підтримки суб'єктів малого підприємництва в районі забезпечено реалізацію програми розвитку малого та середнього підприємництва, на виконання заходів якої у 2013 році використано 5,0 тис. грн. Забезпечено участь районної делегації підприємців у святкуванні Дня підприємця в м. Херсон з відзначенням кращих суб’єктів господарювання району, та в Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: екологічні інвестиції, співпраця, економічний розвиток» в м. Нова Каховка.

За результатами вжитих заходів кількість суб’єктів підприємництва станом на 01 січня 2014 року становить 512, з них: 97 юридичних та 415 фізичних осіб. Малих підприємств – 94. Показник кількості малих підприємств на 10 тисяч чоловік наявного населення становить 61,7 од. (при плані 62,7 од), чисельність працюючих на малих підприємствах – 393 особи (при плані 400 осіб), частка надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів – 8,2 %; кількість зареєстрованих фермерських господарств становить 80 одиниць. Частка малих підприємств у загальній кількості суб’єктів підприємництва  становить 18,4 %, у загальній кількості  малих та середніх підприємств – 97,4 % (при плані 94,1 %). За звітний період поточного року малими підприємствами сплачено до бюджету 2,84 млн. грн податків і зборів, що на 16 % більше від запланованого (2,45 млн. грн). Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) забезпечено, як і прогнозувалося, на рівні 11 % (19,3 млн. грн).

Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників забезпечена на рівні 65,2 % (прогнозувалося 18,2 %), середніх підприємств – 34,8 % (прогнозувалося 21,0 %).

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 2,0 од. (3 підприємства: ПАТ «АрселорМіттал Берислав», ТОВ «Заготзерно Високопілля», АФГ «Ольвія») (прогнозувалося – 3,9 од.), чисельність працюючих на середніх підприємствах – 210 осіб. Частка середніх підприємств у загальній кількості суб’єктів підприємництва  становить 0,6 %. У загальній кількості  малих та середніх підприємств – 3,1 % (прогнозувалося 5,9 %). Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) забезпечено, як і прогнозувалося, на рівні 81,7 % (143,0 млн. грн).

З метою контролю за якістю продуктів харчування в дитячих та навчальних, оздоровчих закладах, закладах громадського харчування, комунальних та лікувально-профілактичних закладах Високопільським лабораторним відділенням Бериславського міжрайонного лабораторного центру протягом року проведено 47 планових перевірок об’єктів, в тому числі: харчових – 5, дитячих та підліткових закладів з пунктами харчування – 23, із них: дитячих оздоровчих закладів – 15, комунальних об’єктів – 5, в тому числі: водопроводи – 2.

З метою нагляду за додержанням в районі вимог щодо безпеки продукції, здійснено обстеження торгівельних об’єктів у 6 сільських радах та забезпечено проведення контролю за наявністю сертифікатів відповідності та висновків держсанекспертизи, що підтверджують якість та безпеку харчових продуктів. В результаті проведених обстежень виявлено 1 порушення, накладено штрафну санкцію на суму 510 грн.

Забезпечено реалізацію державної цінової та тарифної політики шляхом координації регуляторної діяльності по сільським та селищним радам: проведено аналіз регуляторних актів та вжито заходи щодо приведення їх у відповідність принципам державної регуляторної політики, забезпечено щоденний моніторинг ринкових цін, проведено 14 перевірок дотримання граничного рівня торгівельної надбавки на основні продовольчі товари на торгівельних об’єктах району, 5 порушникам надіслано офіційні листи-попередження, проведено відповідну роз’яснювальну роботу.

Протягом 2013 року Високопільською районною радою з орендодавцями комунального майна укладено 48 договорів оренди, з них: 38 двохсторонніх, 9 трьохсторонніх, 1 договір позички. Всього до районного бюджету від оренди комунального майна надійшло 15,8 тис. грн.

На сесіях районної ради прийнято 92 рішення з питань управління комунальної власності. Надано 8 дозволів  відділу освіти районної державної адміністрації на списання комунального майна, від реалізації якого надійшло до районного бюджету 13,224 тис. грн.

Протягом 2013 року від відчуження на аукціоні цілісного майнового комплексу Високопільської центральної районної аптеки № 13 надійшло 48,07 тис. грн, колишньої пральні комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» - 15,437 тис. грн. Всього від продажу зазначених об’єктів до районного бюджету надійшло 64,164 тис. грн. З них: 25,14 тис. грн виділено на придбання приладів в хімічну лабораторію комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня».

Депутатами районної ради здійснено обстеження 4 житлових квартир та двох будинків. Робочою групою обстежено 36 об’єктів закладів, що належать до спільної  власності територіальних громад сіл і селищ району.

Проведено претензійно – позовну роботу щодо стягнення заборгованості по відшкодуванню орендної плати 13,085 тис. грн, нарахованої  пені 722 грн, а також щодо  розірвання договору оренди нерухомого майна об’єкта спільної власності територіальних громад району від 26 грудня 2011 року, укладеного між Високопільською районною радою та ФОП Гвоздьовим О.В.

На даний момент в аукціонному центрі знаходиться одна пропозиція щодо продажу об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад:

-        металоконструкції, будівельні матеріали об’єкта незавершеного будівництва (телеретранслятора), стартова ціна – 105,00 тис. грн без ПДВ.  

23 грудня 2013 року з аукціону продано нежитлову будівлю колишньої адмінбудівлі будинку піонерів та школярів  на суму 37,03 тис. грн, які надійдуть протягом 2014 року.

З метою інвестиційного розвитку розпочато роботу з реалізації інвестиційного проекту ТОВ «Атлас Енерджі» щодо будівництва в                         смт Високопілля сонячної електростанції. Забезпечено виділення товариству земельної ділянки, площею 10 га. Станом на 01 січня 2014 року завершено першу чергу будівництва об’єкта, закуплено частину необхідного обладнання та проведено роботи щодо його встановлення. Освоєно капітальних інвестицій на загальну суму 11,3 млн. грн. Станом на сьогоднішній день тривають проектні роботи щодо підключення трансформаторної підстанції ТОВ «Атлас Енерджі» до енергетичних систем ПАТ ЕК «Херсонобленерго». Проте, зазначене підключення стане можливим лише після реконструкції місцевої трансформаторної підстанції ПАТ ЕК «Херсонобленерго», яке потребує значних капіталовкладень. Завершення будівництва очікується орієнтовно у першому півріччі 2014 року.

На стадії започаткування знаходиться інвестиційний проект                         ТОВ «Дніпрянка» щодо будівництва свинокомплексу для вирощування свиней. Станом на 01 січня 2014 року даний проект проходить відповідну інноваційну експертизу в «Інституті гігієни та медичної екології імені О.М. Марзеєва». Розробляється проект узгодження зміни норм санітарних меж на відстань від забудови свинокомплексу до житлових будинків прилеглого села.

Забезпечено реалізацію проекту щодо видобутку вапняку промисловим підприємством ПАТ «АрселорМіттал Берислав». З початку реалізації проекту вкладено прямих іноземних інвестицій на загальну суму 133 тис. дол. США. Площа родовища становить 48,89 га. Площа під видобуток корисних копалин – 21,7 га, під розміщення відвалів, складання родючого шару ґрунту, розширення кар’єру - 33,04 га. Щорічний обсяг видобутку вапняку в середньому становить 370 тис. тон. Завершено роботу щодо реконструкції проблемного відрізку залізничної колії (біля залізничної станції «Блакитна»), а саме: проведено заміну скидаючого вістряка № 16 на стрілочне переведення Р50 марки 1/9 з пристроєм запобіжного вістряка корисної довжини 50 м шляху. Забезпечено надання в оренду ПАТ «АрселорМіттал Берислав» земельної ділянки площею 9,8 га для розробки корисних копалин (договір оренди зареєстровано у реєстраційній службі Високопільському районного управління юстиції від 19 серпня 2013 року № 2162648).

З промисловими підприємствами ТОВ «Заготзерно-Високопілля» проведено роботу щодо розробки проекту на будівництво зерносушарки для досушування вологого зерна та насіння соняшнику. Станом на 01 січня 2014 року зазначений об’єкт збудовано та введено в експлуатацію. На реалізацію проекту залучено інвестицій  на загальну суму 237,6 тис. грн.

З метою надання пропозицій з проведення продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, вільних від забудови, під час проведення міжнародних інвестиційних та інноваційних форумів, виставково-ярмаркових заходів в області, сформовано базу даних інвестиційних майданчиків. Інформація щодо наявних земельних ділянок, придатних для реалізації інвестиційних проектів оперативно висвітлюється на сайті Високопільської районної державної адміністрації.

За результатами вжитих заходів обсяг прямих іноземних інвестицій забезпечено на рівні 239,5 тис. дол. США, що на душу населення становить         15,7 дол. США (прогнозувалося 10,0 дол. США). Питома вага зазначеного показника в загальнообласному обсязі прямих іноземних інвестицій становить 0,1 %. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій з початку року становить 102,4 %.

Обсяг капітальних інвестицій, станом на 01 січня 2014 року, забезпечено на рівні 16,9 млн. грн (прогнозувалося 183,3 млн. грн), що у розрахунку на одиницю населення становить 1109,7 грн (прогнозувалося 11980,4 грн). Темп зростання обсягу капітальних інвестицій в порівнянні з аналогічним періодом минулого року досягнуто на рівні 143,3 % (прогнозувалося 1138,5 %).

Обсяг валової сільськогосподарської продукції району (в порівняльних цінах 2010 року) забезпечено на рівні 211,9 млн. грн, що становить 100,5 % до прогнозу та 141,1 % - в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В тому числі: в галузі тваринництва – 63,2 млн. грн (101,1 % до річного плану, та 112,9 % до аналогічного періоду минулого року), в галузі рослинництва – 148,7 млн. грн (100,3 % до річного плану та 157,9 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

Сільськогосподарськими підприємствами району зібрано 63,5 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що становить 72,2 % до прогнозу, а також 19,0 тис. тон. соняшнику, або 154,5 % від до річного плану.

Відпрацьовано структуру посівних площ сільськогосподарських культур, дотримуючись науково обґрунтованого співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах, відповідно до якої сформовано зернову групу на рівні 30 тис. га, або 53 % від ріллі, 8,5 тис. га соняшнику, або 15 % та парів 20,2 %. З осені  посіяно озимих зернових культур під урожай 2014 року на площі 21,8 тис га, в тому числі: озимої пшениці – на 17,3 га.

З початку 2013 року сільськогосподарськими підприємствами району усіх форм власності придбано мінеральних добрив – 3050 тонн (прогнозувалося 2100 тонн), в т.ч. аміачної селітри – 2200 тонн (прогнозувалося 1890 тонн), суперфосфату – 575 тонн (прогнозувалося 210 тонн), карбаміду – 65 тонн, нітроамофоска – 210 тонн.

Протягом січня – грудня 2013 року підприємствами та населенням району було придбано сільськогосподарської техніки на суму 5842 тис. грн (прогнозувалося до 5 млн. грн), а саме: 14  тракторів на суму 2523 тис. грн, 1- посівний комплекс вартістю 1938 тис. грн, 2 – ґрунтообробні машини вартістю 591 тис. грн та 1 – обприскувач вартістю – 583 тис. грн, 2 – комбайн зернозбиральний – 207 тис. грн.

Станом на 01 січня 2014 року в районі налічується 5130 голів великої рогатої худоби, або на 17,1 % більше від запланованого (4380 голів).  Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби за всіма категоріями господарств забезпечено на рівні 104,9 %. Поголів’я корів забезпечено на рівні 3170 голів, або на 9,3 % більше від запланованого (2900 голів).  Темп зростання поголів’я корів – 102,0 %. Поголів’я свиней становить 5520 голів, або 95,8 % до запланованого (5760 голів). Темп зростання поголів’я свиней – 101,8 %.

Продукція вирощування худоби та птиці (в живій вазі) становить 2,490 тис. тонн,  що на 210 тонн, або на 9,2 % більше в порівнянні з минулим роком та на 2,0 % більше від запланованого (2,444 тис. тонн). Також спостерігається значна тенденція росту по виробництву молока. На 01 січня 2014 року цей показник, як і планувалося, сягає 11,34 тис. тонн, що на 870 тонн, або на 8,3 % більше, в порівнянні з минулим роком. Виробництво яєць за 2013 рік в порівнянні з минулим роком збільшилось на 29 тис. шт., або на 0,3 % та становить 8609 тис. шт.

Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації спільно з управлінням ветеринарної медицини в Високопільському районі, сільськими, селищними головами проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо залучення його до участі у програмі «Державна підтримка галузі тваринництва», яка вступила в дію 25 лютого 2013 року. Здійснюється заохочення громадян району щодо розвитку тваринництва шляхом виплати бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку та за придбання індивідуальних доїльних установок.

Станом на 01 січня 2014 року виплачено дотацій на загальну суму                       238,2 тис. грн, з них: дотація за збереження великої рогатої худоби на суму               231,4 тис. грн, дотація за придбання індивідуальних доїльних установок –              6,8 тис. грн.

Забезпечено функціонування 17 спілок по випасу худобу в сільських, селищних радах району, що на 21,4 % більше від запланованого (14 спілок), а також 3 пунктів по прийому молока у населення (відповідно плану).

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в районі протягом року не створювалися. Робота в цьому напрямку продовжується.

Виробництво продукції у переробній галузі становить: борошна – 11,3 тис. тонн, що становить 100,4 % від плану та 116,7 % в порівнянні з минулим роком, олії – 8,4 тонни що становить 110,5 % від плану (прогнозувалося 7,6 тон), хліба та хлібобулочних виробів – 30,6 тонн (101 % від річного плану, 103,7 % в порівнянні з минулим роком).

Будівництво підвідних та розподільчих газопроводів у звітному періоді не проводилось через відсутність відповідного фінансування. Показник газифікації населених пунктів району залишається на рівні 48,6 % (планувалося 57,1 %).

Обсяг реалізованої промислової продукції району становить 26,98 млн. грн (107,9 % до плану та 122,5 % до минулого року), що в розрахунку на одиницю населення становить 1773,7 грн. Позитивна динаміка даного показника пояснюється результативністю вжитих заходів щодо виділення ПАТ «АрселорМіттал Берислав» земельної ділянки, розміром 9,8 га для розширення кар’єру, а також реконструкції проблемного відрізку залізничної колії та вирішення питання щодо відвантаження видобутої сировини.

Забезпечено доступ споживачів до універсальних телекомунікаційних послуг поштового зв’язку нормативної якості. Постійно поліпшуються якісні характеристики мобільного зв’язку та мережі Internet. За результатами проведеної роботи, кількість користувачів мережею «Інтернет» з початку року збільшилась до 630 осіб, або на 120 осіб, що становить 60 % до річного плану (200 осіб) та 65 % в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Забезпечено функціонування сайту Високопільської районної державної адміністрації (далі - сайт), який налічує 15 розділів, що містять в собі 42 підрозділи. З початку року на сайті розміщено 251 матеріал, в тому числі 158 статей в розділі «Новини». Також забезпечено функціонування офіційного сайту Високопільської районної ради та Високопільської селищної ради. Робота щодо створення офіційних сайтів сільських та Архангельської селищної рад в районі продовжується.

Темп зростання пасажирообороту автомобільного транспорту з урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями до відповідного періоду попереднього року становить 50,7 %. Протягом звітного періоду автомобільним транспортом в районі перевезено 37,3 тис. пасажирів, що становить 46,8 % до річного плану (79,7 тис. пасажирів). Показник пасажирообороту становить 1100 тис. пасажиро-кілометрів, що становить 58,7 % до річного плану (1872,5 тис. пасажиро-кілометрів) та 63,5 % до минулого року. Насамперед, це пояснюється відсутністю в районі автотранспортного підприємства, зменшенням кількості внутрішньорайонних автоперевізників, недостатньою зацікавленістю автоперевізників в обслуговуванні додаткових внутрішньорайонних маршрутів, частою несправністю автобусів на діючих маршрутах у зв’язку з незадовільним станом автомобільних доріг.

З метою поліпшення ситуації в даному напрямку проводиться відповідна робота щодо пошуку автоперевізника для залучення його до роботи на 5 внутрішньорайонних маршрутах; вирішується питання щодо створення на території району конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування. Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня 2014 року «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Високопільського району». Дане розпорядження є регуляторним актом, пройшло відповідну погоджувальну процедуру, зареєстроване в районному управлінні юстиції 22 січня  2014 року за № 1/237 та оприлюднене в районній газеті «Високе поле» від 07 лютого 2014 року. Проводиться підготовча  робота щодо проведення відповідного конкурсу.

Рух автобусів на діючих внутрішньорайонних маршрутах тимчасово забезпечує ТОВ «Компанія «Югтранс».

На стадії завершення знаходиться питання створення в районі автотранспортного підприємства

Вживаються заходи щодо поліпшення стану автомобільних доріг. Сільськими, селищними головами виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання капітального ремонту доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Філією «Великоолександрівський райавтодор» ДП «Херсоноблавтодор» проведено роботи з поточного ремонту доріг загального користування на загальну суму 61,102 тис. грн. Субвенцію на ремонт доріг комунальної власності району використано не в повному обсязі через незадовільну роботу філії райавтодору. (планувалося провести ремонти на дорогах, загальною протяжністю 1,432 км та використати кошти субвенції в обсязі 318,8 тис. грн).

Розвиток і зміцнення торгівлі  в районі відбувається шляхом забезпечення функціонування існуючої мережі торгівельних об’єктів та створення необхідної кількості торгових місць на районному споживчому ринку, в першу чергу для торгівлі сільськогосподарською продукцією. На території району протягом звітного року діяло 56 продовольчих та 37 непродовольчих магазинів, 22 об’єкти ресторанного господарства, що належать фізичним особам-підприємцям, а також один госпрозрахунковий ринок, який за товарною спеціалізацією є змішаним, загальною площею 1,07 га та налічував 250 торгових місць. Протягом року в районі проведено 156 ярмарок, в тому числі 52 ярмарки в смт Високопілля та реалізовано на них 346 тонн сільськогосподарської продукції.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі забезпечено на рівні 55,687 млн. грн, що становить 77,0 % до річного плану (72,354 млн. грн), 101,4 % до минулого року (прогнозувалося 117 %). В розрахунку на душу населення цей показник становить 3640 грн.

Низький рівень обороту роздрібної торгівлі обумовлений зменшенням кількості торговельних об’єктів у сільській місцевості та зменшенням товаропотоку з інших регіонів (насамперед Зеленодольсько-Апостолівського напрямку) через вкрай незадовільний стан дорожньої інфраструктури.

Для виправлення ситуації та забезпечення позитивної динаміки показників даного напрямку проведено ряд нарад та ділових зустрічей з керівниками торговельних підприємств району, сільськими, селищними головами, керівництвом райспоживспілки та Високопільського госпрозрахункового  ринку щодо необхідності розширення мережі торгівельних об’єктів району та забезпечення надання ними достовірної звітності до органів статистики.

За результатами вжитих заходів, станом на 01 січня 2014 року торговельна мережа району значно розширилася та налічує: 65 продовольчих та 48 непродовольчих магазинів, 6 продовольчих та 7 непродовольчих контейнерів, 2 автозаправні станції, 320 торговельних місць на госпрозрахункогвому ринку (102 орендовані секції, 108 палаток, лотків та розкладок, 110 місць для продажу з машин), 34 орендованих секції у магазинах спільного користування (Високопільський універмаг), 26 об’єктів виїзної роздрібної торгівлі у сільських населених пунктах (18 палаток, лотків та розкладок, 8 місць для продажу з машин) та 22 об’єкти ресторанного господарства (18 кафе та 4 бари).

Рівень безробіття в районі станом на 01 січня 2014 року становить 4,5 % (прогнозувалося 3,9 %). В порівнянні з минулим роком рівень безробіття знизився на 0,2 відсоткових пункти. Протягом 2013 року послугами Високопільського районного центру зайнятості скористалося 1298 громадян, з них 1163 - мали статус безробітного. Станом на 01 січня 2014 року 373 особи мають статус безробітного. Протягом 2012 року на обліку в Високопільському районному центрі зайнятості  перебувало 1204 особи, статус безробітного мали 1095 осіб. Допомогу по безробіттю одержувало 897 безробітних.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням Високопільського районного центру зайнятості становить 675 осіб, що складає 103,8 % від запланованих показників на 2013 рік – 650 чоловік, у відповідному періоді 2012 року чисельність  працевлаштованих  становить 517 осіб, що свідчить  про збільшення працевлаштованих у 2013 році на 30,6 %.

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності забезпечено на рівні 149 місць (при плані 600 робочих місць), що в порівнянні з минулим роком становить 24,8 %. З них: 109 - у фізичних осіб, 40 – у юридичних.

Низький рівень виконання показника створення нових робочих місць обумовлений прийняттям нового Закону України «Про зайнятість населення», оскільки відповідно до ст. 1 цього закону змінено поняття «нове робоче  місце» (робочі місця, які мають сезонний характер новоствореними не рахуються).

За видами економічної діяльності найбільшу кількість робочих місць створено: в торгівлі – 80, сільському господарстві - 44,   державне управління – 10, будівництво – 5, промисловість – 2, транспорт і зв’язок – 2, охорона здоров’я – 1, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 1. Всього ліквідованих у звітному періоді робочих місць 129, для найманих працівників у фізичних осіб – підприємців.

Робочою групою з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення (далі – робоча група) протягом січня - грудня 2013 року здійснено 15 рейдів, перевірками охоплено 72 роботодавці, які використовують найману працю. При цьому встановлено 33 факти використання найманої праці без належного юридичного оформлення. Вжитими заходами зі сторони членів робочої групи на даний час легалізовано працю 33 осіб. В 2012 році за відповідний період проведено 23 спільних рейдів перевірено 116 роботодавців, виявлено 102 факти використання найманої праці без належного юридичного оформлення. Вжитими заходами легалізовано працю 102 осіб.

До участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру протягом 2013 року залучено 320 осіб (планувалося залучити 360 осіб), протягом минулого року – 388 осіб. Рівень залучення до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру становить 88,9 % від запланованого та 82,5 % у порівнянні з минулим роком.

Послугою з надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю у 2013 році скористалося 27 безробітних (при плановому показнику на 2013 рік 20 осіб). Збільшення охоплення даною послугою відбулося на 35 %. У відповідному періоді минулого року цей показник становив 22 особи.

Протягом  звітного періоду за направленням Високопільського районного центру зайнятості навчалися 220 безробітних, або 18,9 % від загальної чисельності безробітних громадян, що перебували на обліку. Показник з профнавчання виконано в повному обсязі. Серед залучених до професійного навчання: 56 осіб, що  відносяться до квотної категорії, 55 осіб - жінки, 70 осіб - молодь віком до 35 років.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01 січня 2014 року становить 2194 грн, приріст з початку року склав 175 грн, або 8,7 %. Рівень виконання прогнозованого програмою показника становить 95,4 % (2300 грн). Темп зростання реальної заробітної плати (з урахуванням інфляції) забезпечено на рівні 108,2 % (планувалося 108,5 %).

З метою недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем та посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства про працю спеціалістом управління праці та соціального захисту населення проведено 8 перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Внесено 11 пропозицій. За аналогічний період 2012 року – 50 перевірок, порушень щодо виплати мінімальної заробітної плати не встановлено. Внесено 75 пропозицій.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації здійснює контроль за якісним складанням угод та колективних договорів. За звітний період зареєстровано 28 колективних договорів з роботодавцями та трудовими колективами. У відповідному періоді 2012 року –19 колективних договорів. Обов’язковою умовою при реєстрації колективних договорів є наявність у них пунктів про гарантії працевлаштування та перепідготовки працівників.

З метою отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації у 2013 році охоплено близько 6000 осіб, чим забезпечено стовідсоткове охоплення соціальними послугами громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг. Загальна сума нарахованих коштів складає 22471,8 тис. грн, що на 3790,2 тис. грн більше, ніж у минулому році.

В стаціонарному відділенні комунального закладу «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» населення станом на 01 січня 2014 року проживає 13 одиноких громадян. Проблемами одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку, інвалідів опікується 16 соціальних робітників та один працівник, якими надається допомога по веденню особистих господарств та присадибних ділянок. На постійній основі обслуговуванням охоплено 115 одиноких та одиноко проживаючих  громадян району, з них - 7 на платній основі. Впродовж 2013 року обслуговуванням за місцем проживання охоплено 360 осіб, у стаціонарному відділенні – 17 осіб, надано 33743 соціальних послуг. Проведено обстеження матеріально – побутових умов проживання 523 одиноких та одиноко проживаючих  громадян району. Видано 8 засобів реабілітації.

На утримання комунального закладу «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету профінансовано 836,3 тис. грн.

Протягом 2013 року інвалідам видано 45 направлень на виготовлення  технічних засобів  реабілітації,  з них: виготовлено та видано – 31, що становить 68,9 % від потреби (планувалося не менше 50 %). Видано 22 направлення для отримання ортопедичних виробів.

За даними комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» пільговим зубопротезуванням скористалось 8 ветеранів Великої Вітчизняної Війни, сума компенсації за надані послуги складає 10,0 тис. грн (планувалося використати 5,0 тис. грн). Даній категорії громадян видано 44 пільгові рецепти на загальну суму 4,9 тис. грн (планувалося використати 5,0 тис. грн). Стаціонарно проліковано 24 інваліди війни, 177 ветеранів війни. Комплексним медичним оглядом охоплено 541 ветерана війни та 25 інвалідів.

Пільгове слухопротезування проведено 6 особам на загальну суму                 4,9 тис. грн (планувалося використати 5,0 тис. грн), видано 27 путівок в обласний госпіталь.

Станом на 01 січня 2014 року допомогу малозабезпеченим сім’ям отримує 51 сім’я, сума виплат складає 1677,2 тис. грн. Впродовж відповідного періоду 2012 року - 49 сімей, загальна сума виплат становила 694,1 тис. грн. Кількість отримувачів збільшилась на 2 сім’ї, сума виплат збільшилась на 983,1 тис. грн. 

Допомогу сім‘ям з дітьми отримує 1508 сімей, сума виплат складає                14875,3 тис. грн, що на 2117,5 тис. грн більше в порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Розмір зазначеної допомоги збільшується в залежності від розміру прожиткового мінімуму.

Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено 306 сім’ям, у     2012 році – 277 сім’ям, що на 29 сімей більше. Сума нарахованих коштів складає 673,5 тис. грн. Субсидію на житлово – комунальні послуги отримувало 736 сімей, у 2012 році - 759  сімей, що на 23 сім’ї менше. Сума нарахувань складає 558,5 тис. грн, у 2012 році – 709,3 тис. грн, що на  150,8 тис. грн менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Станом на 01 січня 2014 року пільги на житлово-комунальні послуги отримує 471 ветеран війни, сума компенсацій складає 405,4 тис. грн.

Адресна допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу нарахована 271 особам, із нарахованих 177,4 тис. грн. Проводиться прийом громадян за єдиною заявою щодо призначення субсидій та різних видів державних соціальних допомог. З метою прийому заяв від громадян за місцем проживання, спеціалістами управління праці та соціального захисту населення здійснено 23 виїздів у населені пункти району.

Станом на 01 січня 2014 року пільги на житлово-комунальні послуги отримує 3318 осіб, сума компенсацій організаціям надавачам послуг складає 1361,8 тис. грн.

Станом на 01 січня 2014 року програмний комплекс ЄДАРП налічує 4740 осіб, в тому числі: ветеранів війни – 471 особа, ветеранів праці -  1528 осіб, дітей війни – 1742 особи, інвалідів – 709 осіб, багатодітних – 665 осіб.

Станом на 01 січня 2014 року з метою забезпечення санаторно-курортним лікуванням на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації перебуває 28 інвалідів, яким протягом звітного періоду видано 7 путівок, з них: 4 – інвалідам та 3 – учасникам бойових дій. Впродовж 2012 року забезпечено путівками до санаторно-курортних закладів 4 інвалідів загального захворювання.

Рівень виконання планових показників управління Пенсійного фонду України у Високопільському районі становить 101,7 %. На виплату пенсій у звітному періоді профінансовано 62319,27 тис. грн. Заборгованість зі сплати страхових внесків становить 20,9 тис. грн, темп зростання заборгованості 139,9 %. Станом на 01 січня 2013 року в районі загальна чисельність пенсіонерів  становить 4198 осіб (у минулому році – 4312 особи), середній розмір пенсії – 1229,0 грн (у минулому році – 1148,0 грн). Темп зростання розміру пенсійних виплат у порівнянні з минулим роком становить 105,0 % (при плані – 105,8 %). Темп зростання власних надходжень до Пенсійного фонду України до відповідного періоду минулого року забезпечено на рівні 102,6 % (планувалося 110 %).

В галузі охорони здоров’я коефіцієнт народжуваності забезпечено на рівні  14 осіб на 1 тис. населення (125 % від річного плану – 11,2 особи). Протягом року в районі народились 222 дитини. Показник захворюваності на активний туберкульоз становить 60,2 особи на 100 тис. населення (на диспансерному обліку в комунальному закладі «Високопільська центральна районна лікарня» перебуває 27 хворих) (в межах річного прогнозу – 64,51 особи). Питома вага хворих онкологічного профілю охоплених спеціалізованим лікуванням складає 78,2 % (планувалося 77 %). З метою виявлення захворювань на ранніх стадіях проведено 6647 профілактичних оглядів (4400 жінок та 1247 чоловіків), у тому числі: 511 осіб ветеранів  війни, 30 осіб інвалідів. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів району становить 320 відвідувань за зміну.

03 липня 2013 року на базі частини майна комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» в районі створено комунальний заклад «Високопільський центр первинної медико - санітарної допомоги». Затверджено Статут створеного закладу, призначено на посаду головного лікаря. (Рішення Високопільської районної ради  ХL сесії VІ скликання від 03 липня 2013 року № 580 «Про створення комунального закладу «Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги»)

09 липня 2013 центр було зареєстровано як окрему юридичну особу. Рішенням сесії Високопільської районної ради від 23.08.2013 року № 585  було розмежоване фінансування первинної та вторинної ланки.

01 вересня 2013 року відповідно до заяв працівників закладів охорони здоров'я сільської місцевості вони були переведені на відповідні посади з комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» в комунальний заклад «Високопільський центр первинної медико – санітарної допомоги».

На даний час в системі первинної медико – санітарної допомоги району працює 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 17 фельдшерсько-акушерських пунктів.

В новостворених амбулаторіях працюють 3 дільничні терапевти, 3 лікарі-педіатри та 2 сімейні лікарі, що дало змогу покращити надання первинної медичної допомоги і цим знизити випадки необґрунтованого направлення пацієнтів на вторинний та третинний рівні.

Протягом року в галузі медицини реалізовано наступні проекти:

- заміна та установка паливного котла в Орлівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини (використано кошти спонсорської допомоги на загальну суму 6,1 тис. грн);

- заміна електромережі в двох кабінетах, а також заміна 6-ти вікон на металопластикові в Іванівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини (використано кошти спонсорської допомоги на загальну суму 12,4 тис. грн);

- заміна електромережі приміщення Новомиколаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (використано кошти спонсорської допомоги на загальну суму 1,0 тис. грн);

- капітальний ремонт пічної топки Добрянського фельдшерсько-акушерського пункту (використано кошти спонсорської допомоги на загальну суму 1,0 тис. грн);

- частковий ремонт приміщення Тополинського фельдшерсько-акушерського пункту (використано кошти комунального закладу «Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на загальну суму 1,5 тис. грн).

Відділ освіти районної державної адміністрації протягом 2013 року спрямовував свою роботу на забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку в районі дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, завершення навчального процесу 2012/13 року та проведення відпочинкової кампанії, поточних ремонтів навчальних закладів, підготовку закладів до нового 2013/14 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Для задоволення освітніх потреб у районі протягом звітного періоду забезпечено функціонування 13 загальноосвітніх навчальних закладів (5 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів, 6 загальноосвітніх закладів І-ІІ ступенів, 2 загальноосвітніх шкіл І ступеня-дитячий садок), в тому числі: 3 навчально-виховних комплексів, а також 2 позашкільних навчальних закладів (комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості», комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа»).

На території району проживає 1056 дітей дошкільного віку (від 0 до 6 років), з них віком від 2 до 5 років – 519 дітей  (62,6%), від 3 до 6 (7) років – 527 дітей ,  від 2 до 6 (7) років 694 дитини.

Станом на 01 січня 2014 року дошкільною освітою охоплено дітей віком від 2 до 6 (7) років 554 дитини, що становить 82,5 % від їх загальної кількості (при плані 75 %), з них: 454 дитини відвідують дошкільні навчальні заклади, 16 дітей відвідують консультативний пункт, 84 дитини охоплено соцпедпатронатом.

Облік дітей п’ятирічного віку – 133 дитини, які стовідсотково охоплено дошкільною освітою.

Позашкільною освітою охоплено 939 вихованців, що становить 75 % від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів району (1256 учнів) (прогнозувалося охопити не менше 38 % дітей), з них охоплено: позашкільними закладами галузі освіти – 553 учня, районним, сільськими, селищними закладами культури – 386 учнів.

13 загальноосвітніх, 1 позашкільний, 8 дошкільних навчальних закладів мають доступ до мережі Інтернет.

150 випускників 9 класів 2012/2013 навчального року стовідсотково охоплено повною загальною середньою освітою.

Оновлено районний банк даних обдарованих дітей, який налічує 236 учнів, що становить 18,8 %.

В 2012/13 навчальному році завершено ІV етап дослідно-експериментальної  роботи на тему «Модернізація змісту методичної роботи в системі підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів» в комунальному закладі «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» Високопільської районної ради.

 Розпочато експериментальну роботу регіонального рівня у КЗ «Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області  на тему «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації  дітей та учнівської молоді».

При Херсонській академії неперервної освіти курси підвищення кваліфікації пройшли 34 педагогічних працівника, при плані 31, що становить 110 %.

За відсутності виділених коштів з державного та місцевого бюджетів заходи щодо встановлення системи доочистки води в закладах освіти не проводилось.

В серпні поточного року на перше робоче місце до району прибуло 6 молодих спеціалістів.                            

За підтримки Президента України В.Ф. Януковича в серпні 2013 року район отримав 2 нових спеціалізованих шкільних автобуси.

З 01 вересня  2013 року 9 шкільних автобусів здійснюють підвіз 281 учня та 9 педагогічних працівників, які живуть за межею пішохідної доступності до 13 загальноосвітніх навчальних закладів. 

Згідно з інвентаризацією загальна кількість комп’ютерів в загальноосвітніх навчальних закладах становить 141 шт. Кількість учнів на 1 ПК (персональний  комп’ютер) – 11,1, що відповідає загальноприйнятим нормативам.

З метою створення єдиного інформаційного простору у закладах освіти, район бере участь в апробації програмного комплексу «КУРС «Школа», Курс: «Дошкілля».

Отримали сертифікати із курсу Microsoft «Цифрові технології» 142 педагогічних працівника, або 77,8 % від загальної кількості педагогічних працівників району  (184).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня  1994 року «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та піклування» станом на 01 січня 2014 року дітям-сиротам виплачено коштів на загальну суму 25,34 тис. грн.

 Укладено договори постачання на електроенергію з ПАТ «Херсонобленерго» на загальну суму 215,6 тис. грн та природний газ з ВАТ «Херсонгаз» на загальну суму 1451,7 тис. грн.

Для котелень загальноосвітніх навчальних закладів комунальних закладів: «Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», «Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», «Заградівський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок», «Новомиколаївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок», які працюють на твердому паливі, придбано 20 тонн паливних брикетів на загальну суму 26,0 тис. грн.

За звітний період придбано відділом освіти районної державної адміністрації запчастини  для шкільних автобусів на загальну суму 19,1 тис. грн.

Проведено гідрохімічну промивку системи опалення на суму 4,5 тис. грн, страхування шкільних автобусів – 3,0 тис. грн, обслуговування  газових котелень 10,0 тис. грн.

У загальноосвітніх навчальних закладах стовідсотково проведено поточні ремонти класних кімнат, коридорів, внутрішніх санвузлів, спортивних залів, харчоблоків, їдалень,  інших окремих приміщень З районного бюджету було виділено 20,0 тис. грн., та залучено кошти батьківської громадськості, шефських організацій.

З метою впровадження енергозберігаючих технологій в закладах освіти району в КЗ «Кочубеївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» замінено 22 вікна, у КЗ «Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» - 23. Роботи виконано на загальну суму 216,3 тис. грн.

Пригір’ївською сільською радою для Пригір’ївського дитячого садка  придбано комп’ютер, Високопільською селищною радою для Високопільського ясла-садка придбано ноутбук.

Виконкомами сільських, селищних рад поновлено матеріально-технічну базу дошкільних навчальних закладів на загальну суму 9,0 тис. грн, придбано дидактичний матеріал на загальну суму 6,0 тис. грн.

Виконкомом Новопетрівської сільської ради для Новопетрівського дитячого садка придбано лінолеум на загальну суму 3,7 тис. грн, проведено капітальний ремонт підлоги в їдальні садка, замінено вікно на енергозберігаюче на  загальну суму 20,0 тис. грн. У Кочубеївському дитячому садку відремонтовано каналізаційну мережу на суму 1,7 тис. грн, проводяться роботи по ремонту опалювальної системи, для якої придбано матеріал на суму 6,0 тис. грн, замінено кухонні мийки на суму 1,0 тис. грн.

Для дошкільної групи Зарічнянської загальноосвітньої школі І ступеня – дитячий садок  придбано штори на суму 0,6 тис. грн.

Для упорядкування прилеглої території Князівського дитячого садка придбано огорожу на суму 0,9 тис. грн.

У Високопільському ясла-садку замінено каналізаційну мережу та зроблено поточний ремонт групових кімнат на суму 10,1 тис. грн.

Виконкомами сільських, селищних рад та з залученням спонсорських коштів на проведення поточних ремонтів дошкільних навчальних закладів спрямовано 36,4 тис. грн (із запланованих 18,09 тис. грн).

Організованим харчуванням з 01 вересня поточного року охоплено 924 учня з 1256 учнів, що становить 74 %.

Безкоштовними сніданками забезпечено 604 учня, з них 1-4 класів –                                       550 чол. (100%), 5-11 класів-54 чол., з них діти пільгових категорій, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 38 чол., діти з малозабезпечених сімей – 12чол. 

Забезпечено виконання натуральних норм харчування школярів із розрахунку 5 грн. в день на учня. Виконання норм харчування учнів 1-4 класів становить 100%, 5-11 класів – 88 %.

Існуючу мережу закладів культури в районі збережено. 23 заклади клубного типу, 17 бібліотек, комунальний заклад «Високопільський районний краєзнавчий музей», комунальний заклад «Високопільська дитяча музична школа» забезпечують в районі розвиток та збереження аматорського мистецтва. На даний час в районі діє 125 клубних формувань, в яких задіяно 851 особа, в тому числі 101 колектив художньої самодіяльності, в яких задіяно 591 учасник самодіяльної творчості.

Протягом звітного періоду 2013 року було проведено 183 заходи закладами культури, в тому числі заходи з нагоди відзначення державних та професійних свят.

Матеріальне заохочення та стимулювання колективів, окремих громадян почесними грамотами та подякою голови районної державної адміністрації, матеріальним заохоченням, профінансовано в сумі 2479 грн.

На 01 січня 2014 року на території району збережено 37 братських могил, 2 одинокі могили, 10 скульптурних об’єктів історичного значення, 4 скульптурних об’єктів культурного значення.

При закладах культури  працюють 24 клуби за інтересами.

Контингент дітей у комунальному закладі «Високопільська дитяча музична школа», збережено в кількості 68 учнів. З них 20 учнів мають пільги по оплаті навчання у школі: діти, які користуються 100 % пільгами – 18 учнів, 50 % пільгами – 2 учня.

Стовідсотково збережено існуючу мережу закладів культури та пам’яток культурної спадщини.  

Заклади культури району беруть активну участь у фестивалях, конкурсах обласного рівня.  

Основний фонд комунального закладу «Високопільський краєзнавчий музей» складає 4350 експонатів. За звітний період музей відвідали                       400 чоловік, проведено 70 екскурсій, 39 лекцій та 32 зустрічі та вечори. Бібліотечний фонд району складає 140580 примірників. Недоліком є низький рівень поповнення фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій, вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази, зокрема закладів сільської місцевості.

Дитячою бібліотекою проведено конкурс читців «Найкращий читач», прийнято участь в обласному другому турі. Прийнято участь в  «Профі Старт» спільно з відділом освіти районної державної адміністрації та Високопільським районним центром зайнятості.

Учні комунального закладу «Високопільська дитяча музична школа» брали участь у фестивалі-конкурсі «Таланти багатодітної родини». В регіональному конкурсі духових оркестрів «Сурми грають над Дніпром» зайнято ІІ місце. Зроблено внутрішній ремонт приміщення комунального закладу «Високопільська дитяча музична школа», де створені сприятливі умови для навчання учнів.

На придбання будівельних матеріалів та ремонт бібліотеки Малошестірнянського будинку культури виділено 3700 грн, а також 819 грн – на підписку періодичних видань.

Для виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Орлівського будинку культури проплачено 82 тис. грн. Для опалення кімнати де проводяться репетиції придбано вугілля на суму 2700 грн та штучну ялинку – 1070 грн.

Для виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Новознесенського будинку культури сплачено 53 тис. грн.

В Іванівському СБК планується  виготовлення проектно – кошторисної документації. Розпочато роботу щодо виготовлення правовстановчих  документів на Іванівський будинок культури.                                                                                                                        

Продовжуються роботи з реконструкції Архангельського селищного Будинку культури, загальна вартість яких становить 6200,341 тис. грн. Станом на 01 січня 2014 року виконано робіт на загальну суму 4549,9 тис. грн. Протягом поточного року придбано сценічних костюмів на суму 8,5 тис. грн, передплачено періодичних видань на 2,2 тис. грн, придбано канцтоварів на 568 грн.

Забезпечено реалізацію молодіжної політики в районі. Проведено                              12 культурологічних заходів з метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів.

Високопільським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей районної державної адміністрації, сектором молоді та спорту районної державної адміністрації проведено  60 групових заходів, якими охоплено 1299 учасників, 6 сім’ям, в яких виявлено факти вчинення насильства в сім’ї надано 54 соціальні послуги, 16 сімей взято під соціальний супровід.

Відповідно до вимог чинного законодавства забезпечуються права дитини на створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім’ї. 

Протягом 2013 року службою у справах дітей районної державної адміністрації активізовано проведення рейдів у нічний час по місцям масового відпочинку молоді, а саме: проведено 47 профілактичних відпрацювань дозвілля молоді у вечірній час, вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних речовин, розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо додержання вимог законодавства при роботі цих закладів (за аналогічний період 2012 року - 20); складено 47 адміністративних протоколів, з них: за неналежне виконання батьківських обов’язків – 22; за неналежне виконання батьківських обов’язків повторно – 8; втягування неповнолітніх у вживання алкоголю – 7; продаж неповнолітнім тютюнових виробів – 5; сімейна сварка – 2; сімейна сварка вчинена повторно – 1; вживання нецензурних слів – 1; тютюнокуріння в громадському місці – 1. В серпні 2013 року долучилися до проведення Всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене» метою якої було формування громадської свідомості на недопущення продажу дітям алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, запобіганню пияцтву та тютюнокурінню серед неповнолітніх. В 10 торгівельних точках розповсюджено наглядну агітацію з даного питання та роздано телефони служб куди можна звернутися в разі виявлення факту продажу неповнолітнім алкоголю або тютюну. Власників закладів попереджено про заборону розміщення наглядної агітації, яка закликає до вживання алкоголю чи тютюну. На первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування поставлено 10 дітей. На обліку кандидатів в опікуни, піклувальники перебуває 2 родини. Протягом 2013 року створено одну прийомну сім’ю, до якої влаштовано 3 дітей, позбавлених батьківського піклування; три опікунські родини (3 дітей).

На виконання соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича «Діти – майбутнє України» за сприяння служби у справах дітей районної державної адміністрації 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувалися в інтернатних закладах влаштовано в прийомну сім’ю Горностаївського району, 1 дитину – усиновлено.

В районі послугами з оздоровлення та відпочинку охоплено 762 дитини, що становить 60,6 % дітей шкільного віку, 100 % оздоровлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Першочергово забезпечувалися відповідними послугами діти, які потребують особливої соціальної підтримки та уваги з боку держави.

Рівень охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності за звітний період становить 14 % від загальної кількості жителів району.

Проведено 17 районних спортивно-масових заходів, здійснено 20 виїздів на обласні змагання   (охоплено 1123 осіб).  

Освітній рівень фахівців сфери фізичної культури та спорту                               72 % (15 чоловік з 21, мають середню спеціальну освіту – 2, вищу – 13).

Здійснюється контроль за пріоритетними видами спорту: волейбол, футбол, баскетбол, шахи, футзал, настільний теніс, легка атлетика.

Збережено мережу спортивних споруд, недопускається закриття, перепрофілювання спортивних об’єктів району. Проведено моніторинг існуючих спортивних об’єктів, на які оформлено картки обліку (20 футбольних полів, 13 спортивних залів, 37 спортивних майданчиків).

За звітний період забезпечено безперебійне енергопостачання об’єктів господарського комплексу та населення району. Населенням забезпечено розрахунки за спожиту електроенергію на рівні 99,8 %,  спожитий природний газ – 96,1 %, житлово-комунальні послуги – 96,0 %.

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг спостерігається лише за пільговими категоріями населення, які отримують пільги та субсидії на оплату енергоносіїв та послуги з водопостачання та водовідведення (206,325 тис. грн). Причина заборгованості – затримка коштів з державного бюджету.

За даними Великоолександрівського газового господарства рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01 січня 2014 року становить:

- населення – 62 %;

- державного бюджету – 92 %;

- місцевого бюджету – 32 % (заборгованість становить 281 тис. грн).

Заборгованість по бюджетним установам виникла у зв’язку з відсутністю коштів на казначейських рахунках.

З метою вирішення даного питання, працівниками газового господарства проводиться роз’яснювальна робота з населенням, проводиться претензійно-позовна робота, злісних неплатників примусово відключають від мережі газопостачання.

Протягом звітного періоду встановлено 13 із 17 запланованих лічильників води на діючих свердловинах. На свердловинах Малошестірнянської та Нововознесенської сільських рад лічильники не встановлювались у зв’язку з відсутністю коштів в місцевих бюджетах.

         Районною програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства на період 2009-2014 роки передбачалось створення у 13 році 2 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Протягом 2013 року нові об’єднання співвласників багатоквартирних будинків не створювалися.

         З метою забезпечення освітлення вулиць населених пунктів району проведено наступну роботу. Малошестірнянською сільською радою виготовлено технічні умови на інженерне забезпечення енергопостачання вуличного освітлення в с. Мала Шестірня та с. Новогригорівське (витрачено 1,23 тис. грн), а також виготовлено 2 проекти на відновлення вуличного освітлення с. Мала Шестірня (витрачено 25,0 тис. грн). Новомиколаївською сільською радою виготовлено проект по підключенню внутрішніх мереж до проекту вуличного освітлення (використано 1,26 тис. грн) та виготовлено проект на реконструкцію ліній вуличного освітлення по вул. Цветаєва, Шевченка, Суворова. Високопільською селищною радою проводиться робота по виготовленню технічних умов для розроблення проекту  відновлення вуличного освітлення вул. Леніна в смт Високопілля. Архангельською селищною радою замовлено виготовлення 7-ми проектів на підключення вуличного освітлення в смт Архангельське. Виготовлено відповідні проекти в Новомиколаївській та Малошестірнянській сільській радах.

З початку 2013 року в населених пунктах району постійно проводиться акція «За чисте довкілля». В результаті, проведено упорядкування прибудинкових територій на площі 144,0 тис. кв.м., територій парків та скверів на площі 134,0 тис. кв. м., упорядковано 40 кладовищ. Ліквідовано 21 стихійне сміттєзвалище та вивезено більше 350 куб. м сміття. Висаджено більше 2000 дерев та кущів. Зокрема, біля закладів соціальної сфери та на території скверу в с. Іванівка висаджено 70 саджанців сосни, 114 саджанців дуба та 52 саджанця каштану.

         Станом на 01 січня 2014 року по Високопільському  району з 15 ділянок під полігони твердих побутових відходів затверджено 7 проектів землеустрою та 8 проектів в стадії  затвердження. Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою отримали 7 сільських та селищних рад, а також видано 6 паспортів на місця видалення відходів (Архангельська селищна, Заградівська, Кочубеївська, Малошестірнянська, Пригір’ївська та Новомиколаївська сільські ради ). Дана робота затримується через відсутність коштів у сільських і селищних рад.

Забезпечено стабільну роботу комунальних підприємств в селищах Високопілля,  Архангельське та с.Пригір’я, а також залучено ще 2 суб’єкта  господарської діяльності не комунальної форми власності для надання послуг з централізованого водопостачання в сільських населених пунктах. Комунальними підприємствами району проводилась робота щодо підтримки в належному технічному стані систем водопостачання. Зокрема, протягом року реконструйовано мереж водопостачання, загальною протяжністю 2,2 км. При цьому, використано коштів фонду регіонального розвитку на загальну суму 338 тис. грн, та забезпечено відновлення водопостачання на 4 вулицях смт Архангельське.

У 2013 році за клопотаннями районної державної адміністрації з мешканцями району укладено 10 кредитних договорів на газифікацію, придбання та добудову житла на загальну суму 377 тис. грн. На фінансування програми «Власний дім» у поточному році до обласного фонду перераховано 188 тис. грн, у тому числі: із загальному фонду місцевих бюджетів – 88 тис. грн; із спеціального  фонду районного бюджету – 100 тис. грн.

Протягом 2013 року в районі введення в експлуатацію житла не здійснювалося. За відповідний період 2012 року – 285,1 кв. м.

Розроблено генеральний план смт. Архангельське (фінансування з місцевого бюджету Архангельської селищної ради: у 2012 році – 93,3 тис. грн, у тому числі: топозйомка смт. Архангельське – 56,5 тис. грн, авансування розроблення генплану – 36,8 тис. грн.; у 2013 році – розроблення генплану (107,3 тис. грн). Проект генплану смт. Архангельське розглянуто 07 серпня  2013 року на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Станом на 01 січня 2014 року генплан знаходиться на стадії затвердження у відповідній раді.

З метою раціонального використання лісового фонду району проведено наступні заходи: збільшено обсяги посадки захисних лісових насаджень до 5,6 га (стовідсоткове виконання плану); Великоолександрівським лісничим господарством проведено рубки догляду за лісом, сформовано і оздоровлено ліси на площі 100 га (90,9 % від річного плану – 110 га); створено протипожежні розриви і мінералізовані смуги загальною протяжністю 14 км (100 % від річного плану); вирощування сіянців і саджанців протягом звітного періоду не проводилося (планувалося – 45 тис. шт.).

У сфері земельних відносин протягом звітного періоду за оренду земель сільськогосподарського призначення сплачено орендної плати за загальну суму 4133,58 тис. грн, що становить 104,4 % від планового обсягу (3959,7 тис. грн), в тому числі: за оренду земель сільськогосподарського призначення державної власності 1222,6 тис. грн (102,4 % від планового обсягу нарахувань) та за оренду паїв 2910,98 тис. грн.

Для ведення особистого селянського господарства 161 громадянину (при плані 109 осіб) надано у власність земельні ділянки загальною площею 164,4121 га (при плані – 139,5 га).

Для ведення фермерського господарства 2 громадянам надано дозволи на розробку проекту землеустрою щодо надання в оренду земельних ділянок загальною площею 100,0 га (при плані – 90 га).

За оренду земель несільськогосподарського призначення у 2013 році нараховано орендної плати на суму 902,1 тис. грн (при плані на 2013 рік - 559,9 тис. грн). Сплачено орендної плати на загальну суму 857,9 тис. грн, що становить 95,1 % від загального обсягу нарахувань.

Забезпечено продаж однієї земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 338,0 кв.м. (під розміщення та обслуговування магазину непродовольчих товарів «Імперія природи»). Вартість земельної ділянки склала 14,6 тис. грн.

Підготовлено до продажу дві земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2924 га. Згідно з рішеннями Високопільської селищної ради ТОВ «Заготзерно - Високопілля» та громадянці Жук А.С. затверджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  площами 0,2784 га  та 0,014 га відповідно у власність шляхом викупу та надано дозволи на розробку експертної грошової оцінки. Орієнтована вартість земельних ділянок становить 90,0 тис. грн.

Первинну нормативну грошову  оцінку  земель усіх населених пунктів району було проведено стовідсотково та розпочато роботу по оновленню  даної нормативної оцінки. За рахунок коштів Високопільської (с. Князівка), Архангельської (с. Блакитне) селищних та Новомиколаївської (села: Новомиколаївка, Червоноармійське) сільської рад та обласного бюджету (села: Тополине, Потьомкине, Вереміївка, Пригір’я, Кам’янка, Краснівка, Розівка, Свободне, Зарічне, Благодатне, Мар’їне, Петрівське, Рівнопілля, Кочубеївка, Микільське, Світлівка) розроблені технічні документації з нормативної грошової оцінки даних населених пунктів. Відповідно укладених кошторисів на виконання робіт по актуалізації нормативної грошової оцінки загальна сума становить 311,98 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів: районного бюджету, які надійшли від втрат сільськогосподарського виробництва - 121,0 тис. грн; обласного бюджету, які надійшли від втрат сільськогосподарського виробництва – 62,715 тис. грн; бюджету Архангельської селищної ради, які надійшли від втрат сільськогосподарського виробництва – 38,4 тис. грн; місцевих бюджетів – 89,865 тис. грн. Економічний ефект від оновлення нормативної грошової оцінки землі населених пунктів району буде визначено після вступу в дію відповідної технічні документації.

Взагалі, протягом 2008 – 2013 років у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, надійшло коштів на загальну суму 1805,26 тис. грн, в тому числі: до району 1353,94 тис. грн, з яких станом на 01 січня 2014 року використано 448,9 тис. грн. Залишилось невикористаних 922,06 тис. грн, в тому числі: в районному бюджеті – 153,15 тис. грн, у бюджеті Високопільської селищної ради – 0,25 тис. грн, у бюджеті Архангельської селищної ради – 768,66 тис. грн.


Аналіз виконання завдань та заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку району на 2014 рік протягом звітного періоду за відповідними напрямками роботи засвідчив про наступне.

Станом на 01 квітня 2014 року в районі проживає 15180 осіб, в тому числі: міського населення – 6165 осіб, сільського – 9015 осіб. Із них громадян працездатного віку – 8,5 тис. осіб, або 56 % від загальної чисельності. Темп приросту населення до початку року становить -0,19 %. Коефіцієнт природного приросту населення становить -4,6 проміле. Протягом звітного періоду народилося 47 осіб, померло 64 особи. Сальдо міграції становить       -3,2 проміле. Протягом звітного періоду прибуло в район 40 осіб, вибуло з району 52 особи.

На зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання та впровадження інноваційних технологій у виробництво залучено близько        1 млн. грн внутрішніх інвестицій (власні кошти підприємств), іноземні інвестиції в економіку району протягом звітного періоду не залучалися.

Надходження податкових платежів у І кварталі 2014 року до зведеного бюджету становлять 4063,6 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом  2013 року вони зменшились на 786,6 тис. грн, або на 16,2 %. Виконання прогнозних показників зведеного бюджету становить 106,9 %. Перевиконання складає 262,6 тис. грн.

До місцевого бюджету надійшло 3049,6 тис. грн податкових платежів. Виконання прогнозних завдань становить 111,7 %. Понад план мобілізовано     320,2 тис. грн податків і зборів. Порівняно з січнем – березнем 2013 року надходження зменшились на 221,9 тис. грн, або на 6,8 %.

Із загального обсягу податкових платежів до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 2033,5 тис. грн податків і зборів. Надпланові надходження склали 452,7 тис. грн.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району становить 98,0 %. Доходи в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились на 50,9 тис. грн. Обсяг надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів району склав 423,8 тис. грн, що більше попереднього року на 28,6 тис. грн, або на 7,2 %.

До Державного бюджету за звітний період надійшло 1014,0 тис. грн, чим забезпечено виконання прогнозів на 94,6 %. Порівняно з січнем – березнем  2013 року надходження зменшились на 564,7 тис. грн, або на     35,8 %. Найбільше зменшились надходження  по платі за надра – на         136,5 тис. грн, або на 25,7 %, та податку на додану вартість – на 303,8 тис. грн, або на 37,3 %.

Темп зростання податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету до початку року становить 89,0 % (при річному плані 90,0 %). Темп зростання заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 163,2 % (при річному плані 95,7 %).

Станом на 01 квітня 2014 в районі  налічується 95  малих підприємств (96,9 % до річного плану – 98 од., 97,9 % до аналогічного періоду минулого року – 97 од.). Кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тисяч населення становить 61,8 одиниць (планувалося 64,5 од.), частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 96,9 %, надходження до бюджету району від діяльності малого підприємництва – 803,8 тис. грн (24 % до річного плану – 3350 тис. грн, 90,3 % до аналогічного періоду минулого року – 890,5 тис. грн). В районі  здійснюють  діяльність  3  середніх підприємства, кількість  середніх підприємств  у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення становить  – 2,0 одиниць, частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 3,1 %, надходження до бюджету району від діяльності середнього підприємництва – 1112,5 тис. грн (17,9 % до річного плану – 6200 тис. грн, 53 % до аналогічного періоду минулого року –     2098,6 тис. грн).

Для забезпечення позитивної динаміки розвитку бізнесу в районі вжито ряд заходів спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності та зменшення адміністративного тиску на підприємців району.

 З метою створення в районі центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та реалізації проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту» проведено наступну роботу:

У Високопільському відділенні Укрпошти розміщено відповідний інформаційний стенд з переліком адмінпослуг, які можуть надаватись через поштові відділення та детальною інформацією про порядок їх надання.

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора ЦНАП та висвітлено в районній газеті «Високе поле» (№ 1-2 «71908» від 10.01.2014 року).

21 лютого 2014 року проведено конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора ЦНАПу, але особа яка пройшла за конкурсом відмовилась від зайняття відповідної посади. Тому 28 березня поточного року повторно оголошено конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора ЦНАП та висвітлено в районній газеті «Високе поле» (№ 13 «71919» від         28.03.2014 року).

У зв’язку з тим, що органами державної казначейської служби у Високопільському районі не забезпечено своєчасного фінансування сум зобов’язань за укладеним договором на придбання комп’ютерної техніки та обладнання, приватним підприємцем ініційовано розірвання зазначеного договору. Відповідно бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які зареєстровані в Управлінні державної казначейської служби у Високопільському районі від 27 листопада 2013 року № 220 – скасовані.

З метою проведення моніторингу цін на основні продукти харчування, що реалізуються на споживчому ринку району та нагляду за додержанням в районі вимог щодо безпеки продукції, здійснено 13 обстежень торгівельних об’єктів. В результаті проведених обстежень порушень не виявлено. З метою аналізу причин підвищення цін на окремі продовольчі товари від підприємців отримано відповідні пояснення.

Продовжується реалізація інвестиційного проекту товариства з обмеженою відповідальністю «Атлас Енерджі» щодо будівництва в смт Високопілля сонячної електростанції. На сьогодні тривають проектні роботи щодо підключення трансформаторної підстанції ТОВ «Атлас Енерджі» до енергетичних систем ПАТ ЕК «Херсонобленерго». Проте, зазначене підключення стане можливим лише після реконструкції місцевої трансформаторної підстанції ПАТ ЕК «Херсонобленерго», яке потребує значних капіталовкладень.

Забезпечено реалізацію проекту щодо видобутку вапняку промисловим підприємством ПАТ «АрселорМіттал Берислав». Станом на сьогоднішній день площа родовища становить 49 га, працюючих на підприємстві 125 осіб. Середня заробітна плата - 2870 грн. Щомісячний обсяг надходжень до районного та місцевого бюджетів в середньому становить 62,5 тис. грн. Щомісячний обсяг видобутку корисних копалин – близько 40 тис. тон.

З промисловими підприємствами ТОВ «Заготзерно-Високопілля» проведено роботу щодо розробки проекту на будівництво зерносушарки для досушування вологого зерна та насіння соняшнику. Станом на сьогоднішній день підприємство працює стабільно, здійснюється переробка зернової продукції, забезпечено функціонування зерносушарки для досушування вологого зерна та насіння соняшнику. Щомісячний обсяг виробництва промислової продукції забезпечено на рівні близько 1300 тон, що в грошовому еквіваленті в середньому становить 400 тис. грн. Кількість працюючих на підприємстві – 75 осіб.

З метою надання пропозицій з проведення продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, вільних від забудови, під час проведення міжнародних інвестиційних та інноваційних форумів, виставково-ярмаркових заходів в області, сформовано базу даних інвестиційних майданчиків. Інформація щодо наявних земельних ділянок, придатних для реалізації інвестиційних проектів оперативно висвітлюється на сайті Високопільської районної державної адміністрації.

За результатами вжитих заходів обсяг прямих іноземних інвестицій забезпечено на рівні 200 тис. дол. США, що на душу населення становить         13,2 дол. США (прогнозувалося 16,2 дол. США). Питома вага зазначеного показника в загальнообласному обсязі прямих іноземних інвестицій становить 0,1 %. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій з початку року становить 83,5 %, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – 84 %. Рівень виконання річного прогнозу – 81,3 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) І кварталу 2014 року становить 782,9 тис. грн (2,6 % до річного плану – 30 млн. грн,  97,5 % до аналогічного періоду минулого року), що в розрахунку на душу населення становить 51,6 грн (протягом І кварталу минулого року – 52,6 грн).

Основною причиною низьких показників даного напрямку є тимчасова зупинка роботи ПАТ «АрселорМіттал Берислав» через відсутність замовлень на продукцію з 01 грудня 2013 року по 01 квітня 2014 року.

Станом на 01 квітня 2014 року валове виробництво сільськогосподарської продукції в порівняних цінах 2010 року становить 20,682 млн. грн (9,2 % до річного прогнозу – 224,6 млн. грн, 153,3 % до аналогічного періоду минулого року – 13,5 млн. грн). У відповідності з нормами оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах, відпрацьовано структуру посівних площ на 2014 рік, згідно з якою зернова група  становить             30,0 тис. га, або 53 % від площі ріллі та 11,4 тис. га чорного пару, що становить 20,2 % в структурі посівних площ для отримання  87 тис. тонн зернових культур. Під урожай 2014 року посіяно озимих зернових культур на площі 21818 га. в т.ч. озимої пшениці 17318 га, озимого ячменю 4500 га, озимого ріпаку 2801 га, ранніх ярих зернових культур  на площі 1518 га, що складає 49,9 % від прогнозу. З них ярого ячменя – 1180 га, гороху – 338 га.

З метою збільшення чисельності поголів’я телиць, нетелів, корів інформацію щодо регіональної програми «Власний дім» доведено до всіх категорій населення. Станом на 01 квітня 2014 року до управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації надійшло         2 звернення від громадян Зарічненської сільської  та Високопільської селищної рад на придбання великої рогатої худоби.

Станом на 01 квітня 2014 року виробництво м’яса за рахунок збільшення середньодобових приростів, нарощування поголів’я великої рогатої худоби та свиней становить 634,2 тонни (24,6 % до річного плану – 2576 тонн, 132,6 % до аналогічного періоду минулого року – 478 тонн). Виробництво молока становить 985,2 тонн (8,4 % до річного плану –      11681 тонна, 103,8 % до аналогічного періоду минулого року – 949 тонн), яєць 5142 тис. шт. (59,6 % до річного плану – 8630 тис. шт., 119,2 % до аналогічного періоду минулого року – 4313 тис. шт.).

Забезпечено функціонування 18 спілок по випасу худобу в наступних сільських та селищних радах району: Іванівська – 3, Малошестірнянська – 1, Новопетрівська – 1, Високопільська – 4, Зарічненська – 2, Новомиколаївська – 1, Орлівська – 3, Заградівська – 2, Пригір’ївська – 1.

Станом на 01 квітня 2014 року в районі зареєстровано та працює           3 пункти по прийому молока у населення.

Сільськогосподарськими підприємствами району усіх форм власності придбано 1973 тонни мінеральних добрив (планувалося придбати 2120 тонн).

З початку 2014 року підприємствами та населенням району придбано             2 зернозбиральних комбайна на суму 151 тис. грн (річний план залучення інвестицій в галузь – 6 млн. грн).

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в районі протягом року не створювалися. Робота в цьому напрямку продовжується.

Будівництво підвідних та розподільчих газопроводів у звітному періоді не проводилось через відсутність відповідного фінансування. Показник газифікації населених пунктів району залишається на рівні                                  48,6 % (планувалося 57,1 %).

Забезпечено функціонування сайту Високопільської районної державної адміністрації (далі - сайт), який налічує 15 розділів, що містять в собі 42 підрозділи. З початку року на сайті розміщено 76 матеріалів, в тому числі 36 статтей в розділі «Новини». Також забезпечено функціонування офіційного сайту Високопільської районної ради та Високопільської селищної ради. Робота щодо створення офіційних сайтів сільських та Архангельської селищної рад в районі продовжується.

Протягом звітного періоду автомобільним транспортом в районі перевезено 9,2 тис. пасажирів (19,2 % до річного плану – 47,9 тис. пасажирів, 61,7 % до аналогічного періоду минулого року – 14,9 тис. пасажирів). Показник пасажирообороту становить 184,3 тис. пасажиро-кілометрів, що становить (15 % до річного плану – 1232,5 тис. пасажиро-кілометрів, 42,8 % до аналогічного періоду минулого року – 430,2 тис. пасажиро-кілометрів). Низький рівень виконання показників даного напрямку пояснюється відсутністю в районі автотранспортного підприємства, зменшенням кількості внутрішньорайонних автоперевізників, недостатньою зацікавленістю автоперевізників в обслуговуванні додаткових внутрішньорайонних маршрутів, частою несправністю автобусів на діючих маршрутах у зв’язку з незадовільним станом автомобільних доріг.

З метою поліпшення ситуації в даному напрямку проводиться відповідна робота щодо пошуку автоперевізника для залучення його до роботи на 8 внутрішньорайонних маршрутах; вирішується питання щодо організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування. Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 січня        2014 року «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для підготовки матеріалів при проведенні засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Високопільського району». Дане розпорядження є регуляторним актом, пройшло відповідну погоджувальну процедуру, зареєстроване в районному управлінні юстиції 22 січня  2014 року за            № 1/237 та оприлюднене в районній газеті «Високе поле» від 07 лютого   2014 року. Проводиться підготовча  робота щодо проведення відповідного конкурсу.

Вживаються підготовчі заходи щодо поліпшення стану автомобільних доріг (сільськими, селищними головами проводиться робота щодо виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації на виконання поточних та капітальних ремонтів доріг комунальної власності загальною площею 910,46 м2 за рахунок субвенції з державного бюджету на загальну суму 404,8 тис. грн).

Розвиток і зміцнення торгівлі  в районі відбувається шляхом забезпечення функціонування існуючої мережі торгівельних об’єктів та створення необхідної кількості торгових місць на районному споживчому ринку, в першу чергу для торгівлі сільськогосподарською продукцією. Станом на 01 квітня 2014 року торговельна мережа району налічує:              65 продовольчих та 48 непродовольчих магазинів, 6 продовольчих та             7 непродовольчих контейнерів, 2 автозаправні станції, 320 торговельних місць на госпрозрахункогвому ринку (102 орендовані секції, 108 палаток, лотків та розкладок, 110 місць для продажу з машин), 34 орендованих секції у магазинах спільного користування (Високопільський універмаг),                26 об’єктів виїзної роздрібної торгівлі у сільських населених пунктах          (18 палаток, лотків та розкладок, 8 місць для продажу з машин) та 22 об’єкти ресторанного господарства (18 кафе та 4 бари).

Обсяг обороту роздрібної торгівлі забезпечено на рівні 15,262 млн. грн, що становить 24,5 % до річного плану (62,37 млн. грн), 120,3 % до аналогічного періоду минулого року (12,680 млн. грн). В розрахунку на душу населення цей показник становить 1005,3 грн.

У січні-березні 2014 року на обліку в службі зайнятості перебувало            582 незайнятих громадян. Станом на 01 квітня на обліку у службі зайнятості перебуває 425 безробітних.

У звітному періоді працевлаштовано  116 незайнятих громадян, в тому числі: шляхом надання одноразової допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю – 8 чол.

З початку року пройшли професійне навчання 128 чоловік.

Протягом січня-березня  2014 року працевлаштувало 3  безробітних на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У звітному періоді 2014 року надійшло від роботодавців району                  154 вакансії, із них 105 укомплектовано.

Залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру                  108 безробітних.

Кількість новостворених робочих місць у І кварталі 2014 року складає            27 одиниць, ліквідовано – 28, з них   фізичними особами – 28. В минулому році створено 51 робоче місце, з них юридичними – 34, фізичними – 17, ліквідовано – 29, з них юридичними – 0, фізичними – 29.

 Чисельність громадян, що одержали статус безробітного у січні-березні  2014 року становить 203 особи, статус безробітного мали 582 особи, за  аналогічний період 2013 року 142 особи, статус безробітного мали         564 особи.

Завдяки тісній співпраці управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації та Високопільського районного центру зайнятості населення та інших соціальних партнерів, особам з обмеженими фізичними можливостями надавалися послуги з профорієнтації, професійного навчання, вирішення питання працевлаштування, а також надавалися індивідуальні консультації. Протягом звітного періоду на обліку у Високопільському центрі зайнятості перебувало 7 осіб з групою інвалідності, які отримували соціальні послуги. Впродовж І кварталу        2014 року працевлаштовано – 3 особи, знято з обліку – 1 безробітна особа.    4 особи з обмеженими фізичними можливостями проходили курси підвищення кваліфікації, з них 3 – працевлаштовані.

З метою недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем та посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства про працю спеціалістом управління проведено 11 перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності, порушень щодо виплати мінімальної заробітної плати не встановлено. Внесено 11 пропозицій. За аналогічний період 2013 року проведено 5 перевірок, порушень щодо виплати мінімальної заробітної плати не встановлено. Внесено 8 пропозицій.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації здійснює контроль за якісним складанням угод та колективних договорів. Протягом січня-березня 2014 року зареєстровано 6 колективних договорів з роботодавцями та трудовими колективами. В аналогічному періоді 2013 року зареєстровано 2 колективних договори. Обов’язковою умовою при реєстрації колективних договорів є наявність у них пунктів про гарантії працевлаштування та перепідготовки працівників.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника станом на 01 квітня 2014 року становить 2203,0 грн (91,8 % до річного плану –    2400 грн). Темп зростання середньомісячної заробітної плати становить  111,2 % до відповідного періоду 2013 року.

З метою отримання соціальних виплат, пільг та компенсацій управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації у 2013 році охоплено близько 4700 осіб, загальна сума нарахованих коштів складає 5793,6 тис. грн, протягом І кварталу 2014 року охоплено близько 4800 осіб, здійснено виплат на загальну суму 6544,0 тисяч гривень, що становить на  750,4 тис. грн більше.

Станом на 01 квітня поточного року пільги на житлово-комунальні послуги отримують 448 ветеранів війни, сума компенсацій за надані послуги складає     160,5 тис. грн.

За даними комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» пільгове зубопротезування проведено 4 учасникам бойових дій на загальну суму 4,5 тис. грн, пільгове слухопротезування не проводилось. Пільгові рецепти не видавались. Стаціонарно проліковано 3 інваліди війни, сума витрачених коштів складає 2,1 тис. грн, 22 ветерани  Великої Вітчизняної війни н суму  5,5 тис. грн. Комплексним медичним оглядом охоплено 106 ветеранів війни, 9 інвалідів.

Видано 9 путівок в обласний госпіталь. Медичними бригадами комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» здійснено    6 виїздів в населені пункти району.

Станом на 01 квітня 2014 року допомогу малозабезпеченим сім’ям отримує 63 сім’ї, сума виплат складає 658,0 тис. грн. Протягом аналогічного періоду        2013 року – 36 сімей, загальна сума виплат становила 432,3 тис. грн. Кількість отримувачів збільшилась на 27 сімей, сума виплат збільшилась на 225,7 тис. грн. 

Допомогу сім’ям з дітьми отримує 1443 сім’ї, сума виплат складає          3926,7 тис. грн, що на 271,6 тис. грн більше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Розмір зазначеної допомоги збільшується в залежності від розміру прожиткового мінімуму.

За призначенням субсидії  на тверде паливо та скраплений газ звернулось 252 особи, що на 80 звернень більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  Нарахування не проводилось через відсутність норм вартості твердого палива та скрапленого газу.

У звітному періоді субсидію на житлово-комунальні послуги отримує 410 сімей, в аналогічному періоді 2013 року – 558 сімей, що на 148 сімей менше. Сума нарахувань складає 555,0 тис. грн, у  відповідному періоді   2013 році – 381,2 тис. грн, що на  173,8 тис. грн більше в порівнянні з минулим роком.

Адресна допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу не нараховувалась. Проводиться прийом громадян за єдиною заявою щодо призначення субсидій та різних видів державних соціальних допомог. З метою прийому заяв від громадян за місцем проживання, спеціалістами управління  праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації  здійснено 5 виїздів у населені пункти району.

Станом на 01 квітня 2014 пільги на житлово-комунальні послуги отримує 3285 осіб, сума компенсацій організаціям надавачам послуг складає 457,7 тис. грн.

Програмний комплекс ЄДАРП постійно оновлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Станом на 01 квітня 2014 року налічується 4721 особа, в тому числі: ветеранів війни – 448  осіб, ветеранів праці -      1502 особи дітей війни – 1703 особи, інвалідів – 704 особи, багатодітних – 687 осіб.

Протягом І кварталу 2014 року на виготовлення технічних засобів реабілітації видано 7 направлень, на ортопедичні вироби 6 направлень. Протягом аналогічного періоду 2013 року видано 45 направлень та               22 направлення для отримання ортопедичних виробів.

В районі облаштовано пандусами 50 будівель громадського призначення, в тому числі і заклади соціального захисту населення.

З метою соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, проведено компенсацію на продукти харчування        10 дітям, на загальну суму 1,2 тис. грн та 42 дорослим особам в розмірі      151 грн на одну особу щомісячно. Проведено пільгове зубопротезування       2 особам, що мають статус постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС, на загальну суму 1,6 тис. грн.

З метою забезпечення санаторно-курортним лікуванням на обліку перебуває 30 інвалідів, путівки з початку 2014 року не видавались. Впродовж 2013 року забезпечено путівками до санаторно-курортних закладів 7 осіб, з них 4 інваліди та 3 учасника бойових дій.

Обслуговуванням за місцем проживання охоплено майже всі особи похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах та згідно з висновком лікарсько-лікувальної комісії потребують надання соціальних послуг. Робота з виявлення зазначеної категорії громадян продовжується.

На утримання комунального закладу «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг)» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на 2014 рік передбачено фінансування в розмірі 881,3 тис. грн. В стаціонарному відділенні закладу станом на 01 квітня 2014 року проживає 13 одиноких громадян. Проблемами одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку, інвалідів  опікується 16 соціальних робітників та один працівник, якими надається допомога по веденню особистих господарств та присадибних ділянок.

В районі  стовідсотково  забезпечено надання соціальних послуг одиноким громадянам, які відповідно до висновку лікарсько-лікувальної комісії потребують надання вищезазначених послуг. В районі проживає близько 183 одиноких громадян похилого віку. На постійній основі обслуговується 117 одиноких  громадян району, з них – 8 одиноко проживаючих на платній основі (одиноко проживаючі громадяни, в яких діти проживають окремо та не в змозі доглядати за батьками). У стаціонарному відділенні проживає 13 осіб.

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», виготовлено інформаційні матеріали, ведеться широка роз’яснювальна робота серед населення за місцем проживання. Обстеженням охоплено 520 сімей, впродовж 2013 року 1550 сімей.

В районі забезпечено 97,5 % фінансування всіх видів державних допомог з Державного бюджету України.

В галузі охорони здоров’я коефіцієнт народжуваності забезпечено на рівні 2,8 осіб на 1 тис. населення (19,7 % до річного плану – 14,2 особи,     96,6 % до аналогічного періоду минулого року). Протягом звітного періоду в районі народились 47 дітей. Показник захворюваності на активний туберкульоз становить 183 особи на 100 тис. населення (при річному прогнозі 60,2 особи на 100 тис. населення). На диспансерному обліку в комунальному закладі «Високопільська центральна районна лікарня» перебуває 28 хворих (в аналогічному періоді минулого року – 35 осіб). Питома вага хворих онкологічного профілю охоплених спеціалізованим лікуванням складає 60 % (планувалося 78,8 %), що на 3 відсоткові пункти більше, ніж у І кварталі 2013 року. З метою виявлення захворювань на ранніх стадіях проведено 1965 профілактичних оглядів. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів району становить 130 відвідувань за зміну (39,4 % до річного плану – 330 відвідувань, 87,1 % до аналогічного періоду минулого року – 149,3 відвідування).

На даний час в системі первинної медико-санітарної допомоги району працює 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та                    17 фельдшерсько-акушерських пунктів. В новостворених амбулаторіях працюють 3 дільничні терапевти, 3 лікарі-педіатри та 2 сімейні лікарі, що дало змогу покращити надання первинної медичної допомоги і цим знизити випадки необґрунтованого направлення пацієнтів на вторинний та третинний рівні.

У зв’язку з відсутністю фінансування, заходи щодо капітального ремонту системи опалення в стаціонарі комунального закладу «Високопільська центральна районна лікарня» (заміна котла), придбання датчиків на апарат УЗД потужністю 7,5 Мгц. для обстеження щитовидної залози, молочних залоз, та придбання для УЗД ендовагінального датчика, а також реконструкції опалювальної системи поліклініки, реконструкції опалювальної системи Іванівського фельдшерського пункту, придбання апарату мамографа та реконструкції теплотраси до інфекційного відділення не здійснювались.

Для задоволення освітніх потреб у районі протягом звітного періоду забезпечено функціонування 13 загальноосвітніх навчальних закладів           (5 загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів, 6 загальноосвітніх закладів             І-ІІ ступенів, 2 загальноосвітніх шкіл  І ступеня-дитячий садок), в тому числі: 3 навчально-виховних комплексів, а також 2 позашкільних навчальних закладів (комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості», комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа»).

Станом на 01 квітня 2014 року на території району проживає 1070 дітей дошкільного віку (від 0 до 6 років), з них: віком від 2 до 5 років – 519 дітей, від 3 до 6 (7) років – 527 дітей,  від 2 до 6 (7) років 694 дитини.

Дошкільною освітою охоплено дітей віком від 2 до 6 (7) років               555 дітей, з них: 455 дітей відвідують дошкільні навчальні заклади, 16 дітей відвідують консультативний пункт, 84 дитини охоплено соцпедпатронатом.

Рівень охоплення дошкільною освітою дітей від трьох до шести (семи) років становить 91,8 % (планувалося не менше 85 %).

В районі проживає 133 дитини п’ятирічного віку, які стовідсотково охоплено дошкільною освітою.

Усі 13 загальноосвітні навчальні заклади мають доступ до мережі Інтернет.

Згідно з інвентаризацією в загальноосвітніх навчальних закладах налічується 141 комп’ютер. Кількість учнів на 1 ПК (персональний  комп’ютер) – 11,1.

На 22 % загальноосвітні заклади  забезпечені  комп’ютерною технікою.

Станом на 01 квітня 2014 року 16 педагогічних працівників підвищили свою  кваліфікацію у  комунальному вищому закладі «Херсонська  академії неперервної освіти» Херсонської обласної ради.  при плані 12.

Рішенням XLIX сесії VI скликання від 01 квітня 2014 року № 709 «Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 31 січня 2014 року              № 675 «Про районний бюджет на 2014 рік» спрямовано кошти в сумі       700,0 тис. грн з цільового фонду районного бюджету для капітального ремонту будівлі комунального закладу «Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Високопільської районної ради Херсонської області із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна існуючих вікон на металопластикові). Відділом освіти районної державної адміністрації визначено підрядну організацію, яка розробила проектно-кошторисні розрахунки по проведенню відповідних робіт (підрядник – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Азія Ексім»). 14 березня 2014 року отримано звіт від філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області щодо розроблення кошторисної частини проектної документації за робочим проектом. Кошторисні витрати становлять              700,0 тис. грн, у тому числі на видатки розвитку в сумі 699,73 тис. грн, та поточні видатки 267,0 тис. грн.

Банк даних обдарованих дітей станом на 01 січня 2014 року налічує           257 учнів, що становить 20,46 %. В порівнянні з минулим роком збільшився на 21 дитину.

Забезпечення інтелектуального потенціалу району здійснюється шляхом підтримки і розвитку здібної і обдарованої учнівської молоді. Так, з початку 2014 року у ІІ обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів/членів Малої академії наук  7 учнів прийняли участь у написанні контрольних робіт з базових дисциплін.

Участь у захисті науково-дослідницьких робіт учнів/членів МАН взяли         5 учнів, на зазначений захід використано 1239,13 грн.

У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь             9 учнів. Використано 1331,49 грн.

Збережна існуюча мережа закладів культури в районі. 24 заклади клубного типу, 15 бібліотек в сільській місцевості, комунальний заклад «Високопільський районний краєзнавчий музей», комунальний заклад «Високопільська центральна бібліотека», комунальний заклад «Високопільська дитяча музична школа», в тому числі комунальний заклад «Високопільський районний Будинок культури» забезпечують в районі розвиток та збереження аматорського мистецтва. На даний час діє                142 клубних формування, в яких задіяно 961 особа, в тому числі                    116 колективів художньої самодіяльності, в яких задіяно 581 учасник самодіяльної творчості.

Розвиток національних культур району і збереження культурних традицій нашого краю із званням «народний» забезпечують 4 колективи.

На сьогоднішній день на території району збережено 37 братських могил,  2 одинокі могили, 10 скульптурних об’єктів історичного значення,      4 скульптурних об’єктів культурного значення.

 Забезпечено збереження контингенту дітей у музичній школі в кількості  68 учнів. З них 20 учнів мають 100 % пільги по оплаті навчання у школі.

На сьогодні  стовідсотково збережено  існуючу мережу  закладів культури    та пам’яток культурної спадщини в районі.  

Заклади культури району беруть активну участь у фестивалях, конкурсах та відзначення свят. Основний фонд комунального закладу складає 4350 експонатів. За звітний період музей відвідало 112 чоловік, проведено 23 екскурсії,  5 зустрічей та 3 вечори. Бібліотечний фонд району складає 140580 примірників. Недоліком є низький рівень поповнення фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій, вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази, зокрема закладів сільської місцевості.

Розвиток національних культур району і збереження культурних традицій нашого краю забезпечують 5 колективів та клубне об'єднання «Відродження».

Забезпечено підтримку та подальший розвиток фестивального руху та культурно-просвітницької діяльності. Всі колективи  району взяли участь в обласному огляді художньої самодіяльності присвяченого 200-річчя Дня народження Т.Г. Шевченка та 70-річчю створення Херсонської області.

З метою забезпечення реалізації молодіжної політики в районі, за січень – березень 2014 року проведено 5 культурологічних заходів щодо утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів. 2,5 % населення з числа молоді охоплено інформаційно-просвітницькою роботою та залучено до проведення соціальних акцій з питань пропаганди здорового способу життя.

Рівень охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності за березень       2014 року становить 3 % від загальної кількості населення району.

Станом на 01 квітня 2014 року проведено 6 змагань в рамках районної спартакіади школярів (185 учнів), 4 змагання спортивних ігор Високопільщини (170 осіб), 6 виїздів здійснено на обласні змагання            (74 особи), всього охоплено 429 осіб.

Освітній рівень фахівців сфери фізичної культури та спорту – 72 %.

Збережено мережу спортивних споруд, не допускається закриття, перепрофілювання спортивних об’єктів району. Проведено моніторинг існуючих спортивних об’єктів, на які оформлено картки обліку                      (20 футбольних полів,  13 спортивних залів, 37 спортивних майданчиків).

Станом на 01 квітня 2014 року, службою у справах дітей районної державної адміністрації, проведено 9 профілактичних відпрацювань дозвілля молоді у вечірній час, вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних речовин, розважальних закладів та інших місць масового відпочинку молоді щодо додержання вимог законодавства при роботі цих закладів (за аналогічний період 2013 року – 6). Під час проведення відпрацювань складено 1 адміністративний протокол за продаж неповнолітньому пива та 11 протоколів на батьків за неналежне виховання дітей. На первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування поставлено 4 дитини. На обліку кандидатів в усиновителі перебуває 1 особа. Протягом січня-березня 2014 року створено 4 опікунські сім’ї та 1 доукомплектовано, до яких влаштовано 5 дітей, позбавлених батьківського піклування. 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, влаштовано в прийомну сім’ю на території Великоолександрівського району.

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії, у порівнянні з І кварталом 2013 року, зросла на 2,5 % і становить 90,3 %. Причиною позитивної динаміки є зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштованих до інтернатів та збільшення кількості дітей даної категорії до сімейних форм виховання. Популяризація в районі сімейних форм виховання шляхом проведення днів відкритих дверей та через засоби масової інформації.

За звітний період забезпечено безперебійне енергопостачання об’єктів господарського комплексу та населення району. Населенням забезпечено розрахунки за спожиту електроенергію на рівні 100 %,  спожитий природний газ – 93,66 %, житлово-комунальні послуги – 98,6 %.

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг спостерігається лише за пільговими категоріями населення, які отримують пільги та субсидії на оплату енергоносіїв та послуги з водопостачання та водовідведення       (1,43 тис. грн). Причина заборгованості – затримка коштів з державного бюджету.

За даними Великоолександрівського газового господарства рівень оплати за спожитий природний газ станом на 01 квітня 2014 року становить: - населення – 93,66 %; - державного бюджету – 99,65 %; -        місцевого бюд-жету – 83,1 % (заборгованість по пільгах і субсидіях становить 253,91 тис. грн). Заборгованість по бюджетним установам виникла у зв’язку з відсутністю коштів на казначейських рахунках.

З метою вирішення даного питання, працівниками газового господарства проводиться роз’яснювальна робота з населенням, проводиться претензійно-позовна робота, злісних неплатників примусово відключають від мережі газопостачання.

Протягом звітного періоду встановлено 13 із 17 запланованих лічильників води на діючих свердловинах. На свердловинах Малошестірнянської та Нововознесенської сільських рад лічильники не встановлювались у зв’язку з відсутністю коштів в місцевих бюджетах.

Районною програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства на період 2009-2014 роки передбачалось створення у 2014 році 2 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які за звітний період не створювалися.

Освітлення вулиць населених пунктів району Малошестірнянської та Новомиколаївської сільських рад не проводилось через відсутність коштів. Архангельською селищною радою виготовлено 7 проектів на підключення вуличного освітлення в смт Архангельське, яке на даний час проходить узгодження з відповідною районною службою.

Станом на 01 травня 2014 року по Високопільському  району з             15 ділянок під полігони твердих побутових відходів затверджено 7 проектів землеустрою та 8 проектів в стадії  затвердження. Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою отримали 7 сільських та селищних рад, а також видано 6 паспортів на місця видалення відходів (Архангельська селищна, Заградівська, Кочубеївська, Малошестірнянська, Пригір’ївська та Новомиколаївська сільські ради ). Дана робота затримується через відсутність коштів у сільських і селищних рад.

Забезпечено стабільну роботу комунальних підприємств в селищах Високопілля,  Архангельське та с.Пригір’я, а також залучено ще 2 суб’єкта  господарської діяльності не комунальної форми власності для надання послуг з централізованого водопостачання в сільських населених пунктах. Комунальними підприємствами району проводилась робота щодо підтримки в належному технічному стані систем водопостачання. Зокрема, розпочато капітальний  ремонт напірного каналізаційного колектору в смт Високопілля загальною протяжністю 0,8 км, на що передбачено використати біля        120,0 тис. грн.

З метою участі у конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Херсонській області Новопетрівською та Новомиколаївською сільськими радами в лютому       2014 року надано до Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації  відповідні документи  на будівництво підвідних газопроводів. (до с. Новопетрівка 5,6  км, вартість проекту 3405,6 тис. грн; від с. Новопетрівка до с. Новомиколаївка 12,8 км , вартість 4798,1 тис. грн).

З метою підготовки інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися в районі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, надіслано відповідні листи (вих. № 03-18/8-536/14 від       07.02.2014 року та вих. № 03-18/3-451/14 від 03.02.2014 року) Орлівській (реконструкція будівлі Будинку культури з урахуванням вимог енергозбереження (термосанації) по вул. Карла Маркса в с. Орлове) та Малошестірнянській (підвідний газопровід до с. Новогригорівське) сільським радам щодо включення зазначених об’єктів до загального переліку інвестиційних програм. Станом на сьогоднішній день по Малошестірнянській сільській раді за кошти сільського бюджету проведено топозйомку та виготовлено технічні умови проекту підвідного газопроводу. Проектно-кошторисну документацію не виготовлено, у зв’язку з відсутністю відповідних коштів. По Орлівській сільській раді пропозицій не надходило.

За період реалізації Програми «Власний дім» станом на 01 квітня     2014 року у Високопільський район залучено фінансових ресурсів для надання пільгових кредитів сільським мешканцям на добудову, придбання, газифікацію житла та розвиток особистого селянського господарства на суму понад 8,5 млн. грн. Це дозволило поліпшити житлово-побутові умови          750 сільських сімей, з них 40 – придбали та добудували житло загальною площею – 3,5 тис. кВ. м., 709 – газифікували та забезпечили водопостачанням свої оселі, 1 родина придбала 2 голови великої рогатої худоби, у населених пунктах: смт. Архангельське, смт. Високопілля,            ст. Блакитна, с. Кочубеївка, с. Князівка, с. Зарічне, с. Заградівка, с. Орлове,        с. Ольгине, с. Потьомкине, с. Іванівка. У першому кварталі 2014 року укладено два кредитних договори на прибудову до житлового будинку та придбання 2- голів великої рогатої худоби в сумі 70,0 тис. грн в                  смт. Високопілля.

Разом з тим за весь період реалізації Програми з бюджетів району на фінансування по загальному фонду надійшло лише 964 тис. грн, що не відповідає обсягам, за критеріями розподілу визначеними розпорядженням обласної державної адміністрації щодо розподілу коштів державного та обласного бюджетів.

Протягом І кварталу 2014 року введення в експлуатацію житла не здійснювалось.

Виходячи з обмеженого фінансового ресурсу району, відсутня можливість передбачення при плануванні районного бюджету на 2014 рік фінансування щодо створення і оновлення цифрової векторної карти району. Протягом поточного року питання фінансування передбачається розглянути за підсумками виконання районного бюджету за перше півріччя 2014 року.

У 2013 році розроблено проект генплану смт. Архангельське, який надано на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. Після позитивного рішення архітектурно-містобудівної ради питання затвердження генплану буде розглянуто на сесії Архангельської селищної ради.

У сфері земельних відносин протягом звітного періоду за оренду земель сільськогосподарського призначення сплачено орендної плати на загальну суму 251,82 тис. грн, що становить 21,3 % від загальної суми нарахувань ( 1180,29 тис. грн). За оренду паїв сплата ще не розпочата.

За оренду земель несільськогосподарського призначення сплачено орендної плати на загальну суму 189,42 тис. грн, що становить 21,9 % від загальної суми нарахувань ( 864,55 тис. грн).

У І кварталі 2014 року громадянці Жук А.М. продано земельну ділянку площею 0,0140 кв.м. під розміщення та обслуговування будівлі аптеки. Вартість земельної ділянки склала 6200,0 грн. Кошти сплачено в повному обсязі.

По всім 35 населеним пунктам району оновлено нормативну грошову оцінку земель населених пунктів. Рішення про затвердження розроблених та затверджених технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель опубліковані в засобам масової інформації , районній газеті «Високе поле» відповідно до вимого Податкового кодексу України.

Проведено та актуалізовано нормативно-грошову оцінку земель усіх населених пунктів району, відповідно до Закону України «Про оцінку земель». По 35 населеним пунктам району вона вступила в дію з 01 січня 2014 року, по селищу Високопілля з 01 січня 2013 року.

За рахунок коштів державного бюджету проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення загальною площею 3101,7653 га. До Державного земельного кадастру внесено 169 проінвентаризованих земельних ділянок. Інвентаризація земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів не проводилась.

Таким чином, підводячи підсумок виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Високопільського району на 2013 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до               2015 року слід зазначити, що в переважній частині реалізованих заходів маємо позитивну динаміку соціально-економічного розвитку. Проте залишається ще ряд нереалізованих завдань та заходів, над якими необхідно продовжити роботу. Так, протягом звітного періоду поточного року не розпочато роботу з рекультивації порушених земель під колишнім кар’єром по видобутку вапняку ПАТ «АрселорМіттал Берислав»; заліснення малопродуктивних земель на площі 16,6 га; створення підрозділу пожежної команди на території Архангельської селищної ради; вивезення непридатних або заборонених до використання пестицидів ПСП «Високопільське»; накопичення засобів індивідуального захисту.

З метою остаточного виконання зазначених завдань та заходів необхідно активізувати роботу районних служб, установ та організацій, та забезпечити пошук відповідних резервів.