Протокол
установчих зборів Громадської ради
при районній державній адміністрації
смт. Високопілля
“10” лютого 2011 р.
10.00

Присутні: 7 осіб
Відсутні: -
Запрошені: 5 осіб

Відкрила захід Чайка Г.Н., голова Громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації, яка запропонувала обрати президію, головуючого, секретаря і лічильну комісію установчих зборів.

Вирішили:

1.Обрати президію у складі:

- Чайка Г.Н. - голова Громадської ради при районній державній адміністрації;

- Урбанська Н.О. – перший заступник голови районної державної адміністрації;

- Пасічник О.А. – член громадської  ради при районній державній адміністрації

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

2.Обрати головуючим на установчих зборах Чайку Г.Н.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

3.Обрати секретаря зборів Босюк Г.О. – завідуючу сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

4.Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

5. Обрати лічильну комісію у складі

- голова – Івкіна О.М. - голова Високопільської районної організації Товариства Червоного Хреста;

- секретар - Коперко В.В. -  начальник відділу у справах сім¢ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

Слухали:

Чайку Г.Н., запропонувала затвердити наступний порядок денний установчих зборів:

1. Про звіт ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

2. Про регламент проведення установчих зборів по обранню Громадської ради при Високопільський районній державній адміністрації на 2011 – 2012 роки.

3. Звіт Громадської ради при районній державній адміністрації про роботу за період з  2008 року по 24 грудня 2010 року.

4. Про встановлення граничної чисельності членів Громадської ради.

5. Про проведення голосування по обранню оновленого складу Громадської ради.

 6. Про проведення першого засідання громадської ради.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

1. Про звіт ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

Слухали: 

Чайка Г.Н., зазначила, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 Громадською радою при районній державній адміністрації 06 грудня 2010 року утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів у кількості 5 осіб з числа активістів інститутів громадянського суспільства та представників районної державної адміністрації. Ініціативною групою здійснено відповідну організаційну та інформаційну роботу, у тому числі проведено 3 засідання, розповсюджено інформацію щодо підготовки установчих зборів у районних засобах масової інформації, організовано прийом заяв на участь у зборах. На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалось 7 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства, які отримали мандати для голосування.

Вирішили:

Звіт ініціативної групи про підготовку до установчих зборів взяти до відома.

2. Про регламент проведення установчих зборів по обранню Громадської ради при Високопільський районній державній адміністрації на 2011 – 2012 роки.

Слухали:

Старченко О.М. голову Високопільської ради профспілок працівників освіти і науки України, поінформувала про запропонований ініціативною групою регламент проведення установчих зборів.

Вирішили:

Поставити на голосування регламент, запропонований Старченко О.М.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

3. Про звіт Громадської ради при Високопільський районній державній адміністрації про роботу за період з 18 грудня 2008 року по 24 грудня 2010 року.

Слухали:

Чайка Г.Н., наголосила, що взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства є однією з найважливіших умов розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави. У складі громадської ради останнього скликання налічувалося 11 осіб, які представляють різні за напрямками роботи громадські організації, засоби масової інформації, профспілки. Підкреслила, що Громадська рада – це консультативно-дорадчий орган, тому основне її завдання полягало в проведенні громадських експертиз проектів рішень районної державної адміністрації, районних програм, проведення публічних консультацій з питань, які хвилюють мешканців району, участь у розробці районних програм. Внесла пропозиції щодо поліпшення роботи Громадської ради та активізації співпраці між владою і громадськістю.

Виступили:

Денисенко Г.М. – голова Високопільської районної організації «Організація ветеранів України», відзначила активність громадськості; навела позитивні приклади успішної взаємодії між владою та громадськими організаціями, що сприяє розв’язанню нагальних соціальних та економічних проблем району; висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю районної державної адміністрації та громадськості.

Вирішили:

Звіт Громадської ради при Високопільський районній державній адміністрації про роботу за період з 18 грудня 2008 року по 24 грудня 2010 року взяти до відома.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

4. Встановлення граничної чисельності членів Громадської ради.

Слухали:

Чайка Г.Н., запропонувала встановити граничну чисельність членів Громадської ради у кількості 7 осіб (відповідно до поданих заяв кандидатів до складу Громадської ради).

Виступили: 

Коновал О.М., Давидко О.В., Гончаренко Н.В. запропонували встановити чисельність членів Громадської ради у кількості учасників установчих зборів           7 осіб.

Вирішили:

Встановити граничну чисельність членів Громадської ради у кількості 7 осіб.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

5.Проведення голосування по обранню оновленого складу громадської ради.

Слухали:

Чайка Г.Н., запропонувала визначити персональний склад громадської ради відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі, а обраним вважати кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у межах установленої чисельності громадської ради.

 

ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраними членами громадської ради при райдержадміністрації:

Гончаренко

Наталію Вікторівну

Голову правління Високопільської райспоживспілки

Давидька

Олександра Вікторовича

Голову Високопільської районної молодіжної громадської організації «Нове покоління»

Денисенко

Галину Миколаївну

Голову Високопільської районної організації «Організація ветеранів України»

Івкіну

Олену Миколаївну

Голову Високопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України

Коновала

Олександра Михайловича

Голову Високопільської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок

Старченко

Олену Миколаївну

Голову Високопільської ради профспілок працівників освіти і науки України

Старух

Марину Сергіївну

Голову Високопільського районного відділення громадської організації «Херсонська обласна асоціація, працівників санепідслужби»

2. Результати підрахунку голосів оформити протоколом лічильної комісії.

3. Запропонувати голові райдержадміністрації затвердити склад громадської ради при райдержадміністрації.

4. Оприлюднити склад громадської ради в районній газеті «Високе поле».

 6. Про проведення першого засідання громадської ради.

Слухали:

Чайку Г.Н. запропонувала провести перше засідання громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації 02 березня 2011 року о 13.00.

Вирішили:

Провести перше засідання громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації 02 березня 2011 року о 13.00.

Голосували:за – 7, проти – 0, утримались – 0.

 

Голова зборів                                                                         Г.Н.Чайка

Секретар зборів                                                                     Г.О. Босюк


ПРОТОКОЛ №1

засідання громадської ради 
при Високопільській районній державній адміністрації

 

 

смт Високопілля                                    02 березня 2011 року 

 

Голова: Івкіна О.М., голова лічильної комісії з підготовки проведення установчих зборів з утворення громадської ради при Високопільській райдержадміністрації.

Секретар зборів: Босюк Г.О., завідуюча сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

Присутні:

Гончаренко

НаталіяВікторівна

Головаправління Високопільської райспоживспілки

Давидько

Олександр Вікторович

Голова Високопільської районної молодіжної громадської організації «Нове покоління»

Денисенко

ГалинаМиколаївна

Голова Високопільської районної організації «Організація ветеранів України»

Івкіна

ОленаМиколаївна

ГоловаВисокопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України

Коновал

Олександр Михайлович

ГоловаВисокопільської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок

Старченко

ОленаМиколаївна

ГоловаВисокопільської ради профспілок працівників освіти і науки України

Старух

МаринаСергіївна

Голова Високопільського районного відділення громадської організації «Херсонська обласна асоціація, працівників санепідслужби»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати установчих зборів.

2. Про затвердження Положення про громадську раду.

3. Про затвердження Регламенту громадської ради.

4. Про обрання голови громадської ради, заступника голови громадської ради та секретаря.

5. Про затвердження плану роботи громадської ради на 2011 рік.

6. Про наступне засідання громадської ради

 

1. Про результат установчих зборів.

СЛУХАЛИ: Івкіну О.М., яка поінформувала про результати установчих зборів.

ВИСТУПИЛИ: Старченко О.М., яка запропонувала інформацію голови лічильної комісії Івкіної О.М. взяти до відома.

 

2. Про затвердження Положення про громадську раду.

СЛУХАЛИ: Івакіну О.М., яка зачитала Положення про громадську раду.

ВИСТУПИЛИ: Гончаренко Н.В., яка запропонувала затвердити Положення про громадську раду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про громадську раду при Високопільській районній державній адміністрації.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

 

3. Про затвердження Регламенту громадської ради.

СЛУХАЛИ: Івкіну О.М., яка ознайомила членів громадської ради із Регламентом громадської ради.

ВИСТУПИЛИ: Гончаренко Н.В., яка запропонувала ухвалити Регламент про громадську раду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Регламент про громадську раду при Високопільський районній державній адміністрації (додаток 2).

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

 

4. Про обрання голови громадської ради, заступника голови громадської ради та секретаря.

СЛУХАЛИ: Івкіну О.М., яка запропонувала обрати відкритим голосуванням кандидатуру Старух М.С. на посаду голови Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ: Коновал О.М., який підтримав пропозицію Івкіної О.М. обрати головою Громадської ради Старух М.С.

Старченко О.М., яка запропонувала обрати заступника голови Громадської ради Івкіну О.М.

Гончаренко Н.В., яка запропонувала обрати секретарем громадської ради Босюк Г.О.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Громадської ради Старух М.С.

Голосували: за - 7, проти - 0, утримались - 0.

2.Обрати заступником голови Громадської ради Івакіну О.М.

Голосували: за - 7, проти - 0, утримались - 0.

3. Обрати секретарем громадської ради Босюк Г.О.

Голосували: за - 7, проти - 0, утримались - 0.

5. Про затвердження плану роботи громадської ради на 2011рік.

СЛУХАЛИ: Старух М.С., яка запропонувала присутнім представникам громадських організацій протягом двох тижнів (до 16.03.2011) надати пропозиції до плану роботи громадської ради на 2011 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Денисенко Г.М. яка запропонувала внести до плану роботи питання про соціальне забезпечення ветеранів війни, праці та військової служби, дітей війни, пенсіонерів, громадян похилого віку.

ВИРІШИЛИ:

Врахувати внесені пропозиції при складанні річного плану.

6. Про наступне засідання громадської ради.

СЛУХАЛИ: Старух М.С., яка запропонував провести чергове засідання громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації              16 березня 2011 року о 13.00.

УХВАЛИЛИ: провести чергове засідання громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації 16 березня 2011 року о 13.00.

Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0.

 

Голова зборів                                                              М.С. Старух

Секретар зборів                                                          Г.О. Босюк


Додаток 1

до протоколу зборів громадської ради
при Високопільський районній державній адміністрації
02 березня 2011 року

 

ІНФОРМАЦІЯ
про результати установчих зборів інститутів громадянського суспільства для утворення громадської ради при Високопільський районній державній адміністрації

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для обрання громадської ради при Високопільській районній державній адміністрації у складі:

 

1.

Босюк Галина Остапівна

завідувач сектора з питань внутрішньої політики та зв¢язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

2.

Івкіна Олена Миколаївна

голова Високопільської районної організації Товариства Червоного Хреста

3.

Коперко Вікторія Василівна

начальник відділу у справах сім¢ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Пасічник Оксана Анатоліївна

редактор районного радіомовлення

5.

Чайка Галина Назарівна

голова громадської ради при районній державній адміністрації

 

Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом з 16 грудня 2010 року до 31 січня 2011 року до ініціативної групи надійшло 7 заяв від 7 громадських організацій:

 

правління Високопільської райспоживспілки;

районної молодіжної громадської організації «Нове покоління»;

районної організації «Організація ветеранів України»;

районної організації Товариства Червоного Хреста України;

Високопільської районної організації Українського товариства

мисливців та рибалок;

Високопільської ради профспілок працівників освіти і науки України;

Високопільського районного відділення громадської організації

«Херсонська обласна асоціація, працівників санепідслужби».

 

Всі отримані заяви відповідають вимогам постанови № 996 та відповідно зареєстровані.

 

10 лютого 2011 року, на засіданні установчих зборів було проведено голосування за результатом якого встановлено граничну чисельність членів громадської ради у кількості 7-ми осіб (відповідно до поданих заяв кандидатів до складу громадської ради).

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати обраними членами громадської ради при райдержадміністрації:

Гончаренко

Наталію Вікторівну

Голову правління Високопільської райспоживспілки

Давидька

Олександра Вікторовича

Голову Високопільської районної молодіжної громадської організації «Нове покоління»

Денисенко

Галину Миколаївну

Голову Високопільської районної організації «Організація ветеранів України»

Івкіну

Олену Миколаївну

Голову Високопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України

Коновала

Олександра Михайловича

Голову Високопільської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок

Старченко

Олену Миколаївну

Голову Високопільської ради профспілок працівників освіти і науки України

Старух

Марину Сергіївну

Голову Високопільського районного відділення громадської організації «Херсонська обласна асоціація, працівників санепідслужби»

2. Результати підрахунку голосів оформлено протоколом лічильної комісії.

Голова зборів                                                              М.С. Старух

Секретар зборів                                                           Г.О. Босюк