Інвестиційний проект:

«Видобування марганцевих руд Федорівського родовища»

 

Введення

Місцезнаходження родовища

Федорівське родовище марганцевих руд розташоване в Апостолівському районі Дніпропетровської області та Високопільському районі Херсонської області, за 7,5км на північ від селища і залізничної станції Високопілля. Безпосередньо біля родовища розташовані села: Новомар’янівка, Федорівка, Дачне, Сергіївка, які характеризуються не достатньо розвиненою внутрішньою інфраструктурою (місця громадського призначення, рекреаційні зони, забезпечення в енергоресурсах, становище дорожнього покриття та інше), та відсутністю місць для праці, або альтернативних можливостей працевлаштування.

За 10 км на північ-північний схід від родовища знаходиться залізнична станція м. Апостолове.

Геологічна інформація

Федорівське родовище марганцевих руд представлено єдиним пластовим покладом, що простягається у широтному напрямі і занурюється на південь під кутом 5 -17°. Глибина залягання – від 65 до 80м.

В зону Федоровського родовища населені пункти не підпадають. Добича корисних копалин під населеними пунктами вестись не буде, так як шахтні поля та межи населених пунктів не перетинаються. Якісь дії, направлені на переселення, або відселення місцевого населення з метою влаштування добичі або переробки не плануються із-за відсутності необхідності в цьому, як з екологічної так із промислової точки зору.

Запаси марганцевих руд апробовані та затверджені Протоколом Державної Комісії України по запасах Корисних Копалин (протокол ДКЗ від 25.03.2004р. №834).

Родовище виявлене в 1987 році Білозірською ГРЕ при проведенні пошукових робіт. В 1993-1999 роках Білозірською ГРЕ проведена детальна розвідка Федорівського родовища марганцевих руд,з за результатами якої ВАТ «Укргіпроруда» складено ТЕО постійних кондицій. В 2004 році ДКЗ України апробувала запаси марганцевих руд Федорівського родовища (протокол № 834 від 25.03.2004р.) в кількості (тис.т), за категоріями: С1 -6036,9, середній вміст марганцю 19,39%, С2 – 28080,9, середній вміст марганцю 18,80%, в т.ч. по шахтному полю №1 за кат.С1 – 2561,3 при середньому вмісті марганцю 19,57%, за кат.С2 – 13129,5 при середньому вмісті марганцю 18,42%; по шахтному полю №3 за кат.С1 – 3475,6 при середньому вмісті марганцю19,23%, за кат.С2 – 14951,4 при середньому вмісті марганцю 19,15%.

Родовище розташоване в районі стику Українського кристалічного масиву і північного крила Причорноморської западини. В геологічній будові приймають участь два комплекси порід: дислоковані кристалічні породи докембрію і перекриваючі їх осадочні відклади кайнозою. Корисна копалина приурочена до олігоценових відкладів (борисфенська світа), які представлені підрудним, рудним та надрудним горизонтами. Марганцеворудний пласт складений глинисто-алеврито-піщаною породою, в яку включені рудні агрегати – конкреції, шматки, уламки, ооліти. Рудні агрегати складають від 5% до 65% матеріалу рудного пласта. Основні рн.утворюючі мінерали представлені манганітом, піролюзитом, псиломеланом і гідроокислами марганцю. Середній вміст марганцю і фосфору в марганцевих рудах змінюється в залежності від варіантів бортового вмісту та мінімальної потужності пласта по перетинах від 9,39% до 32,68%, середнє 16,19%-17,18% (шахта №1) та від 8,79% до 31,98%, середнє 17,91-19,87% (шахта №3). Рудний пласт вміщує прошарки (5% від потужності пласта) зі зниженим вмістом марганцю. Потужність прошарків – від 0,05 до 0,5м, вміст марганцю – від 0,3 до 9,14%.

Перекриваючі породи представлені палеогеновими (надрудний горизонт), неогеновими та четвертинними відкладами – піскуватими глинами, алевролітами, пісками, які характеризуються зниженою міцністю та слабою стійкістю, а піски – пливунними властивостями.

Природна радіоактивність марганцевих руд і осадочних порід характеризується низькими значеннями і становить у середньому 4,4-5,3 (пісок, вапняк, мергель) – 8,6-11,5 мкр/год (марганцева руда, глини).

Гірничотехнічні та інженерно-геологічні умови розробки родовища складні, пов’язані з наявністю обводнених дрібно-, тонкозернистих пісків безпосередньо в покрівлі марганцеворудного пласта та водоносні горизонти в підошві.

За промисловим значенням і ступенем техніко-економічного вивчення запаси категорій С1 і С2 Федорівського родовища марганцевих руд ДКЗ України віднесла до таких, промислове значення яких не визначено, класифікація по коду 331 та 332, що позначає малу вивченість та малу економічність цього родовища.

Водопостачання виробництва планується за рахунок каналу «Дніпро-Кривий Ріг» та водоносних горизонтів на території родовища, які характеризуються слабким водо вмістом і поганою якістю води, яка не відповідає вимогам пред’явленим до питних вод.

Річки – як джерела водопостачання в межах родовища відсутні.

Відроблення Федорівського родовища не справить негативного впливу на умови водопостачання та на стан водних ресурсів.

Економічні показники

Найменування показників по двом шахтам

(при потужності шару 1,0м і бортовому змісті марганцю 12 %)

Річний обсяг видобутку, тис.тонн  1200

Зміст марганцю в сирій руді, % 18,48

Кількість марганцю в руді, тис.тонн 110,9х 2= 221,8

Чисельність промислово-виробничого персоналу, рн..1200

Продуктивність праці одного працівника, т/рік   1000

Капітальні вкладення в промислове будівництво (без податку на додану

вартість) у цінах на 01.01.2010р., рн..грн 840,0

Питомі капітальні вкладення, рн./т: на 1т видобутку 700

На 1т металу в сирій руді: 3787,2

Термін експлуатації шахти: 26,7 років

Запаси експлуатаційні: 31,5 млн.Тн

Плануємо рентабельність по проекту 20%

Платежі в бюджет

  • ПДВ 160.0 млн. рн.. / рік
  • податок на прибуток 25 млн. рн.. / рік
  • інші податки та збори         5 млн. рн.. / рік Створення робочих місць:
  • напрямок добичі 1000 місць
  • інженерно-технічні працівники 200 місць у тому числі за рахунок місцевого населення  1100 місць

Середня заробітна плата 3000 грн./ місяць

Соціальні гарантії працівникам: - трудовий договір

- соціальний пакет

Графік

фінансування й погашення кредиту

Фінансування необхідно в найкоротший термін після видачі спецдозволу на видобування. Перший транш інвестиції – до 10 млн.грн В подальшому згідно проекту та ТЄО .

Можливе залучення кредитних ресурсів на період до 5 років для розвитку виробництва згідно проекту.

Проект є складним по технічних і геологічним умовам, обраному підземному способу видобутку, соціальним зобов’язанням.

Дійсний проект є рентабельним з погляду залучення інвестицій (кредитних засобів) і ефективним з погляду бізнес-проектів, економічно виправданим і доцільним. Строк окупності проекту мінімальний – 5 років .


Коротке РЕЗЮМЕ інвестиційного проекту

 ТОВ «Дніпрянка», 50055, Дніпропетровська область, м Кривий Ріг, вул.Літке,42 а тел./факс (056) 404-80-35, моб. тел. 067233-61-62, електронна адреса dne@ukr.net, директор Бетер Валерій Валкович.

ТОВ «Дніпрянка» розроблений проект по будівництву свинокомплексу на 1176 продуктивних свиноматок, що передбачає виробництво 30 тисяч товарних свиней в рік на реалізацію за технологією французькою компанією «І-ТЕК Елеваж» із застосуванням новітніх технологій. Монтаж обладнання –французькою стороною. При виході комплексу на проектну потужність, комплекс стає автономним завдяки унікальній системі гноєвидалення з подальшою переробкою в біо-газ і теплоенергію.

Термін реалізації проекту - 18 місяців з моменту отримання коштів інвестора. Строк окупності - 8 років. Вартість проекту -165 млн.грн.

Очікувані результати реалізації проекту - 1176 продуктивних свиноматок, створення 30 нових  робочих місць, надходження до районного та місцевих бюджетів 42 тис. грн щорічно.