Торговельне обслуговування


Станом на 01 жовтня 2016 року обсяг обороту роздрібної торгівлі забезпечено на рівні 5512,2 тис. грн, що становить 70 % відповідно до аналогічного періоду 2015 року.

Торговельна мережа району налічує: 65 продовольчих та 48 непродовольчих магазинів, 6 продовольчих та 7 непродовольчих контейнерів, 2 автозаправні станції, 320 торговельних місць на госпрозрахунковому ринку (102 орендовані секції, 108 палаток, лотків та розкладок, 110 місць для продажу з машин), 34 орендованих секції у магазинах спільного користування (Високопільський універмаг), 26 об’єктів виїзної роздрібної торгівлі у сільських населених пунктах (18 палаток, лотків та розкладок, 8 місць для продажу з машин) та 22 об’єкти ресторанного господарства (18 кафе та 4 бари).


Обсяг обороту роздрібної торгівлі за підсумками 2015 року  забезпечено на рівні 78,9 млн. грн, що становить 101,5 % до аналогічного періоду минулого року (77,7 млн. грн) та 100,5 %  до річного плану (78,5 млн. грн). В розрахунку на душу населення цей показник становить 5217,9 грн. Станом на 05 січня 2016 року торговельна мережа району налічує: 65 продовольчих та 48 непродовольчих магазинів, 6 продовольчих та 7 непродовольчих контейнерів, 2 автозаправні станції, 320 торговельних місць на госпрозрахунковому ринку (102 орендовані секції, 108 палаток, лотків та розкладок, 110 місць для продажу з машин), 34 орендованих секції у магазинах спільного користування (Високопільський універмаг), 26 об’єктів виїзної роздрібної торгівлі у сільських населених пунктах (18 палаток, лотків та розкладок, 8 місць для продажу з машин) та 22 об’єкти ресторанного господарства (18 кафе та 4 бари). З метою проведення моніторингу цін на основні продукти харчування, що реалізуються на споживчому ринку району та нагляду за додержанням в районі вимог щодо безпеки продукції, здійснено 52 обстеження торгівельних об’єктів. В результаті проведених обстежень порушень не виявлено.


Споживчий ринок

Темп зростання обороту роздрібної торгівлі забезпечено на рівні 101,4 %. Протягом звітного періоду оборот роздрібної торгівлі забезпечено на рівні 55,687 млн. грн, що в розрахунку на душу населення становить 3656,4 грн. Протягом аналогічного періоду минулого року – 54,894 тис. грн, а в розрахунку на душу населення - 3583,2 грн.

Розвиток і зміцнення торгівлі  в районі відбувається шляхом забезпечення функціонування існуючої мережі торгівельних об’єктів та створення необхідної кількості торгових місць на районному споживчому ринку, в першу чергу для торгівлі сільськогосподарською продукцією. На території району протягом звітного року діяло 56 продовольчих та 37 непродовольчих магазинів, 22 об’єкти ресторанного господарства, що належать фізичним особам-підприємцям, а також один госпрозрахунковий ринок, який за товарною спеціалізацією є змішаним, загальною площею 1,07 га.

Протягом 2013 року в районі проведено 156 ярмарок, в тому числі 52 ярмарки в смт Високопілля та реалізовано на них 164,5 тонн сільськогосподарської продукції.