«Будівельна амністія» 2018 набрала чинності!
(Наказ Мінрегіону від 03 серпня 2018 року № 158)

В Україні запрацював механізм «будівельної амністії» для присадибних, садових, дачних будинків, що були збудовані без дозвільних документів.

31 серпня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 серпня 2018 року № 158, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за № 976/32428, яким затверджено Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (далі - Порядок).Зазначений Порядок затверджений відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та встановлює процедуру проведення технічного обстеження та умови прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, а саме:

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року;

- будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року.

Технічне обстеження проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» одержали сертифікат, або фізичною особою-підприємцем, який згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат.

На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об'єкт виконавець проводить оцінку технічного стану об'єкта та складає звіт про проведення технічного обстеження.

Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подання відповідної заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження цих об'єктів шляхом реєстрації поданої ними декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Замовник подає до органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта (у разі наявності, співвласники земельної ділянки/зазначеного об'єкта підписують також), до якої додаються:

1) один примірник заповненої декларації;

2) звіт (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу ІІ цього Порядку);

3) засвідчені в установленому порядку копії:

- документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об'єкт;

- технічного паспорта з відміткою про можливість розміщення та надійної експлуатації об'єкта (у випадках, передбачених пунктом 5 розділу ІІ цього Порядку). При цьому технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.

Дані, зазначені в декларації, мають узгоджуватися з документами, які подаються разом з нею.

Замовник є відповідальним за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, відповідно до вимог чинного законодавства.

Копія декларації зберігається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.

До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до пункту 9 розділу V Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» подали документи про прийняття в експлуатацію об'єктів, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.

Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, внесення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення правав власності на нього.

За наявності правовстановлювальних документів щодо об'єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об'єкта. На відміну від попередніх «будівельних амністій», ця носитиме безстроковий характер, а отже всі, хто бажає узаконити своє будівництво, встигнуть це зробити.

 


 Генеральний план смт Архангельське


На території району будівництво, і експлуатаційне утримання автомобільних доріг здійснюєфілія "Великоолександрівський райавтодор" ДП "Херсон облавтодор"

Будівельних організацій не зареєстровано.